Efficiëntie en spaarzaamheid wordt bestraft

grabbelen
Kan iemand een democratisch land noemen waar de meerderheid van dat land geregeerd wordt door een anderstalige minderheid, waar die meerderheid zich rechts of centrum rechts situeert en waar die meerderheid opgezadeld zit met linkse zogenaamde sociaal profilerende fantasten die dure fratsen uithalen waar iedereen van die spaarzame meerderheid zich aan ergert, maar dat die meerderheid dat moet ondergaan omdat ze verraden is door haar eigen verkozen minderheid.
Ingewikkeld zegt u, in dat land leeft u in en dat zal u zuur opbreken.
Zelfs leiders die het goed meenden zijn in de val getrapt van groepen waarvoor eigenbelang primeerde, denk daar ook aan op 25 mei.

PRESIDENT WOODROW WILSON: “A great industrial Nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is privately concentrated. The growth of the Nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men… who necessarily, by very reasons of their own limitations, chill and check and destroy genuine economic freedom.” “We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the world – no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of small groups of dominant men”. (Just before he died, Wilson is reported to have stated to friends that he had been “deceived” and that “I have betrayed my Country”. He referred to the Federal Reserve Act passed during his Presidency.)

President Woodrow Wilson: “Een grote industriële natie wordt gecontroleerd door zijn kredietsysteem.
Ons kredietsysteem is geconcentreerd in privé-bezit. Onze nationale groei en al onze activiteiten zijn hierdoor in de handen van een paar mensen…die onvermijdelijk, veroorzaakt door hun eigen beperkingen, echte economische vrijheid inperken en controleren” “We zijn één van de slechts geleide, één van de meest compleet gecontroleerde en overheerste regeringen in de wereld – niet langer een regering van vrije meningsuiting, niet langer een regering die overtuigd is van het belang van het meerderheidsprincipe, maar een regering die door de opvattingen van kleine groepen dominante mannen wordt getiranniseerd”. (Vlak voor zijn overlijden wordt van Wilson gerapporteerd dat hij aan vrienden stelde dat hij was “bedrogen” en dat “Ik mijn land verraden heb”. Hij verwees naar de Federale Reserve Akte, die onder zijn presidentsschap was goedgekeurd.)