Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Na de bevrijding van Oost Ghouta, al-Hajar al-Aswad en het kamp van Yarmouk door het Syrische leger en zijn bondgenoten is de hele provincie van Damascus vanaf maandag voor het eerst sinds deze oorlog vrij van terroristen. Zij die hiervan nog overblijven hebben zich teruggetrokken in de woestijn van Homs en Deir Ez-Zor, totdat ook daar de zuivering begint. Hierbij werden door het Syrische leger nogmaals massa’s wapens gevonden, afkomstig uit NAVO landen en Israël, bedoeld voor de “gematigde rebellen” met eindbestemming IS en Al Qaida.

Nvdr: In het bevrijde Zuid-Damascus werd o.a. zwaar materiaal gevonden om tunnels te graven en om mortieren te produceren.

Wat volgt?

Inmiddels  stromen mensen terug naar hun woonplaats (indien hun huis er nog staat), zodra elektriciteit en watertoevoer hersteld zijn. De Syrische bevolking zal evenwel nog lange tijd dringende hulp nodig hebben.

Deze week woonden we een vergadering bij van een aantal verantwoordelijken. Het  MSJM (Monastère Saint Jacques le Mutilé) heeft vijf bureaus:  Qâra, Homs, Lattakia, Damascus, Libanon. Er zijn een 1000-tal betaalde krachten in dienst over heel Syrië. Het heeft 14 ambulances en mobiele klinieken, alsook 4 “hospitainers” (volledig rijdend hospitaal). Er worden nu ‘n 100.000 warme maaltijden per dag gegeven (5 dagen in de week) voor de meest behoeftigen.

Nvdr: 2 video’s uit 2014 met hospitainer. bij vertrek uit de haven van Antwerpen en op bestemming. U herkent zr. Agnes Mariam.

Deze équipe van Mar Yakub werkt erg efficiënt en heeft voor iedere afdeling een hoofdverantwoordelijke, terwijl alles uiteindelijk gecoördineerd wordt door moeder Agnes-Mariam (Fadia Laham). Bij de grootste nood is onze équipe er meestal als eerste bij. Officiële NGO’s mogen hun personeel niet in gevaar brengen en kunnen dan niets doen. Daarom willen steeds meer NGO’s van de VN (zoals UNHCR, UNICEF…) en privé NGO’s (zoals Preemptive Love Coalition, Partners, LDS Charities…) bij voorkeur samenwerken met ons, die op eigen verantwoordelijkheid werken. Zij zijn als schitterende sterren in de nacht, die overgaat naar een nieuwe morgen. Dank om uw meeleven, meehelpen, mee steunen, meebidden.

P. Daniel

P.S. “Omwille van de nieuwe  Europese privacywet (GDPR) voeg ik volgende mededeling toe. Je ontvangt mijn wekelijkse berichten omdat je rechtstreeks of onrechtstreeks gevraagd hebt hiervoor je email aan mijn lijst toe te voegen. Ik heb geen enkele andere gegevens van u dan uw email en ik gebruik dit enkel voor het verzenden van mijn wekelijkse berichten. Indien je meedeelt dat je wenst uitgeschreven te worden, laat het me weten en ik zal je email verwijderen.”

Vrijdag 25 mei 2018
Terug in mijn tweede thuis
Een = vier
Zaterdag in de voormiddag vertrokken we uit Zikrit (Libanon) naar Syrië en deden onderweg nog enkele boodschappen. Zo bezochten we het provincialaat van de paters Karmelieten in Beiroet. Wachtend op pater Raymond, de provinciaal, wilde ik in het winkeltje aan de poort een fles wijn kopen voor de gemeenschap. Verschillenden drinken nooit wijn en anderen zeer matig, dus is één fles genoeg om de gezelligheid (en de decibels?) te verhogen. Ondertussen was de provinciaal daar en vertelde me dat hij twee flessen wilde geven. Tenslotte kwam ook nog de voormalige provinciaal kennis maken en hij gaf me een zak met vier flessen!

De grensovergangen van Libanon en Syrië vragen altijd behoorlijk wat tijd. Het was nogal druk maar alles verliep toch vrij vlot. Sinds enige tijd hebben verschillenden van ons een verblijfsvergunning voor Syrië en hoeven we dus niet meer te betalen om binnen te komen. Uiteindelijk arriveerden we om half zes in Qâra, waar we heel hartelijk werden begroet. De kleine Firaaz was fier dat hij de zware valiezen naar de plaats kon sleuren waar ze moesten zijn. We waren ruim op tijd om samen de plechtige en lange vespers van Pinksteren te zingen.

Pinksteren
Het joodse ‘wekenfeest’, het feest van de eerstelingen van de oogst is vervuld in het feest van de uitstorting van de heilige Geest, zoals Jezus beloofde. Hij is de “Eersteling van de oogst”, de Gave Gods bij uitstek. De lange byzantijnse eucharistie in groene kleur is vol symboliek. Na de mis werd nog de “ceremonie van de knieling” gehouden. Terwijl allen geknield zijn, worden lange gebeden gezegd om de heilige Geest af te smeken. Na de middag was het een komen en gaan van mensen zodat we de vespers steeds meer werden opgeschoven. Tenslotte hebben we in de refter, voor het avondmaal de zegeningen verricht over het brood, de olie, de wijn, het graan. Voor ieder was een rode kaart voorzien met een gave en een vrucht van de heilige Geest. “Kom heilige Geest, toon ons uw weg, om deze wereld, die op instorten staat, te openen voor Uw Rijk”.

Een nieuw soort “IJzeren Gordijn”?
De vorige eeuw zorgde het Oostblok voor een “IJzeren Gordijn” dat ieder normaal contact met het westen en omgekeerd onmogelijk maakte. Nu is het westen een soort ijzeren gordijn aan het ophangen om ieder normaal contact met Rusland te beletten. De slaafse onderworpenheid van de toenmalige satellietlanden tegenover de Sovjet Unie is nu de slaafse houding geworden van Europese Unie (die zelf een steeds meer onderdrukkende bureaucratie is) tegenover de Angelsaksische wereldoverheersing. Vandaar neemt ook de EU de Russofobie over. Daarbij beseft het westen niet dat het in feite een strop aan het maken is voor zichzelf. De sancties die naar Amerikaanse eis opgelegd worden, deren de VS nauwelijks, maar zijn erg nadelig voor Europa.

Al jaren bestookt het westen Rusland en nu vooral Poetin met eindeloze valse beschul-digingen: een invasie in Oekraïne, een annexatie van de Krim, het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17 (de “Russische rebellen” zelf hebben de zwarte dozen overhandigd aan de onderzoekers die na vier jaar daarvan nog niets onthulden maar nu wel met een rapport komen dat Rusland schuldig is!), de manipulatie van westerse verkiezingen, het voorbereiden van een invasie in Europa, het bombarderen van ziekenhuizen in Syrië, het helpen van het Syrische leger bij het gebruik van chemische wapens, het vergiftigen van spionnen…

Onze media laten geen gelegenheid onbenut om een negatief bericht over Rusland in onze pers uit te smeren, terwijl het positieve zelden of nooit aan bod komt. Een absoluut dieptepunt werd bereikt met de uiterst geheimzinnige vergiftiging van de ex-dubbelspion Serguei Skripal en zijn dochter Youlia op 4 maart 2018 in Salisbury: hoe, door wie, in het restaurant, aan de voordeur, aan de achterdeur…? Zonder het minste bewijs lanceerde de Britse eerste minister Theresa May onmiddellijk een oorverdovende lastercampagne tegen Rusland. De Britse clown van buitenlandse zaken, Boris Johnson deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat Poetin zelf de vergiftiging bevolen had. Het is zo onzinnig als het maar zijn kan. Engeland weigert ieder onafhankelijk onderzoek en weigert Rusland toegang te verlenen tot het gif dat zou gebruikt zijn.

Waarom zou Poetin de week voor de presidentsverkiezingen en in de aanloop naar de wereldbeker voetbal in Moskou een al jaren onbeduidende dubbelspion, die overigens inmiddels heimwee had en terug naar Rusland wilde, op zulk een spectaculaire wijze vergiftigen en hiermee zichzelf in de voet schieten? De persoonlijke clown van de Engelse koningin gaat nog verder door te stellen dat hij Rusland een lijst met vragen gestuurd heeft waarop nog steeds geen antwoord gekomen is, waarop Rusland antwoordt dat ze heel graag antwoord geven maar geen enkele brief met vragen gekregen hebben.

Nvdr: Mr. Dax, Dirk Muller, Herr “gezond verstand”:

Donald Trump is het helemaal eens met de losse beschuldiging aan het adres van Rusland. En de hele kudde van Europese marionetten (op Oostenrijk, Hongarije, Cyprus, Griekenland na) volgt het spoor van deze leugenpropaganda en diaboliseren door de haviken van Londen-Washington. Een 150 tal diplomaten wordt uitgewezen. Zelfs Frankrijk en Duitsland die zo graag een eigen Europese koers uittekenen, doen gewillig mee. De reactie van België beperkt zich tot het uitwijzen van slechts één Russische diplomaat en hij krijgt 14 dagen de tijd. Wel wordt gesteld dat deze uitwijzing volkomen verantwoord is, terwijl er geen enkele verantwoording bestaat. Gary Aitkenhead, hoofd van het militaire laboratorium van Port Down verklaart op 3 april 2018 dat er geen enkel bewijs is dat het gif uit Rusland komt. En als klap op de vuurpijl laat het Schweizerische Institut für ABC-Schutz, wereldwijd erkend als deskundig voor chemische, biologische en nucleaire wapens, weten dat het gebruikte vergif voor de Skripals uit een NAVO-land komt en nooit gebruikt werd door de voormalige Sovjet Unie, noch door het huidige Rusland. Het is een gif dat in militaire kringen gebruikt wordt om iemand tijdelijk uit te sluiten. Bovendien meldt de Duitse BND (Bundesnachrichtendienst) op 22 mei 2018 dat Duitsland sinds de jaren ’80 een staal van Novitchok heeft en dit gedeeld heeft met de VS en het VK. Ondertussen blijken de vergiftigde vader en dochter weer gezond en wel. Waarom de Russische ambassade geen rechtstreeks contact mag hebben met hen wordt in onze pers niet eens gevraagd.

In ons bericht van 23 maart (XIII/12) schreven we dat geen van de westerse leiders een felicitatie voor de herverkiezing van Poetin over de lippen kon krijgen. We moeten dit rechtzetten en twee uitzonderingen vermelden: Jean-Claude Juncker en Donald Trump. Zij kregen evenwel hiervoor bakken kritiek over zich heen. Juncker kreeg de wind van voren vanwege Ashley Fox, leider van de MEP in het Europees parlement, de Tory Serah Wollaston, Laura Kuenssberg van de BBC, Jonathan Freedland van The Guardian…terwijl John McCain, die aan pathologische russofobie lijdt en tevens de onvermoeibare supporter blijft van de terroristen, Donald Trump de volle lading gaf omdat hij zowaar Poetin had durven feliciteren. De diplomatieke betrekkingen van het westen met Rusland zijn in ieder geval gezakt tot een niveau van collectieve hysterie.

En hoe reageren Poetin en Rusland? Zoals we het al jaren meemaken: correct, respectvol en beheerst. De deur die de westerse landen brutaal dichtslaan, maken zij telkens weer open in de hoop op een redelijke dialoog en samenwerking. Zij vragen bewijzen, die niet gegeven worden. Zij vragen een onderzoek dat categoriek geweigerd wordt. Heeft Londen te veel te verbergen? Op dinsdag 27 maart 2018 liet de Russische ambassade in Londen weten dat noch zij, noch enige andere buitenlandse ambassade enig bewijs gekregen hadden van deze vergiftiging. Op de groeiende westerse brutaliteit antwoordt de Russische permanente vertegenwoordiger in de VN Veiligheidsraad dat zijn land er rekening mee houdt dat er “met grote waarschijnlijkheid” geheime diensten van bepaalde landen achter deze mega provocatie zitten.

Overigens, al decennia lang begonnen de Angelsaksische heersers oorlogen onder een valse vlag en Londen deed duchtig mee. In 2003 verklaarde de toenmalige Britse eerste minister Tony Blair, in navolging van Georges W. Bush jr, dat Bagdad belangrijke hoeveelheden chemische wapens bezat. Het was het voorwendsel voor de totaal illegale en onmenselijke militaire invasie (quasi vernietiging) van Irak. Dr. David Kelly informeerde discreet de BBC dat het “fake news” was.

De bronafbeelding bekijken

De Britse geheime diensten (M16) spoorden de man op en hij werd daarna dood aangetroffen. Een officiële onderzoekscommissie maakte een rapport op en stelde dat het om zelfmoord ging. Vier jaar later kwam de waarheid boven: vermoord (Norman BAKER, The Strange Death of David Kelly, Londen, 2007 – zie video).

Op dezelfde wijze blijft de Britse regering de Witte Helmen financieren en steunen als humanitaire helden, terwijl iedereen nu weet dat het een criminele bende is die hun misdaden met Hollywood kwaliteit aan de wereld kunnen tonen en daarvoor dan de Syrische regering kunnen beschuldigen.

Nvdr: ter illustratie deze video over de zgn. (zelf)doding van de wetenschapper Dr. David Kelly.  Ondertiteling, vertaling en transcript via icoontjes onderaan.

Westerse staatshoofden hebben inderdaad reden om jaloers te zijn op Vladimir Poetin, niet alleen omwille van zijn uitzonderlijke populariteit maar ook omwille van wat hij realiseerde. Hij gaf zijn landgenoten weer de fierheid om Rus te zijn. In het westen schamen vele burgers zich om hun leiders. Toen Boris Jeltsin in 1999 Vladimir Poetin eerste minister maakte, bedroeg het Russisch PIB 196 miljard dollar en in 2017 was dat 1442 miljard. De staatsschuld bedroeg toen 100% en nu 20%. In 2016 erkende Forbes Poetin als de machtigste man ter wereld. Westerse staatshoofden hebben redenen om enige jaloersheid te koesteren tegenover Poetin zoals ook tegenover Bachar al-Assad, omwille van hun grote en rechtmatige populariteit. Ze hebben echter geen enkele reden om zich tegenover hen zo arrogant en laf te gedragen. Bovendien zou de put die ze voor hen willen graven, en die dood en ellende meebrengt voor heel velen, uiteindelijk wel eens hun eigen graf kunnen worden.

Wijst dit alles er niet op dat de ”internationale gemeenschap” gewoon de ontbinding van Rusland nastreeft?
Ziehier het schitterende voorstel van een ervaren economische en geopolitieke analist. Het zal, denken we, zover (nog) niet komen omdat Poetin blijkbaar eerst alle mogelijke middelen van dialoog met het dwaze westen wil benutten. Wanneer iedere samenwerking toch onmogelijk blijkt, zou Poetin wel eens een verrassend en beslissend initiatief kunnen nemen, zoals hij voor Syrië heeft gedaan of zoals hij met zijn afweersysteem heeft gedaan waardoor de honderden miljarden dollars van het VS antirakettenschild puur weggegooid geld zijn.
“Dierbare president Poutin en dierbare meneer Lavrov. Laat hen schreeuwen. Laat hen rotten in hun eigen waanzin. Antwoordt aan het Verenigd Koninkrijk niet meer met woorden maar met daden, met drastische daden. Sluit hun ambassade. Geef aan het personeel een week de tijd om het land te verlaten. Hef de ambassade op en vernietig haar zoals de VS gedaan hebben met uw consulaat in Washington en San Francisco, ruim een jaar geleden. Jullie zijn dat zeker niet vergeten. En geef dan in een gebaar van edelmoedigheid aan alle Engelsen in Rusland een maand de tijd om hun valies te maken en uw mooi land te verlaten. Het is mogelijk want dat eist ook Washington van al zijn vazallen in de hele wereld voor de buitenlandse werknemers van Noord-Korea. Blokkeer iedere handel met het Verenigd Koninkrijk, of zelfs met het hele westen, blokkeer alle westerse activa in Rusland want dat is het eerste dat de westerse plunderaars doen. Zij blokkeren de Russische tegoeden in het buitenland. Het stelen zit hen in het bloed.
Mr. Poetin, het is niet nodig dat jij antwoordt op hun ondermijnende, laffe aanvallen, laster en leugens. Jij en Rusland staan ver boven het niveau van dat miserabel westers zootje. Jij hebt China, de OCS (Organisatie van de Coöperatie van Shanghai = de helft van de wereldbevolking!), de economische unie van Eurazië (UEE). Rusland deelt in het initiatief van de zijderoute (One Belt one Road) van president Xi, een ontwikkeling van vele duizenden miljarden. Deze gaat uit van China, verbindt de werelddelen (Azië, Afrika, Europa, Zuid Amerika) en brengt welvaart door infrastructuur, handel, het scheppen van honderden miljoenen degelijke werkgelegenheden, ontwikkeling en bevordering van wetenschap en cultuur, Hierdoor kunnen honderden miljoenen mensen fatsoenlijk leven.
Wat gaat het westen doen wanneer het plots geen vijand meer heeft omdat die besloten heeft het westen te negeren en een siësta te nemen? China zal zich bij u voegen. Al de rest, antwoorden, zich rechtvaardigen, de flagrante leugens ontkennen, hen trachten tot de waarheid te brengen, is niet alleen maar frustrerend tijdverlies maar politieke zelfmoord. Zo zal je nooit winnen. Het westen spot met de waarheid, zoals het al tweeduizend jaar of meer bewezen heeft. En gedurende gans die tijd is er geen jota bewustwording binnengedrongen in de collectieve geest van het westen. Men kan het westen niet vertrouwen. Punt. Uit.” (Peter Koenig, mondialisation.ca, 26 maart 2018: https://www.mondialisation.ca/la-reaction-de-la-russie-aux-insultes-de-loccident-est-un-suicide-politique/5624161)

En dit nog:

– Zes video’s over het gemene spel van Israël en de VS met hun arsenaal van atoomwapens die nu de moraalridders van de wereld willen spelen: https://www.golfbrekers.be/wie-heeft-de-bom/
– Twee video’s over de Syrische Golan die illegaal door Israël wordt bezet: https://www.golfbrekers.be/als-een-inktvlek/

P. Daniel