Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De eerste en belangrijkste eigenschap van onze identiteit en menselijke waardigheid  ligt, zoals we vorige keer hebben aangetoond, in het feit dat we door God geschapen zijn naar Zijn Beeld. God laat ons delen in zijn eigen Leven door ons verstand en vrije wil te geven, nl. een bewustzijn, iets dat uniek is in het hele universum. Hiermee zijn we in staat Hem te kennen en op zijn uitnodiging in te gaan om te delen in Zijn Leven.  

Onze tweede eigenschap is: we zijn geschapen met een onverzadigbaar verlangen. Mens zijn is zonder ophouden verlangen.  We lijken op een bundeling van eindeloze verlangens. Hebben we een fantastische droom, dan zeggen we dat we voor de rest van ons leven volmaakt gelukkig zullen zijn, als we die kunnen verwezenlijken.  En we weten zelf dat het een illusie is, omdat we daarna weer naar iets anders verlangen. We moeten immers zeggen dat we verlangen zijn en niet zomaar dat we verlangens hebben. Als kind  kwamen we schreiend uit de moederschoot. Daar leefden we veilig geborgen en afgeschermd. Geluid, licht en aanrakingen werden gedempt. Dan kwamen we naakt ter wereld en werden rechtstreeks blootgesteld aan het felle licht, het harde geluid en directe aanrakingen. We weenden omdat we zo behoeftig waren en in niets voor onszelf konden zorgen.

Iets van dit schreiende kind blijven we heel ons aardse leven meedragen omdat we zelf nooit in staat zijn onze diepste verlangens te voldoen. Ons hart is te groot om ooit door iets op aarde helemaal voldaan te worden.  De reden hiervan ligt in  het feit dat God ons geschapen heeft naar zijn Beeld om eens volmaakt gelukkig te zijn in Hem. We zijn niet geschapen voor deze vergankelijke wereld. Deze wereld is geschapen voor ons en wij zijn geschapen voor het volmaakte geluk en eeuwige leven in God. We worden als het ware zoals een ijzer naar een magneet aangetrokken. In feite zijn al onze verlangens slechts verschillende uitingen van het ene Grote Verlangen naar God. We kunnen onszelf voorstellen met een heel grote V en daarin niets anders dan kleine v’s.  

De kunst van het leven bestaat er nu in dit te aanvaarden en er naar te leven. Het is een erkennen dat alle aardse waarden ons slechts op beperkte wijze kunnen voldoen. Dan kunnen we ook echt (beperkt) genieten. Daarom zegt Jezus in de zaligsprekingen: zalig gij die  arm zijt…, die nu honger lijdt…, die nu weent… (Lucas, 6, 20-22). Geniet (beperkt) van het leven, maar blijf dat schreiende kind in u koesteren, blijf die honger naar het absolute in uw hart bewaren, blijf uw arm en onverzadigd zijn erkennen en laat u niet misleiden door de illusie dat er ook maar  iets op aarde is dat u voor altijd en volmaakt gelukkig zou kunnen maken. Zorg er voor dat de diepste stroming in  uw leven niet geblokkeerd geraakt door u aan ’n aardse waarde te hechten alsof het uw hoogste goed zou zijn, want dan wordt  het een bedrieglijke  afgod. Het eerste gebod in de Bijbel is: God liefhebben boven alles. Het eerste verbod luidt: gij zult geen afgoden vereren. Jezus wil dat wij zijn vreugde ten volle in ons zouden bezitten (Johannes 17,13). We zijn voor niets minder geschapen dan voor het volmaakte Geluk, de oneindige Liefde van God zelf en het Eeuwige Leven met Hem. En al het andere, waar wij te zeer aan gehecht zijn, kan een belemmering, een afgod worden. Dit geldt niet alleen voor aardse rijkdom, bezit, geld, eer, macht, alcohol, drugs, seks… maar  ook voor de hoogste morele waarden, zoals de liefde van man en vrouw, de liefde van ouders tegenover hun kinderen enz. Dit alles blijven ondergeschikte waarden. Daarom zegt Jezus ook dat wie zijn  echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders… ‘meer lief heeft dan Mij’, niet waard is zijn leerling te zijn (Mattheus 10, 37). Dit is geen uitnodiging  om de onderlinge  liefde te verminderen, integendeel, het is een aansporing om ons uiteindelijk doel voor ogen te houden en onze  liefde voor God te vermeerderen. Wanneer deze centrale cabine van de hoofdstroom in orde is, zullen we hieruit ook alle energie krijgen om de onderlinge liefde te vermeerderen. Jezus zegt: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vruchten want los van Mij kunt ge niets” (Johannes 15, 5).

Wanneer we dit oer-verlangen naar God in ons niet erkennen noch op de juiste wijze voeden, is het alsof de hoofdstroom uitvalt. Er komt een kortsluiting tussen ons diepste Verlangen en de vele beperkte verlangens.   We vluchten dan in de jacht naar kortstondig genot en hechten ons krampachtig vast aan voorbijgaande bevredigingen, die een steeds grotere onvoldaanheid achter laten.  En dit zoeken naar kortstondig genot kan in alles liggen. Sommigen worden zodanig in beslag genomen  door de zorg voor hun lichamelijke gezondheid dat het hun  ziekte wordt. Sommigen vluchten in drank, computerspelletjes, drugs, seks… een vlucht die hen niets anders oplevert dan de illusie van geluk én een verslaving. Wanneer iedere band met de diepste stroom in ons ontbreekt, spreken we van “existentiële frustratie”. Veel mensen zien geen zin meer in hun leven, ze weten niet voor wie of wat ze zich moeten inzetten. Hun geestelijke leegte wordt voor hen zo ondraaglijk, dat sommigen zelfs definitief willen vluchten en hun leven zelf beëindigen. Ze hebben geen kracht meer om te strijden. Zolang iemand zin ziet in zijn  lijden, zal hij blijven strijden, hoe groot het lijden ook is. Sinds de jaren ’70 van vorige eeuw hebben we duidelijk een spectaculaire toename kunnen waarnemen van een soort driekoppige draak: agressie, verslaving (obsessie), depressie. Je hebt geen wetenschappelijk onderzoek nodig om te zien hoe sterk de agressie in het openbare leven toegenomen is en blijft  toenemen. Hetzelfde voor de vele vormen van verslaving. En het duidelijkst is de depressie omwille van een pijnlijke geestelijke leegte, die nu bijna alom tegenwoordig is. Bovendien treden er voortdurend nieuwe vormen op waarvan steeds meer mensen het slachtoffer zijn: burn-out, chronisch vermoeidheidssyndroom… En de uitvoerige psychologische verklaringen hiervan zijn  niet in staat de geestelijke leegte op te vullen.

Wat kunnen we doen? Een deugdelijk innerlijk leven opbouwen. Positief onze liefde  tot God, Jezus, het Evangelie, Maria, de Kerk, de anderen versterken door gebed, meditatie, liturgie, sacramenten. Wat zuurstof is voor het fysisch leven, is gebed voor een menselijk, spiritueel leven. Negatief kunnen we de “koorts van het leven”, de jacht naar het aardse, de  verlangens naar vergankelijke waarden, de drukte en het lawaai verminderen en onszelf niet verliezen noch in grote vreugden, noch in zware tegenslagen. Gun uzelf de nodige innerlijke rust en stilte opdat de diepste stroom in uw leven zijn vrije, onstuimige loop kan gaan en ruim alle “afgoden” op.

Sommigen zullen het grondig oneens zijn met deze voorstelling. Voor Sigmund Freud met zijn verwrongen godsbeeld (en zijn volgelingen),  was/is een verwijzing naar God, naar het geloof of naar het gebed, een capitulatie. Voor ons is het een weg naar authentieke bekering. In een afzonderlijke bijdrage zullen we grondig afrekenen met deze hardnekkige en verstikkende “freudiaanse illusie”. Eerst willen we echter een schitterende illustratie geven van deze tweede eigenschap van ons mens zijn, nl. hoe ons hart onrustig is totdat het rust in God. We doen het aan de hand van de ommekeer die de heilige Augustinus zo levendig  beschreef.

P. Daniel

In Flitsen geven we een verslag van ons bezoek aan Sadad . In Het christendom sterft waar het geboren is handelen we nogmaals over de christenen in het Midden Oosten. Terwijl het orkest speelt …handelt over de ondergang van onze beschaving. En dit nog geeft weer een overvloed aan info over Syrië, corona, geopolitiek en Kerk.

Flitsen

Sadad: naaiatelier voor doofstommen

Eind vorige week nodigde Abouna Michaël, de jonge dynamische Syrisch-orthodoxe priester van Sadad ons uit. Hij wilde ons het naaiatelier laten zien. Sadad is een uitsluitend christelijk dorp met verschillende kerken en zonder moskee. Het wordt tweemaal in de Bijbel vernoemd (Numeri 34, 8 en Ezechiël 47, 16). Je ziet er ook geen gesluierde vrouwen of meisjes, zoals overal elders. We werden ontvangen door een joviale man, die de tweede verdieping van zijn huis gratis ter beschikking gesteld heeft voor het atelier. Hij is een handige kerel die allerlei kapotte toestellen en apparaten van de mensen repareert, allemaal gratis. De trap ligt vol met resten van afgedankte apparaten.  De tweede verdieping is een ruime zaal met vier ramen en veel licht.

Van de gemeenschap Mar Yakub heeft de priester 20 naaimachines gekregen (mede dank zij de financiële steun van velen van jullie, waarvoor dank). Daarmee is hij gaan onderhandelen en uitwisselen zodat hij nu 6 industriële machines (protex) heeft met een professioneel snijmachine en strijkmachine. Bij mijn laatste “vakantieverblijf” aan ons land kreeg ik van de groep rond Macrotrends  (Brecht Arnaert: www.macrotrends.be) een flinke som mee en daarmee heeft Abouna Michaël materiaal kunnen aankopen, o.a. 650 kg zuivere katoen (100 %). Er zijn in Sadad een 30-tal doofstommen. Hiervan worden er opgeleid om met de professionele machines te werken en kwaliteit ondergoed te maken. Een lange administratieve weg is hieraan vooraf gegaan alsook vele andere moeilijkheden. Abouna Michaël toonde de documenten waarmee uiteindelijk de toestemming gegeven werd om op die plaats een atelier te openen. Er zijn verder nog allerlei kleine zaken vereist: een kenteken in ieder kledingstof met de nodige gegevens er op, een sticker op de verpakking en zelfs een stukje wit karton om bv. het onderlijfje dat ingepakt is zijn vorm te laten behouden. Op het dak staan 15 grote zonnepanelen, verbonden met 9 batterijen die voor voldoende  elektriciteit zorgen. Deze hebben ze langs ons gekregen van de Indische barefootcollege.org. Na de uitgebreide uitleg werden we uitgenodigd op de vergadering van de doofstommen die wekelijks samenkomen. Ze waren nu met een vijftiental. Wat ons sterk opviel was de eenvoud en oprechte vreugde die er onder hen heerst. Ze leerden ons enkele grappige tekens van de gebarentaal om de dagen van de week aan te duiden. Voor de zondag wordt een kruisteken gemaakt, voor de zaterdag wordt aan het hoofd de knop omgedraaid, voor de gebedsdag van de moslims zijn  het twee handen naast het hoofd die bewegen, voor de vijfde dag gaat men met de handen naast het gezicht om aan te geven dat op die dag de vrouwen aan hun make-up werken.. We leerden ook het alfabet in gebarentaal. Als afscheid kregen we het teken opgespeld dat liefde betekent en dat gebruikt wordt om te zeggen: ik hou van je, je bent welkom, dank je wel…Rijk beladen met de nodige informatie  en met de vriendschap van deze groep keerden we terug. Wie kan het ons kwalijk nemen dat wij nu reclame maken voor het mooie, aangename en vooral gezonde ondergoed (100 % katoen) van de doofstommen van Sadad, terwijl zovelen misschien hardnekkig met een te strakke en ziekmakende nylonkleding blijven rondlopen?

Nvdr: Sadad is een oud-Aramese stad, werd reeds vermeld in de Bijbel, waarbij de Heer aan Mozes de grenzen van Canaan aangaf. (Septuagint, 38 jaar ronddwalen in de woestijn, Ezechiël 34:8). Patriarch Michael de Grote schreef over Sadad in zijn kroniek (Scheppingsverhaal) (blz 93) over Sadad. Afbeelding hieronder: 13de eeuwse Armeense vertaling van de kronieken van Michael de Grote, manuscript dd. 1432.

Hij vermeldde Minia, een van de 70 evangelisten, kerstende de regio Homs/Sadad. De inwoners van Sadad bouwden sinds de vorige eeuw kerken. Bij het begin van dit millenium bouwden zij de Sint Antoniuskerk nabij een dam, een initiatief van bisschop Selwanos Boutros Al-Nemeh. Nogal wat priesters zijn actief in Sadads christelijke centra . Tijdens de oorlog tegen Syrië grepen Sadads inwoners naar de wapens. Zij bouwen kloosters en restaureerden verwoeste kerken en huizen. In 2016 werd het Sint Thecla-klooster ingewijd. Tijdens archeologische uitgravingen werd een heidense tempel voor de god van de Arameërs ontdekt. Abou Firaz al Hamdani werd begraven in Sadad en is bekend als “het graf van de prins”*. Er doen drie verschillende interpretaties voor het Aramese “Sadad” de ronde. Men gaat ervan uit dat “Sadad” betekent “de kant van de berg”. Sadad werd zo’n 2000 jaar V.C. gebouwd.

*Vertaald gedicht:

Abu Firas Al-Hamdani Arabic Calligraphy Horse يا زارع | Etsy

Het christendom sterft waar het geboren is

Tien wetenschappers (politicologen, theologen, historici) hebben een boek geschreven over “Le XXIe siècle du christianisme”, onder leiding van prof. Dominique Reynié, directeur-generaal van de  stichting voor politieke vernieuwing. Hun bevinding is duidelijk. Het christendom is omwille van vervolging aan het uitsterven daar waar het ontstaan is, nl. in het Midden Oosten.

Het christelijk geloof heeft doorheen de eeuwen altijd een merkwaardige vitaliteit gekend. Het is ontstaan in de tijd van het Romeinse Rijk, waardoor het bloedig werd bestreden en onderdrukt. Drie eeuwen lang kende het met afwisselende perioden heftige vervolgingen, waardoor het zich tevens wereldwijd verspreidde. Toen het Romeinse Rijk instortte, bleef het Kruis overeind. Vanaf de vierde eeuw genoot het christendom van alle nodige vrijheid, bouwde schitterende kerken en basilieken en drukte zijn stempel op het openbare leven. Het is echter ook vanaf deze tijd dat grote ketterijen de christelijke gemeenschap zelf zullen verscheuren.  Uiteindelijk heeft iedere ketterij de fundamenten van het christelijk geloof meer gezuiverd en versterkt.

In Europa lijkt het christelijk geloof veel van zijn creatieve veerkracht verloren te hebben, niet het minst bij de kerkelijke hiërarchie zelf. Versterking komt er vanuit de protestantse evangelische christenen en vanuit de traditionalistische katholieken, die evenwel vanuit eigen midden soms worden tegengewerkt. Een algemene regel is dat een gemeenschap die het de gelovigen moeilijk maakt om te leven, dikwijls de veerkracht van de gelovige gemeenschap versterkt.

Het christendom is de verdediger van de scheiding tussen kerk en staat, wat in onze tijd door twee bewegingen fel wordt bestreden. De eerste is het islamisme dat een theocratische orde nastreeft. Hierbij is de religieuze macht tevens de politieke macht omdat geen enkele scheiding aanvaard wordt tussen religie en politiek. De tweede beweging is die van het Chinese communisme, dat aan de religie geen enkele vrijheid of onafhankelijkheid gunt. Nu komt hier nog een derde beweging bij: het eenzijdige politiek correcte dat door politici en mainstreammedia wordt opgelegd (in het westen). Dit bedreigt de democratie maar ook het christelijk geloof. In elk geval wordt het christelijk geloof wereldwijd het meest vervolgd.

Herhaaldelijk hebben we er al op gewezen dat een tragisch gevolg van een wereldwijde verwerping van het christelijk geloof is dat de christenen in het Midden Oosten met uitsterven worden bedreigd. Deze dreiging komt van het zogenaamde “christelijke westen” zelf. Voordat de VS en Engeland Irak binnen vielen waren er 2 miljoen christenen. Nu nog ‘n 2 à 300.000. Voordat het westen zijn horden terroristen* tegen Syrië inzette, waren er 2 miljoen christenen. Nu nog hooguit 700.000. En de leegloop gaat verder. Christenen in het westen schijnen niet te begrijpen dat heel de boom kan sterven wanneer men zijn wortels doorhakt.

Church in Syria destroyed by anti-regime forces.

https://www.academia.edu/41922943/CHURCHES_AND_HOLY_PLACES_NEEDING_RECONSTRUCTION_IN_SYRIA_2018

*Nvdr: Een naam die niet vergeten mag worden: pater Frans van der Lugt. Worden diens “heldhaftige deugden” ook erkend door het Vaticaan?

Moslima's betuigen eer aan wijlen Frans van der Lugt sj

Op de ochtend van 7 april 2014 stormden twee gemaskerde mannen het klooster van de Jezuïeten in Homs binnen en vermoordden pater Frans met twee geweerschoten op het hoofd. Hij was 75 jaar oud. Hij zal altijd worden herinnerd om zijn solidariteit en steun voor iedereen die op zijn deur klopte, of het nu Christenen of Moslims waren.

Een van de mensen die in zijn voetsporen is gestapt, is Eli. Samen met zijn zus leidt hij een centrum in de Syrische stad Marmarita, dat hulp biedt aan vluchtelingen in de Vallei van de Christenen.

Tragische omstandigheden kunnen ook heldhaftige inzet opwekken. Een Amerikaans christelijk echtpaar, bewust van het gruwelijk onrecht van de VS en het westen tegenover de volken van het Midden-Oosten, heeft de ngo gesticht Preemptive Love Coalition die wonderen van goedheid verricht, vooral in verband met de voedselvoorziening van de meest behoeftigen. Het echtpaar zelf en hun kinderen zijn uit Amerika weggetrokken en delen nu het leven van de christenen in Irak.

Terwijl het orkest speelt…

De Titanic, het trotse  ‘onzinkbare’ luxe passagiersschip voor trans-Atlantisch verkeer, zonk op zijn maidentrip in 1912  in drie uur tijd naar de bodem van de oceaan, ongeveer vier kilometer diep. 1522 van de 2223 mensen kwamen om. Er wordt verteld dat op de romp geschreven stond “Geen koning en geen God” en dat aan het orkest opdracht gegeven werd te blijven spelen terwijl het schip zonk. Wat de ware toedracht ook moge zijn, dit is precies wat we nu meemaken. De menselijke beschaving is snel aan het wegzinken naar de dieperik, wat toegedekt wordt met een uiterlijke schijn die wil aantonen dat alles prima gaat.

Wanneer in het Europees Parlement het vermoorden van kinderen in de moederschoot als een “mensenrecht” wordt erkend, is ieder greintje menselijke beschaving vernietigd. Wanneer zelfs het meest kwetsbare mensenleven in zijn uitzonderlijk heiligdom niet meer erkend wordt als heilig, dan is er ook niets meer veilig.

De zorg voor de gezondheid is nu voor de mensheid de allergrootste “ziekte” geworden. Velen leven in panische schrik om besmet te worden, wat hen bijzonder kwetsbaar maakt en hen dere goede zorg voor hun gezondheid naar lichaam en ziel doet verwaarlozen. Ze volgen  de meest onzinnige dwangmaatregelen en verlangen naar een vaccinatie, die steeds meer ziektes en sterfte veroorzaakt.

De mensheid wordt nu door middel van massale vaccinatie naar haar ongeluk geleid. Het is als het merkteken van het beest uit de Apocalyps (13, 15-18). Wie dit merkteken niet heeft of met deze cultus niet wil meedoen, wordt radicaal uitgestoten uit de samenleving. De excellenties van de politiek samen met altijd dezelfde “experten” die van stal gehaald worden, als propagandisten van de meest corrupte farmaceutische industrie, blijven onvermoeibaar herhalen dat het een weldaad is voor de mens, voor de samenleving en voor heel de mensheid. Hun enige bekommernis is: hoe kunnen we zo vlug mogelijk iedereen, ook baby’s en kinderen hiermee merktekenen? Hoe kunnen we ieder overtuigen of zelfs verplichten?

Het orkest blijft onophoudelijk haar enige melodie spelen: deze vaccinatie is veilig en werkzaam, ze is de redding en brengt vrijheid en geluk. Dat de werkelijkheid op verpletterende wijze het tegendeel bewijst, laten ze  met geen woord tot hen doordringen.   De  grootste wetenschappers ter wereld leggen al maanden uit dat het niet om een gewoon vaccin gaat maar een gevaarlijk genetisch experiment met toxische stoffen die op lange termijn zeer gevaarlijk kunnen  zijn. Honderden, ja, duizenden artsen waarschuwen voor deze roekeloze onderneming, maar allen worden ze deskundig de mond gesnoerd. Al maanden lang hebben we velen van hen in ons wekelijke bericht aan het woord gelaten. Vier op de vijf vrouwen die in de eerste 20 weken van hun zwangerschap een covid 19 vaccin krijgen, brengen een doodgeboren kind ter wereld. Dit kun je trouwens zelf ook in eigen kennissenkring vaststellen. Het Europese agentschap EMA zelf meldt al 17.503 sterfgevallen, verbonden met vaccinatie en 1,5 miljoen nevenwerkingen waarvan 50 % ernstige. Verblinde politici en media hebben hiervoor geen enkele aandacht. Als marionetten van een hogere duivelse macht zijn ze  geobsedeerd  door het zo vlug mogelijk merktekenen van iedereen. (/effets-secondaires-et-deces-lies-aux-injections-experimentales-anticovid/5658240; lobligation-vaccinale-naurait-aucune-justification-ni-scientifique-ni-legale/5658232).

En dit nog

*

*

*

*