Een wiegelied met oorlogsgeschiedenis

.

Der Dreißigjährige Krieg | Die Welt der Habsburger

.. een 30-jarige geschiedenis van geweld, waarbij geen rekening gehouden werd met de wil van de bevolking. Zoals steeds trekken de machthebbers aan de touwtjes om hun ambities en wil op te dringen, al dan niet ingepakt in een religieuze context.

… een wiegelied met een sombere voorspelling “een tijd om te sterven”. Het kind wordt gewaarschuwd voor de “dolle Christian”, de wrede hertog Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel…

… vandaag mag het kind al blij zijn dat het niet geslachtofferd werd op het altaar der “dolle”-EU-mensenrechten…

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dertigjarige_Oorlog

2 gedachten over “Een wiegelied met oorlogsgeschiedenis

 1. Over de oorsprong van de 30 jarige oorlog is er een interessante tekst :
  http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/the-role-of-the-venetian-oligarchy/
  De godsdienstoorlogen vinden dus hun oorsprong in Venetie, met de Talmud – en de Khazarenjoden. . Toen de Liga van Kamerijk in 1515 werd gesmeed om het rovershol in Venetië uit te roken, werd een godsdienstoorlog gestart in het Noorden. In 1517 plakte Luther zijn “stellingen” dan al aan de deur van de kerk in Wittenberg.
  Het antisemitisme van Luther moet dan ook met een kilo zout genomen worden. Op de webstek van het Katholiek Forum werd een ganse discussie gevoerd over hoe hij aan zijn einde kwam. De zelfmoord wordt er het meest naar voor geschoven, maar op basis van de beschrijvingen van het lichaam, denk ik eerder aan moord. Zijn rol was uitgespeeld of hij vormde een gevaar, en dan wordt men geliquideerd.
  Over de weinig gekende rol van de Zweden en hun gruwelijkheden :
  https://medium.com/law-and-policy/the-thirty-years-war-the-first-modern-war-ced0b695172b
  met citaat : “Historical sources suggest, for example, that the Swedish army alone destroyed 2,200 castles, 18,000 villages and 1,500 towns in Germany, wiping one-third of the country’s towns from the map. … “ (=einde citaat).
  En over “collaborateurs” met dit bloedig terreur regime :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Dertigjarige_Oorlog
  met citaat :
  “Zweden werd een belangrijke militaire mogendheid, mede dankzij zijn lichtere en gemakkelijk vervoerbare geschut, dat geproduceerd werd door Louis de Geer, een Nederlander van Waalse afkomst. Hij bracht de Waalse hoogoven naar Zweden (1627) en trok van 1620 tot 1640 zo’n 5.000 Waalse en Lotharingse ambachtslui aan. Ook het feit dat Zweden niet met huurlingen maar met dienstplichtigen vocht, gemotiveerd door hun Zweedse nationalisme en hun lutherse geloof, maakte het kleine Zweden buitenproportioneel sterk… “ (=einde citaat).
  Nog een collaboratie om de Walen aan te herinneren.
  Nog een bron over de Zweden :
  https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2016/09/20/das-neue-land-es-gibt-keinen-weg-zurueck-wir-sollen-alle-in-unsere-eigenen-laender-mit-allen-zuwandererkulturen-neu-integriert-werden-und-alle/
  (webstek is niet meer beschikbaar), met enkele citaten :
  “Schwedens Vergangenheit war sehr international:
  Schweden war ebenso erschreckend wie Nazi-Deutschland und beherrschte grosse teile Küsten der Ostsee. Sie können mehr über die Tötungen durch die Schweden in Europa und unfassbare, teuflische Misshandlungen der besiegten Völker im 30-Jährigen Krieg 1618-48 , wo Schweden nichts zu tun hatte, selbst mehr lesen – sowie über das nie wieder bis zum 2. Weltkrieg gesehene grausame Vorgehen der Schweden gegen die dänische Bevölkerung in Schonen und Blekinge ab dem Jahr 1676. Also ist Schweden vertraut damit, wie man gegen Multiethnizität, bzw. heute Widerstand gegen Multiethnizität vorgeht: Mit Unmenschlichkeit und Demütigung einheimischer Bevölkerungen………..
  “Spetsning“: In dänische Patrioten in Schonen/Blekinge wurde von unten entlang der Wirbelsäule bis zum Hals ein spitzer Pfahl gesteckt, und ihre Füße wurden an den Pol genagelt. Dann wurden sie am Wegesrand erhoben und hingen dort, bis sie starben!!
  Wie kann es sein, dass das heutige Schweden seine schlimmsten Eroberer begrüsst, während dieser Kämpe des Lutheranismus seine genetisch verwandten und andere Brüder in Christus nach der dänischen Niederlage so unmenschlich behandelten?…. “ (=einde citaat).
  Het voormelde is brandend actueel, de afstammelingen van de aanstokers van deze “godsdienstoorlogen”, zijn vandaag immers ook actief via de NWO, en de 3 belangrijke wapens die worden ingezet : Coudenhove Kalergi – Agenda 21 – 30 en Covid 19(84). Een dertigjarige oorlog, waarvan de Vlamingen vandaag nog steeds de gevolgen dragen. (zie brug over 30 jarige oorlog).

  • Luther was een rozenkruiser en droeg een zegel met het symbool van die sekte. De rozenkruisers waren de voorgangers van de in Engeland gestichte vrijmetselarij en zijn degenen die de laatstgenoemde gesticht hebben. Vorige eeuw heeft de “B’nai B’rith”-sekte in Parijs Luther opgeëist als zijnde geweest een agent van occult Juda:

   “Martin Luther yielded to the influence of his Jewish friends, and again, by Jewish authority and with Jewish finance, his plot against the Catholic Church met with success.” (Gelekt door The Catholic Gazette, februari 1936.)

   De protestantse revolutie werd ontketend in dezelfde tijd als de sciëntistische revolutie, en dat komt omdat hetzelfde occult Juda met hermetisch-gnostische knechten (rozenkruisers) daarachter zat. Via de uitgebreide synagogenetwerken konden boodschappen gemakkelijk doorheen Europa gestuurd worden en konden protestantse revoltes in dezelfde tijdspanne in meerdere Europese regionen gecoördineerd worden. Zo hebben de zonen van Juda met hun gnostische handlangers, de ondergedoken katharen die de rozenkruisersekte gevormd hebben, het Westen religieus verzwakt waardoor de weg gebaand werd voor de ontwikkeling van het rationalisme (uitgebroed door het protestants individualisme in samenwerking met het sciëntisme, beide strekkingen gestuurd door de judeo-gnostische sekten) en uiteindelijk de Franse Revolutie in de zwarte tentakels waarvan Europa gewikkeld werd tot verwoesting der restanten van de oude christelijke orde.

   Het sciëntisme van de copernicaanse revolutie heeft uiteindelijk de covidiaanse leugencampagne voortgebracht; het is een valse gnosis met een Babylonische priesterrang van “wetenschappers” die zichzelf willen presenteren als geïnitieerde bewaarders van een verborgen gnosis die de “profanen” niet kunnen begrijpen. “Gnosis” is Grieks voor “kennis”, dus zelfs de benaming “wetenschappers” zinspeelt op de benaming “gnostici”. Het is geen toeval dat de rozenkruisers hun “Royal Society” in protestants Engeland gesticht hebben, het protestants Engeland van de hermetische occultist John Dee, en dat de naam van de beruchte hermetische occultist Isaac Newton verbonden is met die “Royal Society”. Het was in datzelfde protestants Engeland dat achteraf de vrijmetselarij gesticht werd door de rozenkruisers.

   Copernicus was een subversieve occultist die het oud heidens, occult kosmologisch systeem van Pythagoras geherintroduceerd heeft. Die Pythagoras was in de leer gegaan bij occulte priesters van Egypte en heeft zelf in de Griekse wereld een initiatorische mysterieschool opgericht; daarom eisen de vrijmetselaars hem openlijk op als een proto-vrijmetselaar. Disney had een tekenfilm, “Donald in Mathmagic Land” (1959), waarin “Donald Duck” geïnitieerd werd in pythagoreaans esoterisme; niet toevallig was Walt Disney een vrijmetselaar van de 33ste graad.

   Uit de uitspraken van de “B’nai B’rith”-sekte gelekt door The Catholic Gazette, over de bedoeling van occult Juda in de zestiende eeuw om het Westen religieus te destabiliseren:

   “Thanks to our propaganda, to our theories of liberalism and to our misrepresentations of freedom, the minds of many among the gentiles were ready to welcome the Reformation. They separated from the Church to fall into our snare. And thus the Catholic Church has been very sensibly weakened and her authority over the kings of the gentiles has been reduced almost to naught.”

   Wat de mensen nu voor hun ogen zien op internationale schaal is bedoeld door occult Juda als een eindloop van een eeuwenoud revolutionair proces. Inzien hoe ver en diep de deceptie reikt betekent voor de moderne mens de verbrijzeling van zijn wereldbeeld, van de fundamenten van zijn denkbeelden.

Reacties zijn gesloten.