Er is weinig veranderd sinds Karel de Goede…

Op de heiligenkalender staat vandaag, 2 maart, Karel de Goede (… Carolus Bonus, Charles le Bon, Carlos el Bueno) vermeld. We laten hem even zelf aan het woord:

“Zeg eens eerlijk. U ziet een groepje opgeschoten jongeren autoruiten kapotslaan, of spiegels afbreken. Zou u er iets van zeggen? Of toch maar liever doorlopen? Of u ziet dat twee kerels een fiets meenemen. Zou u beginnen te roepen? Of denkt u aan al die keren dat iemand er wat van zei en in elkaar geslagen werd, of zijn goede burgerschap zelfs met de dood moest bekopen?

Mijn vader zei d’r wat van. En moest het inderdaad met de dood bekopen. Ik was nog een kind van twee. Mijn vader was de koning van Denemarken: Knud de Vierde. Hij nam het op voor de arme mensen. Hij beschermde ze tegen de arrogantie van kwaadwillende edellieden. Hij pikte het niet, als ze mensen bedreigden, beroofden of toetakelden. Ze hebben hem nota bene in de kerk overvallen. Daar draagt de koning geen wapens. Hij kon zich niet beschermen, en werd op lafhartige wijze gedood. Mijn moeder, de koningin, moest vluchten. Met mij. Ze ging terug naar haar familie, hier in Vlaanderen. Ze heeft me er vaak over verteld. Ze had er veel verdriet van. Maar ze besloot haar verhaal altijd met de woorden: “Maar jongen, ik zou er nog veel meer verdriet van gehad hebben, als hij niks gedaan had. Nu kunnen we trots zijn op je vader.”

Bent u trots op die slachtoffers van zinloos geweld? Houdt u ze in ere? Zou u hun voorbeeld volgen?

U hoeft geen antwoord te geven. Maar laat ik u zeggen: ik heb het voorbeeld van mijn vader gevolgd. En met mij is het net zo gegaan. Op een goed moment werd ik graaf van Vlaanderen. Mijn thuiskasteel stond in Brugge. Toen brak er hongersnood uit. Ik verbood bier te brouwen, zodat alle graan gebruikt kon worden voor de broodproductie. Bovendien droeg ik de bakkers op kleine broodjes te bakken, zodat ook arme mensen nog brood konden kopen. Ik ging persoonlijk het land in om te zien of er wat van mijn maatregelen terecht kwam. Tijdens mijn afwezigheid liep een schip de haven binnen dat volgeladen was met graan. Een paar rijke stinkerds maakten van mijn afwezigheid misbruik en kochten de hele lading op, verborgen die in de kelders van hun kasteeltje en maakten er op de markt woekerprijzen voor. Toen ik thuis kwam en ervan hoorde, heb ik die lui onmiddellijk ter verantwoording geroepen, het graan voor de normale prijs teruggekocht en aan armen laten uitdelen. De daders behoorden tot een omhoog gevallen familie: ze wilden graag bij de adel horen, hadden er ook geld genoeg voor, maar waren nu eenmaal niet van adel. Ik heb ze ontslagen uit alle belangrijke openbare ambten die ze intussen bekleedden.

Mijn eigen familie waarschuwde me. Dat zou kwaad bloed zetten. Maar ik dacht aan mijn vader. Andere edelen begonnen mij belachelijk te maken. Ze noemden mij: “Karel de Dwaze”, “Karel de Gek”, “Karel de Stomme”. Maar ik hoorde de stem van mijn moeder: “Zorg dat ik net zo trots op jou kan zijn als op je vader.”

De gestrafte familie nám wraak. Niet op mij. Maar op arme lieden die het recht niet hadden wapens te dragen, en zich dus niet konden verweren toen hun boerderijtjes geplunderd en ik brand gestoken werden. Weer trad ik streng op en liet de daders gevangen zetten. Weer werd ik door mijn familie gewaarschuwd: “Wees toch voorzichtig. Ze zullen je terugpakken.” Ik heb alleen maar geantwoord: “Als ik dit met mijn leven moet bekopen, dan is het de prijs waard.”

Net als mijn vader hebben ze mij gedood, toen ik in de kerk de mis bijwoonde.

Wat zou u gedaan hebben in mijn plaats?

Zou u gezwicht zijn voor de angst en de terreur? En maar liever niks hebben gezegd? Of zou u pal zijn blijven staan voor uw principes? Doe dat dan, zo bid ik u, en zeg er wat van, als mensen de samenleving in uw omgeving onveilig maken. Ik kan het Jezus nazeggen: Denk maar aan mij en aan mijn vader.”

Op de plek van zijn dood is sinds enige jaren een gedenkteken aangebracht. Zijn relieken bevinden zich in de Brugse St.-Salvatorkerk. Hij werd zalig verklaard in 1883 door paus Leo XIII.

Wat heeft Karel de Goede betekend voor Vlaanderen?

In de eerste plaats heeft hij de ontwikkeling van de steden mogelijk gemaakt en gesteund. In de tweede plaats heeft hij ervoor gezorgd dat Vlaanderen in vrede leefde met Engeland, wat economisch een bijzonder goede zaak was. In 1120 ondertekende hij een vredesverdrag met Hendrik I, koning van Engeland. Zijn grootste faam, en misschien wel één van de redenen om hem zalig te verklaren, kreeg hij door de hulp die hij aan het volk verstrekte tijdens de grote hongersnood van 1124-1125. Verder is zijn beleid gekenmerkt door de Pax Dei, de godsvrede die hij instelde en waarmee hij bezittingen van het volk en de kerk verdedigde tegen allerhande profiteurs. Daaraan dankte hij ook zijn bijnaam. (…)

1 gedachte op “Er is weinig veranderd sinds Karel de Goede…

 1. Opnieuw een belangrijke verwijzing naar ons groots verleden met Karel de Goede. Het zijn dergelijke figuren en gebeurtenissen die opnieuw uit de vergeetputten dienen gehaald te worden waar ze door de Belgische bezetter zijn ingeworpen, en “toegemetseld”.
  Het zijn deze figuren en gebeurtenissen die dienen aangewend te worden in de strijd tegen alles wat Vlaams vreemd en vijandig is.
  Het is niet aan de Belgische bezetter om ons Vlaams en Brabants verleden uit te gommen.. en te bepalen wat moet “herdacht” worden, waarbij er dan blijk gegeven wordt van een selectieve herinnering en verontwaardiging.
  Een vb : de herdenking van de slag bij de Edemolen in 1914 m.b.t. WO I waarin Vlaanderen werd meegesleurd door de Belgische bezetter en die jaarlijks wordt herdacht :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevecht_aan_de_Edemolen
  Aan Belgische zijde vielen er 11 doden !!
  Over een andere slag in die omgeving geen woord :
  https://www.nieuwsblad.be/cnt/8h3fb2it
  met tekst :
  “Op 23 juli 1453 kleurden de Scheldemeersen in Semmersake rood van het bloed dat werd vergoten tussen Gentse milities en de Bourgondiërs, die werden aangevoerd door Filips De Goede’, steekt Paul Kongs, historicus en voorzitter van VVV ‘t Gaverland, van wal. De veldslag startte aan de Gaverse waterburcht waar de Bourgondiërs gelegerd waren. In de Slag bij Gavere boden 30.000 Gentenaars heldhaftig weerstand. Het slag veld kreeg in kronieken en historische documenten de naam ‘Rode Zee’, want er sneuvelden ruim tienduizend Gentenaars.’
  Minstens 10.000 Gentenaars, onder wie 9 schepenen, verdronken in de Schelde of sneuvelden toen ze onder voet werden gelopen door het zegevierende Bourgondische leger…”. (=einde tekst).
  En dit bloedbad gebeurde onder bevel van Filips de Goede !!!
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_de_Goede
  met citaat :
  “De Brugse opstand van de ambachten in 1436-1438 werd hard neergeslagen. [1] De Gentse Opstand brak uit in 1449 naar aanleiding van een voorstel tot rechtstreekse belastingheffing vanwege de hertog op het zout. In 1453 werd de Gentse stadsmilitie vernietigend verslagen tijdens de Slag bij Gavere (16.000 tot 20.000 sterven in de slag), een belangrijke stap in de centralisatie van de macht.” (=einde citaat).
  En naar zo een man werden tal van straten genoemd !!! Als het Delwaidedok van naam diende te veranderen, dan moet dit zeker het geval zijn voor alle straten genoemd naar Filips de Goede.. !!! Alleen al zijn naam, is het toppunt van bedrog.. met daarbij het bloed dat van zijn poten stroomt, van tienduizenden Vlamingen.
  Het voormelde illustreert opnieuw de tergende selectiviteit en verontwaardiging van de Belgische bezetter en de collaborateurs m.b.t. gebeurtenissen in het verleden in Vlaanderen. Zoals reeds gemeld, dienen de Vlamingen opnieuw hun verleden in ere te herstellen en te gebruiken in de strijd voor de belangen van Vlaanderen. Wij waren en zijn nog het slagveld van Europa, en niemand heeft ons lessen te geven voor wat dan ook.

Reacties zijn gesloten.