Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In deze dagen zien we uit naar het einde van het liturgisch jaar in de Latijnse ritus om met de Advent een nieuw jaar te beginnen. Tegelijk gaan we naar het einde van een burgerlijk jaar om een nieuw kalenderjaar aan te vangen. En na bijna zeven jaar kijken we uit naar het einde van de oorlog in Syrië om te werken aan de heropbouw van een nieuw land en een nieuwe samenleving in vrede, veiligheid en welvaart.

De twee eersten zullen we eerder bereikt hebben dan het laatste. IS is verslagen en de terroristen worden in versneld tempo uitgeschakeld of verjaagd. Het Syrische leger herovert steeds meer gebieden. En toch blijven gewapende groepen actief en af en toe onverwachts toeslaan.

Jaren lang leefden we op enkele kilometers van de IS. We werden samen met de bevolking van de streek wel beschermd maar moesten af en toe voorzichtig zijn en konden dan niet op ons terrein werken of in de zomer  buiten op het terras slapen enzomeer. IS is hier nu opgeruimd maar toch staan er nog enkele kanonnen voor de veiligheid. Kortom, de Syrische oorlog is als een fopkaars op een verjaardagstaart. Als je ze uitblaast begint ze opnieuw te branden.

P. Daniel

Nvdr: Dr. Bashar al-Jafaari gaf ook een persconferentie.  Vanaf 11’08” in het Engels.  Hij stelt dat “de onderhandelingen een achteruitgang i.p.v. vooruitgang betekenen omwille de voorwaarden – niemand mag voorafgaande voorwaarden opleggen. Het taalgebruik was provocatief, politiek-onverantwoordelijk en vernietigt de hoop van het Syrische volk.  Zolang de andere kant (de oppositie) dit taalgebruik (over het lot van president Assad) blijft handhaven zal er geen vooruitgang geboekt worden. Er is nu eenmaal de realiteit ter plaatse; die kan niet genegeerd worden.”  Of hij na het weekeinde nog terugkeert is naar verluidt onzeker. (Alaraby news). De door Saoedi-Arabië gesponsorde “oppositie” kwam ditmaal in gesloten groep – 50 deelnemers – naar Genève.  Vooraf werden 140 afgevaardigden in Saoedi-Arabië ontvangen om de strategie te bespreken.  (Alaraby news)

Vrijdag 1 december 2017

Aangename drukke dagen

Ons voormalige smokkeldorp Qâra met zijn kleine en minder kleine illegale activiteiten wordt steeds meer een gezonde samenleving. Vrijdag werd daar de diploma-uitreiking gevierd van de cursus management en leaders-vorming, die in ons klooster vorige week beëindigd werd. De meesten van onze gemeenschap hadden hieraan meegedaan en kregen dus ook hun diploma. Het was een feest.

En zaterdag werd officieel een verkoopcentrum geopend. Onze abou Georges en de vrijwilligers van de Rode Halve Maan koesterden al lang het plan om een verkoopcentrum te voorzien waar de mensen van Qâra vrij hun producten kunnen verkopen. Deze markt is er nu dank zij het klooster met de steun van UNPFA. Ze ligt juist buiten de controlepost van het leger, waar je langs moet om Qâra binnen te rijden en langs de autosnelweg (Damascus – Aleppo). We waren zaterdag aanwezig bij de opening. Allemaal lachende gezichten, dankbare mensen, enthousiaste toespraken en een massa ballonnen. Uiteraard was er ook een goede verkoopplaats voorzien voor de producten van de gemeenschap: iconen, sierkaarsen en onze (witte) kaas… We hopen dat de handel zo stilaan weer op gang komt zodat de mensen door eigen werk op normale wijze hun kost kunnen verdienen.

De volgende dag vierden we naast de zondag ook de voorbereiding dag van het feest van St. Jacques, de patroon van de gemeenschap. ‘s Morgens kwam  een groep vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient op bezoek om er drie, twee meisjes en een jongen deze week bij ons achter te laten. (Achteraan in de “bijlagen” vind je drie video’s over deze dynamische Franse jongerenbeweging). Hoe het feest van onze patroonheilige voor de oorlog in alle vrijheid en feestelijk met hoge gasten gevierd werd, kun je lezen in ons bericht van 27-28-29 november 2010 (ondertussen uitgegeven door de Blauwe Tijger: Poetin en Assad hebben ons leven gered, Syrisch oorlogsdagboek deel I: 2010-2013, blz. 84-87; ISBN 978 94 92161 420).

Nu waren we slechts met drie priesters: abouna Georges (Grieks-Melchiet) van Qâra, abouna Paisios (Grieks orthodox) van Deir Atieh en ik. De heilige Jakob (Arabisch: Mar Yakub) was een christen, een Chaldeeuw van edele afkomst. Als intieme vriend van de heidense koning Yasdagerd I van Perzië (399-425) genoot hij aan het koninklijk hof de hoogste eer maar leefde ook helemaal als heiden. Een fel protest van zijn vrouw en zijn moeder brachten hem tot inkeer. Hij meldde de koning dat hij voortaan als christen wilde leven. Dit maakte de koning zo woedend dat hij hem een voorbeeldige straf wilde laten ondergaan opdat niemand zijn voorbeeld zou volgen. Hij werd geleidelijk in stukjes gesneden. Ondertussen gaf de heilige Jakob zijn leven aan God zeggend dat hij binnenkort zal zijn als een ingestort huis en dat hij zijn leven wil geven voor de eenheid van de christenen van oost en west, noord en zuid. Bij de stichting van dit klooster in de 6e eeuw werd hij als patroonheilige gekozen. Bij dit feest hoort tenslotte een sketch om het leven en de marteldood van de heilige Jakobus uit te beelden, wat ’s avonds werd opgevoerd door enkele zusters, fraters en kinderen, tot groot jolijt van iedereen. Een vrijwilliger van S.O.S. Chrétiens de l’Orient maakte er een passende video van. En woensdag kwamen  nog elf vrijwilligers van dezelfde organisatie  om enkele dagen mee te werken en mee te leven. Voor het klaarmaken van de humanitaire hulp in containers of vrachtwagens is er altijd veel werk. Mooi om zien hoe een overvolle vrachtwagen met daar bovenop die jonge mannen met hun witte truitjes om in Qâra zingend  en wuivend hulpgoederen te leveren. Tevens was het weer een aangenaam contact en ’s avonds genoten we van de wederzijdse geestelijke verrijking. Deze jongeren zijn werkzaam in Damascus, Ma’aloula, Homs  en Aleppo. We hebben zelf Ma’aloula voor de oorlog meerdere malen bezocht. Toen we enkele maanden geleden terug het dorp en het St. Thecla klooster bezochten, schrokken we van de zware verwoestingen door al Nousra. Alles verwoest en zwart gebrand. Tevens was het verheugend om zien hoe vele groepen, vooral jongeren bezig waren aan de opruim en de heropbouw. Van de S.O.S. Chrétiens de l’Orient die daar werkzaam zijn en nu bij ons verblijven, vernemen we  dat de heropbouw al grotendeels voltooid is, mede dank zij het Syrische leger.

En inmiddels zijn twee fraters voor enkele dagen naar Cyprus waar ons een flink terrein ter beschikking wordt gesteld. Zij zijn uitgezonden als verspieders. Noem het een studiereis. Hier in Syrië zal het zeker nog een hele tijd duren vooraleer we groepen jongeren kunnen ontvangen. De oorlog is aan het eindigen maar de onveiligheid laat nog te wensen over terwijl er in Cyprus geen probleem van veiligheid zal zijn. En het is bij wijze van spreken maar een boogscheut van hier.

Syrische oorlog als een fopkaars

Bij verjaardagen wordt wel eens een gebak aangedragen met daarop kaarsen die door de jarige in één adem uitgeblazen moeten worden. Voor de grap gebruikt men soms kaarsen die, wanneer ze uitgeblazen zijn telkens opnieuw beginnen te branden. Heel leuk. Zo lijkt de Syrische oorlog te zijn en zo voelen wij het hier aan. Het oorlogsvuur brandt evenwel niet vanzelf, het wordt hier telkens opnieuw bewust aangestoken. En leuk is het allerminst.

Zowat 98 % van wat de IS eens in handen had, is heroverd. De islamitische staat in Syrië en Irak is voorbij. Er blijven nog afzonderlijke groepen van terroristen over en de  strijd in Idlib.  Daarom wil Hezbollah zijn militaire raadgevers en eenheden uit Irak terugtrekken en Rusland is ook begonnen met enkele eenheden uit Syrië terug te trekken. Het leger heeft Aleppo, Palmyra, Deir Ezzor heroverd en praktisch heel het Z-O. De grensgebieden met Libanon en Irak zijn veilig (al staan rondom ons nog enkele kanonnen voor de zekerheid!) en het staakt-het-vuren geldt (officieel althans) in meer dan 2.500 steden. Vanuit Baalbek en de Bekavallei (Libanon) beginnen Syriërs terug te komen naar hun land. Ondertussen werden in Deir Ezzor op meerdere plaatsen wapendepots van de vluchtende IS strijders in beslag genomen, o.m. van Amerikaanse en Europese makelij. De laatste vondsten gebeurden nu in Al-Salhiyah, Al-Ashara en Sabekhan: grote hoeveelheden raketten, machinegeweren, zware artillerie, kogels en munitie, vele honderden geweren, auto’s om aanslagen te plegen… Wapens in overvoed. En hoewel er na de opruiming van IS geen enkele reden is dat ongewenste troepen in Syrië blijven, toch hebben de VS het N-O van Syrië bezet in de hoop de rijkste oliebronnen te kunnen controleren.

Altijd weer hetzelfde: oorlog voor de olie. Ondanks de verpletterende militaire overmacht van de VS zullen uiteindelijk noch Syrië, noch Rusland dulden dat de oliebronnen van Syrië in Amerikaanse handen komen. En terecht. De VS hebben altijd beweerd dat er slechts 500 Amerikaanse soldaten in Syrië zijn, nu blijken het er meer dan 1.720 te zijn, zoals de Amerikaanse luchtmachtofficier Kwiatkowski woensdag onthulde. Voor de illegale militaire bases van de VS in Syrië is er nu helemaal geen enkele verantwoording meer. Toch blijken ze niet te zullen vertrekken de komende dagen.

Van alle oorlogen die de VS met NAVO en bondgenoten begonnen zijn de laatste zestien jaar (sinds de aanslagen van 9/11), zijn ze met geen enkele oorlog opgehouden. Wereldheersers houden niet op van zichzelf en gaan uit zichzelf nooit weg. Gelukkig hebben de 4 + 1 (Rusland, Syrië, Irak, Iran en Hezbollah) met hun hoofdkwartier in Bagdad hun violen gestemd en willen eensgezind het terrorisme uitroeien.

Wij leven hier met mensen uit verschillende plaatsen van Syrië en iedere week krijgen we mensen op bezoek uit heel het land. Ziehier hoe wij die oorlog aanvoelen. Deze oorlog is zeker zeer complex. Hier wordt om vele en tegenstrijdige belangen door vele landen gevochten. Erdogan blijkt als een sultan te willen heersen over een nieuw uitgebreid Ottomaans rijk, waarbij hij liefst Damascus zou inlijven als een provincie. Poetin heeft hem blijkbaar al tot wat meer redelijkheid gebracht. Saoedi-Arabië wil zijn Wahhabitisch wangeloof liefst wereldwijd verspreiden en heersen over het Midden Oosten. Het duldt geen enkele concurrentie van het sjiitische Iran en de Hezbollah. Daarom wilde het in Libanon door een soort staatsgreep Hezbollah laten ontwapenen en ontmantelen.

De acties van de jonge voortvarende kroonprins hadden evenwel het tegenovergestelde effect. Van Libanezen vernemen we dat ze nu meer dan ooit tegen Saoedi-Arabië zijn. Het zionistische Israël wil een zuiver joodse staat die zich willekeurig kan uitbreiden en als super militaire macht het hele Midden Oosten overheersen. Daarom moet alvast Syrië ontmanteld worden en zijn weerstand gebroken.

En er spelen nog meer belangen mee. Toch is de achtergrond van deze oorlog ook heel eenvoudig. Het gaat gewoon om macht, nl. vooral het westers imperialisme en om rijkdom, nl. vooral olie. Als een onafhankelijk land zijn rijkdom aan de wereldheersers niet wil afstaan, kan door een militaire invasie de macht en de rijkdom gegrepen worden. Jaren lang probeerde het westen tot een militaire invasie te komen. Bleek dit niet mogelijk dan waren er de gespecialiseerde troepen en doodseskaders die de wanorde in het land konden aanwakkeren totdat het in elkaar zou zakken. Zo werd het hier jaren lang geprobeerd. Een vooraanstaande christen werd vermoord (een chirurg in Damascus) en daarna een vooraanstaande soenniet (de zoon van de mufti) om de indruk te wekken dat de geloofsgroepen tegen elkaar aan het vechten waren in een echte burgeroorlog. Een bom ontplofte in een moslimschool en daarna in een christelijke school. De mogelijkheden bleken nagenoeg onbeperkt. Dan kon door een “regeringswissel” het “wettig gezag” overgedragen worden aan een marionet die alles regelt. Lukte ook dit niet dan konden de “vredestroepen” nog zolang mogelijk in het land blijven en trachten de ontwrichting verder te zetten. Het recent uitgelekte “dirty secret” van Raqqa, waardoor de VS een massa terroristen lieten ontsnappen, is hier een illustratie van.

De militaire missie van de Amerikaanse bezettingsmacht in het N.O. van Syrië is niet blijvend. Deze positie is onhoudbaar. Het doel waarvoor deze “aanwezigheid” is opgezet is onhoudbaar. Het kadert ook niet in een vast plan. De generaals die het Witte Huis besturen zijn tactisch op hun terrein misschien genieën. Ze zijn evenwel nieuwelingen inzake strategie. Ze volgen blindelings de oproep van de sirenes van de  lobby, alleen maar om nogmaals het Amerikaanse schip op de klippen van de werkelijkheid te laten lopen”  (Moon of Alabama, 28 november 2017: https://www.mondialisation.ca/syrie-loccupation-ou-presence-etasunienne-est-intenable/5620536). Het westen heeft de eenheid – hoewel ook niet ideaal – van het Syrische volk danig onderschat. Het volk, hoewel voor 75 % soennitisch, wil absoluut geen fanatieke islamitische overheersing om zo de speelbal van het westen te worden. Dat horen en ervaren we hier voortdurend.

Als ook hiermee het doel niet bereikt wordt  dan zijn er nog zovele combinaties mogelijk van “bevriende landen”  die Syrië kunnen proberen te destabiliseren. De VS hebben in Syrië in 2014 een coalitie opgezet van ruim 70 landen!

“De militaire en politieke mislukking van de golfstaten en de westerse mogendheden in Irak en Syrië zijn nog niet genoeg opdat ze uit het Midden Oosten zouden weg blijven. Verre van daar. Een nieuw scenario werd door het apparaat van de Amerikaanse staat opgezet in partnerschap met de staat Israël. En Saoedi-Arabië moet hierin de voornaamste rol spelen” (Mohammed El Bachir, 24 november 2017: https://www.mondialisation.ca/wahhabisme-et-sionisme-une-sainte-alliance-contre-liran/5619778). Dat de Hezbollah als weerstand tegen de steeds verder gaande zionistische onderdrukking alleen maar sterker geworden is blijft een doorn in het oog van zowel Israël als Saoedi-Arabië. Vandaar nu een heilig verbond van deze twee landen tegen Hezbollah en Iran en tegen de soevereiniteit van Syrië, dat een symbool van weerstand geworden is. Eind 2013 waren wij in zeer groot gevaar en praktisch het slachtoffer van tienduizenden terroristen rondom ons. Welnu het leger, geholpen door de Hezbollah hebben ons toen beschermd. En we zijn op meer dan wondere wijze in leven gebleven (dat zal je kunnen lezen wanneer het tweede deel van ons oorlogsdagboek uitkomt.)

In de Latijnse liturgie lezen we deze dagen de profetieën over de grote wereldrijken, die allen eens zullen instorten en die ook werkelijk vergaan zijn: het machtige Perzische rijk, het Griekse rijk, het Romeinse rijk. Tijdens de regering van kiezer Augustus, toen de machtigste man op aarde, is ergens in het kleine plaatsje Bethlehem, in een dierenverblijf,  uit een vluchtelingengezin een Kind geboren. Er was geen plaats in een deftige herberg voor dit gezinnetje. Deze gebeurtenis bleek  van geen enkele betekenis voor het wereld-gebeuren. Toch is dit het enige belangrijke dat overgebleven is van heel de geschiedenis van het Romeinse keizerrijk. God is toen Mens worden in  Jezus, de lang verwachte Messias van Israël, de Zoon van God en de  Redder van de wereld. Het licht dat hiermee in de  wereld ontstoken werd is nooit gedoofd en zal eens  bij Zijn Wederkomst een stralend licht zijn dat blijvend is. En dat is geen fopkaars.

En dit nog:

  • Ons vorig bericht geïllustreerd met vele video’s: een ontroerend getuigenis van een christelijke familie in Aleppo die ontsnapte aan de IS dank zij 14 Syrische soldaten, die zelf allen door IS werden gedood; bevrijding en verwoestingen van Al-Bukamal; O.S. Chrétiens de l’Orient-vrijwilligers die overdag helpen verwoeste huizen restaureren en ’s avonds met de kinderen voetballen; ’t klooster van Saydnaya en het grote Christusbeeld; Eren Erdem die aantoont dat het sarin gas langs Turkije met medeweten van de Turkse geheime diensten aan de terroristen in Syrië geleverd werd om valselijk Assad te kunnen beschuldigen; de Balfour verklaring; Avi Schlaim; de pro vita beweging en haar miljoen handtekeningen in Rusland om abortus af te schaffen; video’s over de walgelijke praktijk van Planned Parenthood die delen van geaborteerde baby’s verkoopt; de video over Wolfgang Bittner:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-51/
  • Ons vorig bericht aangevuld met verduidelijking en video’s:
    The Deep State is The Jewish State; de illegale en verwoestende interventies van de VS;  de  video over Wolfgang Bittner:  http://www.katholiekforum.net/2017/11/25/pater-daniel-maes-er-is-een-onuitgesproken-oorlog-bezig-op-wereldschaal/
  • De 102e verjaardag van de Armeense genocide door de Turken met nog wat geschiedenis: https://www.golfbrekers.be/terugblik-74/
  • Verhelderend over de vernietigende plannen van de VS voor o.m. Syrië: https://youtu.be/29r6_ohlWKQ
  • Voorstelling van het boek van onze vriend Jens de Rycke over de oorlog in Syrië en interview met hem:http://www.novini.nl/doel-regime-change-heiligde-middelen-syrie/

P. Daniel