Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Nvdr: Wegens onze rugproblemen, plaatsen wij dit bericht met enkele dagen vertraging. Onze verontschuldigingen hiervoor.

Goede Vrienden,

Een speciale VS gezant komt naar Turkije voor een onderhoud met Turkse veiligheidsofficieren en terroristen van de “Witte Helmen” om een aanslag met chemische wapens voor te bereiden in een dicht bevolkte streek van Idlib en de schuld daarvan aan het Syrische leger te geven.  Turkije zal voor de uitvoering zorgen samen  met zijn terroristen van Hay’at Tahrir al-Cham (het vroegere Al Nousra). Het chemisch materiaal zal als “humanitaire hulp” met vrachtwagens worden aangevoerd. Voor de bescherming van de  terroristen in de streek van Jabal Al- Zawiya worden 2000 gasmaskers voorzien en 3000 inspuitingen. Ziedaar een  bericht dat door geen enkele van de mainstream media gebracht wordt. Het is dr. Bachar al Jafaari, permanent Syrisch vertegenwoordiger bij de UNO, die op de algemene vergadering van de VN Veiligheidsraad van 10 september 2020 het nieuws meedeelt. Volgens generaal Alexander Greenkiewicz, hoofd van het Russische coördinatiecentrum wordt inderdaad hierrond een mediacampagne voorbereid met fotomateriaal voor buitenlandse correspondenten. Ook Vassily Nebenzia, permanent Russisch vertegenwoordiger bij de VN, merkt op dat de chemische aanvallen tot heden door terroristen werden gepleegd en het zijn de landen die hen steunen die Syrië hiervan blijven beschuldigen.

Deze samenkomst van de VN Veiligheidsraad was niet bedoeld om te spreken over de politieke of humanitaire situatie in Syrië en nog veel minder om het staatsterrorisme van de VS, Israël, Turkije, Engeland en Frankrijk tegen Syrië te beëindigen. Integendeel. Het gaat enkel over het veronderstelde gebruik van chemische wapens door Syrië. In juni 2014 heeft Sigrid Kaag, coördinatrice voor de vernietiging van chemische wapens voor de VN haar officieel rapport gepresenteerd en aangetoond dat Syrië aan alle verplichtingen heeft voldaan en dat alle chemische wapens in Syrië zijn opgeruimd. Dit werd daarna officieel bevestigd door het OPCW (Organisatie voor verhindering van chemische wapens) zelf. Toch werden sindsdien niet minder dan 84 sessies, bijna maandelijks,  gewijd aan het “chemisch dossier” om de obsessie van het gebruik van chemische wapens door Syrië levendig te houden. In die zin wordt nu het zoveelste rapport gepresenteerd. Omdat er geen enkel bewijs is van betrokkenheid van Syrië regent het nog steeds vage insinuaties, waarbij het rapport van het incident in Khan Cheikhoun  (ten Z van provincie Idlib, 4 april 2017; ’n week later gaven VS, VK en Frankrijk zichzelf het recht om zonder enig bewijs Syrië te bombarderen!) het toppunt vormt. Syrië wordt niet minder dan 32 maal beschuldigt met woorden als: het is waarschijnlijk, naar verluidt, het is mogelijk, men zegt… Alles is nog steeds in dezelfde stijl van de Amerikaanse generaal Colin Powell die voor de VN Veiligheidsraad kwam “bewijzen” dat Irak massavernietigingswapens had. In dezelfde zin zei de VS staatssecretaris John Kelly over de grote chemische aanslag in Ghouta (Damascus, augustus 2013) dat deze “hoogstwaarschijnlijk” door Syrië was gepleegd (terwijl ouders uit dorpen in Lattakia op de video’s van Ghouta hun kinderen herkenden die twee weken eerder door terroristen waren ontvoerd!) Verder is er nog de beschuldiging dat Syrië in 2018 een chemische aanval zou gepleegd hebben door een cilinder van op 5 km afstand af te schieten op Douma (Damascus). Immers, een cilinder werd intact aangetroffen op een bed in een slaapkamer zonder dat er enige schade aan het huis te bespeuren was. De Syrische permanente vertegenwoordiger dr. Bachar noemt dit het achtste wereldwonder!

Wie even nadenkt begrijpt dat het Syrische leger geen gevaarlijke chemische aanslag gaat plegen. Het zou niet alleen gevaarlijk maar ook oerdom zijn.   Anderzijds zijn er talloze bewijzen van chemische aanslagen door terroristen, gesteund door de westerse mogendheden. Daarover heeft Syrië al meer dan 200 brieven bezorgd aan de VN met de nodige aanduidingen.  Op geen enkele brief is enig antwoord gekomen. In  Khan al-Assad  (Aleppo) werden op 19 maart 2013 tientallen soldaten en burgers gedood door een chemische aanslag. De Syrische regering zelf vroeg aan de toenmalige secretaris-generaal Ban Ki-moon om een commissie op te richten en een onderzoek in te stellen. Tot op de dag van vandaag werd daarvoor nog niets ondernomen. “Een andere zekerheid is dat alleen Europeanen gifgas hebben gebruikt: Duitsers tegen Fransen en omgekeerd  gedurende  WO I, de Italianen in Ethiopië en in Libië, de Amerikanen in Vietnam, in Cambodja en in Laos. Tenslotte hebben de Amerikanen atoombommen gegooid op Japan. Dus, je ziet, alleen westerlingen hebben massavernietigingswapens  gebruikt, niemand anders, historisch gezien” (dr. Bachar al-Jaafari, 13 september: https://www.mondialisation.ca/onu-syrie-faute-de-mieux-recours-en-fanfare-au-dossier-chimique/5649190).

Dit toont de wereld waarin wij leven. Wereldheersers blijven zich als gieren storten op Syrië, bakermat van de menselijke beschaving en wieg van het christelijk geloof. Alles waardoor het Syrische volk kan gewurgd en  het land vernietigd worden, geldt voor hen als ”zelfverdediging” of “nationale veiligheid” en voor de grote internationale organisaties is het “humanitaire hulp”. Criminelen hebben plaats genomen op de rechterstoel.

P.S. Mijn bericht wordt aan verschillende emails ’n tijd tegengehouden of helemaal niet geleverd, om mij onbekende redenen. Wie vrijdag geen bericht ontvangt en het niet aan een vriend kan vragen, mag mij gerust verwittigen zodat ik het opnieuw zal verzenden.

Sinds enkele weken is er vanaf zaterdag een Franse versie van ons bericht klaar voor Franstaligen.

Inmiddels is er ook een Engelse versie beschikbaar

 P. Daniel

Flitsen
De verschillenden oogsten zijn goed tot zeer goed met uitzondering van de druiven.
Druiven hebben in december of januari water nodig en dan behoeven ze alleen maar
zon. De druiven van deze oude wijnstokken hebben echter in hun volle groei (juli)
onverwacht een flinke stortbui gekregen en daarmee zijn er vele trossen met
miserabele verschrompelde druifjes (‘champions’). Wij verkiezen dit probleem niet met
chemisch materiaal op te lossen. De armzalige druifjes worden nog gebruikt om de
heel voedzame “debes” te maken, een soort wintergelei, volgens een eeuwenoude
traditie. De druiven die goed zijn, zijn echter heel goed. De vijgen die over heel het
terrein te vinden zijn, beginnen rijp te worden zoals ook de granaatappels.
Wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen kunnen hier goed overleven zonder
veel verzorging. De granaatappelbomen in de kleine binnentuin hebben we echter
regelmatig veel water gegeven en leveren dus een overvloedige oogst op.
Na een lange rustpauze wordt verder gewerkt aan het “metokion” (het kleine annex
monnikenklooster “St. Jozef”). En inmiddels is de ruwbouw van de nieuwe “medicinale”
ongeveer klaar. Boven op het dak moet nog een beschermmuurtje gemetst worden.

In het begin van de week kregen we een extra zondag. Het feest van de Kruisverheffing
wordt zowel in oost als west op 14 september gevierd. Op Goede Vrijdag valt de
nadruk op het historisch gebeuren van Jezus’ Kruisdood. Nu gaat de aandacht naar
de heerlijkheid van dit gebeuren. Jezus’ Kruisdood is de verzoening voor onze zonden,
de vervulling van het grote joodse feest van de Jom Kippoer, de Grote Verzoendag,
indrukwekkend beschreven in Leviticus 16. Het eerste mensenpaar heeft de
liefdesgemeenschap met God brutaal verworpen en dat is zulk een grote zonde én
wonde dat God ze zelf heeft goed gemaakt door mens te worden en de meest
onrechtvaardige en gruwelijke kruisdood te ondergaan. En deze glorie is nog groter
dan het kwaad van de zonde.

Het feest van de Kruisverheffing is verbonden met de plechtige inwijding van de basiliek van de Verrijzenis in 335, gebouwd op het graf van Christus in Jeruzalem. Keizer Constantijn wilde met de bouw van deze basiliek tevens het goede einde van de concilie van Nicea vieren. Volgens een oude traditie zou de heilige Helena, moeder van keizer Constantijn de drie kruizen op Golgotha hebben terug gevonden. Deze zouden door de Perzen gestolen zijn maar door keizer Heraclius in 628 terug heroverd en teruggebracht zijn.

Om dit te vieren worden vreugdevuren ontstoken. Er zijn christenen hier die vertellen dat zij nooit anders geweten hebben dan dat er ieder jaar op deze dag vreugdevuren werden ontstoken. Voor ons heeft dit feest nog een extra betekenis. Twintig jaar geleden werd op deze dag officieel dit klooster en de gemeenschap canoniek opgericht, nadat drie zusters zich gevestigd hadden in de inmiddels herstelde ruïne van Mar Yakub. Deze kleine gemeenschap is dag na dag blijven leven vanuit Gods Voorzienigheid. In mijn berichten van voor de oorlog kun je lezen hoe deze dag hier feestelijk gevierd werd met vele genodigden, zoals de apostolische nuntius, de bisschop, abdissen en een schare priesters, religieuzen en prominenten. De feestelijkheid beperkte zich dit jaar tot de liturgie. Na de lauden volgde
de dienst van de kruisverering in de geest van de Goede Vrijdag, eindigend met de
persoonlijke verering waarbij ieder driemaal knielt en buigt tot met het hoofd op de grond en het Kruis vereert.

Een moedig besluit
De 386e algemene vergadering van de Poolse Bisschoppenconferentie (KEP) op 29
augustus 2020 in het Mariaoord Jasna Gora te Czestochowa heeft een document van
27 blz. opgeleverd waarin o.m. gesteld wordt dat huwelijk en gezin niet kunnen uitgebreid worden tot mensen van hetzelfde geslacht en dat deze laatsten ook geen kind kunnen adopteren. In paragraaf 38 lanceren de bisschop een voorstel om centra op te richten voor deskundige “therapie van bekering” voor hen die het moeilijk hebben hun seksuele geaardheid te aanvaarden. Mannen die zich vrouw voelen of vrouw zouden willen worden en vrouwen die zich man voelen of man zouden willen worden, kunnen in deze centra dan geholpen worden om hun feitelijke seksualiteit te leren aanvaarden.* Het is veel redelijker en zinvoller dan de trend die we nu beleven. De individuele grillen van een hij die een zij wil zijn, worden nu zo verabsoluteerd dat de maatschappij moet opdraaien voor de ingrijpende, dure en zinloze verbouwingskosten.
Proficiat voor de Poolse bisschoppen. Onnodig te zeggen dat er vanwege de Europese
en Amerikaanse homo-lobby’s hiertegen een storm van protest zal losbarsten. Ook
de Europese administratie zal trachten Polen (en Hongarije) te dwingen de afbraak
van huwelijk en gezin te aanvaarden, hopelijk zonder enig succes. (…)

*Nvdr: sociale media zijn er met de censuurborstel doorgegaan…

Ook Belgen ontwaken
Naarmate de corona epidemie afneemt worden steeds meer tests uitgevoerd, hoewel
deskundigen in eigen land en wereldwijd waarschuwen dat ze onbetrouwbaar zijn. De
voorbij weken hebben we verwezen naar tientallen verklaringen van deskundigen uit
alle werelddelen, ook uit eigen land (dr. Pascal Sacré, ‘médecin anethésiste
intensiviste du Grand hôpital de Charleroi ; brief van 13 april 2020 van ‘collectif
Initiative citoyenne’). Dwangmaatregelen worden in stand gehouden of nog uitgebreid.
De VRT nieuwsblog bulkt van artikels over corona, over maatregelen, over vaccins,
met foto’s van inspuitingen, controles langs neus en in mond. De angst wordt
opgevoerd met propaganda zoals in de hoogdagen van de strafste dictaturen. Mensen
die willen reizen krijgen een aantal extra dwangmaatregelen opgelegd. Allemaal
zogenaamd omwille van “de volksgezondheid”.

Toch zijn er over heel de wereld steeds meer experts die aantonen dat er voor deze coronamaatregelen geen enkele wetenschappelijke verantwoording is. Integendeel. Het zijn deze maatregelen die grote schade aanbrengen aan de gezondheid, door onnodige angst, door het brengen van grote armoede, onzekerheid, sociale uitsluiting, vereenzaming…

Waarom worden ze dan opgelegd en gehandhaafd?
Ook in ons land is er nu een grote groep artsen en professionelen die protesteren met een “open brief aan de overheden van België en de Belgische media”. Zij vragen dat politici bij hun besluitvorming zich onafhankelijk en kritisch laten informeren. Ze stellen dat de opgelegde verplichtingen meer schade dan goed brengen en vragen dat alle maatregelen onmiddellijk worden beëindigd. “Wij vragen een herstel van onze normale democratische bestuurs- en rechtsstructuren en een open debat, waar alle experten aan bod komen zonder enige vorm van censuur.”
Ziehier het besluit van hun open brief:


“Wij vinden het schokkend dat de overheid gezondheid oproept als reden voor denoodwet.
Als artsen en gezondheidsprofessionals kunnen wij voor een virus, dat qua
schadelijkheid, sterfte en overdraagbaarheid een seizoensgriep benadert, deze
uiterst disproportionele maatregelen alleen maar verwerpen.
• We vragen dan ook een onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen.
• Wij stellen de legitimiteit van de huidige adviserende experten in vraag,
die achter gesloten deuren vergaderen.
• Wij vragen dat een onafhankelijke commissie uitgebreid onderzoekt
waarom alle vrijheidsbeperkende maatregelen in stand worden
gehouden, terwijl uit de cijfers en wetenschappelijke data ondertussen
duidelijk is gebleken dat er geen enkele medische reden is om dit nog
één dag langer in stand te houden.
In navolging van ACU 2020 46 https://acu2020.org/nederlandse-versie/ vragen
wij een diepgaand onderzoek naar de rol van de WHO en de mogelijke invloed
van belangenverstrengeling in deze organisatie. Zij stond ook aan de basis van
de bestrijding van de “ infodemie”, t.t.z. het systematisch censureren van alle
andersluidende meningen in de media. Dit is onaanvaardbaar voor een
democratische rechtstaat” (https://docs4opendebate.be/).

Ook burgers kunnen deze open brief tekenen. Hiermee zijn wij niet de enige burgers die massaal zouden protesteren. In Australië heeft Alan Jones op de main stream media (Sky News Australia) aan de overheid ondubbelzinnig laten verstaan dat zij de leugens en
manipulatie meer dan beu zijn (https://www.skynews.com.au/details/_6191703442001).


En dit nog

❖ Onze vorige nieuwsbrief in het Engels: https://freesuriyah.eu/

❖ De angst voor covid-19 heeft geen enkele wetenschappelijke grond:
https://www.mondialisation.ca/le-virus-covid-19-la-campagne-de-peur-naaucun-fondement-scientifique/5649183
❖ De covid-19 is een geplande wereldwijde zwendel:
https://www.stopworldcontrol.com/gepland/
❖ Vaccins die het DNA veranderen maken helemaal geen einde aan de epidemie!
https://www.youtube.com/watch?v=znXTaEGcT4I
❖ Goede middelen tegen covid-19: https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/.
❖ Kees van der Pijl en Ab Gietelink tonen aan hoe kritische journalistiek steeds
meer monddood wordt gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=Qb4NqwxtUEo
❖ Glijden de VS af naar een burgeroorlog?: https://www.voltairenet.org/article210798.html
❖ Onze “open brief aan de VRT” degelijk toegelicht en geïllustreerd door Willy
Van Damme: https://willyvandamme.wordpress.com/2020/09/13/open-briefaan-vrt-pater-daniel-m