Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De samenleving wordt nu door twee grote gevaren bedreigd: de angst en de kuddegeest.

Sinds begin vorig jaar is er een wereldwijde paniek gegroeid rond corona. Aan het einde van ons wekelijks bericht hebben we al vele weken lang een grote hoeveelheid betrouwbare studies en video’s gegeven over de feitelijke toestand rond de corona crisis, die geheel anders is dan onze media dagelijks vertellen. De meest gerenommeerde professoren, wetenschappers en gezondheidsprofessionals wereldwijd zijn het in grote lijnen volkomen eens. Ook wie geen medische bevoegdheid heeft kan hun boodschap perfect begrijpen. “Een wereldwijde hysterie duurt verder ondanks de zich opstapelende  bewijzen over de beperkte schade van het virus, over het bestaan van behandelingen die efficiënt zijn wanneer ze tijdig worden toegepast, over de maskerade van de PCR tests die voor 97 % valse positieven opleveren bij gebruik  voor gezonde  mensen, over de grootste twijfels omtrent de werkzaamheid en de schade van vaccins waarvan de experimentele  periode (fase 3) pas eindigt in 2023” (dr. Nicole Delépine, 3 maart 2021: /crise-covid-19-sortir-de-linstinct-gregaire/5654225).

Er was dus op geen enkel moment enige reden voor de panische schrik. De overlevingskans voor mensen onder de 70 jaar is 99, 95! Toch blijft de overheid de angst voeden en nutteloze dwangmaatregelen opleggen. De gewone zorgen voor de gezondheid samen met middelen zoals hydroxychloroquine e.a. hebben al overvloedig bewezen daadwerkelijk genezing te geven.  En de zogenaamde covid 19 vaccins blijken in feite nooit eerder geteste medische experimenten te zijn. Er is geen enkele zekerheid dat degene die ingeënt wordt beschermd is en dat deze de besmetting niet meer kan doorgeven. Verder is er alle reden om te verwachten dat deze medische experimenten zware fysische gevolgen of zelfs de dood zullen veroorzaken.  Wereldwijd komen er  steeds meer bewijzen dat zulks wel degelijk het geval is. De massale vaccinaties veroorzaken nu veel meer doden en zeer ernstiger ziektes dan het virus zelf. Onze Gentse topwetenschapper en viroloog Geert Vanden Bossche, stelt dat massavaccinatie (met RNA) een wereldcatastrofe zal veroorzaken, waardoor permanent ons eigen immuunsysteem wordt uitgeschakeld en de ergste gevolgen voor de gezondheid kunnen verwacht worden met besmettingen waartegen we ons helemaal niet meer kunnen beschermen. (/Public_health_emergency_of_international_concert_Geert_Vanden_Bossche.); dr. Sherry Tenpenny beschrijft de covid 19 spuit als ‘een zeer goed ontworpen moordwapen’: dr-sherry-tenpenny-doet-uit-de-doeken-uit-hoe-de-covid-19-spuit-ze-weigert-het-een-vaccin-te-noemen-je-immuunsysteem-verwoest/).

Het tweede grote gevaar in onze samenleving is de kuddegeest, een valse volgzaamheid, het gewillig aanvaarden van de meest mensonwaardige, vernietigende dwangmaatregelen. “Mensen staan schijnbaar in de rij aan te schuiven om zich te laten vaccineren, nadat ze al in de rij stonden om zich te laten testen (onbetrouwbaar en nu gerechtelijk vervolgd) en zoals eens blijkbaar joodse mensen in de rij stonden  om de gele ster te krijgen en op de lijst te mogen staan” (dr. Nicole Delépine, 6 maart 2021: vaccins-obligatoires-et-ethique-medicale-quest-devenue-la-reference-au-code-de-nuremberg-dans-la-loi-soumise-au-parlement-en-novembre-2017/5654287).

Voorzichtigheid en vreze Gods, als kinderlijk vertrouwen, zijn kostbare deugden. Angst op onverantwoorde gronden en kuddegeest  verwoesten ons leven. Ieder mens is geschapen om God en de medemens lief te hebben. Deze roeping kan hij vervullen in de mate dat hij zelf het besef en de ervaring heeft, bemind te zijn. Hoe zwakker ons geloof in God Schepper en Jezus Christus Verlosser, hoe meer we geneigd zijn elders houvast te zoeken en hoe kwetsbaarder we zijn voor onredelijke paniek.

Ieder mens komt als schreiend kind ter wereld omdat hij zo behoeftig is. Ook al leert een volwassen mens voor zichzelf en anderen zorgen, iets van het schreiend kind  blijft hij meedragen omdat hij behoeftig blijft. Nooit kan hij  het diepste verlangen in zijn hart naar onbeperkt geluk op aarde realiseren. Hij kan hier wel bevredigend mee leren leven in het vooruitzicht dit oneindig geluk eens van God te mogen ontvangen. Dit leven van geloof, hoop en liefde wordt gevoed door het gebed. In het boek van de psalmen vindt de gelovige de gemoedsgesteltenissen van de mensheid van alle tijden en ook zijn eigen verzuchtingen. Het psalmboek helpt hem groeien in vertrouwen. “Ik dank U, God, om het wonder van mijn leven, om alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” (psalm 139, 14). “Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw  van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw” (Psalm 91 (90), 1v). Het gebed bij uitstek blijft het Onze Vader. Hiermee heeft Jezus ons niet alleen de woorden maar ook de volgorde gegeven. Eerst verheffen we ons hart naar Hem en daarna vragen we wat we nodig hebben. Tenslotte gaf Jezus ons met het Onze Vader ook zijn eigen Geest, die in ons  bidt. Een evenwichtig christelijk leven biedt  alles om inzicht te krijgen in de grote verwarringen van onze tijd, om alle angst af te leggen en om in een diepe verbondenheid te leven met de Bron van Liefde, waaruit we geschapen werden.  Op die wijze kunnen we ontsnappen aan de verwoesting van de huidige verworden beschaving en samen met anderen een weerstand opbouwen. “Redt u uit dit ontaarde geslacht” (Handelingen 2, 40).

*******

Na Flitsen uit onze   gemeenschap volgt een terugblik op Syrië: Een jubileum: 10 jaar oorlog (2011-2021). Daarna onderlijnen we nogmaals het immorele van Vaccins, bezoedeld met gedode kinderen. We vervolgen met: Wijsheid uit de woestijn (8). Over de gehoorzaamheid, met een praktische toepassing ook voor alle mensen. In En dit nog geven we de korte inhoud  van een aantal zeer merkwaardige studies en wetenschappelijke bevinden, die radicaal ingaan tegen wat de gewone media ons voorhouden. Lees hoe de covid-19 spuit “een zeer goed ontworpen moordwapen” is.

P. Daniel

P.S. Velen reclameren dat ze mijn vorig bericht niet ontvingen. Ik weet niet waarom het niet toekwam. Er is dikwijls heel traag internet of helemaal geen, maar met geduld lukt het wel. Als je op vrijdag (behalve op Goede Vrijdag) geen bericht ontving, mag je aannemen dat er iets mis liep. Laat het me gewoon weten en ik stuur het bericht opnieuw.

Flitsen

Helena, de moeder van keizer Constantijn – de kerk van toen

De byzantijnse liturgie wijdde deze zondag aan de verering van het heilige Kruis, waarbij herdacht werd dat de heilige Helena het Kruis van Christus heeft teruggevonden (rond 320). Dit feest in Constantinopel breidde zich uit over heel de byzantijnse ritus. In de Latijnse ritus gaat de aandacht uit naar de verrijzenis van het lichaam. Met het Evangelie over Jezus, die de kooplieden uit de tempel verdrijft, wil Hij niet alleen de heiligheid van de tempel, als huis van gebed onderlijnen, maar meer nog duidelijk maken dat Hij zelf de nieuwe tempel is, die na zijn Kruisdood zal verrijzen. Het eindpunt van de vasten is de verrijzenis van Christus en het einde van de geschiedenis is de verrijzenis van het lichaam. Ook ons lichaam is een tempel, bedoeld voor de aanbidding van God.

Nadat de randen van de grote kweekvijver voor vissen met rotsstenen werden afgeboord en de bodem met een plastiek bedenkt, werd een grote hoeveelheid goede aarde aangevoerd. Het komt van een dam, om het water tegen te houden en zal later nog met schapenmest aangevuld worden. Deze aarde wordt nu over heel de bodem verspreid. Hieruit zal allerlei groen opschieten dat als voedsel zal dienen voor de vissen. Ook dat is een groot werk. Gisteren en vandaag genoten we van een aangename zon, zoals meestal, maar er was tegelijk een hevige storm met een gierende wind, waarbij we ons maar met moeite konden recht houden. Hiermee konden we slechts de helft van het werk verrichten van de vorige dagen.

Foto's - Basiliek van Notre-Dame du Suc - Monument in Brissac

Verder werden er nog aardappelen geplant samen met sla, bij elkaar. De zusters hebben een voorraad kaarsen kunnen  afwerken en leveren voor het heiligdom van O.L.Vrouw du Suc (midden Frankrijk).

Een jubileum: 10 jaar oorlog (2011-2021)

Eigenlijk is er een dubbel jubileum mee verbonden. In 2003 werd Bagdad verwoest, de oude hoofdstad van het rijk van de Abassiden. In 2013 werd Damascus getroffen, de oude hoofdstad van het rijk van de Omajjaden. Heel Irak werd zo goed als vernietigd. Syrië houdt tot heden nog stand. Beide landen beleven een humanitaire tragedie.

Vanuit het westen gezien zijn de strijdende partijen vlug aangeduid. Enerzijds zijn er “de slechteriken”: Syrië, Rusland, Iran, Hezbollah die aan de kant staan van de Syrische president Bachar al-Assad, “die zijn eigen volk doodt”. Het kamp van “de goeden” wordt gevormd door een heel bijzondere islamitische-Atlantische alliantie, nl. de golfstaten (de model samenlevingen!) en de “grote Westerse democratieën” (VS, VK, Frankrijk, EU, NAVO: intussen uitgegroeid tot de supermodel samenlevingen!) aangevoerd door de zionistische entiteit. Deze laatsten hebben ondanks hun overwicht op alle gebied de oorlog tegen Syrië niet kunnen winnen, maar ze hebben het land nu wel tot aan de rand van de afgrond kunnen brengen. Dinsdag kwam een lange rij Amerikaanse trucks een massa graan stelen uit de silo’s van Tal Alou, Oost Hassaka. En dit is nauwelijks een “fait divers” voor de westerse media, zoals de herder die onlangs daar overvallen werd waarbij zijn 400 schapen een na een werden dood gestoken. Bedoeling is het volk uithongeren zodat het in opstand komt en het westen deze stabiele regering kan omverwerpen. “Wanneer we terugkomen op wat er de laatste jaren in Syrië gebeurd is, stellen we vast dat de oorlog tegen de middelen van bestaan voor de bevolking al vanaf de eerste dagen van de oorlog begon en nooit is opgehouden” (Naram Sarjoum, 8 maart 2021: syrie-le-mal-et-son-remede/5654325).

Nadat een militaire invasie niet lukte en ook duizenden terroristen met de verschrikkelijkste vernietigingen en gruwelijks massamoorden, het volk niet op de knieën kregen, regende het vanuit de “internationale gemeenschap” de valse beschuldigingen over chemische aanvallen om het land officieel te straffen. Ook dat blijkt niet echt te lukken. Nu zijn het de sancties en boycot, die het dagelijkse leven wel zeer zwaar treffen. Ondertussen gaan het uitmoorden, plunderen, vernietigen van de levensmiddelen, stelen van de noodzakelijke bodemrijkdommen, boycotten van een heropbouw met alle mogelijke illegale middelen dag na dag gewoon door, onder de  stilzwijgende  toestemming van de hele “internationale gemeenschap” en met de zegen van de grote gepolitiseerde internationale organisaties. Jawel, de oorlog tegen Syrië is een kluwen van tegenstrijdige of gelijklopende belangen van grote mogendheden. Toch is het antwoord op vele vragen heel eenvoudig: wie zorgde voor het afstoken van de oogst en het afbranden van duizenden hectaren vruchtbare landbouwgronden? De VS. Wie deed het Syrische Pond instorten? De VS. Wie stal en steelt de zo noodzakelijke olie uit de rijkste oliebronnen in Syrië? De VS. Wie steunt de  terroristen, Turkije en de zionisten in het vernietigen van het land? De VS. Wie zorgt voor verstikkende sancties? De VS. Wie zorgt dat de vluchtelingen niet kunnen terugkeren en dat iedere ernstige heropbouw geboycot wordt? De VS. Wie zorgt dat degenen die tegen de  bezetting van Syrië protesteren gekidnapt worden? De VS. Wie heeft, naast de steun aan de zionisten die over heel Syrië blijven bombarderen, op 25 februari 2021 bommen van 250 kg op Syrië gegooid, met alvast 22 doden, waarbij niemand behalve Rusland protesteert?  De VS!

In een persconferentie stelde een journalist destijds aan de Amerikaanse staatssecretaris Madeleine Albright de vraag of het wel verantwoord is aan Irak zulke zware sancties op te leggen dat een half miljoen kinderen hierdoor zouden sterven. Je zou verwachten dat zij heftig dit cijfer zou ontkennen. Integendeel. Zij antwoordde rustig zo iets in de zin van: wij denken van wel!

Dr. Paul Craig Roberts die als econoom onder verschillende Amerikaanse presidenten werkte en vele jaren in de hoogste politieke kringen verkeerde, beweert dat Vladimir Poetin in zijn beoordeling van de Amerikaanse leiders één vergissing maakt. Hij denkt dat de hoogste Amerikaanse politici nog een geweten  hebben. Welnu, zegt hij, zij hebben geen enkel geweten! (https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=657)

Westerse luidsprekers houden niet op het humanitaire drama van het Syrische volk voor het voetlicht te brengen om zelf te kunnen ingrijpen en alles aan zich te trekken. Op de plenaire zitting van het Europees parlement heeft de verantwoordelijke voor het buitenlands beleid, Josep Borrel fier aangekondigd dat de sancties tegen Syrië niet opgeheven zullen worden, uiteindelijk omdat Syrië nog niet “democratisch” . is. Voor het westen zal Syrië “democratisch” zijn wanneer ze het totaal hebben kunnen verwoesten en er een islamitische staat van kunnen maken. De Europese “borrel” barst van huichelarij. Syrië en Rusland blijven hierop het enige juiste antwoord geven: een oplossing voor Syrië passeert langs de erkenning van de soevereiniteit en territoriale integriteit van het land. Eindelijk roept nu ook de secretaris generaal van de UNO, Antonio Guterres op tot samenwerking met de Syrische regering.

Vaccins, bezoedeld met gedode kinderen

Op 8 maart 2021, internationale vrouwendag, hebben ’n honderdtal vrouwen uit 25 landen een oproep gedaan om vaccins, die cellijnen van geaborteerde kinderen bevatten, krachtig te verwerpen. Onder hen de Poolse dr. Wanda Poltawska, 100 jaar, vriendin van Johannes-Paulus II, die zelf slachtoffer was van de medische experimenten van de persoonlijke arts van Hitler in het concentratiekamp van Ravensbrück; verder Abby Johnson, directrice van een abortuskliniek tot 2009 en daarna fervente pro life activiste, die zorgde voor de film “Unplanned” (2019); de voormalige leden van de Pauselijke Academie voor het Leven: Pilar Calva, Wercedes Wilson, Christine de Marcellus Vollmer…

De titel van hun oproep luidt: “De stem van vrouwen om het leven van kinderen in de moederschoot te verdedigen en vaccins die bezoedeld zijn door abortus te verwerpen”. Dat de gebruikte organen al decennia geleden door abortus werden weggenomen doet niets af van de barbaarsheid van abortus. In hun brief beschrijven de vrouwen de gruwel van de drie gebruikelijke methoden: het uitzuigen, het in stukken trekken van het kind en het verbrijzelen van ruggengraat en hoofdje en het vergiftigen en verbranden. Deze vaccins blijven hoe dan ook een steun aan de gruwelijke handel in menselijke organen, gewonnen door massamoord op de meest weerloze mensenkinderen.

En deze mensonwaardige handel breidt zich steeds meer uit. Hieraan mag geen enkele medewerking gegeven worden. Dit is even verschrikkelijk als de kinderoffers die destijds in Jeruzalem gebracht werden aan Moloch, de god die nooit verzadigd was of de wijze waarop de Azteken mensenoffers brachten door het hart uit het lichaam van hun levende slachtoffers te rukken. Dat de paus en Vaticaanse instanties deze vaccins aanvaardbaar achten en zelfs beschouwen als een morele plicht, wordt zeer sterk betreurd. Ze vragen dat de pauselijke autoriteiten nogmaals goed nadenken en hun standpunt zouden herroepen. Er is overigens geen enkele garantie dat deze vaccins, die in feite genetische experimenten zijn,  ook bescherming bieden terwijl er wel grote risico’s mee verbonden zijn voor korte en lange  termijn. Het besluit van deze vrouwen is duidelijk: “Wij willen niet medeplichtig zijn aan de massamoord op de heilige onschuldige kinderen van onze tijd en wij weigeren ieder vaccin dat gemaakt is met cellijnen van menselijk geaborteerde foetussen” (Le Blog de Jeanne Smits). 

Wijsheid uit de woestijn (8) Over de gehoorzaamheid

We hervatten het leven van de heilige Dorothea van Gaza, vader van de Woestijn (6e eeuw).

Opvallend in het gedrag van een monnik, die door de Geest van Jezus Christus  bewogen wordt, is zijn gehoorzaamheid en het vertrouwen dat hij stelt in zijn geestelijke leidsman. Daar hij zichzelf onbekwaam acht om enig goed te doen, en daar er in zijn gevoel geen kwaad bestaat dat hij niet kan begaan, of, om het beter te zeggen, daar hij zichzelf in elk deel van zijn leven veroordeelt en overal sporen en gevolgen vindt van zijn hebzucht, kan hij geen enkele stap uit zichzelf zetten. Bovendien zorgt de vrees om de verkeerde weg op te gaan er voor dat hij  zich vastklampt aan zijn spirituele gids, zoals een kind aan de hand van zijn vader. Dit was ook de houding van de heilige Dorothea van Gaza.

Hij meldt in zijn instructies dat hij bij de geringste verzoeking die op zijn weg kwam, naar zijn spirituele gids ging om hem zijn verdriet te delen, en dat hij diens raad en bevelen zonder de minste twijfel opvolgde; dat God hem altijd bewaard had voor het volgen van zichzelf, dat er niets was dat hij meer vreesde dan te handelen uit zijn eigen geest, en dat het hem nooit mogelijk was geweest iets te doen buiten de raad van Abba Jean, zijn leidsman, of ook maar één gedachte voor hem te verbergen.

Hij zei dat hij alle redenen die hem van dit pad hadden kunnen afbrengen, altijd als vals en gevaarlijk had beschouwd. en niets goeds of nuttigs vond behalve wat uit de mond van zijn Abba kwam. Hij zei dat hij daardoor volmaakte rust genoot, dat de vrede van zijn ziel zo volkomen was dat hij er bang voor was, wetende dat men het Koninkrijk van Jezus Christus slechts kan binnengaan door de deur van de verdrukkingen1. Deze ongerustheid had hem slechts verlaten door de verzekering van zijn overste, die hem zei dat zij die zich overgeven aan de raad van hun oversten, altijd rust en vrede hadden.

Dit volledige vertrouwen bracht in de heilige een gehoorzaamheid zonder grenzen teweeg. Hij zag dat een monnik niets beters te doen had dan zich te gedragen volgens de raad en bevelen van zijn overste. Dus gehoorzaamde hij hem zo uitvoerig dat hij geen andere wil kende dan diens wil. Dit is wat hij ons duidelijk maakt wanneer hij in Instructie 17 zegt, dat men de raad van zijn leidsman moet opvolgen in alles wat niet in strijd is met Gods bevelen. Het is deze grote stelregel die de heilige Bernardus bekrachtigde toen hij zei  dat we de spirituele gids moeten geloven als God zelf, in alle dingen die niet in strijd zijn met de zaligheid. Het is deze houding die de heilige Dorothea zo gelukkig maakte in deze wereld; dit is wat hem op aarde het leven deed vinden dat men in de Hemel leidt. God woonde in hem door zijn onderwerping en afhankelijkheid, met evenveel gezag als over zijn Engelen2.

S. Johannes van het Kruis volgt dezelfde traditie :

« De tweede voorzorgsmaatregel is, dat u uw overste, wie hij ook moge zijn, nimmer beneden God zult beschouwen, daar hij zijn vertegenwoordiger is, want, let wel, de duivel, die de vijand is van de nederigheid, is er sterk tegen gekant. Bekijk uw meerdere op deze manier en u zult er veel voordeel uit halen; anders zou u juist veel verlies en schade lijden. Pas dus goed op dat u zich niet stoort aan zijn karaktertrekken, zijn manieren, zijn handelwijze of andere dergelijke dingen; u zou uzelf zo’n schade berokkenen dat uw gehoorzaamheid, die goddelijk moet zijn, niet meer dan menselijke gehoorzaamheid zou zijn. U zou handelen of niet handelen, alleen volgens die gevoelige motieven, die u in uw meerdere zou ontdekken, en niet uit liefde tot de onzichtbare God, die u in hem dient. Uw gehoorzaamheid zal ijdel en des te vruchtelozer zijn naarmate u droeviger bent wanneer uw overste in een slechte bui is, of vreugdevoller wanneer hij in een goede bui is. Ik verzeker u, het is door deze menselijke opvattingen te suggereren, dat de duivel de volmaaktheid van een menigte religieuzen heeft verpest. Hun gehoorzaamheid is van zeer geringe waarde voor God, wanneer zij wordt geleid door de gebreken of eigenschappen van de overste. Indien u op dit punt uzelf geen geweld aandoet, indien u niet onverschillig wordt, wat u persoonlijk aangaat, voor het hebben van deze of een andere overste, zal u nooit een geestelijk man kunnen worden, noch uw geloften volmaakt kunnen houden »3.

Deze zienswijze kan schokkend overkomen en lijkt niet meer van deze tijd. Toch is gehoorzaamheid een deugd die altijd zeer geprezen werd in het Christendom. Christus zelf is gehoorzaam geweest aan de Vader tot de kruisdood (cf. Ph 2, 8). Christenen worden door de heilige Paulus opgeroepen om gehoorzaam te zijn aan de autoriteiten, behalve wanneer deze tegen de christelijke moraal indruisen (cf. Titus 3, 1). De heilige Petrus zegt het duidelijk: Het is beter aan God te gehoorzamen dan aan mensen (Hand. 5, 29). Paulus zegt aan de kleinsten: Kinderen, gehoorzaamt uw ouders, volgens de Heer, want dat is juist” (Efeziërs  6, 1). Ten slotte, om terug te keren naar ons onderwerp, verblijdt  Paulus zich als spirituele vader over de gehoorzaamheid van de christenen in Rome: “Ik ben gelukkig met uw gehoorzaamheid aan het Evangelie, die algemeen bekend is” (Rom. 6, 19). Gehoorzaamheid aan een ervaren spirituele gids geeft innerlijke vrede. Een mooie toepassing voor gehuwden vinden we nog bij Efeziërs 5, 21: “Weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus…”. Hiermee kan de vloek van de erfzonde overwonnen worden. In Gen 3, 16 zegt God tot de vrouw: “Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst”. Welnu, door de “wederzijdse gehoorzaamheid” aan elkaar in Christus, wordt deze vloek verbroken. Zij die dit in praktijk brengen zullen een diepe vrede vinden in zichzelf en in hun gezin.

1 S. Paulus heeft op deze zendingsreizen zijn discipelen doen inzien dat zij het lijden in dit leven moeten aanvaarden: En toen zij aan die stad het evangelie verkondigd en er verscheidene discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië, om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan (Ac 14, 21-22)

2 Sr. Pascale-Dominique NAU, OP. Les instructions de Dorothée de Gaza (Rome 2014).

3 S. Jean de la Croix, Avis et maximes, Précautions.

Fr. Jean

En dit nog:

ZOOMMEETING: Juridische vragen rond de overheidsmaatregelen, genomen in het kader van de corona-situatie, door advocaat Carine Knapen. Vrijdag 12 maart van 19 u30  tot 22 u   Carine Knapen is sinds 1991 advocaat aan de Balie van Brussel.  
www.carineknapen.info
Carine streeft naar een correcte toepassing van de Grondwet, de vrijwaring van de Grondwettelijke rechten en vrijheden van de mens evenals het recht van ondernemen.  (www.hands-for-freedom.be).
Hebt u een juridische vraag? Aarzel dan niet en stuur deze minstens 48u op voorhand via mail naar lezing@tegenstroom.eu  Tijdens de zoommeeting kunnen er geen vragen gesteld worden. INSCHRIJVING
De inkom is 3 € (+ 0,56 € bestelkosten): >>  Zoommeeting advocaat Carine Knapen >>