Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De voorbije dagen ging alle aandacht naar het WK voetbal, schitterend georganiseerd door Rusland en naar de topontmoeting Poetin-Trump. Wij willen echter iets van blijvende waarde vieren: een geloofsbelijdenis en een encycliek van Paulus VI precies een halve eeuw geleden.

De apostel Petrus getuigde voor Jezus: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God” (Matteus 16, 16). Dit was de eerste geloofsbelijdenis van de Kerk, die herhaald werd tijdens de  grote concilies (Nicea 325, Constantinopel 381, Lateranen 640…). In de verwarring van het grote schisma van de protestantse hervorming, hernieuwde Pius IV in 1564 de geloofsbelijdenis. En op 29 juni 1968 gaf Paulus VI ons zijn krachtige geloofsbelijdenis van het Volk Gods voor de generatie van mei ’68, geobsedeerd door vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Een maand later schreef hij zijn encycliek “Humanae vitae” (25 juli 1968) als een loflied op de natuurlijke overdracht van het menselijk leven en een afwijzing van kunstmatige geboorteregeling, die de eenheid en waardigheid van de huwelijksgemeenschap ondermijnt.

Een groot deel van de westerse intelligentsia had dit zo niet begrepen. Verblind door het ongezien farmaceutisch succes van “de pil”, ontketende zij een storm van protest. Gilfredo Marengo, prof.aan het Theologisch instituut Johannes Paulus II (Lateranen, Rome) publiceert nu een studie  over het ontstaan van de encycliek Humanae vitae vanuit de (vervroegd geopende) archieven van het Vaticaan.

Hieruit  blijkt dat Paulus VI grondig en lang (1963-68) heeft nagedacht,  zich zeer ruim liet informeren en heel goed wist wat hij schreef. Deze encycliek was profetisch en providentieel. Hiermee verdwijnen nagenoeg alle bezwaren van onze gezaghebbende intellectuelen naar de prullenmand.

Afbeeldingsresultaat voor j'arrete la pillule Inmiddels zijn er al atheïstische feministen die deze paus groot gelijk geven (Sabrina Debusquat, J’arrête la pilule, Ed. Les Liens qui Libèrent, 2017). De voorbije halve eeuw bewees overigens op verpletterende wijze dat de hormonale contraceptie zonder meer catastrofaal was/is, zowel voor de lichamelijke als voor de geestelijke gezondheid van het volk.

Afbeeldingsresultaat voor heiligverklaring paulus VIDit jaar wordt paus Paulus VI heilig verklaard en zo is 2018 het jaar van paus Paulus VI. Op eminente wijze heeft hij het christelijk geloof én de waardigheid van het menselijk leven verdedigd tegen de heersende stroom in. In Jezus’ Naam heeft hij hiervoor zijn leven gegeven. (https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-hoe-een-paus-gelijk-kreeg/)

P. Daniel

Vrijdag 20 juli 2018

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Een project voor gehandicapten

De cursus Project Management,  door het echo-team vorige week hier begonnen, werd deze week verder gezet. De vijf groepen van 7 personen hebben allen een eigen project gekozen en uitgewerkt: voor kinderen, voor jeugd, voor verlaten vrouwen en een project voor de recyclage van plastic. Het project dat door de gemeenschap wordt uitgewerkt betreft de gehandicapten. Vroeger kwamen gehandicapten reeds regelmatig hier maar nu willen we er meer systematisch werk van maken. Er zijn een 150-tal gehandicapten in Qâra en we kunnen voorlopig voor een 40-tal zorg dragen. Voor de oorlog schaamden families zich over de gehandicapten en ze werden ook uit het openbare even gehouden. Dit is al grondig veranderd. Nu wordt een plan uitgewerkt voor hen: in het klooster zou een vaste plaats voor hen voorzien worden waar ze vijf dagen per week welkom zijn, kinderen en groteren afzonderlijk. Voor iedere vier gehandicapten wordt één monitor voorzien. Er is een strikte dagorde van werk, fysiotherapie, spel, vorming (tekenen, schilderen, knutselen, hygiëne, lichaamsverzorging…) en er wordt rekening gehouden met de noden van ieder afzonderlijk. Het project zit goed in elkaar, hopelijk kan het ook zo gerealiseerd worden.

Dankbare herinnering

Dinsdagmiddag komt een groepje Hezbollah soldaten ons bezoeken. Ze hebben een cameraman bij die alles filmt. Er zijn mannen bij die hier waren tijdens de dramatische periode van november 2013 toen alles er op scheen te wijzen dat onze laatste uren geteld waren omdat we door duizenden zwaar bewapende terroristen omringd waren. Uitvoerig werden herinneringen opgehaald… Ook werden met droefheid de kameraden herdacht die hier toen gedood werden. Wij zaten weggedoken in de crypte: zusters, fraters, kinderen, mannen, vrouwen, enkele vluchtelingen… Een man kwam ons regelmatig op de hoogte houden van het gevaar. Ondertussen hoorden we onafgebroken schieten en af en toe een voltreffer vlak bij. Er werd af en toe ook voor eten gezorgd … totdat uiteindelijk een man op die zondag morgen de crypte binnen tuimelde met de uitroep: Het is voorbij! Blijkbaar waren de terroristen in groepjes over de bergen gevlucht naar Libanon. We konden voor hen getuigen: wanneer wij nu, naast de Rode Halve Maan, een grote organisatie van hulpverlening kunnen zijn in heel Syrië, dan danken we dit aan het feit dat jullie ons leven toen gered hebben. Hun antwoord luidde: wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.

Dwayr

Ruim drie maanden geleden bezocht ik het vluchtelingenkamp Dwayr ten N.  van Damascus, ingericht voor mensen die bevrijd werden uit Oost Ghouta (zie ons fotoverslag XIII/15 van 13 april 2018). Donderdag had ik de kans samen met Nederlandse vrienden, die enkele dagen bij ons verblijven, opnieuw dit kamp even te bezoeken. Aanvankelijk werden hier ‘n 18.000 mensen opgevangen en nu is nog slechts één zesde hiervan aanwezig, de anderen konden al terugkeren naar hun huizen. De gezellige drukte die we bij ons eerste bezoek zagen, is weg. De hulpverleners die er nog zijn, konden we alleen maar gelukwensen met hun werk. En bij onze terugkeer in Mar Yakub wachtte ons nog iets wat we zelf totaal niet verwacht hadden: gebak en gelukwensen omdat het inderdaad op deze dag 54 jaar geleden is dat ik tot priester werd gewijd in de abdij van Postel. Heer Jezus, ontferm u over mij.

Hoop op vrede

De hoop op vrede wordt in Syrië al zeven jaar kapot gebombardeerd. En toch houden volk, regering, leger en bondgenoten niet op met hopen. De zuivering in het zuiden gaat onverminderd verder, het leger behaalt de ene overwinning op de andere, grote hoeveelheden wapens en zwaar materiaal worden buitgemaakt en de bevolking van Daraa komt massaal op straat om de bevrijding door het Syrische leger te vieren. (video 2 , 3 en 4) De Witte Helmen worden ontmaskerd als groep, die verbonden is met Al Nousra en zijn dus steeds meer als terroristen in gevaar. Deze gevierde “beschermers van het volk” doen nu beroep op bescherming vanwege hun westerse broodheren (video 1)

(Nvdr: Niet tevergeefs.  Sinds dagen gonst het op sociale media over westerse plannen om de Witte Helmen te evacueren naar westerse landen.  O.a. naar Duitsland, Zweden, Canada, G.B..  Meer hierover in een apart artikel.  Merkel zal zich verheugen over de aankomst van extreme soennieten met snode plannen: moeten wij er tekening bij maken?: potentiële messentrekkers, verkrachters, onhandige chauffeurs, verwarde eenzaten…  Vandaag in kwaliteitskrant DS wordt dit ten dele bevestigd voor deze uit de Daraa regio.  De poco teneur van het artikel is bekend: “Israël helpt 800 Witte Helmen vluchten naar Jordanië – Achthonderd Syrische Witte Helmen en hun families zijn geëvacueerd naar Israël en vervolgens overgebracht naar Jordanië. Dat heeft de Israëlische legerradio zondag bericht. Jordanië heeft al laten weten dat de Witte Helmen worden overgebracht naar Canada, Duitsland en Groot-Brittannië. (…)

In al-Masdar News begrijpt men deze strategie niet zo goed.  Waarom trekken de moedige, zichzelf opofferende Witte Helmen niet samen met hun broeders en zusters naar het noorden, naar de Idlib regio?  Daar zouden ze hun goede werken nog kunnen voortzetten. Mensenlevens redden of iets dergelijks…toch?…   Al-Masdar meent te weten (refererend naar Bild) dat hen onder bescherming van de VN een veilige aftocht over de bezette Golan Hoogte naar Israël geboden werd volgens afspraak met de Syrische regering, Rusland en de VSA.  Aan Bilds sympathie vooringenomenheid kan niemand twijfelen: “HIER rettet Israel 800 Weißhelme vor Assad”

Video 1:

Video 2 ,3 en  4

Nvdr: ook hier, in de Quneitra provincie hetzelfde scenario: wie zich wil overgeven, zich wil openstellen voor verzoening, is welkom.  Wie meent zijn zielenzaligheid in het moslimextremisme te vinden maar zijn leven niet wil riskeren, zijn wapens wil overhandigen, mag rekenen op een vrijgeleide richting noorden, naar Idlib, waar de rest van de ‘bevriende’ groepen zich neergelaten hebben en elkaar de duvel aandoen. Tegelijk werden twee dorpen in het noorden die de hete adem van de “gematigde rebellen” in de nek voelden, geëvacueerd naar Aleppo, in veiligheid, in ruil voor de vrijlating van gevangenen. Hoewel verschillende gevangenen van het amnestie-aanbod gebruik maakten en niet willen terugkeren naar hun “rebellen”broeders. (video 5 en 6)

Video 5 en 6

Ondertussen voelen de Koerden (PYD) zich flink verraden door de VS en willen normale relaties met Damascus. En de president van Rusland heeft een ontmoeting gehad met de grote man van Amerika, die niet veel te zeggen heeft tenzij na middernacht op twitter. Het eigenlijk bestuur van de VS bestaat in het wereldwijd oorlog voeren en dat wordt goed geregeld door de lobby’s van het industrieel-militair complex. Deze belangengroepen verwijten Donald Trump dat hij niet geprotesteerd heeft bij Poetin voor de schendingen van de rechten van de  mens. Een verhaal van de splinter en de balk!

De VS hebben na 9/11  niet minder dan  6 miljoen mensen gedood en 6 landen verwoest door illegale oorlogen. (Nicolas J.S. Davies, Blood on our hands, Nimble Books LLC, 2010). De laatste presidenten van de VS zijn allemaal oorlogscriminelen, schuldig wegens misdaden tegen de menselijkheid. En zij menen anderen de les te kunnen spellen! Toch worden de terroristen inmiddels in Syrië deskundig en systematisch opgeruimd. Na het zuiden blijft Idlib als laatste bolwerk van de terroristen nog over. En natuurlijk de Golanhoogten.  Sinds de strategische hoogte al-Harah (video 7), de sleutel voor de bevrijding van de Golanhoogten, weer in handen van Syrië is, geraakt het zionistisch regime steeds meer in paniek. Iran wil in Syrië blijven om de terroristen te verdrijven, zolang als Syrië dit wenst.

Video 7

Zolang het zionistische regime Syrië (en andere landen) blijft ontwrichten, zal het zijn eigen staat steeds onveiliger maken. De bedoeling van Syrië en Rusland blijven onveranderd: erkenning van het internationaal recht. Dit betekent dat alle wetten en regelingen die de zionisten aan de bevolking in de onwettig bezette gebieden opleggen, geen enkele waarde hebben. De bezette gebieden teruggeven aan de wettige eigenaars en de aangerichte schade herstellen, dat is de enige zinvolle bijdragen aan de veiligheid van Israël. Het zionistisch regime blijft voorlopig echter in de tegenovergestelde richting lopen en heeft bovendien zijn staat inmiddels officieel als racistische staat opgericht.

En dit nog

 

 

6 gedachten over “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

    • Voor zover mij bekend is, is Turkije nog steeds geen lid van de EU en dus heeft de ‘eu-pamperbende’ aldaar dan ook niets te vertellen.
      Net zoals de heer Hitler destijds is ook de heer Erdogan door de kiezers in zijn functie aangesteld, iets wat bv. niet van de heer Stalin kan gezegd worden… 😉

Reacties zijn gesloten.