Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Woensdag vierden we de heilige Jeanne d’Arc. Ze werd door een kerkelijke rechtbank veroordeeld en op 30 mei 1431 op de markt van Rouen levend verbrand. Later wordt ze in ere hersteld en uitgeroepen tot tweede patrones van Frankrijk. Zij heeft geen bijzondere boetedoeningen gezocht, is niet op evangelisatietocht gegaan en heeft geen diensten van lofprijzing georganiseerd met genezingen. Als jong meisje werd ze soldaat, tot woede van haar vader. Ze realiseert twee dingen, die geen persoonlijke grillen blijken te zijn, maar haar goddelijke roeping. Zij zorgt er voor dat de wettige koning weer erkend en gekroond wordt en dat deze wil regeren in naam van Christus, de eigenlijke Koning van Frankrijk en van het heelal. Ze herinnert er Charles VII aan dat hij de plaatsvervanger op aarde is van Christus, de eigenlijke Koning. Vervolgens wijst zij de vijand aan en zorgt dat deze buitengezet wordt. Zij houdt van de Engelsen maar zegt dat ze niet in Frankrijk moeten komen baas spelen. Ze helpt actief mee om hen te verdrijven, terug naar hun eigen land.

Deze heilige kan ons inspireren voor elk land in deze tijd. Een staatshoofd moet regeren in naam van God omdat ieder land Gods rijk is. Verder moet het kwaad aangeklaagd en uitgedreven worden. In onze tijd gaat het om een veelvoudige morele ontwrichting én om militaire buitenlandse inmenging. De morele waarden moeten gerespecteerd worden en alle vreemde machten die hier niets te maken hebben moeten buiten.

Heilige Jeanne d’Arc, help ons dit te realiseren, ook in Syrië (België en elders).

(Deze week werd gedurende verschillende dagen internet afgesloten zodat we dreigden “technisch werkloos” te worden. Op de valreep kunnen we u toch nog een bericht sturen en een hele reeks interessante video’s)

P. Daniel

P.S.”Omwille van de nieuwe  Europese privacywet (GDPR) voeg ik volgende mededeling toe. Je ontvangt mijn wekelijkse berichten omdat je rechtstreeks of onrechtstreeks gevraagd hebt hiervoor je email aan mijn lijst toe te voegen. Ik heb geen enkele andere gegevens van u dan uw email en ik gebruik dit enkel voor het verzenden van mijn weke-lijkse berichten. Indien je meedeelt dat je wenst uitgeschreven te worden, laat het me weten en ik zal je email verwijderen.”

Vrijdag 1 juni 2018

Anders dan voorzien

De oogst is groot en arbeiders zijn er te weinig.  Tussen de bomen op ons terrein werd graan gezaaid en omdat het nu meer geregend heeft dan gewoonlijk is dit goed opgeschoten. Vermits het rotsgrond is moet het met de hand uitgetrokken worden. Wat blijft staan, lusten de schapen wel. Inmiddels is het plukken van de kersen van een 30-tal bomen begonnen. Daarna zullen de veel talrijkere abrikozenbomen aan de beurt zijn. Tussendoor komen enkele bomen met appels en peren. Dan komen de amandelbomen aan bod en tenslotte de heel grote oogst van de olijven. Voor het eerst sinds de oorlog geeft het terrein weer volop vruchten.

Op donderdag na Drievuldigheidszondag wordt ook in onze Grieks-Melchitische ritus Sacramentsdag gevierd. We hebben op die dag dan ook doorlopend aanbidding gehouden voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament, alleen onderbroken door de plechtige Eucharistie. Het feest begint woensdagavond. Voor deze woensdag werd de bisschop uitgenodigd om voor te gaan in de liturgie. Tevens was er een ontmoeting gepland met de Syrische minister van “voorziening” (ja, die hebben ze hier,  hij zorgt voor “reserve” en springt in waar het nodig is) met een delegatie. Ik wist echter helemaal niet dat de gemeenschap bij deze gelegenheid mijn 80e verjaardag wilde vieren (hoewel die nog een anderhalve week later valt). Het is ramadan. Een deel van de moslims, zowel in Syrië als in Libanon, storen er zich niet aan, maar in het openbaar geldt toch dat een moslim overdag niet eet of drinkt. De maaltijd moest dus ’s avonds zijn en hiervoor diende toch wel een en ander voorbereid te worden: poetsen, de “bruiloftszaal” in de nieuwbouw klaar zetten, voor een goede maaltijd zorgen, bisschop en minister feestelijk onthalen en enkele passende sketches voorzien… Uiteindelijk liet de bisschop weten dat hij niet kon komen en naar Libanon moest. Ook de minister bleek plots verhinderd te zijn. ’s Avonds baden we eerst de plechtige vespers van Sacramentsdag en vierden daarna de eucharistie met de nodige aandacht voor de heilige van de dag: Jeanne d’Arc, de tweede patroon van Frankrijk.

Afbeeldingsresultaat voor gelukkige verjaardag animated gifEn zo kwamen wij in de feestzaal. Op de ereplaats was een speciale stoel voorzien, niet voor de bisschop en niet voor de minister maar … voor de jarige. Zijn leven werd op heel humoristische wijze uitgebeeld. In een mooi schrijfboekje hadden allen hun wens uitgeschreven tot en met de moslimkinderen die bij ons leven. En er was zowaar post recht vanuit het Belgenland met wensen van een hele reeks vrienden. Wat een aangename verrassing. Verder werd een kort youtubeke getoond met enkele markante  foto’s en wat muziek. Er werd gezongen, gespeeld en gelachen. En er waren cadeautjes: zelf gemaakte mooie kaartjes, een icoontje of grote icoon. Moeder Agnes-Mariam gaf me het eerste exemplaar van haar studie over de mystiek in de islam om een diploma en uiteindelijk doctoraat te verwerven (Sorbonne, Parijs). En de volgende dag kwam de bisschop nog langs met een doos Arabische zoetigheden. Aan allen hartelijk dank!

Anders dan voorzien II

Deze week werd de kaasmakerij bijna helemaal verhuisd naar een van onze centra in Qâra. De oorlog loopt stilaan ten einde, zo hopen we, en de nieuwbouw moet in orde gebracht worden om dienst te doen als onthaalcentrum, waarvoor hij bedoeld is. Woensdag was het meeste al verhuisd en toen dook een ernstig misverstand op, waaruit bleek dat de verhuis veel te vroeg gerealiseerd werd. Dus alles kwam weer terug. Bij het bericht van dit misverstand werden overal juichkreten gehoord. Immers, de kaasmaker met zijn handige dochter en nichtje horen inmiddels tot ons dagelijks leven waar ook zij erg blij om zijn. Ook de kinderen van dit nichtje spelen graag met onze kinderen. De grote tonnen kaas en yoghurt voor de mensen die uit Oost Ghouta bevrijd werden, zullen voorlopig van hieruit nog geleverd worden. De broeder die destijds met het kaasmaken in de Postelse Abdij begon had zijn eigen spreuk om het belang van de kaas te onderlijnen: “Gebrek in de kaas is gebrek in de  kas”.

Nieuwe projecten

Aan de rand van Aleppo worden door MSJM (monastère Saint Jacques le Mutilé) twee grote projecten opgezet. Een uitgestrekt landbouwgebied wordt aan 250 families gegeven. Zij krijgen zaaigoed, machines en al wat nodig is om binnen kort voor hun eigen onderhoud te kunnen zorgen. Een ander project in Aleppo zorgt er voor dat nog eens 250 gezinnen hun kost kunnen verdienen met een paddenstoelenkwekerij. Hieraan kunnen gezinnen ook thuis werken. De verantwoordelijke voor deze twee projecten, die woensdagavond bij het hoger vermelde verjaardagsfeestje aanwezig was, genoot van het lekkere eten en de gezelligheid, maar had tussendoor nog heel wat te regelen. Moge deze ondernemingen gezegd worden. En we vernemen dat  in het oude Aleppo  een duizendtal winkels en ondernemingen inmiddels weer aan de slag zijn. Moge Aleppo en heel Syrië geleidelijk herleven.

NvdrIcarda, een wetenschappelijk project ter ondersteuning van landbouw en veefokkerij in droge gebieden, moest noodgedwongen uitwijken naar Libanon.  Hier worden zowel zaden als dieren beschermd opdat ze na het oorlogsgeweld opnieuw in Syrië kunnen groeien en bloeien.

Een piramide van leugens in dienst  van de criminaliteit

De hele berichtgeving over de relatie tussen de volken en de landen lijkt één grote onderneming om de misdadige overheersing van het westen over de rest van de wereld te rechtvaardigen. Hiervoor wordt een piramide van leugens gebouwd die steeds maar groter wordt. Alle middelen zijn goed om de vrede in de landen (zoals in Syrië) te boycotten en de oorlog te laten voortduren zodra er grote belangen (olie, gas, grondstoffen, onafhankelijke banken, wapens…) in het spel zijn. Een chemische aanval, door de “internationale coalitie” en hun terroristen zelf uitgevoerd blijft het nog steeds doen en beelden van stervende  kinderen geven dan de  doorslag om de schud te geven aan den Syrische president, het leger of de regering … als de echte misdadigers maar verborgen blijven.

En nu komt het Nederlandse Joint Investigation Team  op 24/4/2018, vier jaar na de feiten, vertellen dat ze bewijzen hebben dat het de Russen waren die het lijnvliegtuig MH17, waarbij alle passagiers omkwamen, hebben neergeschoten, terwijl ze alleen maar materiaal aanvoeren voor animatie, speculatie en propaganda, zoals ook terecht opgemerkt wordt door de bekende Nederlandse journalisten, Anneke de Laaf en Joost Niemoller (*zie onderaan). Kiev, verantwoordelijk voor de vlucht, verplichtte het vliegtuig van richting te veranderen en lager te vliegen boven rebellen gebied. En Kiev als hoofdverdachte wordt verantwoordelijk voor het onderzoek terwijl het neutrale Maleisië, eigenaar van het vliegtuig een half jaar lang uit de commissie geweerd wordt, totdat alles is geregeld. En dit rapport zegt nu dat Rusland niet wil meewerken terwijl Rusland vanaf het begin aandringt op een ernstig onderzoek en de zogenaamde ‘Russische rebellen’ al vanaf het begin de zwarte dozen hebben overhandigd, waarover na vier jaar nog geen woord bekend gemaakt is. Het wordt duidelijker dat het gaat om een opgezet spel tegen Rusland. De hele berichtgeving zit vol met ongerijmdheden, maar de Nederlanders gaan “recht voor de raap” voort op de weg van hun nauwkeurig geconstrueerd bedrog. En ondertussen neemt heel de Atlantische pers de boodschap over.

Vele tekens wijzen er op dat VS alles trachten te doen om steeds meer oorlogen uit te lokken, terwijl ze nu al samen met het zionistische Israël in heel de wereld de grootste oorlogsstokers zijn.

Washington voert illegale en uiterst misdadige oorlogen, waardoor het UNO Charter en een menigte andere internationale regels worden geschonden. De “diepe staat” van Amerika gedraagt zich met een arrogantie zonder weerga, als een “schurkenstaat” zonder de minste scrupules. Ondertussen aarzelen de VS niet om aan de hele wereld morele lessen te geven, terwijl zij de eersten zijn die de moraal met voeten treden. Zij zijn de grootste misdadigers aller tijden en geen enkele beschaving in de geschiedenis van de mensheid heeft ooit dit niveau van criminaliteit bereikt van de VS” (Jean-Yves Jézéquel, 20 mei 2018: https://www.mondialisation.ca/loccident-est-gravement-malade/5625765

En  dit nog

  • Nogmaals hartelijk dank voor de deskundige illustratie van ons vorig bericht met 11 video’s: 1 en 2 de vondst van duizenden wapens, explosieven enz… en zelfs machines om tunnels te graven bij de terroristen, 3,4,5,6 over de bevrijding van Damascus, de terugkeer van Syriërs, het werk van het Russisch centrum voor verzoening, 7,8 de eerste “hospitainer” voor Homs, mede dank zij Dorkas en Coraid, 9,10  over de dwaze beschuldiging van vergiftiging, 11 de vreemde dood van (moord op) David Kelly: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-76/
  • Acht video’s over de criminele praktijken van “sancties” door wereldheersers tegen onschuldige volken: 1. EU heeft sancties tegen Syrië tot 1 juni 2019 verlengd (zogenaamd omwille van het geweld, waar ze zelf ook nog voor zorgen), 1. Huichelarij van Trump, 3. EU doet slaafs mee tegen het Venezolaanse volk, 4. Duitsland wil verder handel drijven met Iran en wordt door Saoedi-Arabië gestraft, 5. EU wil toch verder met Iran, 6. VS willen ieder straffen die met Iran handel drijft, 7. John Bolton wil dit jaar nog Iran binnenvallen, 8 Gevolgen voor Iran en de wereld. Is er dan niemand die deze waanzin kan doen stoppen? https://www.golfbrekers.be/economische-oorlogsvoering-op-alle-fronten/
  • Zes video’s over het Syrisch oorlogsfront met eigen uitleg: https://www.golfbrekers.be/syrisch-oorlogsfront-4/
  • Vier video’s: ;1.’t is genoeg, 2. en 3. Mariaprocessies, 4. Syrische voorzitter neemt het woord en de VS stappen op: https://www.golfbrekers.be/genoeg/
  • Vier video’s: 2 over de jongeren van S.O.S. Chrétiens de l’Orient, 3 kostbare resten van een heel oude catacombenkerk in Manbij, 4. Sterk getuigenis van pater Fadi, Franciskaan: https://www.golfbrekers.be/christelijke-naastenliefde/
  • Een goede stand van zaken door Willy Van Damme: https://willyvandamme.wordpress.com/2018/05/30/naar-akkoord-over-syri/

P. Daniel

* Bijgevoegd door onze redactie:

Het JIT rommelt met bewijsmateriaal bij presentatie van ‘raket’ MH17

MH17 de Doofpotdeal

Video van jan.’17: