Er wordt morgen iets minder gezeverd in de …

Hij heeft versterking gekregen van knikkebolletje Kathleen Van Brempt en oudgediende Marianne Thyssen.  Nu durft Johan Van Overtveldt het aan.

Morgen kruist hij de degens, gesteund door de rugdekking van beide dames, met Gerolf Annemans.   Over Europa, dat we moeten verdedigen tegen de  EU. Drie tégen één.  Fout: vier tégen één.  Objectiviteit is een begrip dat aan de nullenzender niet besteed is.

FVE

 

 

2 gedachten over “Er wordt morgen iets minder gezeverd in de …

  1. Ik weet nu al dat ik niet kijk. Waarom? zoals jullie schrijven is bij de 0000 obkectiviteit een onbekend begrip. Dat Annema,s zijn beste beentje zal voorzetten daar ben ik van overtuigd. Het probleem zal eerder zijn dat zijn mede debaters hem constant gaan onderbreken en dat de mod(d)errator/trice van dienst dit zonder slag of stoot zal laten gebeuren, en met de grootste moeite van de wereld het woord zal geven. Het camerawerk zal ook weer van dien aard zijn Gerolf niet te veel in beeld te brengen. De dames en mijnheer die met Gerolf de degens gaan kruisen zullen meer weg hebben van een opperrechters die de vermaledijde Annemans aan de muur willen nagelen i.p.v. het debat ten gronde te voeren. Ik lees het straks of morgen hier wel hoe het afgelopen is, dan weet ik dat de commentaar OBJECTIEF is. En het zal mijn gezondheid (bloeddruk) ten goede komen. Succes Gerolf.

  2. Er waren er drie met een duidelijk standpunt. Thijsen en Van Brempt duidelijk pro Europa en Annemans duidelijk anti Europa.
    Bij Van Overveldt was het noch vlees noch vis en die bleef dus de spreidstand van N-VA getrouw.

Reacties zijn gesloten.