Eerst waren het de vaccinaties en nu zijn het insecten die ons willens nillens opgedrongen worden

U herinnert zich nog hoe de EU & vazallen + de poco media ons de vaccinaties tegen wil en dank opdrongen? Hoe er op onze verantwoordelijkheid, ons schuldgevoel… gehamerd werd? We wilden toch niet de dood van onze oma, bompa, de kwetsbaren… op ons geweten hebben? Hoe we in het nauw gedreven, gechanteerd werden om nog van een beetje levenskwaliteit te kunnen genieten? Hoe de twijfelaars, de niet-overtuigden, de realisten en brave vragenstellers neergebliksemd werden door de toorn van de overheid?

Hetzelfde dreigt nu te gebeuren met degenen die weigeren het nieuwste EU-snufje op de menukaart te eten. We kunnen ons de overtuigende retoriek al voorstellen: ongeveer in de lijn als wat de zgn. “anti-vaxers” te slikken kregen.

Ja maar, ho maar, niemand wordt gedwongen insecten te eten. Is dat zo? Als de voedselproducenten gemalen insecten in de soepen, sausen, deegwaren, bakkerijproducten… e.a. mogen draaien, én daar bovenop dan smaakmakers met een E-label, wordt u dan niet sowieso gedwongen – want onwetend – de EU-richtlijnen te volgen?

Ga in de toekomst met een vergrootglas winkelen. U zal dit nodig hebben. Misschien volstaat het zelfs niet. Als u naar de samenstelling van bereid voedsel zoekt, zal het zo kleintjes gedrukt worden dat u waarschijnlijk een microscoop zal nodig hebben om de tekst te kunnen lezen. We worden er hoe dan ook ingeluisd…

Lees het nog eens rustig na: