EU en democratie… niet compatibel

Hoe wordt een wetsvoorstel in de EUSSR behandeld?  Volg het stappenplan.

In 2016 werd geen enkel wetsvoorstel in een tweede lezing in het EUropees Parlement behandeld.  Dit is nodig opdat de bevolking überhaupt iets verneemt over de geplande wet. En daar houdt de EUSSR niet van.

Tweede lezing Europees Parlement

De tweede lezing in het Europees Parlement vindt plaats nadat de Raad na een eerste lezing een gemeenschappelijk standpunt heeft vastgesteld over een voorstel. Het Europees Parlement kan hierbij het het besluit goedkeuren of verwerpen of amendementen indienen waarna de Raad zich daarover in een tweede lezing zal buigen.

De betreffende parlementaire commissie van het Europees Parlement behandelt het gemeenschappelijk standpunt van de Raad en stelt haar aanbeveling op. De plenaire vergadering beraadslaagt aan de hand van die aanbeveling en gaat over tot stemming over het gemeenschappelijk standpunt. Die stemming kan tot verschillende situaties leiden.  Verneem meer over de procedure

DWN