Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Er is reden tot  bezorgdheid over de  katholieke  Kerk omwille van bepaalde uitspraken en handelingen van de huidige paus Franciscus. Om te vermijden dat de verwarring nog groter wordt, zeggen we eerst wat de Kerk is. De Kerk van Jezus Christus is een mysterie: ze is  menselijk en  goddelijk, tijdelijk en eeuwig, aards en hemels, zondig en heilig, met haar wortels in de hemel en haar takken en bladeren op aarde.  Er is een volledige black out in de openbare opinie over het wezen van de Kerk, met name over haar goddelijke oorsprong. Schandalen in de Kerk, die graag opgeschroefd worden in de media, bezoedelen inderdaad de Kerk maar tasten haar wezen zelf niet aan. De Kerk heeft alle Europese landen en instellingen zien geboren worden en zal ze ook allemaal zien sterven. De Kerk van Jezus Christus leverde veruit de grootste bijdrage aan de rijkdom van de westers beschaving en wel op alle gebied [1]. Hierbij speelden de pausen een belangrijke rol. Wat de pausen maatschappelijk en politiek realiseerden, was evenwel niet altijd even goed en een enkeling heeft zich ook misdragen.  Na het Tweede Vaticaans Concilie sprak Paulus VI de beroemde woorden: De rook van Satan is doorgedrongen in het Vaticaan. Hiermee doelde hij wellicht op de vernietigende golf van secularisatie.

De huidige paus veroorzaakt echter een ware breuk. Pius XII was als een strenge asceet, Johannes Paulus II als een acteur en een atletische figuur en Johannes 23 herinneren we ons als een goedlachse, gemoedelijke, humoristische man. Op de vraag “hoeveel mensen er in het Vaticaan werken”, zou hij eens laconiek geantwoord hebben “ongeveer de helft”! Toch is het Johannes XXIII die met de sterkste bewoordingen de kerkelijke leer omtrent huwelijk en voortplanting verdedigde als zijnde gebaseerd “op de heilige wetten van God”: “Deze wetten zijn  onschendbaar en onveranderlijk.” [2]

Paus Franciscus daarentegen lijkt heel sociaal bewogen te zijn met een voorkeur voor armen en migranten maar sterkt de gelovigen niet in de gezonde kerkelijke en evangelische leer. Voortdurend doet hij dubbelzinnige uitspraken om onregelmatige of zondige situaties te  verbloemen. Jezus zegt tot de overspelige vrouw: “Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer” (Johannes 8, 11). Jezus zegt niet:  ik zal aan het goede in uw zondige relatie een officiële erkenning geven.

Met de encycliek Amoris laetitia van Franciscus (2016) was ik aanvankelijk blij.  De contraceptie werd ondubbelzinnig afgewezen en de noodzaak van het hernemen van de visie van Humanae vitae werd sterk bevestigd op een moment dat  ik met mijn studie daarover nagenoeg klaar was [3]. De synodevaders hebben zich daarover duidelijk uitgesproken en Franciscus heeft hun besluiten in zijn encycliek gewoon overgenomen.

Anderzijds heeft hij echter, vooral in hoofdstuk 8 eigen inzichten toegevoegd, met een aantal dubbelzinnigheden.  Vier kardinalen die hun  twijfels (dubia) hierover wilden uiten, heeft Franciscus niet willen ontvangen en dat is zeer erg. Een kardinaal is een naaste medewerker van de paus die bij wijze van spreken binnen kan lopen zonden kloppen. Deze kardinalen, waarvan er inmiddels al een paar overleden zijn, hebben herhaaldelijk gesmeekt om hun bezorgdheid te mogen uitdrukken, maar hij heeft hen niet willen horen of zien.

Sindsdien heeft hij het ene schandaal na het andere verwekt. Trouwe kardinalen en verantwoordelijken heeft hij de laan uit gestuurd en vervangen door sympathisanten van abortus en homocultuur, in de tuin van het Vaticaan organiseerde hij een godslasterlijke ‘pachamama’ verering, een vaccin waarin cellijnen van geaborteerde kinderen verwerkt zijn, vindt hij moreel aanvaardbaar en sociaal zelfs verplicht. Hij looft een universele broederschap maar kan het niet over zijn lippen krijgen dat Jezus Christus de enige Verlosser is voor alle mensen. 

Op 8 december 2020 sloot hij een verbond met de financiële wereld, de bankiersfamilie de Rotschild: “Raad voor Alomvattend Kapitalisme met het Vaticaan”. Spilfiguur is lady Lynn Forester de Rotschild en haar vrienden, verbonden met de meest corrupte en immorele praktijken.[4] Daarbij gaat het over de “Great Reset” en het universele broederschap van de vrijmetselarij, niet over de verlossing van de zonde door bekering en het Kruis van Christus. De Vaticaankenner Aldo Valde Maria beweert dat  de Kerk van Rome geen paus heeft, zij heeft Bergoglio, omdat hij niet de taak wil vervullen van de opvolger van Petrus,  de Plaatsvervanger van Christus op aarde [5]. Deze titel heeft hij ook opzij geschoven in het Annuario Pontificio. Vroeger kregen pausen applaus van de christenen omdat zij als een vuurtoren in de branding  stonden en de moedige verdedigers waren van de ware  kerkelijke leer, gegrond op  het Evangelie, tegen de moderne ideologieën in. Hij die prijkte op de cover van Time, Newsweek, Rolling Stone en zelfs Forbes en Vanity Fair… is niet Petrus maar Bergoglio, de verdediger van een moreel relativisme en de verwante populaire ideologieën. En menige bisschop doet met hem mee.

Jezus heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de catastrofen en morele ontwrichtingen die zijn definitieve Wederkomst voorafgaan. Paulus spreekt over  de “grote afval” (2 Tessalonicenzen 2, 3v) en het laatste Bijbelboek, de Openbaring biedt ons vele concrete inzichten over de  vernietigende eindstrijd van Satan tegen het Rijk Gods. Dit alles spoort ons aan ernstig werk te maken van een persoonlijke bekering en een maatschappelijke en kerkelijke, morele zuivering vanuit een vernieuwde liefde voor God, Jezus Christus, zijn Evangelie en zijn Kerk.

Na enkele Flitsen uit de gemeenschap volgen “Zoveelste walgelijke oorlogspropaganda van onze VRT” en “Gulle westerse humanitaire hulp… voor terroristen”. We besluiten met “Wijsheid van de Woestijn (7) – Over de Woestijn (II)”. Onder En dit nog krijg je weer ruime keuze van verantwoorde inzichten over het levensgevaarlijke virus van de angst en van de kuddegeest inzake corona, politiek, geopolitiek…       

                                                                                      


[1] Thomas E. WOODS Jr, De bouwmeesters van Europa. De geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk, De Blauwe Tijger, 2018. Hij handelt over de monniken, de universiteiten,  wetenschap,  kunst en architectuur, internationaal recht, economie, liefdadigheid, moraliteit.

[2] Encycliek Mater et Magistra  van paus Johannes XXIII, 1961, nr 193)

[3] Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, 2017.

[4] The Dangerous Alliance of Rothschild and the Vatican of Francis’

By F. William Engdahl, 22 December 2020:

http://www.williamengdahl.com/englishNEO22Dec2020.php,

[5] opiniestuk-van-de-gerespecteerde-journalist-aldo-maria-valli-rome-zonder-paus/;

Flitsen

De 1e zondag van de vasten nodigde ons uit om met Jezus de woestijn in te gaan om aan de bekoringen van de duivel te weerstaan. Deze 2e zondag toont ons het einddoel. We zijn geschapen voor het Paradijs, voor de eenheid met God en het onbegrensde geluk met Hem.

Notre Dame du Suc of du bel Amour is een heiligdom in midden Frankrijk. Vandaar werd een grote hoeveelheid kaarsen besteld voor het altaar, voor de processies, doopsels… Het zijn speciale kaarsen die allemaal met de hand gemaakt worden. Ondertussen hebben enkele zusters nog flink hun bezigheid met het afwerken van de 500 door Kerk in Nood bestelde kruisjes voor Portugal, waarover ik weken geleden al verkeerdelijk meldde dat ze bijna klaar waren. De fraters hebben o.m.  werk met het schilderen (oliën) van de balken voor het nieuwe St. Jozefsklooster en het verder afwerken van de grote en kleine kweekvijver voor vissen. Hiervoor moeten grote stenen verzameld worden om de randen van de vijver af te werken.

Zoveelste walgelijke oorlogspropaganda van onze VRT

De VRT kondigde aan op dinsdagavond 2 maart 2021 op Canvas de film “For Sama” uit te zenden, voorgesteld als “een hartverscheurende blik” van een dokter en journalist die trouwen en een baby krijgen terwijl Oost Aleppo, in handen van terroristen,  gebombardeerd wordt. Bedoeling is alle schuld van de ellende naar Assad en Poetin door te schuiven, wat nog steeds bij velen schijnt te lukken. Als aankondiging las ik ergens: “Heel Vlaanderen krijgt de gelegenheid om het misdadige koppel  Assad-Poetin te ontmaskeren. Een dappere jonge Syrische vrouw met een camera als wapen toont de hele wereld wat dictator Assad zijn mooie land heeft aangedaan. Sama is de naam van haar dochtertje dat in de hel van Aleppo is geboren.”  

Ik geloof best dat dit nog de mening is van een onwetende meerderheid die geen enkele band heeft met Syrië en van het land ook niets anders weet dan wat de VRT al jaren voorhoudt. Bedwelmd door een vulgaire oorlogspropaganda en in blinde haat ontvlamd tegen het Syrische volk, zijn leger, regering en president, wil deze meerderheid de onfeilbare “politiek correcte” waarheid  opdringen. Toch ontving ik zelf de reactie van iemand die mogelijk nog een minderheid vertegenwoordigt en die schreef dat hij bij deze film ernstige  bedenkingen had over de stralende gezondheid van de hoofdrolspelers, over het feit dat er nergens een strijder of gewonde te zien was, over de luxewagens waarmee ze wegreden en over de kinderen die lachten… en dat allemaal in een gedurende maanden verschrikkelijk belegerde stad! Zelf heb ik meerdere malen Aleppo bezocht en onmiddellijk na de bevrijding  met mijn wekelijks bericht over Oost Aleppo een fotoreportage meegestuurd, die ik zelf gemaakt heb. De verwoesting en de gruwel, die de terroristen daar hebben aangericht zijn onvoorstelbaar en onbeschrijfelijk. Daarover geen woord in “For Sama”.

Onze Vlaamse journalist Willy Van Damme heeft uiteindelijk de sluier opgelicht van de werkelijkheid:

Aan de oorsprong van deze film liggen de grote “helden en vrijheidsstrijders”: de koppensnellers die met walgelijke gruwel de zieke 12-jarige jongen Abdullah Tayseer ontvoerden,  voor de camera onthoofden en er een feestje rond bouwden. De foto’s kun je daar zien.* Oost Aleppo werd uiteindelijk toch bevrijd door het Syrische en Russische leger en de mensen dansten op straat. Helaas gaat de belangstelling van een meerderheid van de bevolking voorlopig nog niet zo ver dat zij de waarheid wil kennen. Het blijft bij een blinde steun aan de vernietiging van een onschuldig volk en een aanmoedigen van een verschrikkelijke oorlogsmachine om de wapenbazen te verrijken. Met een kuddegeest blijft men veilig bij de groep die steeds dezelfde leugens slikken.

*Nvdr: de video’s zijn intussen door Youtube gecensureerd wegens “kwetsende inhoud”.

Kinder in Syrien, die al-Zenki-Brigaden und die Quellen der ARD | Peds  Ansichten
https://nemetico.wordpress.com/2016/08/30/symbolfigur-mahmoud-raslan-islamistischer-terrorist-und-gefeierter-fotograf-der-westlichen-kriegspropaganda/

Gulle westerse humanitaire hulp… voor terroristen

Op 25 februari 2021 werd voor de zoveelste keer de humanitaire situatie in Syrië besproken in de UNO, ditmaal met een video-conferentie. Mark Lowcock, secretaris generaal voor humanitaire zaken bij de UNO presenteerde het 71e rapport. In Noord Syrië is het zonder meer een humanitaire tragedie. Mensen lijden steeds meer honger en koude, beroofd van water en elektriciteit… De westerse mogendheden drukken hun grote bekommernis uit en vrezen voor een catastrofe. De oorzaak van dit alles? De westers mogendheden beschuldigen Assad en Poetin omdat zij de UNO konvooien met humanitaire hulp niet toelaten. Zij willen er alles aan doen om Syrië te dwingen deze gulle humanitaire hulp toe te staan. En zo wordt het de westerse edelmoedigheid tegenover de in-slechtheid van de Syrische en Russische overheid in de schijnwerpers geplaatst!

In werkelijkheid is heel de westerse politiek tegenover Syrië doordrenkt van een cultuur van leugen en  bedrog. Het is een ‘gemilitariseerde’ en ‘gepolitiseerde’ hulp voor terroristen. Het westen wil zogenaamde “humanitaire hulp” vanuit Turkije leveren, maar buiten iedere controle van het Syrische leger. Zo kan ongemerkt onder een mooie dekmantel alle nodige hulp, wapens incluis,  geleverd worden aan de terroristen in Syrië en Irak, wat in het verleden al herhaaldelijk gebeurde. Nogal logisch dat Syrië zich hiertegen verzet.

De nieuwe Syrische permanente vertegenwoordiger bij de UNO wees terecht op de echte oorzaak van de ellende voor het volk: het internationaal niet erkennen van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië. Er zijn voortdurend aanslagen door groepen met IS verbonden, door Hay’at Tahrir al-Cham (het vroegere Al Nousra) en andere terroristen die iedere humanitaire hulp voor het volk in beslag nemen, leden blijven werven en burgers gijzelen om ze als menselijk schild te gebruiken. Ondertussen bedreigen ze nog steeds hen die willen vertrekken langs de nieuwe corridor in Trunbeh (Saraqib). Vervolgens zijn het de sancties en boycot die het leven verstikken, waardoor het volk niet het nodige voedsel, de medicamenten, medische uitrusting enzovoort krijgt. Verder hebben de Turken in het N en NW een groot stuk illegaal bezet. Steden en dorpen zijn ze aan het “verturksen”, palmen de olie en landbouwgronden in, alsook openbaar bezit en cultureel erfgoed. Het water voor Hassaka in het station van Alouk hebben ze inmiddels als 18 keer afgesloten en gebruiken het zo als wapen. De illegale bezetting van de VS in het N.O. zorgt voor de plundering van de rijkste oliebronnen en de oogsten.** Ze zorgen voor gebrek aan voedsel en brandstof voor de bevolking die tegen hun aanwezigheid blijft protesteren. En vanuit hun militaire basis al Tanf zorgen ze dat de humanitaire hulp niet toekomt in het vluchtelingenkamp van al Roubane en dat de mensen niet kunnen terugkeren naar hun woning. Tenslotte is er nog de onwil of de treuzelige houding van bepaalde westerse regeringen om hun terroristen in het vluchtelingenkamp van Al Hol (N.O.) terug op te nemen.

**Rusland en de Syrische regering vonden het stilaan welletjes, stuurden enkele raketten vanuit de luchtmachtbasis van Khmeimim. Deze beelden maken duidelijk dat het niet om één of twee tankwagens gaat. Bloomberg heeft het ongewild-cynisch over een “oil facility”. Op grote schaal wordt de Syrische olie gestolen en naar Turkije gesmokkeld door het Turkse huurlingenleger mét de hulp van de Koerden (SDF). De VSA smokkelen niet – zij “beschermen” de olie en vervoeren die met tankwagens naar Irak…

Ondertussen gaat er nog steeds veel geld en energie naar het bestrijden van de door de “internationale gemeenschap” gesteunde terroristen, al is het met een zeker succes. Het Syrische leger vond in Deraa woensdag weer een opslagplaats van wapens en munitie. Het Russische leger heeft ’n half jaar nodig gehad om de vele tunnels van de terroristen te vernietigen. En deze week in de provincie Idlib vonden ze nog een netwerk van onderaardse gangen met een veldhospitaal, gebouwd tegen het internationaal recht in door ingenieurs van de NAVO met cement van het fameuze Franse Lafarge! De Russische kolonel Roman Bismarti vertelde dat het een van de best uitgeruste ziekenhuizen was die ze gezien hadden. De terroristen beschikten in het hospitaal over materiaal en medicamenten die door de sancties aan de Syriërs ontzegd worden!

Welk ander land, dat op deze wijze internationaal en crimineel wordt ontwricht, zou kunnen stand houden? Indien vandaag alle illegale militaire troepen met hun terroristen ophouden het land te plunderen en vertrekken, is er morgen geen humanitaire hulp meer nodig. Westerse mogendheden beschuldigen  de Syrische regering maar het zijn  zij die bewust de ellende veroorzaken en laten voortduren. Voor hen moet het land kapot en moet er een westerse marionet komen die hun criminele belangen en niet het volk dient.

Wijsheid van de Woestijn (7) – Over de Woestijn (II)

We proberen te begrijpen waarom Jezus naar de woestijn ging om te vasten. We inspireren ons op een onderricht van Moeder Agnes Mariam de la Croix, overste van onze gemeenschap.

Jezus wordt door de evangelisten op het moment van het doopsel voorgesteld als de nieuwe Adam: hij staat in het water terwijl de Geest van God over hem komt in de gedaante van een duif. Dit teken is tweeledig: in de eerste plaats herrinneren we ons de oer-ontmoeting van de Geest van God met het niets (voorgesteld als wateren) waaruit God alles geschapen heeft: “En de Geest van God zweefde over de wateren” (Gen. 1,2). Het is een symbool van schepping, van geboorte.  Dit teken roept ook de duif op die driemaal met een tussenpoos van zeven dagen uit de Ark van Noah vloog om er zeker van te zijn dat de zondvloed voorbij was. Wanneer deze voor de tweede keer terugkwam naar de ark met een olijftak in zijn bek, betekende dit het einde van de straf en een tijdperk van verzoening met God (cf. Gen. 8, 8-12).  

Jezus heeft deze Scheppende en Verzoenende Geest ontvangen “zonder maat” (Joh 3,34) en deze Geest dreef Hem als de Nieuwe Adam de woestijn in: “Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn” (Lc 4, 1). Dit gebeurde net na Zijn doop door Johannes de Doper. Hij ging de woestijn in om zoals de eerste Adam, de bekoring van de Slang tegemoet te treden. Met de heilige Irenaeus (Adversus Haereses), via Origenes, de heilige Augustinus en zelfs de heilige Thomas van Aquino en de Catechismus van de Katholieke Kerk, plaatst de Kerk Jezus’ tocht in de woestijn in dit Bijbels kader.  

Jezus wordt door de Geest gedreven naar het tegendeel van het paradijs, de woestijn, om het voorwerp te worden van de bekoring van de duivel, net als Adam. Maar Adam bezweek, terwijl Jezus triomfeerde.  De woestijn ingaan is Jezus volgen, de nieuwe Adam die komt om het beeld van God in de mens te herstellen, dat door de zonde van Adam is misvormd.  Als Hij vast, is dat niet alleen om Zichzelf iets te ontzeggen, maar ook om te benadrukken dat alle bomen, zonder de Boom des Levens [1], Hem niet kunnen bevredigen. Adam had het eerste gebod gekregen om “van alle bomen van de tuin te eten om verzadigd te worden” (cf. Gen. 2, 16), de Boom des Levens behoorde tot deze bomen en stond midden in het Paradijs (cf. Gen. 2, 9).  

De grote vraag die onbeantwoord blijft is de volgende: aangezien Adam niet alleen de toestemming maar zelfs het bevel had gekregen om “van alle bomen van de tuin van Eden te eten” en aangezien de Boom des Levens, die het eeuwige leven bidet [2], zich tussen deze bomen bevond, waarom heeft hij zich dan niet gehaast om van deze Boom te eten? Het gaat om een nalatigheid van Adam, wat men de “erfzonde” noemt. In het Paradijs kon Adam ofwel eten van de Boom des Levens en eeuwig leven in de Kairos van de gemeenschap met God, ofwel eten van de Boom van de kennis van goed en kwaad en onderworpen worden aan de Kronos [3] van ruimte-tijd die tot de dood leidt. Als Jezus vast, is dat om ons terug te brengen naar het enige noodzakelijke van de Boom des Levens, als radicaal antwoord op Adams oer-nalatigheid, die aanleiding gaf tot de oer-verleiding.

Het is belangrijk te weten dat de mens, sinds hij het Paradijs verlaten heeft, in quarantaine is, dat wil zeggen, ver van God, uitgesloten van gemeenschap met Hem, geïsoleerd. De Covid-19 heeft de hele mensheid in quarantaine geplaatst, wat tegelijk een kans is voor de mensen om tot zichzelf en tot de essentie van het leven terug te keren. 

Om ons terug te brengen naar het paradijs, aanvaardde Jezus onze menselijke toestand, Hij heeft alle menselijke verleidingen gekend. Zelfs al is Hij God, als Hij die menselijke verleidingen niet had ondergaan, kon Hij de ware Verlosser niet zijn : « Want wij hebben geen hogepriester [= Christus], die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) werd bekoord zonder te zondigen » (Hebr. 4, 15). « Want doordat Hij zelf in bekoringen geleden heeft, kan Hij hun, die bekoord worden, te hulp komen » (Hebr. 2, 18).  «Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; en toen Hij het einde had bereikt , is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen,  oorzaak geworden van eeuwig heil» (Hebr. 5, 8v).


[1] De Boom des Levens is de boom die in het midden van het Paradijs stond en die het eeuwige leven schonk. Adam heeft van die boom willen eten, maar verkoos de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad die de dood met zich meebracht (cf. Gen. 2-3).

[2] In Gen. 3: 22, nadat Adam van de boom van de kennis van goed en kwaad heeft gegeten, lezen we: “En de Heer God zei: Zie, de mens is geworden als ons, hij kent de kennis van goed en kwaad ; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.” We zien dus dat de Boom des levens eeuwig leven biedt.

[3] In het Oud-Grieks had men twee termen om de tijd uit te drukken. Kronos is de tijd die voorbijgaat, de uren, de minuten. In de Griekse mythologie is Kronos de god die zijn eigen kinderen opeet. Terwijl kronos kwantitatief is, is kairos kwalitatief. Kairos betekent de juiste tijd, het perfecte moment, de goede gelegenheid.

De meeste mensen geloven niet meer dat we in quarantaine leven. De mensheid is gewond, onderhevig aan zonde, sinds zij het Paradijs verliet. We leven in een gevallen wereld. De heiligen wilden niet langer in deze wereld leven, maar verlangden naar de hemel. Zo wordt het verblijf van Christus in de woestijn, dat wij in deze veertigdagentijd herdenken, de heilige veertigdagentijd genoemd. Het gaat erom dat men zich bewust is van de toestand van de gevallen mensheid. Natuurlijk heeft de doop ons het voorschot van het zaligmakend leven gegeven, maar wij wachten nog op de verlossing van ons sterfelijk lichaam, wij zijn ver van de Heer. Hier bereiken wij Hem alleen door geloof, hoop en naastenliefde.   In de komende weken zullen we de wijsheid blijven bestuderen van de vaders en moeders die de woestijn zijn ingevlucht om zich daar te heiligen. Omdat zij wisten dat zij zondaars waren en dat alleen Jezus Christus hen van hun innerlijke wonden kon genezen, lieten zij alles vallen en vluchtten de woestijn in om de duivel te bestrijden. Het is hun voorbeeld dat wij elke week in deze rubriek zullen blijven presenteren.

En dit nog:

Facebook : https://www.facebook.com/jacques.lintercis?

site : https://www.maryakub.net/

1 gedachte op “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

  1. Hoe zwak zijn onze katholieke vertegenwoordigers geworden. Ze zijn opgegaan in de weelde van het zogenaamde modernisme. Ze doen geen huisbezoeken meer, geven geen troost meer aan degenen die het nodig hebben. Ze vergoelijken de misdadige hersenspinsels en treden op als gezaghebbende terwijl ze helemaal geen gezag uitstralen. Bij de verkiezing van de huidige (communistische) paus is door de nieuwe wereldorde gekozen voor een paus die te manipuleren was. Weg met beginselvaste leiders was de gekozen weg. Maar zoals in dorre streken vroeg of laat er een begin van groei word vastgesteld zo zal ook vroeg of laat de slinger weer naar boven gaan. Aan ons om dit mogelijk te maken.

Reacties zijn gesloten.