EU-toekomst… kan het nog duidelijker?

U en ik, we worden met z’n allen gevraagd na te denken over de toekomst van “Europa”. Eigenlijk wordt de “EU” bedoeld. Onderstaande foto’s, ter illustratie op de bewuste webstek, maken deel uit van het denkproces. U wordt verzocht uw licht te laten schijnen op verschillende thema’s die de EU nog meer naar haar hand wil zetten dan nu al het geval is. Klik hier.

Space
Space
Space

Voor wie het nog niet begrepen heeft, u doet dit aan het handje van “onze” Vrhfstdt, de man die de wereld ons benijdt:

3 gedachten over “EU-toekomst… kan het nog duidelijker?

 1. Als we het over de EUSSR hebben dienen we steeds terug te keren naar het verleden :
  https://www.amazon.com/EUSSR-European-Integration-World-wide-Comintern/dp/0954023110
  met titel : “EUSSR: The Soviet Roots of European Integration – Our Slogan is a World-wide Soviet Union -Anthem of the Comintern 1938 Paperback – December 1, 2004 – by Vladimir Bukovsky (Author), Pavel Stroilov (Author)
  En met een reactie in de brug : “JB – 5.0 out of 5 stars All I can say is it looks like all the EU conspiracy theorists were telling the truth … Reviewed in the United Kingdom on May 1, 2015 – This is based on actual Soviet documents the author had access to. All I can say is it looks like all the EU conspiracy theorists were telling the truth all along…. “ (=einde reactie).
  Het voormelde sluit ook aan bij de Perestroika Deception :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_Golitsyn
  Ik verwijs naar de inhoud van de brug. Nog een onverdachte bron :
  https://www.brusselsjournal.com/node/865
  met titel : “Former Soviet Dissident Warns For EU Dictatorship – From the desk of Paul Belien on Mon, 2006-02-27 21:13 “ (=einde titel).
  En met citaat : “Vladimir Bukovksy, the 63-year old former Soviet dissident, fears that the European Union is on its way to becoming another Soviet Union. In a speech he delivered in Brussels last week Mr Bukovsky called the EU a “monster” that must be destroyed, the sooner the better, before it develops into a fullfledged totalitarian state.” (=einde citaat).
  In de voormelde brug is er ook de tekst van de toespraak van Bukovsky.
  De EUSSR is dan ook een instrument dat ons moet leiden naar een communistische NWO dictatuur, zoals beschreven door George Orwell in “1984”, met achter de schermen de “2 olifanten in de kamer “ , waarbij de sporen lopen naar de RKM in The City. Dit geldt ten andere ook voor de USSR, met de Bolsjewistische staatsgreep in 1917 die gefinancierd werd door dezelfde “banksters”. De USSR, een bloedig experiment, kaderde ook in deze samenzwering voor een NWO. Zie Red Symphony van Rakowski. De “koude oorlog” was dan ook een ergerlijke & cynische komedie, geregisseerd door de top van de piramide. De start van de EUSSR werd dan ook gegeven vanuit de USA met behulp van de CIA (en voorloper OSS), enkele bronnen :
  https://moderndiplomacy.eu/2020/11/13/how-the-cia-created-the-eu/
  https://www.telegraph.co.uk/business/2016/04/27/the-european-union-always-was-a-cia-project-as-brexiteers-discov/
  https://www.express.co.uk/news/world/1421968/eu-news-robert-schuman-saint-declaration-cia-us-spies-spt
  met citaat : “THE EU has been dubbed a “CIA project” after declassified documents revealed that Robert Schuman, the founding father of the bloc, was treated as a “hired hand” by the US government.” (=einde citaat).
  En achter de CIA lopen de sporen naar The City met de RKM, de werkelijke macht, in de wereld.
  https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/aldrich/publications/oss_cia_united_europe_eec_eu.pdf
  met titel : “ OSS, CIA and European unity: The American committee on United Europe,1948-60 Richard J. Aldrich aa University of Nottingham,Online Publication Date: 01 March 1997 “ (=einde titel). In deze brug zijn er 40 blz. uit het boek.
  Het doel van deze NWO is dus een communistische dictatuur. Hiervoor moeten de bestaande landen in de EUSSR en Noord Amerika eerst vernietigd worden. Zoals reeds meermaals gemeld, worden 3 wapens ingezet : – het Coudehove Kalergi plan – Agenda 21 – 30 en de Covid 19(84) samenzwering. En bij deze vernietiging worden dan vooral de blanken geviseerd. Een recente bron m.b.t. Canada :
  https://www.henrymakow.com/2021/06/Pierre-Elliot-Trudeau-Why-They-Destroyed-His-File.html?_ga=2.51106990.641351906.1625070053-975876723.1619963902
  met citaat : “His cuckold “father” Pierre Elliot Trudeau (1919-2000) was Canadian Prime Minister – from 1968-1979 and 1980-1984. His file was destroyed because he was a Communist (Illuminati) agent. Most “leaders” are Freemasons. The goal of Freemasonry is Rothschild (Cabalist Jewish, i.e. Satanic) world tyranny, i.e. Communism or “globalism.” Communism is monopoly (i.e. banker controlled) capitalism. Trudeau took the first steps toward normalizing homosexuality and making European Canadians a minority, i.e. “multiculturalism.” Castro’s son is following in Trudeau’s footsteps. ….”
  En vooral van belang is het besluit : “ CONCLUSION : Mankind is held captive by a satanic cult, the Illuminati, based on Cabalist Judaism. Their aim is to enslave and exploit society by corrupting and degrading it. This is the logic behind endless wars, growing wealth disparity, gratuitous migration and mainstreaming gender and sexual dysphoria. Their main instruments are Freemasonry and Organized Judaism. They control all major social institutions, especially government, media, education, the legal system, corporations, religion. (=einde citaten).
  Uit de voormelde bronnen en citaten kan dan ook afgeleid worden dat er geen tegenstelling is tussen communisme en de belangen van de “banksters”, en dat het aanwenden van etnische en seksuele minderheden niets te zien heeft met de “rechten” van die minderheden, maar alles met het gebruik ervan als wapen om onze westerse beschaving en maatschappijen te vernietigen. Trouwens als deze “minderheden” niet meer nodig zijn of in de weg lopen, zal het er vlug mee gedaan zijn. Zie Rakowski en Bezmenov. Als we het nu hebben over de “homowet” (sic) in Hongarije, dan is het voormelde aspect, dat dient op tafel gegooid worden, waarbij dan vastgesteld wordt dat de tegenstanders ervan, verraders zijn in dienst van de 2 Olifanten in de kamer, die oorlog voeren tegen onze beschaving.
  Bij het beschouwen van deze EUSSR, is het dan ook van belang steeds te kijken naar de oorsprong ervan, met de werkelijke doelstellingen met de verborgen agenda’s, en de aangewende strategieën, en de rol van tal van vooraanstaanden (en dito samenzweerders en verraders).

 2. De twintigste eeuw zag de opbouw van de Amerikaanse macht door de judeo-maçonnieke krachten als golem ter uitvoering van de NWO-plannen. Daartoe werd Europa dan ook geketend aan de Amerikaanse politieke suprematie via het vernietigingsproces van de twee wereldoorlogen. Nu zien we dat de schaduwheersers de Amerikaanse macht gradueel afbrokkelen en overhevelen naar Rusland-China. Terwijl de Joodse magiër van golem wisselt blijft zijn plan echter hetzelfde, namelijk de vernietiging van “Edom” (hiermee bedoelen zij Europa, en meer specifiek Rome), de verdwijning van het nordisch ras in de raciale smeltpot en de creatie van een internationale controlestructuur met hoofdzetel in Jerusalem en waarbij een elektronische samenlevingsconstructie mensen als zombieslaven doet leven en waarbij bevolkingsaantallen klein gehouden worden door systematische moordpraktijken.

  Isabel de Katholieke verdreef de zonen van Juda met het Alhambradecreet uit Spanje, nadat een kind (het “Kind van La Guardia”) ritueel vermoord werd door kabbalisten om zijn hart te gebruiken in een occult ritueel bedoeld om de christenen in Spanje te doen sterven. Die rituele moord was een druppel in een emmer van langdurige Judaïsche kwellingen tegen de Spanjaarden die al lang aan het overlopen was. William Thomas Walsh schreef hierover in zijn boek “Isabella of Spain”. De rituele moord was trouwens niet enig in zijn soort in de Judaïsche geschiedenis; de herinnering aan Sint Simon van Trente werd actief uitgewist in het geheugen van de mensen door de maçonnieke krachten die de Kerk geïnfiltreerd hebben. Door figuren zoals Godfried Danneels dus, die zelf bij een rituele moord in een gnostische sekte blijkt aanwezig geweest te zijn (gezien het getuigenis van Albert Mahieu).

  Nadat de Sefardim verdreven werden uit Spanje hebben zij zich verspreid doorheen Europa, vooral in die regionen die zich later in het kader van het protestantisme, judeo-gnostische creatie, afgescheurd hebben van de Christenheid. Vooral in Amsterdam hebben de Sefardim een Judaïsch bolwerk opgebouwd, van waaruit het protestants proces van revolutie in Engeland gecoördineerd werd, wat uiteindelijk geleid heeft tot de wording van Londen als het concentratiepunt bij uitstek van de Judaïsche macht. Van daaruit werd de wereldrevolutie gefinancierd; de garibaldisten in Italië werden door Londense bankiers gefinancierd, en ook de twee wereldoorlogen in de twintigste eeuw werden opgehitst door de judeo-angelsaksische macht, en met het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Washington de plaats van Londen ingenomen als hoofdplaats van de Judaïsche geldmacht. Daarvan zien we nu de laatste hoofdstukken terwijl de frankistische kabbalisten de rol van golem-wereldmacht oostwaarts proberen over te brengen, wat ongetwijfeld te maken heeft met de geografische ligging van Jerusalem.

 3. Betreffend de “vierde industriële revolutie” die de oligarchen willen uitvoeren en waardoor men de bevolking in elektronische slavernij wil werpen:

  Sommige mensen die ingespoten werden met één van de covidiaanse gifmengsels blijken magnetisch te zijn geworden; magneten bleven aan de plaats op de arm hangen waar zij ingespoten werden. Achteraf is gebleken dat ook sommige mensen die niet ingespoten zijn magnetisch geworden zijn. Ook bepaalde voedingswaren uit de winkels in Amerika blijken magnetisch te zijn.

  De Babylonische cultisten van het sciëntisme zeggen openlijk dat zij een internet willen creëren bestaand uit menselijke hersenen; ze willen receptoren inbrengen in de mens om hem elektronische frequenties te doen ontvangen en om doormiddel van die frequenties de hersenactiviteiten te beïnvloeden. Zij willen dit vanuit hun gnostisch transhumanistisch wereldbeeld.

  Reeds voor de massale campagne van de covidiaanse leugenpropaganda in 2020 werd gezegd dat de cryptocraten kwalijke stoffen verspreiden om de mensheid te beïnvloeden. Theodore Gunderson, die door arseenvergiftiging vermoord werd omdat hij de bevolking waarschuwde tegen de duistere werken van de frankistische cryptocratie, waarschuwde reeds voor de zogenaamde “chemtrails”, waarmee men kwalijke stoffen laat neervallen met vliegtuigen vanuit de lucht. Wordt er een soort van magnetische partikels vanuit de lucht rondgestrooid die de mensen inademen en die in het lichaam van de mens werken als een soort van receptoren voor elektromagnetische frequentie? De bedoelingen achter het 5G-netwerk zijn hier duidelijk mee geconnecteerd. De eerder vernoemde Theodore Gunderson waarschuwde ook reeds voor het tot wapen maken door het schaduwbewind van elektromagnetische frequenties tegen menselijke slachtoffers.

  Kwalijke stoffen laten inspuiten is uiteraard indringender en dus gevaarlijker en kwalijker dan hen simpelweg inademen of binnenkrijgen via voedsel en drank.

  De geestelijke wereld kan bij dit onderwerp niet onvermeld blijven, want occultisten beweren dat de gevallen engelen die zij dienen en waarmee zij in contact staan zich niet zichtbaar kunnen manifesteren zonder elektriciteit; dat is niet waar, maar die beweringen tonen wel aan dat de gevallenen hun heerschappij op aarde willen opbouwen in het kader van digitalisering en elektronica. Het is dan ook geen toeval dat de occulte oligarchen spreken over een “vierde industriële revolutie” die zij willen uitvoeren om elektronica in elk detail van het menselijk leven te introduceren en dat zij zelfs elektronica willen inbrengen in het menselijk organisme zelf.

  Gedenk dat degenen die het hanteren van elektriciteit geïntroduceerd hebben occultisten waren die in contact stonden met de gevallen engelen. Thomas Edison was bijvoorbeeld een spiritistische occultist die een machine wilde maken om met geesten te communiceren. Dat spiritisme werd gepopulariseerd vanuit de maçonnieke wereld en dat proces werd aangestuurd door de martinist Gérard Encausse. Ik geloof niet dat mensen het hanteren van elektriciteit zelf ontdekt hebben; zij hebben de kennis daartoe ontvangen van gevallen engelen, zoals voor de Zondvloed de rebel-engel Azazel metallurgie aan de zonen van Kaïn leerde.

  De obsessie van de occulte VN-geconnecteerde organisatie “Lucis Trust” met de zogenaamde “elektrisch-universumtheorie” is dan ook geen toeval.

Reacties zijn gesloten.