Egyptische nationaliteit te koop

Afbeeldingsresultaat voor golden mask faraoWie een waarde van 400.000 dollar in buitenlandse valuta (= 7 miljoen Egyptische ponden) op een geblokkeerde rekening bij een Egyptische bank plaatst, krijgt een soort tijdelijk paspoort, geldig voor een obligatie met een looptijd van vijf jaar.  Na deze periode kan men naturalisatie aanvragen.  Deze moet door de binnenminister goedgekeurd worden.  Het deposito verhuist dan naar de staatskas.  Mocht de aanvraag tot naturalisatie buiten alle verwachting niet goedgekeurd worden, dan krijgt de aanvrager zijn geld terug.  Gegarandeerd.

Een woord uitleg over de beweegredenen achter dit opmerkelijk aanbod.  Er zouden vijf miljoen buitenlanders in Egypte verblijven- dikwijls al tot in de 2de of 3de generatie – met verschillende herkomstnationaliteiten.  Soedanezen, Libiërs, Syriërs, Iraki, Palestijnen, Jemenieten… hebben in Egypte hun permanente woonplaats.  Als dat allemaal brave burgers zijn, mogen ze blijven, mogen ze zelfs officieel Egyptenaar worden vooropgesteld dat de regering hen die eer toekent.

Doel: buitenlandse fondsen aan te trekken.  Wie een Egyptische nationaliteit wil verwerven, “mag” ervoor betalen.

Niet iedereen is er blij mee.  Hoewel men ervan uitgaat dat hoofdzakelijk Arabieren de kans van hun leven zullen omarmen, is men sceptisch.  De Egyptische bevolkingssamenstelling zou daardoor kunnen veranderen en dat wil niemand, toch?   We houden jullie op de hoogte over het aanzuigeffect.