Eigendom is een rekbaar begrip…

De bronafbeelding bekijken    … in Israël

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem publiceerde een mededeling van de Israëlische overheid waarbij het in kennis werd gebracht dat honderden dunams grond, eigendom van de kerk, in de noordelijke Jordaanvallei, door de staat Israël in beslag werden genomen.

Citaat: “Het Patriarchaat onderzoekt de aspecten van deze beslissing opdat er op een passende wijze kan op gereageerd en bestreden worden en verdere schade kan gestopt worden.”

Bovendien stelde de Islamitisch – Christelijke Raad dat de Israëlische overheid 267 dunams – 26.7 ha – grondgebied, behorende aan de kerk, had aangeslagen in de Palestijnse dorpen Bardala en Tayasir in het noorden van de bezette westelijke oeverdistrict Tubas en de noordelijke Jordaanvallei. De Raad voegde eraan toe dat Israël de landopeising verdedigde “voor militaire doeleinden”; het moet een militair kamp worden. (…)

En het is niet de énige kerkeigendom dat “genationaliseerd” wordt.  Er werd een wet in de Knesset ingediend die kerkeigendommen zonder veel poeha mag in beslag nemen.  Merkwaardig: moskeeën hoeven geen belasting te betalen; christelijke kerken wel.