Een volgend Zelfmoordverdrag is in de maak

De bronafbeelding bekijkenNa het Globale Immigratiepact staat een volgend VN-pact in de steigers, dat zowel door politici als door de media doodgezwegen wordt: het “Globale Vluchtelingenpact”.  Er zal tijdens een algemene VN-vergadering over gestemd worden.  Dit pact behelst twee hoofddoeleinden: de druk op de eerste ontvangende landen te doen afnemen, nieuwe vestigingsprogramma’s te verdiepen en/of in een nieuw jasje te stoppen.

Met eerste ontvangende landen worden bv. Turkije, Jordanië, Libanon bedoeld, die door ons, EUropa, moeten ontlast worden.  Een zo groot mogelijk aantal der betrokkenen moet dankzij de nieuwe immigratieprogramma’s naar Europa verkast worden.

Ook dit pact zou “niet bindend zijn”.  Waarom moet het dan ondertekend worden?  Om dezelfde reden als het Zelfmoordverdrag: om een basis te hebben waarop dan een politiek kan gevoerd worden, die aan de eisen van dit pact voldoet.  Met de instemming en ondertekening staat de deur wijd open voor implementatie in de wetgeving en rechtsspraak.

De autochtone bevolking wordt niet geraadpleegd; die is slechts van nut als betaler.  De nationale soevereiniteit wordt verder uitgehold. In hoever het oude, deels overbevolkte  EUropa nog méér te integreren – meestal onderontwikkelde, taalonkundige, cultuurvreemde, dikwijls criminele – nieuwkomers kan opvangen is voor de VN niet aan de orde.  En voor de meeste onzer regeringsleiders ook niet.  Wij mogen gerust als melkkoe van de hele derde wereld dienen.

Bij punt 89 van het pact lezen we: “Het wordt erkend dat de invoering van een politieke oplossing in het herkomstland niet onvermijdelijk de voorwaarde voor een vrijwillige repatriëring is om de uitvoering van het recht van de vluchtelingen op een terugkeer in hun thuisland niet in gevaar te brengen.”  Voor Israël zou dit een regelrechte bedreiging betekenen… want dan zouden alle Palestijnen en hun nakomelingen in de diaspora tot in aller eeuwigheid zich in Israël kunnen vestigen.  Idem dito situatie voor de Volksdeutsche die uit Oost- en Zuidoost Europa verdreven werden, voor de Pruisen die vervangen werden door Polen, voor Polen die vervangen werden door Russen, voor de Russlanddeutsche, voor de christenen in Turkije en andere moslimlanden, voor Syriërs, voor Armeniërs… die vervangen werden door Turken… enz…

In par. “Nieuwe vestiging” luidt het: “91. De staten worden om bijdragen verzocht om – met ondersteuning van de relevante belanghebbenden – nieuwe vestigingsprogramma’s te installeren of uit te breiden.” 

“Verzocht”.  Schaamteloosheid ten top.  Als je ziet hoeveel we tegenwoordig aan de pomp “verzocht” worden te betalen, hoeveel water en energie kost, wat we aan directe of indirecte belastingen mogen ophoesten…

Martin Sichert, Beierse volksvertegenwoordiger van de AfD, bindt de kat de bel aan.  Zou iemand onze importsecretaris willen op de hoogte brengen?

 

 

2 gedachten over “Een volgend Zelfmoordverdrag is in de maak

  1. Wat zijn die mensen of organisaties werkelijk van plan . Zien de media dit niet of zijn zij mede schuldig . Die georganiseerde volksverhuizingen met begeleidende maatregelen, zijn reeds eeuwen oud en rechtstreeks bedoeld om het ontvangende volk moreel en in “zich” weerloos en kapot te maken ten voordele van de overheersende staat of klasse zonder dat die oorlog moeten voeren en baas kunnen spelen . De tactiek staat prachtig beschreven in het boek ” Oorlog is misleiding en bedrog ” door Fre Morel.

Reacties zijn gesloten.