Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Ons kort verblijf in België, dat nu ten einde loopt, heeft ons geleerd dat er in de openbare opinie toch wel een en ander aan het veranderen is.  Voorheen werd met groot misprijzen neergekeken op iemand die de soevereiniteit van Syrië en zijn wettige regering steunde en misprijzend te schande gezet als een “fan van Assad”, “een apologeet van het Syrische regime”…Nu zien velen in dat onze journalisten zelf, door niets anders dan deze ene man geobsedeerd, geïndoctrineerd zijn door een mediamanipulatie om de oorlogsindustrie te steunen.

Ideologieën storten in, de werkelijkheid blijft. Vooral bij de jeugd zagen we een oprecht verlangen naar waarheid en werkelijkheid. Syrië als schande is overgegaan naar Syrië als eer. En terecht. Het wordt een voorbeeld van weerstand tegen een vernietigende westerse overheersing. Dank zij de eenheid van het volk met het leger en de regering (en de steun van geallieerden) zal Syrië uiteindelijk over het buitenlands terrorisme zegevieren en geen slaaf worden van de westerse belangen.

Deze fierheid en eenheid van het volk werd tot heden door westerse politici danig onderschat. Vandaar hun nachtmerrie: Syrië, weliswaar flink uitgemoord en grotendeels verwoest, blijft toch onafhankelijk, bouwt zichzelf weer op, werkt aan onderlinge verzoening en dit alles onder leiding van zijn president, die de monsterleugens én zijn aanklagers glorierijk overleeft.

Met goede moed keren we terug naar Syrië, de bakermat van de mensheid en de wieg van het joods-christelijk geloof. We zullen trachten vanuit de gemeenschap Mar Yakub mee te helpen aan de materiële en geestelijke heropbouw van dit land, tot heil van het volk en tot eer van God. We zijn zeer dankbaar om de vele weldoeners die ons hierbij steunen. Moge de Heer Jezus jullie hierbij overvloedig zegenen.

P. Daniel

Vrijdag 10 november 2017

Boeiende vakantieweek

Naast aangename contacten met familie en vrienden hadden we al enkele interessante gesprekken en interviews. Zo was er in Antwerpen een bezielde ontmoeting met VOS, de vereniging van oud-strijders die inmiddels VOS – Vlaamse Vredesvereniging geworden is met jong en oud. Ze is in principe apolitiek maar ijvert wel voor een “ministerie van vrede”  in de Vlaamse en uiteindelijk ook in de nationale regering. Moge hun inzet voor vrede en  Vlaanderen vele goede vruchten dragen. Vervolgens heeft een man een uitgebreid interview met mij gerealiseerd. Zodra ik de link krijg geef ik deze door.  Hij wil zelf onbekend blijven, er geen naam of geld mee verwerven. Hij wil enkel de waarheid, de rechtvaardigheid en de vrede dienen. Moslim van Afghaanse oorsprong,  is hij in Nederland opgegroeid, en nu wonend in Londen. Vandaar kwam hij over om in de abdij een opname te realiseren. Uit een onverwachte hoek komt soms een verrassend idealisme. Verder had ik een gesprek met een voormalige medewerkster van een Nederlandse openbare omroep, die nu het ware nieuws wil vertellen dat verborgen bleef. Het worden drie boeken.

Het eerste is een kanjer van meer dan 600 blz. met zeer vele foto’s , die ik graag aanprijs: Janneke Monshouwer (zie kenningsmakingsvideo), Ander nieuws. Wat het Journaal niet uitzond. Deel I, 2016 (ISBN/EAN: 978-90-822571-0-6). (Meer info bij: Oud NOS medewerker doet boekje open over de mainstream media in Nederland) En precies deze Nederlandse omroep wilde de volgende avond een interview realiseren. Ik had de indruk dat ook deze omroep stilaan afstand neemt van de medialeugens omtrent Syrië. In elk geval kon ik vrij mijn bevindingen uitspreken in een aangenaam interview. Je vindt de link hier onder. Tenslotte was er nog een aangenaam interview met de oprichter van “Doorbraak”, gegroeid uit de Vlaamse beweging. Wanneer ik de link krijg zal ik ook deze doorgeven. En van de uitgever van De Blauwe Tijger vernam ik dat het boek “Poetin en Assad hebben ons leven gered” op de boekenbeurs zijn best verkochte boek is (hoewel ons boek “Hoe een paus gelijk kreeg”, een stuk levenswerk, mij veel meer ter harte gaat!).

En dit nog:

P. Daniel

Nvdr: Frontnieuws en meer achtergrondinfo bijgevoegd door onze redactie met beeldmateriaal:

Irakees en Syrisch leger – verenigd tegen I.S. – bevrijden grensplaats Bukamal:

De ‘bevrijding’ heeft vele vaders:

Russische soldaten en journalisten werden gewond door een bermbom bij Deir Ezzor:

Een replica van de kerk ter ere van H. Elias werd in Novara, Italië gebouwd

Palmyra werd gedeeltelijk gesloopt en leeggeroofd:

Terugblik: Sjeik Hamad bin Jassim, voormalig premier en buitenlandminister van Qatar, geeft toe dat zijn land samen met de VSA, S.A. en Turkije Al Qaeda in Syrië gesteund heeft.  Wat hem betreft mag Assad op zijn presidentstroon blijven zitten.  Hij heeft geen enkel probleem met Assad; ze waren ‘vrienden’, maar ja, toen S.A. van kamp veranderde, moest Qatar wel volgen…

En dan is er nog het interessant ‘gelekt’ telefoontje met Gadaffi:” …als de druk van S.A. op de VSA toeneemt, dan vermindert de druk op ons door Israël…  De VSA willen dat S.A. opgedeeld wordt…”