Er is een mens gestorven…

… een zoon, een vader, een vriend, een metgezel, een kompaan, een mens met een hart en een ziel…én een Vlaming…

Kaarsen Plaatjes en Animatie GIFs » Animaatjes.nl

De politiek en de media beschreven Jurgen Conings als een hondsdol beest dat moest afgemaakt worden. Facebook ontploft. Verontwaardiging alom. “De mensen” zijn niet zo dom als de politici doen uitschijnen en als de media verwachten.

De rode draad is het toenemend wantrouwen t.o.v. heel de belgische santeboetiek. Wij maken ons geen illusies. In de belgische doofpot is nog plaats voor “lijken die uit de kast vallen”…

Enkele reacties:

“De reukzin van de speurhonden stopt net aan de zoekzone. ‘Experten’ zullen er wel een plausibele uitleg aan geven, zeker? Toevallig wordt het lijk gevonden door de burgemeester van Maaseik (Open VLD) op de verjaardag van MVR himself. In welke vochtige kamer zou dit bedacht zijn?”

“650.000 EUR om een dief te vatten die uiteindelijk ‘zelfmoord’ zou hebben gepleegd. Ondertussen zit de ‘geldverbrander’ nog steeds in de regering en bepaalt hij hoe lang we een mondmasker moeten dragen.”

“Onze heren, dames en andere biologische onzin van de Vlaamse roverheid zullen weer een nijpend tekort aan dekseltjes hebben voor hun stinkende potjes. De absurditeit van heel het JC verhaal is van die onmetelijke omvang dat het zelfs niet meer leuk is… “

“Welke bagger hebben sommige politici, media en ‘experts’ over deze man gegooid op een moment dat hij al overleden was?! Postume excuses zouden gepast zijn. Veel sterkte aan zijn partner, kinderen, familie en vrienden. Rust in vrede.”

5 gedachten over “Er is een mens gestorven…

 1. Als er nu nog iemand gelooft dat Belgie een democratische rechtstaat is dan is hij een nul. Nu worden de opeenvolgende berichtgevingen over de militair op de werkelijkheid getoetst en die laat alle mensen die met het leven van Jurgen begaan waren achter met een grote kater. Wie gelooft die mensen nog.

 2. Jurgen C. is dus teruggevonden. De samenzweerders hebben blijkbaar gewacht tot het EK Voetbal… en de verjaardag van Marc VR. Cynischer kan het niet. Gezien ik mij heel wat meer kan veroorloven, geef ik de voorkeur aan de volgende titel :
  “Een Vlaming werd vermoord door de Belgische bezetter met Vivaldi, de communistische logemaffia’s als de beulen”.
  Er werd een ganse “mise en scène “ klaargestoomd, maar het begon al in het honderd te lopen met het terugvinden van het lichaam van Jurgen C.
  https://palnws.be/2021/06/verhaal-open-vld-burgemeester-wordt-in-twijfel-getrokken-jager-beweert-lichaam-jurgen-conings-gevonden-te-hebben/
  Het probleem was ook dat het lichaam juist buiten de zoekzone lag : https://palnws.be/2021/06/van-quickenborne-lichaam-jurgen-conings-net-buiten-de-zoekzone-gevonden/
  Werd er slecht afgesproken over de vindplaats ?? Een twitterbericht :
  expert Adriaenssens @TomA3aenssens
  Ik hen geen complotdenker, maar… Dat men het lijk van de meestgezochte man van het land vandaag blijkbaar niet één, maar twee keer heeft gevonden is op zijn minst speciaal. Als de burgervader goedkoop wou scoren hoop ik dat hij dat rap toegeeft.
  Jager beweert Conings gevonden te hebben: “De politie wilde me eerst niet geloven”
  Jager Leonard ‘Nard’ Houben (46) zegt dat hij diegene is die het lichaam van Jürgen Conings gevonden heeft in het bos deze voormiddag. Ook hij nam een penetrante geur waar en ging met een politieman… hln.be (=einde twitter bericht). Over deze “burgervader” :
  https://www.tscheldt.be/burgemeester-tollenaere-van-maaseik-liegt-over-ontdekking-jurgen-conings
  met een citaat met een hallucinante analyse : “Het foutje “ – Toch maakte Tollenaere een fout.” Gegrepen door zijn 15 minutes of fame versprak Tollenaere zich in een confrontatie met enkele omwonenden. Plots beweerde hij dat ze “met 2 waren geweest tijdens hun mountainbike-rit die het vergassende lichaam van Conings met overtuiging hadden geroken”. Iets wat hij de dag ervoor in de TV-studio’s geheel anders had verteld. Toen had hij heel expliciet gezegd dat hij alléen de geur had geroken en zijn kameraden hoegenaamd niet. De waarheid zit hem in kleine dingen. In Maaseik zit de waarheid alvast niet in de burgemeester.Net voor het ter perse gaan van dit artikel vroegen we burgemeester Tollenaere een weerwoord. Tollenare brieste als een gewonde mountainbiker dat Egbert er wel voor zou zorgen dat het artikel na enkele nieuwe huiszoekingen en arrestatie snel zou verwijderd worden van ‘tScheldt. Het wordt nog erger :Volgens de NOS bestond het groepje mountainbikers niet uit 6 maar slechts uit 2 personen! Eén van de mountainbikers zou op zoek zijn gegaan naar de oorzaak van de reuk en het pad hebben verlaten terwijl de tweede fietser op het pad bleef wachten. De eerste fietser zou het lichaam van Conings hebben gevonden en er beelden van hebben gemaakt. Hij zou deze beelden vervolgens hebben willen verkopen aan Duitse media. De tweede fietser zou….de burgemeester van Maaseik ziin geweest die later de politie inlichtte over de plek. (=einde citaat).
  De violen waren blijkbaar niet op elkaar afgestemd. Dat komt ervan als men met “amateurs” moet werken. Het zal blijkbaar snel moeten gaan zijn. En afspreken met “dorpspolitiekers” is altijd gevaarlijk, zeker als ze “stemmen” hebben geroken. Ook in Nederland stelt men zich vragen :
  https://www.frontnieuws.com/coronarambo-op-mysterieuze-wijze-dood-aangetroffen/
  De reacties zijn echter belangrijker, waaruit meer kennis blijkt van de zaak van Jurgen C. en ook veel eerbied voor hem !!
  De familie van Jurgen C. heeft ook haar twijfels over de officiële versie :
  https://palnws.be/2021/06/familie-jurgen-conings-gelooft-niet-dat-hij-zelfmoord-pleegde/
  met citaat : “Conings zou zichzelf van het leven hebben beroofd, maar de familie van de man gelooft dat verhaal niet. “Het kan niet dat 500 militairen met honden hem niet vinden. Ze hebben hem gedood”, aldus een familielid. “Ik geloof niet dat Jürgen zelfmoord heeft gepleegd. Kennen jullie Jürgen? Wij wel. Wat een bizar toeval dat net de burgemeester van Maaseik hem vindt.”(=einde citaat).
  De familie zit hier met haar twijfels op het juiste spoor. Het probleem is dat ze zitten opgescheept met een advocaat (sic) :
  https://palnws.be/2021/06/advocaat-partner-jurgen-conings-geen-enkele-reden-om-aan-onderzoek-te-twijfelen/
  met citaat : “Intussen doen op het internet allerlei complottheorieën de ronde, maar daar wil de advocaat niet in meegaan. “Ik heb op dit ogenblik geen enkele reden om aan het onderzoek te twijfelen.”, besluit hij.” (=einde citaat).
  Iedereen met wat kennis van en ervaring met het gerecht, weet dat dit rot corrupt is. Alleen idioten en corrupten die mee in de slag zitten, geloven nog in het gerecht. De familie heeft dan ook alle redenen om te twijfelen aan de advocaat. De familie moest bovendien het overlijden van Jurgen C. vernemen via de pers :
  https://palnws.be/2021/06/familie-van-jurgen-conings-moest-overlijden-via-de-pers-vernemen-schande/
  met citaat : “De politie was nochtans letterlijk dichtbij de familie van Conings. Zijn vrouw werd vrijdag nog gearresteerd en verhoord, maar ook zijn nicht Debbie werd door de politie in de gaten gehouden. “Ze staan wel twee weken bij mij te controleren, de politie, om te kijken of ik Jürgen verstopt heb. Maar mij vinden om dat te melden, dat kunnen ze niet.” (=einde citaat). Als uiting van een kotsende minachting voor de familie, kan het niet erger. Een analyse met een eerbetoon uit een Franstalige bron :
  https://www.nation.be/2021/06/20/laffaire-et-la-mort-de-jurgen-conings-une-honte/
  met citaat : “L’affaire et la mort de Jürgen Conings : une honte!” Alors que les nullissimes spécialistes des « services » disaient encore récemment qu’ils avaient des indices comme quoi il était en vie, on vient de retrouver le corps de Jürgen Conings. Cet épilogue apparaissait pourtant comme une tragique probabilité tant il semblait difficile pour un homme seul et sans grands moyens financiers de se cacher aussi longtemps. Mais quoi qu’il en soit, nous ne pouvons que crier « Honte ! »
  – Honte aux politiciens qui ont gonflé toute cette affaire, juste pour essayer, sans grand succès d’ailleurs, d’affaiblir le Vlaams Belang.
  – Honte aux « chiens » des médias qui ont participé à cette véritable hystérie et ont crucifié médiatiquement cet homme.
  -Honte à un système politique, social, sociétal et médiatique qui arrive à pousser des gens à un tel degré de désespoir.
  Finalement, le soldat Jürgen ne fut dangereux pour personne, il était en danger mais les bandits qui nous gouvernent et les porcs de la bien-pensance n’en avaient que faire, ils devaient avant tout vendre leur soupe « politiquement correcte ». Caporal-chef Jürgen Conings, nous vous saluons ! (=einde citaat).
  Nation gaat wel niet in op het aspect “Psyops”, maar ziet wel klaar wat het Vlaams Belang betreft. Ik verwijs voor het symbool naar de inhoud van de brug.
  Er was ook ter plaatse al een eerbetoon : https://palnws.be/2021/06/tientallen-mensen-houden-wake-voor-jurgen-conings/
  Over het terugvinden van het lichaam nog een bron :
  https://palnws.be/2021/06/lichaam-jurgen-conings-teruggevonden/
  met de volgende reacties die analyses bevatten die tot op het bot gaan :
  • Willy Van der Meulen
  2 dagen geleden
  Jürgen Conings levenloos teruggevonden in omstandigheden die vele vragen doen rijzen. Oprecht medeleven voor zijn familie. Gerecht en politiek doen hun uiterste best om het allemaal zo geloofwaardig mogelijk te maken. Maar wie gelooft die mensen nog? En uiteraard zullen al degenen die hun twijfels uiten beschuldigd worden van complotdenken. Jürgen Conings is het resultaat van jarenlange wanbeleid ten nadele van Vlaanderen. Vele Vlamingen voelen zich terecht geminacht en opzij gezet. Er zullen waarschijnlijk nog andere Coningsen opduiken. Het ongenoegen is wijd verspreid. Het ganse linkse establishment oogst nu wat het al jarenlang zaait, met name: de coronablunders met onnoemelijk veel doden, de desastreuze immigratie, de galloperende islamisering, de onveiligheid, het Belgische juk, de communautaire koelkast, de blijvende transfers.
  • Luc Vanthournout
  2 dagen geleden
  Correct en met het nodige respect. De manier waarop jullie met dit artikel het intrieste nieuws over de dood van Jurgen Conings brengen. Van een ander niveau dan wat ik op VRT radio1 om 16u hoorde waar Marieke van Cauwenberghe het onbeschaamd had over ‘het lichaam van “terreurverdachte Jurgen Conings’. Ik vroeg mij af welke terreurdaden Jurgen gepleegd had. Van enige terughoudendheid uit medeleven met de nabestaanden was geen sprake. Medeleven is in deze toch een elementaire vorm van medemenselijkheid. Arme openbare omroep.
  Deel 2 volgt.

 3. • Jaak Peeters
  1 dag geleden
  Mijn OPRECHTE deelneming aan de familie. En mijn even OPRECHT misprijzen voor de “grote pers” die de hele tijd feestelijk haar laarzen heeft geveegd aan de regels voor persoonlijke privacy. Hij was een uitstekend militair ( 3 eretekens!) en fijne mens en de media hebben hem veroordeeld nog voor hij ondervraagd werd. Of was hij voor de ultra-belgen te Vlaams?
  Beantwoorden
  • Fiers Erwin
  24 uur geleden
  Het ergste van deze kwestie is dat zijn vrouw 1 dag moest brommen omdar ze verdacht werd.Een echte schande is dit! Criminelen worden 100x beter behandeld.Vuurwapen werd op 7km van zijn lichaam gevonden.Burgemeester rook een lijkgeur! Hier klopt iets niet! (=einde reacties).
  Dit sluit ook aan bij de analyse van NATION. De samenzweerders hebben er wel voor gezorgd dat alle vuurwapens teruggevonden werden :
  https://palnws.be/2021/06/laatste-ontbrekende-wapen-van-conings-teruggevonden/
  Een ontbrekend vuurwapen brengt immers heel wat papierwerk mee, en vervelende vragen. Uiteindelijk komen we bij het belangrijkste :
  https://palnws.be/2021/06/conings-minstens-een-tot-vier-weken-dood-de-militair-pleegde-zelfmoord-met-pistool-zittend-tegen-boom/
  met citaten :
  “Het Federaal Parket heeft zopas via een persbericht bevestigd dat Jürgen Conings zichzelf “één tot vier weken geleden” van het leven heeft beroofd met een pistool. “Wat er zich heeft voorgedaan in verband met Jürgen Conings, is allereerst een menselijke tragedie. Zowel voor de familie als voor de overledene zelf. We hadden hem allemaal liever levend teruggevonden.”… (n.v.d.r. : dit is het toppunt van schijnheiligheid)
  Proces-verbaal tegen jager :De jager zou beelden van de vindplaats van Jürgen Conings hebben aangeboden aan een Duits mediabedrijf. Het parket van Limburg heeft daarover ambtshalve een dossier geopend…..” (n.v.d.r.: dit is natuurlijk belangrijker en gaat zeer snel).
  Het persbericht eindigt met een dankbetuiging aan iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt. “Onze dank gaat uit naar de tientallen, zo niet honderden lokale en federale politiemensen, leden van de civiele bescherming, militairen en speurders uit België en de buurlanden die soms onvermoeibaar, dag en nacht, hebben gewerkt om Jürgen Conings te vinden in een bijzonder vijandige omgeving.“ (=einde citaten).
  Vooral de laatste zin is van belang : “in een bijzonder vijandige omgeving…”. Vallen hier de maskers ? Over de strijd tegen “les flamins?”.
  Van belang is hier ook de volgende reactie :
  “Ik heb vragen over het gewelddadig en verdacht overlijden van Jürgen Conings en vind geen plausibel antwoord bij de media. Blijkbaar is de censuur van Vivaldi alomtegenwoordig. Het doet mij denken aan het Hitlertijdperk. De Duitsers zagen Duitse joden verdwijnen, ze wisten niet wat hun lot was en weinigen stelden er zich blijkbaar vragen bij. Idem dito in de case Conings. De Vivaldi regering beschuldigt Conings van terrorisme terwijl er geen enkele terreurdaad werd gepleegd. Is het de normale procedure dat een persoon die het voorwerp uitmaakt van een individuele klacht (Conings) door een controversieel publiek personage en notoir politieke linkse tegenstander (MVR), zo maar kan gestigmatiseerd en vervolgd worden als terrorist en publieke vijand nummer EEN, op grond van eenzijdige subjectieve verklaringen? Zonder dat de verdachte werd gehoord. Kreeg Conings een eerlijke kans om zich vreedzaam en veilig ter beschikking te stellen van het gerecht? Kreeg Conings een eerlijke kans om zich te verdedigen en/of medisch te laten verzorgen?
  Ik heb hierover nog geen informatie gelezen. Was het nu echt nodig zwaar bewapende (doods?) eskaders in te zetten en de verdachte als een gevaarlijke Taliban op te jagen? Waarom werd Jürgen Conings zoals gebruikelijk niet opgespoord zonder zichtbaar machtsvertoon. Waarom mocht de klager, bekend en gekend als een mediageil personage, een politieke show blijven opvoeren in de media? Zou het niet kunnen dat de minister van Justitie en het gerecht deze zaak opgefokt hebben om de figuur van Marc Van Ranst te valoriseren in de aanloop van de verkiezingen in 2024? Wie nu nog vertrouwen heeft in de ministers van justitie (OVLD) en Binnenlandse Zaken (CD&V) en de Vivaldi justitie, is, volens nolens, zwaar naïef vrees ik.” (=einde reactie). Afgezien dat het aspect “Psyops” niet uitdrukkelijk aanbod komt, is hier niets aan toe te voegen.
  En dan de video :
  https://www.tscheldt.be/beelden-van-jurgen-conings-let-op-harde-beelden
  met citaat : “Het Duitse BILD kreeg beelden toegespeeld over de gevonden Jürgen Conings. Het lichaam van Jürgen Conings zit tegen een boom. Hierdoor ontstaan er weer meer vragen dan er antwoorden zijn. Volgens de jager die het lichaam vond lag Conings verborgen onder hoge varens.” (=einde citaat).
  Ik verwijs hier opnieuw naar interessante reacties in de brug. Ik heb de video bekeken. Harde beelden ? Als men nog nooit een lijk heeft gezien, kan dit inderdaad hard zijn. Maar er zijn echter veel gruwelijker beelden, waarover er geen verontwaardiging is. Bij deze video is het probleem, niet dat het harde beelden zijn, maar wel dat deze video een hinderpaal is voor de doofpot operatie. Dat was blijkbaar niet voorzien in het scenario. Vandaar de bliksem snelle reactie van het parket. Gewoonlijk gaat het wel wat trager.
  Ik voeg toch één reactie bij : “Lupis lupis schreef: 21 juni 2021 om 20:25
  “Commando’s en elite troepen van DRIE landen hebben hem niet kunnen vinden , De loge burgemeester van Maaseik en zijn ‘broeders’ proberen nu het gebeuren te recupereren en het plebs een rad voor de ogen te draaien , Na de man wekenlang voor het rot van de straat verweten te hebben ,staan ze nu hypocriet en meesmuilend te wauwelen “Dat hun gedachten naar de familie gaan” ,Mensen die ze wekenlang hebben geschaduwd ,verdacht gemaakt, belogen en bedrogen hebben ,en de Loge maffia quickie op kop zwijgen en ademen opgelucht over zijn “zelfmoord” !! (=einde reactie).
  Bij Jurgen C. gaat het dan ook over een “psyops” waar ik in een vorige reactie heb naar verwezen. Een “psyops” die verkeerd is uitgedraaid. Het probleem Jurgen C. is nu “opgelost”, maar Vivaldi zit echter nog opgescheept met Marc VR. Als de opdracht uit Londen gekomen is, zal men iets anders moeten vinden, bv. een hartaanval of een hersenbloeding door de stress in het safehouse!!! Een maand met madam dag en nacht op de nek mag niet onderschat worden. De voormelde reactie sluit aan bij de 2 vorige :
  https://www.golfbrekers.be/het-belgisch-leger-zuivert-zijn-rangen/comment-page-1/#comment-44878
  https://www.golfbrekers.be/jurgen-zonder-vrees/comment-page-1/#comment-44837
  Wat we met Jurgen C. hebben gezien, met Vivaldi, de communistische loge maffia bende dan in de hoofdrol, is het zoveelste bloedige beerput dossier, waarin het Belgische kunstmatige wangedrocht grossiert. Een wangedrocht dat Vlaanderen bezet, plundert, saboteert, en vooral vernedert met behulp van schurftige verraders aan Vlaamse zijde.
  Mr Wouters heeft in zijn laatste cyclus van heden 22.06.2021 opnieuw de aandacht getrokken op de passiviteit, en ik voeg er aan toe : lafheid, van het overgrote deel van de Vlamingen. Een kleine minderheid biedt nog weerstand, maar voor hoe lang nog ?? Op Golfbrekers worden bijna dagelijks meer dan onrustwekkende berichten gepubliceerd over wat ons te wachten staat. En het overgrote deel slaapt, of luistert enkel naar de leugens die ze zo graag horen !! Dit kan alleen maar leiden naar “Der Untergang” van het Avondland.

  • Hij zou niet zichtbaar geweest zijn wegens de 1.5 m hoge varens. Ten eerste: die varens waren a) geen 1.5 m hoog, b) helemaal niet “dicht”begroeid. Ten tweede: wie iets van de varensgroei weet, die zal kunnen bevestigen dat die bewuste varens tijdens de klopjacht… euh “zoektocht” nog helemaal niet de hoogte en breedte bereikt hadden van de toestand op de beelden. Ze zijn pas tot hun huidig formaat gaan groeien na voldoende regenval. Waarom hebben ze geen helikopter met warmtesensoren gebruikt? “Omdat de jungle van Limburg te dichtbegroeid is.” Maakt dat de kat wijs. Trouwens, de normale tv-kijker weet intussen perfect hoe de dood aan de hand van de levenscyclus van vliegen en andere insecten kan bepaald worden. Dat men niet onmiddellijk een bij benadering juiste sterfdatum kan vastleggen, is te begrijpen, maar de ruimte die gelaten wordt door doodleuk te stellen “tussen 1 en 4 weken” is bij zijn haar getrokken. Voor hoe dom houden ze ons eigenlijk? Moest JC tot mijn familie behoren, ik zou een onafhankelijke tweede autopsie laten uitvoeren. Het officiële autopsieverslag werd waarschijnlijk al dàààgen geleden geschreven…

 4. Redactie :
  Op basis van de voormelde reconstructie met gegevens uit openbare bronnen, en bijgevolg dan ook zeer onvolledig, moet het al duidelijk zijn dat hier een bloedige en sinistere komedie werd opgevoerd, met verschillende verborgen agenda’s. Dit is o.a. kenmerkend voor een “psyops” of een “false flag”. In de USA worden deze georganiseerd naargelang door het FBI – CIA . Enkele bronnen :
  https://www.theguardian.com/world/2011/nov/16/fbi-entrapment-fake-terror-plots
  https://www.globalresearch.ca/legitimacy-the-west-and-operation-gladio/5579437
  En in verband met Jurgen C. : https://stateofthenation.co/?p=67136
  met titel : EXCLUSIVE: Deep state planning false flag attack in order to blame “anti-vaxxers” and gun owners” (=einde titel).
  In de volgen brug is er een video over de contacten van de leugenpers met familieleden en kennissen van Jurgen C. :
  https://reactnieuws.net/2021/06/21/dood-jurgen-regime-sluit-vriendin-op-censureert-videos/
  met citaat : Een schokkend feit dat zij aanhalen (‘ haar telefoon werd afgenomen’) is dat de vriendin van Jürgen dit weekeinde zonder enig concreet element door het Belgisch regime zomaar een nacht in de gevangenis werd gegooid. In een democratische rechtsstaat kan dat niet; in de Sovjet-Unie, de DDR en de Belgische liberale dictatuur kan dat wel. Het past perfect in de golf van intimidatie en censuur die de liberale volksverraders Bart Somers en Vincent van Quickenborne over het land laten rollen…….Daar naast haalt de familie ook andere vreemde zaken aan, vooral het feit dat er bij aanvang van de klopjacht een hele reeks schoten werd gehoord. Daarvoor geeft het Belgische regime nog steeds geen afdoende uitleg. De bewering dat die schoten ‘per ongeluk’ zouden gelost zijn is lachwekkend: zo’n ‘accidental discharge’ is voor elke soldaat in een elite-eenheid meteen C4. Laat staan dat er meerdere achter elkaar zouden gelost worden… ‘Hij werd omgebracht’, zegt de familie stellig. … (=einde citaat).
  In diezelfde leugenpers gaat men wild tekeer tegen de “complotdenkers”, dit alleen is een bewijs dat het hier om een “complot” of duidelijker om een “psyops” gaat :
  https://www.standaard.be/cnt/dmf20210620_97268487
  met citaat : “De dood van Jürgen Conings leek haast een startschot voor de wildste complottheorieën en politieke recuperatie door Vlaams Belang. ‘Die zou geen zelfmoord plegen. Hij is omgebracht.’” (=einde citaat). Politieke recuperatie is echter geen probleem als dit gebeurt door de linkse en logemaffia’s.
  Uw verwijzing naar de helikopter is interessant. Het inzetten ervan is echter een dure grap, en nutteloos als het lichaam zich nog niet bevindt op de plaats waar het moet “gevonden” worden. Het is mogelijk dat het lichaam eerst nog wat bewaard werd in een frigo. Te vroeg beginnen zoeken is ook gevaarlijk, zie wat er gebeurd is tijdens de nacht van 17 op 18 februari 1934, in Marche les Dames, men was al begonnen nog voor het “slachtoffer” ter plaatse was !!!
  M.b.t. tot een onafhankelijke autopsie, dit is een dure grap, en hiervoor heeft men een advocaat nodig om dit te vorderen. Een dergelijke bijkomende onderzoekdaad zal zeker geweigerd worden door de onderzoeksrechter, en dan dient men in beroep te gaan bij de KIB… en is men weg voor een dure procedure slag. De familie van Jurgen C. heeft hiervoor vermoedelijk niet de nodige fin. middelen en de kennis. Bovendien zitten ze opgescheept met een advocaat die vertrouwen heeft in het onderzoek. Wat wel mogelijk is, maar evenmin gemakkelijk, is toegang vragen tot het dossier. Wat zal men mogen zien ? Het fotodossier van het labo ? Het aanvankelijk P.V. van de PZ Maaseik ? Met : wie is daar allemaal op plaats is geweest ? Wie het heeft lijk weggehaald en naar waar ?? Het autopsie verslag ? En welke versie ?
  Men dient ook rekening te houden dat de familie zal bedreigd worden. En een ongeluk is vlug gebeurd. Een onverdachte bron :
  https://www.hetknp.org/de-dode-getuigen-in-de-zaak-dutroux/
  met citaat : “Vorig jaar verscheen er bij uitgeverij Houtekiet in Antwerpen een opmerkelijk boek: “Dode getuigen: Dertig mensen die niet zullen spreken op het proces Dutroux”. Auteur: Douglas De Coninck, journalist bij het Belgische dagblad De Morgen. Dertig getuigen wier mond gesnoerd moest worden of die op het juiste moment al dan niet vrijwillig uit het leven gestapt zijn. Zeven moorden, tien zelfmoorden, vijf verkeersongevallen en acht sterfgevallen door mysterieuze oorzaken, waarvan een aantal al dan niet kunstmatig opgewekte hartaanvallen en ook vergiftigingen. De Belgische justitie deed in de meeste gevallen weinig tot niets. Autopsies werden zelden of nooit uitgevoerd, crematies werden met grote haast uitgevoerd.” (=einde citaat).
  En over de plannen van de politiekers :
  “Graf of vindplaats Conings mag geen bedevaartsoord worden” (msn.com)
  Het voormelde mag alleen voor communisten, illegalen e.d.
  Hieruit blijkt nogmaals de diepe haat van de linkse en logemaffiosi voor alles wat Vlaams en rechts is, maar waarop ze wel schurftig parasiteren.
  Uit dit bericht blijkt dat Jurgen C. zaterdag in intieme kring zal worden gecremeerd. En zo zijn de sporen dan definitief uitgewist.
  Intussen is Marc VR opnieuw opgedoken :
  https://palnws.be/2021/06/van-ranst-radicalisatie-conings-is-schuld-van-antivaxers-en-bepaalde-politieke-partijen/
  Meer en meer wordt het duidelijk dat deze vaccinaties het uiteindelijke doel zijn van de ganse Covid 19(84) samenzwering, met het oog op een genocide.
  Een bron :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/06/ex-vice-president-van-pfizer-michael.html
  met titel :”Ex-vice-president van Pfizer – Michael Yeadon – beschuldigt de Westerse regeringen en hun wetenschappelijke ‘adviseurs’ van massamoord/genocide “ (=einde titel).
  Ik verwijs naar de tekst in de brug. De originele bron :
  https://thehighwire.com/videos/pfizer-vp-the-thing-to-be-terrified-of-is-your-government/
  En bij deze wetenschappelijke adviseurs behoort dus ook Marc VR. En de video met zijn toespraak in het Chatham house is het bewijs van zijn betrokkenheid en dus van het hoogverraad. En om dat probleem op te lossen werd dan een “psyops” georganiseerd, waarvoor Jurgen C. dan diende te sterven, toen hij door had in welk vuil spel hij diende op te draven.
  En passant, werd er dan door Vivaldi gebruik van gemaakt om een oorlog te voeren tegen Vlaanderen, en een heksenjacht te organiseren binnen het leger tegen alles wat rechts en Vlaamsgezind is.

Reacties zijn gesloten.