EU beloont Turkije voor repressie

Bij razzia’s in de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie minstens 20 mensen met vermoedelijke verbindingen bij de regeringskritische protesten van de laatste drie weken gearresteerd.  Volgens het persbureau Anadolu werden gisteren 30 woningen doorzocht.  En toch beslisten de EU-buitenlandministers in het najaar de toetredingsonderhandelingen met Turkije te herbeginnen.
Volgens de politie zouden de arrestanten verbindingen hebben met terroristische groeperingen en de politie aangevallen hebben.  Verdere details werden niet medegedeeld.
Zoals bekend begonnen de protesten op 31 mei in Istanboel n.a.v. het gewelddadige optreden van de politie bij een vreedzame betoging tegen de geplande bouw van een commercieel centrum met moskee op de gronden van het Gezi park.
Het harde optreden van de veiligheidstroepen escaleerde in demonstraties in heel het land.  Het ging niet langer over de kap van de bomen in een park.  Het ging tegen de autoritaire regeringsstijl van Erdogan, die men ervan verdenkt Turkije in een islamitisch land te willen omvormen.   De regeringsbeslissingen over gewone zaken, die de individuele vrijheden van de bewoners aan banden leggen, zitten de Turken hoog.


Erdogan ging gisteren weer tekeer tegen niet nader genoemde “buitenlandse krachten”, banken en media, die – zo luiden zijn beschuldigingen – op de achtergrond de touwtjes van de protesten in handen houden met het doel de democratie, de Turkse economie en het toerisme te beschadigen.  Volgens hem zijn de protesten van tienduizenden Braziliaanse betogers op dezelfde wijze georkestreerd als in Turkije.

Duitsland blaast koud en warm tegelijk.  Angela Merkel wil de toetredingsonderhandelingen heropstarten; haar partij, de CDU, wil Turkije niet in de EU als volwaardig lid opnemen, maar ziet meer heil in een gepriviligeerde partnerschap.
Duitsland en Oostenrijk dreigden met een veto, maar gingen uiteindelijk over stag.  De Duitse buitenminister Guido Westerwelle gaf zelfs de voorzet om de onderhandelingsgesprekken te herbeginnen.  Turkije had verwacht dat dit met onmiddellijke ingang zou gebeuren, maar men heeft binnen de EU-schoot beslist te wachten tot de herfst, oktober waarschijnlijk, als er weer een rapport over de vooruitgang (sic) van een geopend hoofdstuk op tafel ligt.

Tot zover in telegramstijl een overzicht van het gebeuren.  Dat wij absoluut tégen de toetreding van Turkije zijn, met of zonder Erdogan, met of zonder een sluipende islamisering, mag duidelijk zijn.  Turkije is geen Europees land.  Gisteren niet, vandaag niet, morgen niet.  Punt.

EUSSRDe EU is een moloch, waardoor Europa snel evolueert naar het niveau van ontwikkelingslanden.

Wij sluiten ons volledig aan bij het persbericht dat Philip Claeys, Europees parlementslid voor het Vlaams Belang, verspreidde.

Florent Van Ertborn, hoofdredacteur Golfbrekers

“[PERSBERICHT – 25 juni 2013]

EU beloont Turkije voor schending mensenrechten

Onderhandelingen over EU-toetreding Turkije moeten definitief stopgezet worden

De Europese Raad besliste vandaag de onderhandelingen over de toetreding van Turkije opnieuw op te starten. Dat is een opsteker voor de islamistische AKP-regering, en voor de autocratische premier Erdogan in het bijzonder.
Door het grootschalige, blinde politiegeweld van de voorbije weken in Turkije, dat onder meer vier doden en ettelijke zwaargewonden opleverde, was het logisch geweest dat de toetredingsonderhandelingen formeel zouden stilgelegd worden. Voor de start van deze onderhandelingen werd immers bepaald dat het proces op elk moment zou stilgelegd kunnen worden, indien zou blijken dat Turkije op flagrante wijze de regels overtreedt. Deze regels houden onder meer respect voor democratie en mensenrechten in.

Nu gebeurt exact het tegenovergestelde: er komen niet alleen geen sancties tegen Turkije, het Erdogan-regime wordt actief beloond door het openen van een nieuw hoofdstuk in het onderhandelingsproces.

Turkije is de grootste gevangenis voor journalisten ter wereld. Ook hoogleraars en schrijvers zitten in de gevangenis omwille van hun mening. Kritisch geachte boeken worden gecensureerd, en websites geblokkeerd. Turkije komt ook andere verplichtingen op een brutale manier niet na, zoals de weigering om de Republiek Cyprus te erkennen en Cypriotische vliegtuigen en schepen toe te laten in Turkse lucht- en zeehavens.
Het feit dat de intergouvernementele conferentie met Turkije pas in oktober zal plaatsvinden in plaats van deze maand, is een cynisch en doorzichtig manoeuvre om de zaak over de Duitse parlementsverkiezingen te tillen.

Het heropenen van de onderhandelingen met Turkije is het bewijs dat, voor het EU-establishment, Turkije tot elke prijs moet toetreden – tegen de wil van de bevolking in. De Europese Raad en de Europese Commissie hebben de burgers in Europa belogen toen ze verklaarden dat Turkije zich aan de voorwaarden zou moeten houden om te kunnen blijven onderhandelen. Door deze minachting van de kiezers heeft de EU geen enkele geloofwaardigheid meer.
Philip Claeys
Europees parlementslid

Eén gedachte over “EU beloont Turkije voor repressie

 1. Het is bijlange nog NIET GEDAAN indien die toetredingsbesprekingen met Turkije op een sisser ZOUDEN uitdraaien… immers, de ex-Jougoslaafse landen staan ook reeds zo vér gevorderd met de aansluiting bij Europa, dat Kroatie vanaf 1 Juli al volwaardig lid wordt, en de Serviërs, Albanezen, alsook Kosova bijna op de drempel staan om ook de EU te betreden.
  Dààrmee brengen zij (waarschijnlijk) ook RELIGIEUS-GETINTTE problemen met zich mee…: Immers, de Kroaten zijn (nogal) streng rooms-katholiek (zoals het hier in Vlaanderen eveneens was, zo’n 60 jaar geleden 🙂 terwijl de Serven Grieks-orthodox zijn.
  Eén pluspunt valt beide landen ten goede: Ze verafschuwen het soort volk: “Met Ons Samen Leven Is Moeilijk” —> een gevolg vanuit hun onafhankelijkheidsoorlog toen beide vijanden LAFFELIJK IN DE RUG aangevallen werden door de hakbars.
  Ondanks dat beide een gemeenschappelijke vijand hebben/hadden, zijn de wrevels tussen Kroaten & Serven nog STEEDS niet uit de lucht, hoor.
  Albanië is ànder koek: Het zijn d’r ook van dat soort karpetknielertjes, maar niet zo fanatiek als degenen die wij helaas, wel MOETEN gedogen: zij zuipen alcohol lijk een koe water, en de vrouwen lopen meestal Westers gekleed.
  Kosova {is de juiste plaatselijke benaming, en dààrdoor spreekt men hier ook van “kosovaren” en NIET van “kosovoren” 🙂 } WAS eveneens grieks-orthodox (vermits het een Servisch gebied was) doch de autochtone bevolking werd verjaagd tot in een kleine enclave, en dan…OVERSPOELD met ” harde koranlezenden” die Albanië liever kwijt- dan rijk was.
  ————————————————————————————— Ziedaar wat ONS, maar ook die vreemde bevolking te wachten staat.
  Slovenië, die een rijk gebied WAS in ex-Jougoslavië, is reeds EU-staat, én heeft ook de Euro aangenomen; Gevolg: De bevolking is STUKKEN ARMER geworden en zijn niet meer zovèr-af van “Griekse toestanden” 🙁
  Kroatië, ééns het land van “goedkopere vakanties” heeft al jaaaren zich voorbereid tot de toetreding naar de EU en hun prijzen dààrnaar “aangepast”…
  Gevolg: 25% van de, in de “werkjarend-levenden” zijn… WERKLOOS.
  Wat zal het lot dan zijn van die àndere drie kandidaten die er NU NOG, véél achterlijker aan toe zijn (?), en vooràl: Wie zal uiteindelijk wéér voor àl die “nieuwkomers” moeten opdraaien ?
  De goedingelichte Golfbrekersfans zullen zeker niet lang er moeten over nadenken om te weten wié achter de naam “Honoré Gepluimd” zal zitten 🙁

Reacties zijn gesloten.