EU-commissie beslist over tijdelijke invoering visumplicht

EUSSREU-landen mogen visumplicht tegenover Balkanlanden invoeren

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een regeling, volgens welke de lidstaten tijdelijk de visumvrijheid voor mensen uit de Balkanlanden mogen opheffen. Aanleiding voor de verdragsveranderingen is de toename van de vluchtelingenstromen.

De EU-landen mogen in het vervolg de visumplicht voor staatsburgers van meerdere Balkanlanden weer invoeren. Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor een desbetreffende verandering. Aanleiding voor de restrictievere immigratiepolitiek is het gestegen aantal vluchtelingen, dat via voormalig Joegoslavië de EU binnenkomt.

Het verplichtende afgeven van visa voor een korte tijdsduur voor vijf Balkanlanden werd niet zo lang geleden besloten. Voor Macedonië, Montenegro en Servië gebeurde dit in 2009, Albanië en Bosnië volgden een jaar later. De verleden jaar geregistreerde stijging van asielzoekers heeft de EU-landen er nu toe gebracht zich in te zetten voor een mogelijke tijdelijke herinvoering.

Het nu door het Europees Parlement goedgekeurde voorstel is het resultaat van onderhandelingen die twee jaar duurden, bericht de EU-Observer. Daarin wordt het de Europese Commissie mogelijk gemaakt de bestaande visumvrijheid in bepaalde gevallen tijdelijk te stoppen. Als een lidstaat dus een tijdelijke herinvoering van de visumplicht aanvraagt, heeft de Europese Commissie het beslissingsrecht daar over.

De overeenstemming steunt op een meerderheid van de eerder rechts gerichte en liberale fracties in het Europees Parlement. Tegenstanders van de nieuwe regeling spreken echter van een vrijwillige opgave van het medebeslissingsrecht van het Europees Parlement.
De grote meerderheid van de asielzoekers in Europa komt via de westelijke Balkan op EU-gebied. Minder dan 5% van de aanvragen wordt gehonoreerd. Vorig jaar was het aantal vluchtelingen uit de vijf westelijke Balkanlanden met 49% gestegen. Het grootste aantal met meer dan 10.000 asielzoekers per maand werd bereikt in de maand oktober. Bij elkaar kwamen er 53.000 asielzoekers vanuit die richting, in vergelijking met de 335.365 mensen die in totaal in de EU-landen asiel aanvroegen.

Veel landen maken zich vooral zorgen om de slechte omstandigheden in de Kroatische asielprocedures. Dat land kwam op 1 juli als nieuwste lidstaat bij de EU.

http://ejbron.wordpress.com/2013/07/09/eu-landen-mogen-visumplicht-tegenover-balkanlanden-invoeren/#more-41908