Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het gevoel van veiligheid blijft in heel onze streek toenemen en we bewegen ons ook vrijer dan ooit voorheen tijdens deze oorlog. Toch blijven we voorzichtig. “Slapende cellen”  waren er niet  alleen vroeger in de kerk tijdens de zondagspreek, nu schijnen ze nog in heel het land aanwezig. De geschiedenis van de “islamitische staat” is voorbij maar IS strijders kunnen zowat overal voorlopig nog onverwachts toeslaan.

Vooral de provincie Idlib herbergt nu de grootste terroristenbases ter wereld (Al Qaida, Tahrir al-Cham…). Ze zijn blijkbaar nog met vele tienduizenden. In bijgevoegde video’s kun je enkelen van hen aan het woord horen. Zowel de Syrische regering als majoor-generaal Alexei Tsygankov (hoofd van het Russisch centrum voor Syrische verzoening*) zullen er alles aan doen om met hen tot een overeenkomst te komen.

* Verslag van een vergadering van gisteren over de terugkeer / verzoening van vluchtelingen (in het Engels):

“17.08.2018 (14:50)

Russian Centre for Refugee Affairs holds session with Syrian Coordination Committee on repatriation of refugee

The Centre for the Reception, Allocation and Accommodation of Refugees (Centre for Refugee Affairs) and Joint Coordination Committee in Syria held another joint session on repatriation of Syrian refugees in Damascus.

The head of the Centre for Refugee Affairs, heads of Centre’s offices in al-Salhiyah Colonel Alexey Pervov and Baniyas Lieutenant Colonel Dmitry Brukov made reports at the session.

During the meeting, the representative of the Joint Coordination Center, Colonel Alexey Posunko reported:

Over the past day, in total 117 people (35 women and 59 children) left Lebanon for Syria via the Jaydet-Yabus , and al-Qusayr.

Since July 18, 2018, in total 7,093 refugees have left Lebanon, with 3,008 of them – via the Zemrani CP, Jaydet-Yabus – 3,042 people, 644 people via al-Dabusiyah and 399 people via the al-Qusayr. In total 318 people have passed via the Nasib CP from Jordan.

Since September 30, 2015, in total 236,691 Syrians have returned back to their homes from abroad (71,004 women, 120,711 children).

Negotiations with a representative of the Turkish Joint Coordination Centre Brigade General Chetyn Koklu took place to discuss organization of evacuation of internally displaced persons from the Idlib de-escalation zone.

A working meeting took place with the UN representatives on humanitarian situation in the Southwest de-escalation zone and situation in the Idlib de-escalation zone.

A humanitarian action was held in Daraa province. They delivered 650 food sets with a total weight of 2.8 tons.

They control repatriation of refugees in Arbin and rehabilitation of infrastructure in the area.

Despite the extended scale of work done, the efforts to rebuild the civilian infrastructure must be continually stepped up in order to successfully meet the challenges ahead, demonstrating to Syrian refugees Syria’s readiness to ensure all necessary conditions in legal, economic, social and domestic spheres for the citizens of the Republic wishing to return to their homeland “.

A representative of the Syrian Centre for Refugee Affairs, Ali Asa, reported on the work done on the repatriation of refugees:

The Syrian leadership continues working on repatriation of Syrian refugees and reaffirms the readiness to ensure security guarantees, employment, housing, assistance in document re-issuance, as well as humanitarian and other aid for Syrian refugees returning back from abroad.

It is reported that 542 Syrians returned back to:

Homs province – 202 people, in total – 28,719 people;

Eastern Ghouta – 225 people, in total – 75,578 people.

In Khusham (Deir ez-Zor province), 20 people were accommodated in recovered houses, since January 1, 2018 – 39,561 people.

In total since March 4, 2018 Besides, 26,642 people, 3,869 vehicles and 42,558 heads of cattle left the Idlib de-escalation zone.

There are 497,650 places arranged to receive and accommodate refugees in 117 settlements less affected by the combat actions.

Over the past day, they cleared 5 ha of territory, two buildings and 3km of road in Eyn-Zayt, al-Rastan, Sem-Ali (Homs province).

They found and defused 51 explosive devices including 21 improvised explosive devices.

In total in Homs province, they cleared up 237.6ha of the territory, 737 buildings and 48.8km of roads.”

Meer weten?  Klik hier.(Engels)

Als dit niet lukt, zullen ze bezoek krijgen van de Syrische generaal Souhail al-Hassan**, bijgenaamd de tijger. We mogen verwachten dat ook deze militaire operatie dan zal eindigen op een klinkende Syrische overwinning, hoewel de grote offers die dit zal meebrengen niet te voorzien zijn. Deze “moeder van alle oorlogen” zal dan in de hele westerse pers (dagbladen, radio, TV) weer voorgesteld worden als de grootste oorlogsmisdaden van de Syrische president en zijn leger, terwijl het volk hen als de ware bevrijders zal toejuichen.

**Nvdr: Hier spreekt hij zijn troepen toe voor de gevechten in Daraa:

Ondertussen onderhandelen de Koerden, voorheen gesteund door de VS, met Damascus en Macron haast zich om van Poetin een rol te krijgen en opnieuw te mogen meespelen, nu Frankrijk alle krediet in Syrië verloren heeft. Trump speelt de keizerlijke tiran en tegelijk de marionet-clown, wiens woorden en daden met elkaar geen verband hebben.

En de VS hebben deze week meer dan 250 vrachtwagens vol militair materiaal aangevoerd voor hun bases ten oosten van de Eufraat.

Ondertussen hopen we dat de nagenoeg 400 miljard dollar voor de heropbouw van Syrië mede gedragen worden door hen die het verwoest hebben: de wapenbazen, Toyota met zijn ontelbare nieuwe, volledig voor de oorlog uitgeruste voertuigen, Caterpillar, de des-kundige tunnelgravers, Lafarge-Holcim, De Franse cementreus die blijkbaar 6 miljoen ton cement mocht leveren voor de bunkers van de terroristen.

Als elk 100 miljard geeft, zorg ik ervoor dat ze bij de jaarwisseling een mooie kerst- en nieuwjaarskaart krijgen met een grote korf fruit en allerlei producten uit onze tuin.

Enkele flitsen uit onze gemeenschap en een persoonlijke bezinning op de moeilijkheden in onze moderne westerse beschaving. Daarna weer een overvloed aan informatie en video’s ter bevestiging.

P. Daniel

P.S. Onderbreking van de elektriciteit en van het internet alsmede moeilijkheden met mijn pc zorgden ervoor dat ik vorige keer lange tijd technisch werkloos was en pas na middernacht mijn bericht kon versturen.

Vrijdag 17 augustus 2018

Flitsen

Zondagmorgen amuseren de fraters en de jongens zich weer in het grote waterbekken. Vooral voor de kinderen kan dit zwemfeest  niet lang genoeg duren. Daarna wordt in de schaduw nogmaals een creatief picknick klaargemaakt, waarbij ook de in het vuur gebakken ajuinen niet ontbreken. En daarna is het al bijna tijd voor de plechtige zondagseucharistie. ‘s Avonds rijden we naar Qâra om kleine inkopen te doen. De grote houten banken die grondig afgeschuurd werden, moeten een laagje bescherming krijgen, de ijzeren vuilbakken die erg verroest waren, zijn ook afgeschuurd en zullen nu geverfd worden.

Er is weer een container binnen gekomen maar er waren al werkers bij om die te lossen. De grote zaal onder in de nieuwbouw staat nu vol met emmers, plasticzakken en dozen vol voedsel en kleding, deze keer vooral afkomstig van de Preemptive Love coalition (Syria is special). En dan komen er regelmatig vrachtwagens die het deel komen ophalen dat voor hen bestemd is.

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming*** werd plechtig gevierd in de gemeenschap en ‘s avonds nogmaals met de parochianen van Qâra in hun St Michielskerk. En vrijdag deed onze kleine Elias in deze parochiekerk zijn eerste Heilige Communie, waarbij de gemeenschap nogmaals aanwezig was. Er waren samen 10 jongens en 3 meisjes. Het was een zeer feestelijke viering. De bisschop ging voor, samen met archimandriet Naiem van het patriarchaat van Damascus en pastoor van de kathedraal. Verder assisteerden abouna Georges en ik. De kinderen hadden zeer goed gerepeteerd en droegen herhaaldelijk een tekst voor. De ouders waren uiteraard ook op zijn paasbest. Dit is blijkbaar de eerste liturgische feestviering van deze aard “na” de oorlog.

***Viering van Maria Hemelvaart in Marmarita:

***en in Tal Baloua:

Van dodentunnels naar kunstgalerijen

Afbeelding kan het volgende bevatten: 8 mensen, lachende mensen, binnen

Bezoek van Assad en echtgenote

In de voormalige tunnels van de terroristen in Oost-Ghouta zijn 18 kunstenaars ijverig aan het werk om in de muren hun beeldhouwwerken te beitelen. Het begon met de beeldhouwer en soldaat Mumammed Moalla die in de tunnels van Jobar eer wilde brengen aan de gesneuvelde soldaten en hun familie. De bekende beeldhouwer Anas Qatramiz en anderen hebben zich hierbij nu aangesloten om in Oost-Ghouta kunstgalerijen te creëren. Deze plaatsen, door terroristen gebouwd voor dood en terreur zullen nu omgevormd worden tot bakens van leven, schoonheid en hoop.

Weerstand van buiten en van binnen

Een goed gevolg van de oorlog tegen Syrië is dat de weerstand tegen de steeds verder gaande zionistische agressie sterker is geworden. Het zionistische regime is in zijn onrecht tegen het Palestijnse volk (en andere volken) altijd verder gegaan. Als de VN resolutie besliste dat de verjaagde Palestijnen het recht hadden terug te keren en vergoed moesten worden voor hun eigendommen die onrechtmatig waren afgenomen, vernietigden de zionisten de betrokken dorpen of vormden ze om tot een zichtbaar joodse plaats zodat geen enkele oorspronkelijke bewoner nog zin had om terug te keren. Inmiddels is evenwel Hezbollah sterker geworden in de verdediging, zowel van Libanon als van Gaza en de Golan. De met al Qaida verbonden terroristen, door Israël gesteund nabij de Golan moesten al plaats maken voor het wettige Syrische leger. De grote verdedigingskracht van Hezbollah heeft zelfs de Israëlische oud-minister en generaal Effi Eitam toegegeven. Moge dit nog toenemen zodat het zionistisch regime uiteindelijk de vrijheid, waardigheid en soevereiniteit van andere volken respecteert. Dit is evenwel nog niet het geval.

Toch krijgt het zionistisch regime ook van binnen uit meer weerstand. Wanneer de “joodse staat” niet de thuisbasis wil zijn van al zijn burgers, kan het ook niet de nationale thuis zijn van zijn joodse burgers, ondanks zijn wetgeving. Dan is het een racistische staat zoals de apartheid in Zuid Afrika of het nazisme in Duitsland, die eens  zal instorten. Steeds meer joden verlaten Israël en steeds meer joden uit heel de wereld keren zich tegen deze zionistische ideologie en schamen zich voor deze brutale staat die gebouwd is op uitbuiting en onderdrukking. Het huidige zionistische regime is een vloek voor het jodendom, het joodse volk en het Bijbelse Israël. Bidden we dat het ware Israël mag opstaan, zijn roeping en zijn Messias mag erkennen en in vrede en rechtvaardigheid leven. Dan zal heel het Midden-Oosten en ook wij in Syrië in vrede en harmonie leven, nog meer dan voor de oorlog.

Een moderne westerse beschaving in verval

Volgens de beroemde Engelse historicus Arnold Toynbee (+ 1975), worden beschavingen niet “gedood” van buitenaf, maar sterven ze door “zelfmoord”, vooral door een gebrek aan religie, terwijl een elite de massa begint uit te buiten. Hij heeft in zijn monumentale studie van de geschiedenis, in 12 delen, de opkomst en de ondergang van 21 beschavingen onderzocht. Voor de moderne westerse beschaving is het niet anders. Volgens hem heeft het westen een drukke economische en politieke wereld opgebouwd met een sociale en religieuze leegte. Hij ziet in de godsdienst de Achillespees van de westerse beschaving, die een buitengewoon gesofistikeerde machine werd, waaruit de godsdienst tenslotte verwijderd is.

In de loop van de eeuwen hebben originele denkers en vorsers elk op hun wijze het geloof en de godsdienst uitgeschakeld. Zij oefenden een enorme invloed uit op het denken en leven van de westerse maatschappij. Vermelden we vooraf dat aan hen later dikwijls opvattingen werden toegeschreven die niet van hen zijn, maar waartoe zij wel aanleiding hebben gegeven.

De bronafbeelding bekijkenBeginnen we met Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (+ 1527), de Florentijnse politicus en filosoof die beschrijft hoe men de macht kan verwerven en behouden. Voor Machiavelli telt het resultaat.  Hoe ‘de prins” de macht verwerft, heeft geen belang. Het doel heiligt de middelen en zo wordt de moraal uitgeschakeld. Dit zal de politiek in de nakomende eeuwen diepgaand beïnvloeden.

Thomas Robert Malthus Wellcome L0069037 -crop.jpgDe Britste economist en dominee Th. Robert Malthus (+ 1834) meende ten onrechte dat de wereldbevolking sneller zou toenemen dan het beschikbare voedsel en lanceerde een paniek omtrent de overbevolking, waardoor een drastische geboortebeperking zou nodig zijn. Hij zelf raadde aan veel later te trouwen maar in de publieke opinie werden vlug alle – ook moreel onaanvaardbare middelen – gehuldigd.

De bronafbeelding bekijkenMet Charles Darwin (+ 1882) deed de mythe van de “evolutieleer” haar intrede, met de natuurlijke selectie (de sterksten overleven) en de opvatting dat de mens van een aap zou afstammen (Wanneer gezaghebbenden openlijk verkondigen dat zij er geen moeite mee hebben van een aap af te stammen, dan hebben ook wij daar niets op tegen, zolang ze dit maar niet in hun gedrag laten blijken!).

De bronafbeelding bekijkenDe Britse filosoof H. Spencer (+1903) gaat de opvattingen van Darwin toepassen op de maatschappij. Volgens hem moeten de sterksten heersen over de zwaksten en deze laatsten moeten uiteindelijk verdwijnen, wat wel een bijzonder onevangelische geest weerspiegelt. De bronafbeelding bekijkenDe Duitse economist en politieke filosoof Karl Marx (+ 1883) ziet de evolutie van het maatschappelijke leven vanuit een klassenstrijd. Het gewone arbeidersvolk, de proletariers worden onderdrukt, terwijl zij eigenlijk de bewerkers van de welvaart zijn. Zij moeten in opstand komen tegen de kapitalisten, die het kapitaal en de machines hebben. Deze onderdrukkers moeten door een klassenstrijd van hun macht verdreven worden. En zo ontstaat een gewelddadig systeem waarbij de onderdrukten van gisteren de onderdrukkers van morgen worden. In vrede, rechtvaardigheid en waardigheid trachten samen te leven is toch iets anders.

Afbeeldingsresultaten voor friedrich nietzscheVervolgens komt Friedrich Nietzsche waarvan we de slogan “de dood van God” hebben overgehouden, hoewel God leeft en Nietzsche al sinds 1900 dood is. Deze scherpe Duitse filosofische geest schreef zelf echter “wij hebben God vermoord” en hij was er zich goed van bewust. Hij is misschien wel de felste tegenstander van het christelijk geloof en de christelijke moraal. Hij geloofde zelf in het ontstaan van een soort ‘Übermensch’ zonder God.

De bronafbeelding bekijkenTenslotte is er Sigmund Freud (+ 1939), de Oostenrijkse geneesheer en grondlegger van de psychoanalyse, die zich vooral fixeerde op de seksuele afwijkingen van mensen. Hij meende overal seksuele frustraties te kunnen waarnemen. Zo bleef hij halverwege steken en heeft nooit het diepste verlangen van ieder mens ontdekt: het verlangen naar God en de oneindige honger naar totale liefde. De psychiater Viktor Frankl (+ 1997), stichter van de logotherapie, heeft menige illusie van de Freudiaanse orthodoxie ontmaskerd.

Dat al deze denkers en vorsers in een of ander opzicht mogelijk iets interessants hebben bijgebracht, willen we niet ontkennen. Dat hoeven we hier ook niet te ontleden, vermits het al veel te veel opgehemeld werd. In de openbare opinie gelden deze denkers immers als de grote helden van wetenschap, filosofie en maatschappelijk leven. In feite hebben zij echter in grote mate bijgedragen aan de invoering van “hoofdzonden”, die de westerse beschaving doen wankelen: materialisme, individualisme, het onbeperkt nastreven van materieel voordeel, het huldigen van een exclusief positivistische wetenschap, een machtshonger, kolonisatie, overheersing…En zo evolueerde de westerse beschaving naar een totale secularisatie, een uitschakelen van de godsdienst en de dood van het geloof. Terwijl een elite geniet van de enorme technische vooruitgang, blijft de massa gefrustreerd en onmachtig over in een ontwortelde, geestelijk en sociaal lege samenleving.

“Vanaf de eerste “positivisten” zoals Auguste Comte en Friedrich Nietzsche tot aan de huidige  “atheïsten”  zoals Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Bennet en Sam Harris, heeft inderdaad  sinds meer dan twee eeuwen een hardnekkige traditie beweerd dat de modernisatie alle religies als een hersenschim overbodig zal maken tegenover een vrije democratische wereld, een lekenstaat  die materieel verheven is en waarin de  rede en de wetenschap de mensheid leiden naar een stralende en gelukkige toekomst” (Amir Nour, 6 augustus 2018: https://www.mondialisation.ca/la-civilisation-moderne-a-lepreuve/5627070.     Ik laat me dankbaar inspireren door de studie van deze Algerijnse onderzoeker en deskundige in internationale relaties, om er eigen gedachten mee te vormen).

Dit wil niet zeggen dat er geen ommekeer mogelijk zou zijn. Een samenleving louter gebouwd op rede en wetenschap, uitblinkend door “laicité”, moderniteit, vooruitgang, positivistische wetenschap en techniek heeft al lang haar sacrale aureool verloren. Volgens Rodney Stark is de wereld nu religieuzer dan ooit voorheen (The Triumph of Faith: Why the World is More Religious than Ever, ISI Books, 2015). En de Franse filosoof Michel Onfray zegt dat er nooit een beschaving gebouwd is op materialisme en atheïsme (Decadence: Vie et mort du judéo-christinaisme, Flammarion, 2017). En hij kan het weten, zegt hij, want hij is zelf atheïst. Trouwens, de Franse Revolutie is hiervan het beste bewijs. Bedoeld om definitief godsdienst en geloof te vervangen door de rede en de wetenschap, verviel deze revolutie in een “aanbidding” van de “godin van de rede”. In Frankrijk bestaat er nu zelfs zo iets als een “republikeinse doop” (met ‘peter’ en ‘meter’)! En het paradijs van “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid” werd een gruwel van geweld, verwoesting, gevangenis en de dood van 3 miljoen onschuldigen. Ziedaar de “Verlichting”. Geef ons dan maar die heerlijke, ‘duistere’ middeleeuwen.

De Franse cultuurfilosoof René Girard (+ 2015) heeft magistraal aangetoond dat alle archaïsche beschavingen op religieuze fundamenten gegrondvest zijn. Hij heeft er ook het mechanisme van beschreven dat uitmondt in het fenomeen van de zondebok. Uiteindelijk gaat het om het beheersen van het geweld dat iedere maatschappij bedreigt en dat men wil oplossen met een “zondebok” aan te wijzen en uit te schakelen. Tot verrassing van velen heeft Girard verder de unieke waarde beschreven van de persoon van Jezus Christus, zijn Kruisdood en het christelijk geloof. Girard heeft niets anders gedaan dan de grote teksten uit de wereldliteratuur ontleed. En zo heeft hij op louter wetenschappelijke wijze de passieverhalen uit het evangelie gelezen. Zijn besluit is duidelijk. De passieverhalen vertellen glashelder hoe Jezus door zijn sterven op het Kruis alle onschuldige slachtoffers tot zich getrokken heeft vanaf de grondvesting van de wereld tot het einde der tijden. Zijn dood en verrijzenis vormen het einde van alle voorgaande beschavingen, gebouwd op mythen, die altijd aan de kant van de onderdrukkers staan en het begin van een geheel nieuwe beschaving, niet meer gebouwd op geweld en veroordeling van anderen maar op barmhartigheid en liefde die zichzelf geeft voor anderen. Jezus’ kruisdood en verrijzenis zijn het hart van de nieuwe beschaving. In de mate dat een beschaving (ook de moderne westerse) dit erkent en er naar handelt, zal ze leven, waardigheid en geluk uitstralen. Zo niet, zal ook onze moderne westerse beschaving met al haar duizelingwekkende wetenschappelijke en technische mogelijkheden haar eigen ondergang bezegelen. Gelukkig, een bijna ondraaglijke geestelijke leegte wekt op zich al een sterk verlangen naar transcendentie. Bedevaartplaatsen trekken meer dan ooit aan.

En dit nog

P. Daniel

 

 

 

 

 

 

2 gedachten over “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Reacties zijn gesloten.