Een volgende crisis is in de maak

Moldavië is een klein land met een korte, maar moeilijke geschiedenis. Het land, een voormalige Sovjetrepubliek, ligt tussen Oekraïne en Roemenië. Na de ineenstorting van de Sovjetunie begon er een burgeroorlog. Sindsdien is het land verdeeld en bestaat uit het door het volkerenrecht erkende Moldavië en de “rebelse” republiek Transnistrië. De burgeroorlog kon door een verdrag tussen Moldavië en Rusland beëindigd worden en sinds bijna 20 jaar bewaken Russische vredestroepen de voormalige frontlijn.

Moldavië is vergelijkbaar met Oekraïne, want het is een veelvolkerenstaat waarin de dominerende Moldaviërs, die dikwijls ook als Roemenen genoemd worden, de talen der andere minderheden discrimineren. Hoewel bv. Russisch wijdverbreid is en vooral in de steden en in de zakenwereld gebruikt wordt, heeft het niet de status van een ambtstaal. Laat het nu net deze etnische problemen zijn die aan de basis lagen van de burgeroorlog.

Moldavië liet in zijn grondwet optekenen een neutrale staat te zijn. Nochtans heeft einde 2020 de pro-westerse, in de VSA opgeleide en nauw verbonden met George Soros, politica Maia Sandu de presidentsverkiezingen nipt gewonnen. Daarna heeft ze met omstreden politieke manoeuvres in 2021 de regering van koers doen verwisselen en leidt sinds de zomer 2021 het land consequent richting westen.

Nadat haar machtsovername afgewerkt was heeft ze in de zomer 2021 openlijk een zuivering van justitie“ aangekondigd, wat in het westen vertaald werd als maatregelen tegen corruptie . In werkelijkheid een politieke zuivering want Sandu wil de westkoers van haar land vastleggen en de tegenstanders, die de neutraliteit van het land willen bewaren, wegzuiveren. Sandu heeft immers ook al aangekondigd dat ze voor de hervormingen de steun van de VSA nodig heeft en de VSA kort daarna als belangrijkste strategische partner benoemde.

Sandu is dan snel overgegaan tot eisen: ze wil dat de Russische vredestroepen uit Transnistrië verdwijnen. De troepen zijn daar in het kader van een akkoord tussen Rusland en Moldavië – Sandu stelt dat ze zich illegaal op het grondgebied bevinden. Sandu verhoogt steeds meer de druk op Transnistrië en riskeert de sinds 20 jaar verstomde burgeroorlog nieuw leven in te blazen. Ze wordt daarbij geholpen – hoe kan het ook anders? – door Oekraïne dat bv. sinds 1 september 2021 geen auto’s met Transnistrische nummerplaten meer toelaat.

Over de volgende escalatietrap berichtte op 19 januari TASS:

"De republiek Moldavië zal in overeenstemming met het NAVO-samenwerkingsplan voor de jaren 2022 en 2023, dat woensdag door de regering werd goedgekeurd, de terugtrekking van de Russische troepen uit het niet erkende Transnistrië eisen.  De samenwerking heeft als doel de ordelijke en volledige terugtrekking van de Russische troepen, die zich illegaal op Moldavisch grondgebied ophouden.  Het buitenlandministerie en de EUropese integratie zal zich inzetten om de bestaande vredesoperatie om te dopen in een burgermissie met internationaal mandaat," wordt in één der punten van de persverklaring vermeld.  
Volgens het plan zal de NAVO het Moldavische leger verder bij de uitrusting helpen en de regering verder steunen.  Als tegenprestatie zal de republiek Moldavië aan vredesmissies onder de paraplu van de VN, de EU en het OSZE deelnemen.
De nieuwe Moldavische regering is van mening dat de neutraliteitsstatus, vermeld in de grondwet, de veiligheidspolitieke samenwerking met andere landen niet verhindert en geen isolering betekent.  De republiek werkt sinds 2006 volgens de basis van een individueel NAVO-lidmaatschap.  In Chisinau is een NAVO-informatiecentrum gevestigd en in december 2017 werd daar een NAVO-verbindingsbureau geopend."

De maatregelen zijn niet toevallig tegen Rusland gericht – ze riskeren echter ook een nieuwe opflakkering van de burgeroorlog.

Zijn Poetins herhaalde bezwaren over de NAVO-uitbreiding tot aan de Russische drempel (on)terecht?

Laten we de toestand een beetje breder en verder bekijken. De RAND-Corporation is een belangrijke en invloedrijke denktank in de VSA, waar de buitenpolitiek mee bepaald wordt. Dit is geenszins overdreven want in 2019 heeft de RAND-Corporation een uitvoerige studie uitgegeven hoe men Rusland kan overtreffen. Het ging er niet om de angel uit bestaande conflicten te halen – integendeel: om ze te doen escaleren. Het ging daarbij om de vraag hoe de VSA Rusland zo erg konden ergeren en provoceren dat de Russische tegenmaatregelen Rusland doen verzwakken. Klik op Extending Russia – competing from advantageous ground, 354 blz. Twee jaar na de publicatie werden de meeste van de door RAND aanbevolen maatregelen in de praktijk omgezet of werd een poging ertoe ondernomen.

Waarom we de RAND-studie vernoemen? Het kleine Moldavië heeft hierin immers een eigen hoofdstuk. Wat blijkt uit de gebeurtenissen van de laatste maanden, wordt aan twee van de drie tegen Rusland te ondernemen maatregelen hard gewerkt.

CHAPTER FOUR
Geopolitical Measures …………………………………………………. 95
Measure 1: Provide Lethal Aid to Ukraine …………………………….. 96
Measure 2: Increase Support to the Syrian Rebels …………………….. 103
Measure 3: Promote Regime Change in Belarus………………………. 109
Measure 4: Exploit Tensions in the South Caucasus…………………… 115
Measure 5: Reduce Russian Influence in Central Asia ………………… 121
Measure 6: Challenge Russian Presence in Moldova ………………….. 130
Recommendations …….

Volgens RAND zou de burgeroorlog in Transnistrië weer nieuw leven moeten ingeblazen worde, een maatregel die Rusland meer geld moet kosten, daar het de vredestroepen levert. Dit is de richting die Sandu wil uitgaan en waarbij Oekraïne een handje toesteekt door de grenzen te sluiten voor Transnistrische auto’s. Nog een RAND-aanbeveling was het NAVO-lidmaatschap van Moldavië – de vestiging van een NAVO informatiecentrum en -verbindingsbureau kwam er niet toevallig.

Vergelijk nu met Oekraïne. Met de burgeroorlog. Met de Donbass. Met de taalpesterijen. Met het sluiten van de grens naar de “rebellen”-gebieden. Met de EU. Met de NAVO. U kan zonder meer Oekraïne vervangen door Moldavië, de Donbass-regio met Transnistrië. Alleen de CIA-VSA-NAVO-handlangers kuiperijen blijven dezelfde.

Vanzelfsprekend zal u in westerse media berichten lezen over “escalatie, Russische provocaties, illegale bezetting…. enz…”

Hierbij een aantal video’s over Transnistrië; weet dan wel dat de meerderheid – deze die de toestand vanuit Transnistrisch, “rebels”, zicht bekijkt – intussen in de censuurvergeetput verdween.