Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden, 

Met het coronavirus lijkt de wereld helemaal gek geworden. Een 70-tal medische (top)specialisten uit de hele wereld (United Health Professionals) doet een dringende oproep om alle angst af te leggen en alle dwangmaatregelen (afzondering, afstand houden, mondmaskers, onbetrouwbare tests en gevaarlijke vaccins) omwille van corona onmiddellijk te stoppen. In een nuchtere, wetenschappelijk  goed onderbouwde verklaring van 24 punten leggen zij uit dat deze verplichte maatregelen gegrond zijn  op angst, niet op enige medische kennis. Zij pleiten voor een dagelijkse goede hygiëne door het grondig wassen van de handen.   We hebben, zeggen ze,  al zovele  virussen gehad, alsook jaarlijks een seizoensgriep. Hiervoor werden nooit de grondrechten van de burgers afgeschaft zoals voor covid 19. Ziehier de inhoud van hun eerste punt (Collectif, 2 september 2020: /stop-manipulations-masques-mensonges-peur-un-collectif-international-de-professionnels-de-sante-denonce-des-mesures-folles-et-disproportionnees).

  • Covid 19 is zeer besmettelijk! Volgens hen: niet waar. SARS-COV-2 is gematigd besmettelijk, veel minder dan b.v. mazelen (rougeole). Een nieuw virus? H1N1 (van 2009) en anderen waren ook nieuw en er werden geen van deze maatregelen genomen. We  hebben nog geen vaccin! Toen H1N1 opkwam hadden we ook geen vaccin.
  • Dit virus is veel dodelijker! Volgens hen: niet waar. Van 1 november tot 31 maart waren er 860.000 gevallen en 40.000 doden, terwijl er in diezelfde periode voor de griep 420 miljoen gevallen waren en 270.000 doden. Het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aangekondigde getal was fel overdreven. Het coronavirus was 3 X minder dodelijk dan het virus van 2003 en 10 X minder dan dat van 2012.
  • Covid-19 is een ernstige ziekte! Volgens hen: niet waar. Het is een goedaardige ziekte voor de bevolking in het algemeen en voor 99 % te genezen. Er is geen gevaar voor kinderen en zwangere vrouwen. Corona zorgt voor overvolle ziekenhuizen! Volgens hen: niet waar. In bepaalde streken was er een grote toeloop (Lombardije in Italië, New-York in VS). Wat slechts voor 4 hospitalen geldt, mag men niet aan 1000 hospitalen toeschrijven.

(vervolg na de video’s )

Wat kun je concreet doen?

Zeg je dag-, week- en maandbladen op en sluit je TV af. Door iedere dag daarin ijverig het nieuws volgen, dreig je ‘politiek correct’ te worden en eigen objectieve overtuiging te verliezen om vooral de maffia van de oorlogsindustrie te dienen.

Als je meer geleidelijk te werk wilt gaan, kun je voorlopig nog een geliefd blaadje houden (bv. voor de kruiswoordraadsels) en je TV uitzonderlijk gebruiken voor ‘n reportage of ’n film. Je hebt nu meer tijd voor je gezinsleden, wat de kwaliteit van het leven gevoelig kan verhogen. Voor het nieuws kun je op internet vele goede kanalen vinden waar je rapporten van echte journalisten kunt lezen, die uw hart en uw geest verruimen en verheffen. (Als je wil kan ik je een aantal goede bronnen opgeven). Verder heb je nu tijd voor goede lectuur. Neem het Nieuwe Testament en lees dagelijks rustig en aandachtig een klein stukje, te beginnen bij het evangelie van Mattheus. Je zult versteld staan hoe je persoonlijke relatie met de Persoon van Jezus Christus je leven in de kortste tijd positief verandert. Als je gaat wandelen, loop eens een oude kerk of kathedraal binnen en laat de schoonheid en harmonie daarvan over je komen. Als je merkt hoe de kathedraal een harmonische eenheid vormt rond een centrum, kan het je helpen om de eenheid en het centrum van je eigen leven te (her)ontdekken.

P. Daniel

Vervolg van de inleiding:
Deze experts willen dat de dwangmaatregelen afgeschaft worden omdat ze
catastrofale gevolgen veroorzaken: “zelfmoorden van angstige mensen zoals
gerapporteerd in China, ontwikkeling van psychiatrische pathologieën, verlamming van
de opvoedkunde voor leerlingen en studenten aan de universiteit, negatieve weerslag
en gevaar door de dieren, veronachtzaming van andere (vooral chronische) ziektes,
stijging van het sterftecijfer, toename van partnergeweld, economische verliezen,
werkeloosheid, grote economische crisis…, zware gevolgen voor de landbouw,
ontwrichting van de landen en van de sociale vrede, gevaar voor het uitbreken van een
oorlog…”.
Wij weigeren, aldus de groep, onze sociale contacten af te schaffen voor een
goedaardige virus. Ze vragen: stop met het censureren van experten en
professionelen die de waarheid zeggen; hou op met het vermengen van mensen die
sterven “met” en “door” corona. Iemand die besmet is, met succes behandeld en
genezen en later sterft aan een hartaanval, wordt nog steeds gemeld als zijnde
gestorven door corona. Sommige ziekenhuizen krijgen flinke vergoedingen als ze deze
cijfers opvoeren.

Zij steunen de deskundigen die waarschuwen voor een gevaarlijke behandeling met incubatie (inbrengen van een buis). De virologische tests moeten volgens hen grondig herzien worden. Ze zijn onbetrouwbaar en kunnen niet geverifieerd worden. Een griep treft ieder jaar 1 miljard mensen (30 x meer dan corona)en daar is geen enkele test voor nodig voor mensen die op reis willen. Laat u geen angst aanjagen door TV en media voor corona. Een griep of tuberculose is vele malen erger. Was uw handen goed, de rest is onzin. Mond en neus zijn niet gemaakt om bedekt te worden. Maskers vergroten de angst en het verlangen naar vaccins. Deze groep wetenschappers doet ook een oproep om te stoppen met de zinloze ontsmettingen, maskers en tests.

Ze roept regeringen op een einde te stellen aan hun puur dictatoriaal gedrag, waarmee ze aan politiek doen, niet aan wetenschap. Deze wetenschappers roepen ook de ordekrachten op om bij de handhaving van de orde, onverantwoorde dwangmaatregelen te weigeren. Wees geen instrument van een dictatuur. Ze roepen burgers op om op vreedzame wijze alle dwaasheid, onrecht en dictatuur af te schudden. Er is geen enkele wetenschappelijke verantwoording om sociale afstand te houden in de omgang met elkaar. Voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zijn ze zeer streng. De WGO wordt grotendeels gefinancierd door farmaceutische ondernemingen en belangengroepen die de onafhankelijkheid en wetenschappelijkheid ondermijnen. De afkondiging van corona als een pandemie is volgens hen, het grootste medisch schandaal van de eeuw, een verspilling van
openbare fondsen en het opvoeren van onverantwoorde angst. Er moet een onderzoek komen naar de verantwoordelijken en dezen moeten berecht worden. Hoe is het mogelijk dat zovele landen (behalve Wit Rusland en Zweden) blindelings de zinloosheid en dictatuur van de WGO gevolgd zijn?

Deze experts vragen aan de regeringen dat ze inzake epidemieën de voorspellingen van de mathematische computermodellen niet meer volgen omdat ze geen verband hebben met de werkelijkheid.

Zo voorspelde een universiteit dat 50.000 Britten zouden sterven van de gekke koeienziekte. In feite waren het er 177. Van de vogelgriep zouden 200 miljoen mensen sterven. In feite waren het er 282. De rector van deze universiteit kreeg van een fabrikant van vaccins een jaarlijks salaris van 116.000 pond!

Professor Didier Raoult noemt dit “moderne waarzeggerij”. “Wij weigeren verplichte vaccinatie en wij weigeren een verplicht certificaat van vaccinatie tegen corona om te reizen”. Zij leggen uitvoerig uit waarom. Zij protesteren verder fel tegen de farmaceutische onderneming AstraZeneca die met verschillende landen een overeenkomst gesloten heeft en daarbij immuniteit kreeg tegen eventuele schadeclaims. Het zijn dus de landen zelf die met belastinggeld de slachtoffers gaan vergoeden. Zij vragen massaal te protesteren tegen deze schandalige overeenkomst.
De hospitalen, het luchtverkeer, de economie, de scholen… moeten onmiddellijk we
gewoon werken. Wij zijn slachtoffer, zegt deze groep, van de grootste gezondheidszwendel van de 21e eeuw. Volgens de bekende Thaise-Duitse microbioloog professor Sucharit Bhakti leven we onder buitensporige dwangmaatregelen die absurd zijn, zeer gevaarlijk en een verschrikkelijke weerslag hebben op de wereldeconomie. Hij noemt ze niets minder dan zelfvernietigend en een collectieve zelfmoord. Tenslotte vragen deze deskundigen aan het volk om vredevol maar massaal en resoluut te protesteren tegen deze dictatuur.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan: zeer heldere uitleg over de coronahysterie

Flitsen

Zondag in de late namiddag reden we weer naar de bergen om een grote hoeveelheid Arabische artemisia (Chih) te verzamelen en vele flesjes gedistilleerd water of thee te
kunnen bereiden. ’s Avonds vroeg het gezin, dat onze gemeenschap vertegenwoordigt
naar buiten, om hun appartement in de nieuwbouw te komen inzegenen. Zij horen als
oblaat tot onze gemeenschap. De man is de rechterhand van moeder Agnes-Mariam
voor de humanitaire hulpverlening vanuit de gemeenschap. Jaren geleden vroeg het
(moslim) bestuur van de Rode Halve Maan hem om hoofd te zijn van de plaatselijke
afdeling, wat hij aanvaardde op voorwaarde dat hij het kon doen als lid van en vanuit
de gemeenschap. Het gezin heeft tot heden in een van de vier centra van hulpverlening
in Qâra gewoond, waar hij en zijn vrouw ook de onmiddellijke verantwoordelijkheid voor dragen. Nu komen ze terug in een appartement wonen in onze nieuwbouw. We hebben de plechtige inzegening gedaan. Er waren enkele familieleden en vrienden bij aanwezig, allemaal christenen. Daarna knielde de ene na de andere om een bijzondere zegen te vragen voor eigen noden.

Met de amandeloogst bereiken we dit jaar eindelijk weer ongeveer het peil van voor
de oorlog, afgezien van de bomen die we moesten vervangen. Kortom, de oogst is
zeer goed. Het is wel zwaar werk want de zon brandt overdag nog zeer fel. Daar
dezelfde vruchten niet allemaal op dezelfde tijd rijpen is er afwisseling in het oogsten:
amandelen, druiven, vijgen. En de kleine Yakub zorgt voor een dagelijkse portie groenten uit de kleine tuin voor de keuken.
Na de wekelijkse nachtaanbidding van donderdag sluiten we ons bij de oproep van paus Franciscus om deze vrijdag een dag van gebed en vasten te houden voor Libanon.

De wereldbevolking controleren en verminderen

Alle vragen rond het coronavirus zijn nog niet opgelost, maar toch komen steeds meer
puzzelstukjes op hun plaats zodat een bepaald beeld steeds duidelijker wordt.
Vele wetenschappers over heel de wereld zijn het roerend over eens dat er geen
enkele wetenschappelijke grond is om te spreken van een uitzonderlijke en gevaarlijke
pandemie. Alle epidemiologen met enige naam bevestigen dat er wetenschappelijk
geen grond is voor de catastrofale dwangmaatregelen die werden opgelegd. In
werkelijkheid blijkt het een gewone seizoengriep te zijn, die in de media systematisch
overdreven en vervalst werd voorgesteld. Dramatische cijfers werden gepubliceerd
waarvan achteraf bleek dat er slechts een heel klein percentage rechtstreeks met
corona te maken had. Er werd een verwoede strijd gevoerd tegen het goedkope en
afdoende geneesmiddel hydroxychloroquine dat al jaren zijn efficiëntie had bewezen.
Bepaalde landen vonden zelfs niets beter dan gewoon aan de artsen te verbieden dit
middel voor te schrijven. En de hoogste wetenschappelijke tijdschriften waren bereid
hierover vervalste berichten te publiceren om dit middel af te keuren. Achteraf bleek
dat het pure manipulatie was vanuit de big farma om alle aandacht te vestigen op een
vaccin. De voorgestelde vaccins lijken verder alle logica en alle wetenschappelijkheid
te negeren. Tal van specialisten wereldwijd wijzen er op dat de vaccins waaraan nu
gewerkt wordt het DNA van de mens zelf veranderen, waardoor niet alleen ons
immuunsysteem wordt aangetast en we dus minder bestand zijn tegen ziektes maar
waardoor we tevens in ons lichaam een controlesysteem meedragen tot het einde van
ons leven.

Ook de maatregelen die worden opgelegd, zogezegd om de bevolking te beschermen,
gaan tegen alle redelijkheid en tegen alle verantwoording in. In plaats van extra nabijheid te verzekeren voor bejaarden en zwakkeren wordt hen ieder contact met eigen dierbaren ontzegd. Ontelbare bejaarden zijn gestorven in zulke mensonwaardige omstandigheden zoals zelfs in de meest primitieve samenlevingen niet is gebeurd. Terwijl in moeilijke omstandigheden of gevaren de economie een extra steun nodig heeft, werd nu het hele economische leven zelfs lamgelegd.

Ontelbarebedrijven en bedrijfjes gingen over kop. Een massa mensen verloren hun werk en
kwamen onder de armoedegrens terecht, terwijl enkele super rijken hun persoonlijke
rijkdom spectaculair zagen stijgen. Door een onverantwoorde algemene “ophokplicht”
viel het sociale leven stil. Vervolgens werden nog bijkomende verplichtingen opgelegd:
mondmaskers. Eerst wordt gezegd dat mondmaskers geen enkele bescherming bieden noch voor zichzelf noch voor de anderen en de volgende maand worden mondmaskers algemeen verplicht.

De rode draad in de wereldwijde campagne rond corona is de angst. In zijn legendarische toespraak in Berlijn (29.8.20) voor vele duizenden manifestanten zei Robert J. Kennedy jr. dat men gelijk welke samenleving aan de verschrikkelijkste dictatuur kan onderwerpen als men maar de angst invoert. Bovendien is de angst een fatale aanslag op onze gezondheid. Eerst werden totaal valse prognoses voorgesteld van massa’s mensen die zouden sterven, dan werden de sterftecijfers zelf vervalst en alle doden waren plots corona-doden. Wanneer de epidemie gevoelig afnam werden massale tests uitgevoerd, die totaal onbetrouwbaar bleken. Met het eigen immuunsysteem werd geen enkele rekening gehouden. Vele mensen die als positief worden geregistreerd, besmet met het corona virus, blijken volkomen gezond te zijn en te blijven. De angst echter bleef en werd steeds meer opgevoerd.

Wat de wereldbevolking in 2020 ondergaat blijkt steeds duidelijker het resultaat te zijn van een nauwkeurig gepland crimineel project van super rijken die de hele wereldbevolking willen controleren en uitdunnen om zelf nog meer heer en meester te worden van deze wereld: “Het enige mogelijke antwoord op de vraag wie er profiteert van deze collectieve hysterie van de covid 19 leidt ons naar een programma van controle en vermindering van de volkeren… de mensen van de stato-financiële klasse, de elite van de wereld… Het volk van de meest eenvoudige en armste mensen, zij protesteren, contesteren en komen in opstand en zijn niet ‘nuttig’ meer voor de wereld van de profiteurs van boven. Zij moeten ‘geëlimineerd’ of gecontroleerd worden. Daarom is deze criminele campagne van massamoord door coronavirus onaanvaardbaar…” (Jean-Yves Jézéquel, 30 augustus 2020:
/coronavirus-une-organisation-minutieuse-dumassacre)

En dit nog:
❖ Prachtige illustratie van ons vorig bericht met 6 video’s: 3 over de bedevaart M
in Frankrijk, 2 over de artemisia annua, 1 over (de vervolgde christenen): Open
Doors: een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-181/
❖ Tegenstroom. Advocaat Michael Verstraete: bescherm de zwakkere maar
breng niet de hele maatschappij in lockdown: Een andere kijk op de corona maatregelen
❖ Wie goed naar de uitspraken van Bill Gates luistert, vraagt zich af waarom
deze man niet opgesloten wordt: bill-gates-overbill-gates/
❖ Duidelijke analyse van de huidige wereldpolitiek en de politiek van Nederland;
voorstellen van “De Gulden Middenweg”: de-guldenmiddenweg/videos/50-evaluatie-en-vooruitzicht
❖ Nogmaals dr Madej over het gevaar van de komende vaccins:le-dr-madej-tire-la-sonnette-dalarme-au-sujetde-la-nanotechnologie-dans-le-vaccin-covid-
Legendarische redevoering van Robert F. Kennedy jr op de massabijeenkomst
van Berlijn 29.8.20; het enige wat nodig is om van de mensen tot slaven te
maken is hen schrik aanjagen:https://youtu.be/BXYfP2d7cR4
; boeiende persconferentie daags ervoor
❖ Goede voorstelling nog van de massabetoging in
Berlijn: https://www.golfbrekers.be/zilvikcourage-in-berlijn-2-in-londen-infrankrijk/ – https://www.golfbrekers.be/zivilcourage-in-berlijn3/; https://www.golfbrekers.be/zivilcourage-in-berlijn-4/
❖ Opbeurend deze keer. Peter Perceval rekent humoristisch af met Marc van
Ranst
als windmaker én windmolen tegelijk: En plicht van mondmaskers juridisch verworpen:/rechtbank-bevestigt-verzet-tegenmondmaskerplicht/;
Italiaanse dr. Roberto Petrella waarschuwt: laat u niet testen; ‘positief’ betekent
meestal dat je gezond bent maar men wil je angstig maken; laat je zeker nooit
vaccineren want dat dient om je te controleren en ziek te maken
Heldere uitleg van Pieter Stuurman op Café Weltschmerz over de ultieme
machtsgreep achter het corona virus
❖ Bezinning over de zoveelste “laatste dictator”: Hoeveel laatste dictators zijn er?
❖ President Michel Aoun pleit er voor dat Libanon een echte lekenstaat zou
worden: HLN