Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De oorlog tegen de IS  is (bijna) voorbij en werd gewonnen door het Syrische leger en hun trouwe bondgenoten Rusland, Hezbollah en Iran.

De oorlog tegen de VS, hun bondgenoten en gerecupereerde IS kopstukken gaat beginnen. Zij bezetten de rijke olie-en gasbronnen langs de Eufraat. Assad wil eerst met dialoog proberen. Syrische stamhoofden ten O van Aleppo kwamen inmiddels al samen in Deir Hafir om het Syrische leger te helpen in de  strijd tegen de  zogenaamde “Syrische democratische krachten”, gesteund door de VS (en Frankrijk).

Om de bevolking die steeds meer anti VS is te straffen, heeft de “internationale coalitie” onschuldige burgers in dorpen van al-Hassaka gebombardeerd, wat het verzet tegen de VS alleen maar doet toenemen.

Ook bij de verkiezingen van 12 mei in Irak ging forse steun niet naar de eerste minister, door de VS gesteund, maar naar Muqtada al-Sadr, die al vanaf het begin openlijk het vertrek van de VS eist.

De VS beginnen hun onhoudbare positie te beseffen en nodigen Saoedi-Arabië, De Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië uit om (zogenaamd) hun plaats in te nemen. Ook dat is onaanvaardbaar. Mogelijk zal Putin iets vinden om de VS hun gezichtsverlies te besparen. Verdere gevaren komen nog van het zionistische Israël en de Golan, Turkije en Afrin, de Koerden. Ondertussen begint Syrië steeds meer te herleven. In het verwoeste Oost Aleppo worden gloednieuwe asfaltwegen aangelegd en openen steeds meer winkels. Overal blijven mensen terugkeren naar hun woonplaats. Aan het herstel van het onderwijs wordt veel aandacht gegeven. Je ziet het allemaal op de bijgevoegde video’s.

Na enig nieuws vanuit de gemeenschap, wil ik nu vooral een heel bijzonder thema aan uw aandacht en inzet toevertrouwen: Gouden Jubileum van een fatale vergissing.

P. Daniel

Vrijdag 8 juni 2018

Krieken en kruiden

De oogst van de 25 kersenbomen is gebeurd. We moesten ons haasten anders waren de vogels er mee weg. Zij zijn precies zoals de mensen, ze pikken de rijpste en grootste kersen eerst. En er zijn verschillende bomen die in overvloed grote kersen leveren. Iedere morgen en iedere namiddag werkten we met zoveel mogelijk ’n tweetal uren. Ook de kinderen doen een tijd mee en als ze er allemaal zijn, zijn ze met elf. Al is het veel lachen, zingen, spelen, en af en toe ruzie maken, ze werken mee. De gekwetste kersen worden apart gehouden. Het slechte wordt weggesneden en het goede deel dient nog voor confituur. Er werden deze week meteen al veertien bokalen heerlijke kersenconfituur gemaakt. De beste kersen dienen voor eigen gebruik, om weg te geven en om te verkopen. Langs de autosnelweg aan de rand van Qâra hebben we een ruim verkoopcentrum ingericht. Daar kunnen alle mensen van het dorp verkopen wat ze willen. Ook wij zelf maken er gebruik van. Zo komt de handel stilaan weer op gang. En de kersen uit deze streek werden altijd in heel het Midden Oosten als topkwaliteit gegeerd. Ondertussen beginnen de  abrikozen al rijp te worden en dat is een grotere oogst.

Natuurlijk moet het andere werk ook doorgaan: water geven aan de planten en kruiden. De verschillende soorten thee worden gedroogd in de broeiend hete kruidenzaal, “médicinale” genoemd. Sommige planten, zoals de “mélisse” ruikt heerlijk naar citroen. Bovendien komen er steeds meer groepen: vooral schoolkinderen en priesters  met hun parochianen.

Werken aan weerbaarheid

Dat sommigen het moeilijk zullen hebben met de volgende tekst, kan ik best begrijpen. Toch hoop ik dat velen inzien hoe noodzakelijk een grondige mentaliteitsverandering is betreffende dit erg gevoelige thema. Mijn pogingen gedurende de voorbije decennia hebben maar erg matig succes gekend. Waarom wordt dit thema steevast in de gewone “kwaliteitskranten”, zelfs in de christelijke opiniebladen geweigerd? Natuurlijk omdat het tegen de openbare opinie ingaat. Als iemand daar nu na 50 jaar toch in zou slagen, zou ik erg dankbaar zijn. Verspreid de tekst zoveel je maar wil. Ik heb hem trachten op te stellen in gazettenstijl met titeltjes. En ik stuur hem nu al omdat de redacties zich voorbereiden om op vakantie te gaan. (Nvdr: Omwille van grafisch-technische redenen kunnen wij de ‘gazettenstijl’ niet plaatsen.  We hebben de kader vervangen door vetjes, cursief, voorafgegaan door een pijltje.)

Indien dit thema in de openbare opinie zou kunnen komen, dan mogen we drie reacties verwachten. Vooreerst een matige belangstelling en weinig reactie. Dat betekent dat de openbare opinie dit thema niet wil zien en de gewone levensstijl wil verderzetten. Vervolgens zijn heftige emotionele reacties mogelijk als een explosie van negatieve gevoelens tegen de kerk, de priesters enzovoorts. Zo ging het tot heden met alle grote thema’s op ethisch gebied, bv. abortus. Dit is al iets beter. Het betekent dat de boodschap al min of meer begrepen wordt. Het beste zou echter zijn dat er gereageerd wordt met ernstige argumenten. Dan is er een diepgaande gedachtewisseling mogelijk die kan leiden tot wederzijdse verrijking en uiteindelijk tot een mentaliteitsverandering. Laten we de waarschuwing van Paulus ter harte nemen: “Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een nieuwe visie” (Romeinen 12, 2). Ziehier onze tekst.

Afbeeldingsresultaat voor pijltje rechtsContraceptie:  Gouden Jubileum van een fatale vergissing

Na mei ’68 vieren we juli ’68, nl. de encycliek Humanae vitae (25 juli 1968) van Paulus VI, die contraceptie verwierp en de natuurlijke levensoverdracht verheerlijkte. Onze beschaving wordt bedreigd door vernietigende oorlogen én door morele ontwrichting.

Afbeeldingsresultaat voor pijltje rechtsDat de wereldverbeteraars van mei ’68 nu protesteren tegen de dictatuur vanuit Washington en Brussel!

De vieringen van mei ’68 hebben we weer gehad. Al voor de vijftigste keer. Voor velen ging het om een protest tegen bourgeoisie en klerikalisme, een emancipatie van de burger en voor een betere wereld. Voor anderen was het een afbraak van de fundamentele waarden van onze maatschappij: genieten van eigen wangedrag en vernielingen en hiervoor handig alle schuld geven aan de “structuren” of de “anderen”.
Nu worden internationale wetten en het mooie UNO Handvest over de soevereiniteit van de volkeren vertrapt. De media zorgen er voor dat de slachtoffers als misdadigers worden voorgesteld en de misdadigers als slachtoffers om de oorlogen aan te moedigen. Tientallen landen worden ontwricht en honderdduizenden onschuldige burgers vermoord om olie, grondstoffen, geld of macht. En daarbij gaan onze kennis, energie en geld naar de wapenindustrie. Rusland moet als de grootste vijand bestreden worden en de NAVO – na de ontbinding van het Warschau-pakt al ruim 25 jaar over datum! – wordt de grootste vernietigingsmachine aller tijden. Er moeten nog meer gevechtsvliegtuigen komen, wapens en vooral nieuwe atoomwapens, tegen onze grondwet in. En de hele Europese meute loopt mekkerend mee. Waar blijven de wereldverbeteraars van mei ’68 om nu te protesteren tegen de dictatuur vanuit Washington en Brussel? We hebben vanaf het begin de vuile oorlog meegemaakt van het westen tegen het harmonieus levend volk en mooie land van Syrië, de bakermat van de beschaving. Het is genoeg!

Afbeeldingsresultaat voor pijltje rechtsContraceptie, de grootste ontdekking van onze moderne tijd?

Dat de volkeren de huidige onmenselijke geopolitiek afwijzen, maar ook de wereldwijd georganiseerde morele ontwrichting! Ziehier, hoe het grote gelijk van een moreel verval groeide. Iedereen wist het. Vijftig jaar geleden al. Contraceptie is de grootste ontdekking van onze moderne tijd. De Bulgaars-Amerikaanse chemicus Carl Djerassi (1951) en vooral de bioloog Gregory Pincus (1957) werden de “vader van de pil”. Pas veel later bleek dat de Turnhoutse gynaecoloog Nand Peeters voor de eigenlijke doorbraak had gezorgd. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid konden bij een seksuele vereniging eenwording en voorplanting met chemische middelen van elkaar gescheiden worden. Alom lofprijzingen over de bevrijding van de vrouw, het geluk van het huwelijk, het einde van een verouderd moralisme, dé oplossing voor de overbevolking en vooral het ongekend (commercieel!) succes voor de farmaceutische industrie. Deze leverde de informatie voor de handleidingen, door dokters en regering massaal verspreid. Onze wetenschappers sloten zich hierbij aan, evenals onze meest gezaghebbende theologen en hoogste kerkleiders. Zij leverden de argumenten. Tegen contraceptie scheen geen enkel bezwaar gemaakt te kunnen worden, noch vanuit de Bijbel, noch vanuit de kerkelijke leer, noch vanuit de theologie, noch vanuit de geneeskunde, noch vanuit het menselijk handelen. Een negatief woord over contraceptie was onaanvaardbaar maar Paulus VI moest beschimpt worden als een krampachtige conservatief, een wereldvreemde vijand van de vooruitgang. En zo werd de “veilige contraceptie” verheven tot een soort wereldcultuurerfgoed van het moderne kerkelijke én burgerlijke “correcte denken”.

Afbeeldingsresultaat voor pijltje rechtsDe mythe van de “veilige contraceptie” is voorbij.

Na een halve eeuw blijft er van dit grote gelijk echter niet veel meer over. Het zalige verzinsel van de “veilige contraceptie” is voorbij. Steeds meer mensen ontwaken uit een contraceptieve roes. Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie (WGO, 2005) behoren oestrogenen en progestagenen, de bestanddelen in iedere “pil”, tot de meest kanker-verwekkende stoffen voor mens en dier. Geen week gaat voorbij of een wetenschappelijke studie waarschuwt voor gevaarlijke nevenwerkingen. Dr. Ellen Grant (destijds hoofdgeneesheer General Hospital, Massachusetts) en haar team kenden de dramatische gevolgen al in de jaren ’70 door hun (mogelijk het grootste) wereldwijd pilonderzoek. Ondertussen betalen farmaceutische bedrijven astronomische bedragen aan schadeclaims. En dit alles neemt alleen maar toe. Toch wist men dat er iets mis was. Aanvankelijk wilde geen enkel farmaceutisch bedrijf contraceptie aanbieden. Het was tegen hun ethische principes. Toen de Amerikaanse G.D.Searle company in 1960 met Enovid kwam, was het hek van de dam, maar het woord contraceptie werd angstvallig vermeden. Organon bracht in 1962 Lyndiol op de Nederlandse markt als een middel tegen “onregelmatige menstruatiecycli en tegen menstruatiepijnen”. Anovlar werd twee jaar later in België verkocht als middel voor “het therapeutisch op rust stellen van de ovaria”! Onovertroffen spitsvondig.

Afbeeldingsresultaat voor pijltje rechtsMet contraceptie is er iets grondigs mis op lichamelijk, moreel en menselijk vlak.

Het is tijd voor een balans. Er is wel degelijk iets grondig mis met contraceptie. Kan een radicaal ingrijpen (onderdrukken) in het uiterst subtiel proces van vruchtbaarheid, dat het leven van iedere vrouw (en huwelijk) ieder ogenblik diepgaand bepaalt, zonder grote lichamelijke én psychische gevolgen blijven? En is het de taak van dokters en apothekers om ziek te maken wat gezond is? Verder bestaat de huwelijksliefde in een totale wederzijdse gave van zichzelf. De kerkelijke leer heeft nooit iets anders geleerd. Contraceptie belet deze totale overgave en is een aanslag op het wezen van het huwelijk. Men geeft zich niet totaal of men ontvangt de ander niet totaal. Tenslotte bestaat de waardigheid van een menselijke daad in het aanvaarden van de verantwoordelijkheid ervan. Door contraceptie aanvaardt men niet de onafscheidelijke band tussen eenwording en vruchtbaarheid als het wezen van de huwelijksdaad. Het is een verwerpen van de verantwoordelijkheid voor eigen daden. Het verbreken van deze wezenlijke eenheid veroorzaakte een sneeuwbaleffect met andere “verwerpingen”: een stortvloed van huwelijksontbindingen, een waterval van allerlei losse relaties zonder leven en zonder toekomst, veterinaire praktijken met het beginnende menselijke leven, verwerping van de rijkdom van de eigen seksualiteit (gender), verwerping van het beginnend en eindigend menselijk leven door abortus en euthanasie … In een kranteninterview 25 jaar na Humanae vitae zei prof. Jan Grootaers ( +2016) van de KULeuven en dé kenner van Vaticanum II dat kardinaal K. Wojtyla (de latere Johannes-Paulus II) een van de weinigen was die het probleem van contraceptie werkelijk bestudeerd had. En dat was zo. Enkele anderen die hierover goed nagedacht hadden waren prof Jérôme Lejeune (+ 1994), beroemd geneticus te Parijs, ontdekker van het gen van het syndroom van Down, de moedige Duitse dr. Siegfried Ernst (+ 2001), voormalig voorzitter van de Lutherse synode van Baden-Württemberg. Helaas wist ook dr. Pierre Simon (+ 2008) zeer goed wat hij met contraceptie kon bereiken. Hij was tweemaal grootmeester van de Franse loge en gedurende decennia de voornaamste raadgever voor de gezinspolitiek met veel invloed in het buitenland. Hij zag in contraceptie de hefboom om de traditionele gezinswaarden uit hun voegen te lichten. Na contraceptie zou volgens hem alles vanzelf volgen: de ontbinding van het traditionele huwelijk en al wat we hoger vermeld hebben en we nu meemaken. De geschiedenis gaf hem helaas gelijk.

Afbeeldingsresultaat voor pijltje rechtsDe boodschap van Humanae vitae is voor gans de mensheid en voor alle tijden.

Naast een afwijzing van contraceptie was Humanae vitae een loflied op het leven, een aansporing om de menselijke vruchtbaarheid beter te leren kennen en bewuster te beleven. Kolossale ruimtetuigen naar de maan schieten en op meters en minuten na berekenen waar en wanneer ze neerkomen is spectaculair. Waarom niet meer aandacht schenken aan het grootste wonder van het leven om op natuurlijke wijze het juiste ogenblik van de bevruchting nauwkeurig te kennen? Al brengt dit commercieel misschien niets op, het is wel het kostbaarste geschenk aan de dagelijkse bedienaars van het leven. Met aandrang wordt door de laatste synode over het gezin (1914-5) en de daaropvolgende apostolische aansporing Amoris laetitia (nr. 82 en 222) gevraagd dat Humanae vitae zou herontdekt worden.

Aandacht voor de natuurlijke vruchtbaarheidsbeheersing ging tegen de stroom in. In België en Nederland kreeg de methode inmiddels de merknaam sensiplan® en wordt wetenschappelijk erkend. Ze blijkt zelfs doeltreffender dan de pil. Is er iets meer boeiend dan eigen vruchtbaarheid kennen, op natuurlijke wijze beheersen en bewust beleven? Een daadwerkelijke steun vanwege de kerkelijke en burgerlijke overheid zou hierbij een van de belangrijkste bijdragen kunnen zijn aan de heropbouw van een gelukkig gezinsleven in een gezonde samenleving. Gewone, gelukkige, stabiele gezinnen lossen nagenoeg alle huidige grote maatschappelijke problemen op.

Dit jaar verwachten we de heiligverklaring van paus Paulus VI en vieren we zijn 50 jaar oude encycliek Humanae vitae, die heftig bestreden werd. Dit was een fatale vergissing. Zijn boodschap geldt immers voor geheel de mensheid van alle tijden, een gouden jubileumvieringviering waard, ook zonder kerkelijke of burgerlijke goedkeuring.
(Verdere verantwoording in onze boeken: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, 2017: https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-hoe-een-paus-gelijk-kreeg/; en: https://www.deblauwetijger.com/product/syrisch-oorlogsdagboek-i-en-ii-aanbieding/).

P. Daniel Maes o.praem. – Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië – Juni 2018

En dit nog:
Negen video’s: over de mensen die terugkeren naar Aleppo en Idlib, naar Saqba, herstellingswerken in de oude stad, Aleppo, straten worden weert aangelegd, de traditionele volkse verteller is weer terug, eigen producten-festival in Ayn Tarma, Ghouta, al-Zabadani herleeft weer economisch en toeristisch, feeststemming en herstel van de rituelen in Khan al-Wazir (Aleppo), studenten die door de oorlog blind geworden zijn krijgen hulp bij hun examens, in Babila krijgen honderden tegenstanders van de regering de kans om terug hun plaats in te nemen in de maatschappij: https://www.golfbrekers.be/syrie-het-normale-leven-herpakt-zich/
Vier video’s over de tragische moeilijkheden die vluchtelingen berokkend worden wanneer ze weer naar hun eigen land willen terugkeren: https://www.golfbrekers.be/terug-naar-huis-2/
Zullen stukjes van de waarheid over die vuile oorlog van de “internationale coalities” tegen Syrië toch ooit in onze media terecht komen?

https://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-5/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/05/amnesty-international-offensief-raqqa/

De samenzwering tussen Israël en de VS om Syrië steeds meer te ontwrichten:

Nvdr:  P. Daniel voegde deze verwijzing toe, maar krijgen de video niet open:
https://www.youtube.com/watch?v=FhTMya2mQ

P. Daniel