Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Groot feest voor de katholieke, Maronitische gemeenschap in  Aleppo.

Op maandag 20 juli 2020, feest van de profeet Elias, werd hun St. Eliaskathedraal plechtig heropend. Het is een 19e-eeuws heiligdom, gebouwd op de plaats van een 15e-eeuws kerkje. De kathedraal werd herhaaldelijk en grondig verwoest door terroristen gedurende de oorlog. Kerk in Nood, dat Syrië al met ‘n 38 miljoen dollar geholpen heeft, hielp ook hier stevig bij de reconstructie. De Maronitische aartsbisschop Yousef Tobji sprak over de zending van de christenen om daar te blijven. De apostolische nuntius en kardinaal Mario Zenari bracht de gelukwensen van paus Franciscus over. De groot Mufti, dr. Ahmed Badreddin Hassoun zei dat de oorlog wel gebouwen kan verwoesten maar niet het geloof. Aartsbisschop Yousef Matar van Beiroet bracht de boodschap over van de Maronitische patriarch en kardinaal Bechara Boutros Rai: christenen en moslims in Syrië, Libanon, Palestina en Jordanië zijn allen broeders en hebben eenzelfde zending! Er zijn in Aleppo nu nog ‘n 30.000 christenen terwijl ze voor de oorlog met 180.000 waren.

Het lijkt een onbeduidende gebeurtenis te midden van de voortdurende militaire, economische, politieke en religieuze oorlog die Syrië blijft verwoesten. Recep Tayyip Erdogan wil heel N. Syrië “zuiveren”van christenen en inlijven in zijn neo Ottomaans Rijk. Zijn oorlogen zijn een catastrofe, zijn partij AKP staat op instorten  en zijn economie is een mislukking. En toch,  met de omvorming van de Hagia Sofia tot moskee wil hij zich aanstellen als de wereldleider van de islam in navolging van sultan Mehmet die op dinsdag 29 mei 1453 de Hagia Sofia tot moskee verklaarde. Hiermee eindigde het Byzantijnse Rijk, gesticht door Constantijn de Grote op maandag 11 mei 330.

Vandaag wordt de Hagia Sofia weer voor het eerst als moskee (mis)bruikt. Ondertussen blijft het westen de terroristische aanslagen, de plunderingen, het verstikken van het volk en de bezetting van Syrië volop steunen. Maria Zakharova, Woordvoerster van het Russisch ministerie van buitenlandse zaken herhaalde donderdag nogmaals dat westerse landen de criminele club van de “Witte Helmen” nog steeds blijven steunen en hun terreurdaden bestempelen als humanitaire hulp. Het zionistische Israël blijft Syrië willekeurig bombarderen terwijl het Syrische leger de handen nog vol heeft met de bescherming en bevrijding van het Noorden.

De kracht van Syrië ligt in de overwegende vaste wil van het volk om met alle geloofsgroepen en etnische verschillen, harmonieus samen te leven. Ook de overgrote meerderheid van soennieten wil geen chaos of onderlinge strijd met christenen, sjiieten en druzen, wat het westen telkens weer tracht uit te lokken met behulp van de moslimbroeders.

Het wil Turkije en de VS, de bezetters in het noorden weg, alsook de zionisten op de  Syrische Golan. Met geduld en volharding zal Syrië dit blijven eisen en de Golan vormt daarbij een prioriteit, zoals de Syrische permanente vertegenwoordiger bij de UNO telkens weer herhaalt. Ook het volk zal ter plaatse blijven manifesteren tegen dit westers terrorisme.

Inmiddels werden zondag parlementsverkiezingen gehouden voor 250 zetels, al kwam slechts iets meer dan 33% van de stemgerechtigden (6 van de 19 miljoen) opdagen,  mede door de corona crisis. De bijdrage van de christenen aan de heropbouw, de harmonieuze samenleving en de vrede is veel groter dan hun geslonken percentage doet vermoeden. Met de heropening van de St Eliaskathedraal tonen de christenen dat zij juist in tijden van verdrukking het “zout der aarde” en “het licht van de  wereld” zijn. Deze plechtige heropening heeft een grote betekenis.

(Zie de documentatie en illustratie vanwege:

https://www.golfbrekers.be/assad-of-erdogan/;

https://www.golfbrekers.be/ottomaanse-geldingsdrang/)

P. Daniel

Flitsen

Icoon van keizer Constantijn (midden), vergezeld door de bisschoppen van het Concilie van Nicea (325). Ze houden de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (381) vast. (…)

In de oosterse liturgie werd nu de zondag gevierd van de vaders van de eerste zes oecumenische concilies: Nicea (325) bepaalt de wezensgelijkheid van Jezus met de Vader tegen Arius, Constantinopel I (381) bepaalt de godheid van de hl. Geest, Ephese (431) erkent Maria als “Moeder Gods” (Theotokos) tegen Nestorius, Chalcedon (451) erkent in Jezus één Persoon en twee naturen. Volgen nog Constantinopel II (553) en III (680-1). Hiermee wordt het geloof in God en vooral in Jezus Christus vastgelegd. Sommige van Jezus’ toehoorders begrepen goed dat Hij een mens was en hadden het moeilijk om in Hem een God te zien. Later begrepen anderen goed  dat Jezus God was en hadden het moeilijk om in Hem een echte mens te zien. Deze oecumenische concilies geven de juiste inhoud weer opdat een authentiek geloofsleven zou gebouwd zijn op de juiste fundamenten.

In de Latijnse liturgie wordt het evangelie gelezen van de twee zaaiers. Jezus zaait in alle openheid het goede graan en de duivel, als indringer, zaait “terwijl de mensen slapen” het onkruid. Beide groeien op. Jezus blijft de Heer van de wereld en van de oogst en Hij bepaalt wanneer en hoe er geoogst wordt. Het zal een volledige overwinning zijn van het goede over het kwade. Ondertussen moeten we niet alleen geduld hebben tot aan de oogst maar vooral beseffen dat het goede graan  officieel dikwijls wordt afgekeurd terwijl het onkruid, de distels en doornen  extra en openlijk worden opgehemeld.

Deze week werd onverwachts en origineel de verjaardag van mijn priesterwijding gevierd. Er was een sketch, een erg moderne litanie met refrein en we zagen een van mijn lievelingsfilms: The Kid van Charlie Chaplin.

Over “regeringen” en “regimes”

Met een hardnekkige eensgezindheid blijven de westerse media het Syrisch wettelijk gezag een “regime” noemen. Het geldt als een vast dogmatisme opdat het westen zichzelf zou kunnen wijsmaken dat zijn misdaden tegen dit volk en land onder “humanitaire hulp” vallen.

Syrië werd lange tijd vrij goed gespaard van het corona virus maar deze week blijken er in de buurt besmettingen vastgesteld te zijn. Op vrijwillige basis gaan wij ons nog een tijd afzonderen, (bijna) geen gasten binnen laten en zelf de maatregelen voor de hygiëne trachten te onderhouden wanneer we buiten werken of op stap gaan. Voor onze Eucharistievieringen is er niets veranderd, tenzij dat wij de liturgie in de kleine groep van onze gemeenschap vieren met af en toe de aanwezigheid van een van onze oblaten. Ook het uitreiken van de hl Communie hebben we altijd gedaan zoals voorheen en zoals in het oosten met grote eerbied gebeurt: met indoping en op de tong.

Vorige maandag werd in Aleppo de herstelde St. Elia kathedraal plechtig in gebruik genomen. Van de plechtigheid kun je vele foto’s vinden: een afgeladen volle (weliswaar geen heel grote) kathedraal, een dicht op elkaar gepakte menigte en niemand draagt een mondmasker. De Syrische overheid denkt er niet aan om te gaan opleggen hoe de gelovigen zich moeten gedragen in de kerk. Dat is de taak van de kerkelijke overheid en valt onder het fundamentele recht van godsdienstvrijheid. En hoe gaat het in België? De Belgische “regering” heeft blijkbaar beslist hoe de heilige liturgie moet gevierd worden, waartoe ze geen enkel recht heeft. Zelfs hoe de priester gemuilkorfd moet zijn en hoe de heiligste handelingen van de hl Communie moeten verricht worden, dat alles  wil de overheid verplicht opleggen. De overheid plots als keizer koster. Dit is tegen de godsdienstvrijheid. Wordt hiertegen niet geprotesteerd, dan krijgt de burgerlijke overheid een vrijgeleide voor nog meer dictatoriale en onaanvaardbare maatregelen. Het wordt tijd dat we ons woordgebruik aan de werkelijkheid aanpassen en de zaken noemen zoals ze zijn: het Belgische “regime” en de Syrische “regering”.

Stop de werelddictatuur nu!

Steeds meer wetenschappers en deskundigen waarschuwen ons  dat de officiële gegevens over de corona virus overdreven, vals of gemanipuleerd zijn en een onnodige angst opwekken. Het gaat helemaal niet over een “nieuw” virus, maar een reeds lang gekend virus als een seizoen griep. En nu deze fel verminderd is worden de tests massaal opgedreven. Hierbij worden ook de berichten hierover vervalst of alleen de “positieven”  worden gemeld. Voeg daarbij dat de tests zelf onbetrouwbaar zijn. Op een ogenblik dat men er aan denkt de economie en het leven weer gewoon te herstellen, worden nieuwe totaal onverantwoorde vrijheidsbeperkingen dwingend opgelegd. Een totale afsluiting of lockdown is in de hele geschiedenis van de mensheid nooit eerder voorgekomen. En dat voor een gewone griep! Zieken en ouderen werden voorheen extra verzorgd en de gezonde mensen kregen extra versterking. Nu is alles omgekeerd. Deze onverantwoorde lockdown veroorzaakte massale werkeloosheid en armoede.  In bejaardenhuizen stierven mensen in de meest  mens-onwaardige omstandigheden. De sterfgevallen worden genoteerd als zijnde slachtoffers van corona virus, al zijn er geheel andere oorzaken. Daarom werden de cijfers vervalst en de angst opgedreven. Overigens is angst de grootste ondermijning van ons natuurlijk afweersysteem, dat onze grootste bescherming blijft. Hydroxychloroquine  is een goedkoop en afdoend middel indien het tijdig wordt gegeven. Allerwege wordt dit middel zonder enige wetenschappelijke grond door de overheden en door de media voorgesteld als gevaarlijk, tegengewerkt en zelfs verboden! Zelfs tijdschriften met het hoogste medisch gezag verspreiden valse studies om aan te tonen dat dit middel zogenaamd gevaarlijk zou zijn. Al deze manipulatie dient enkel en alleen om een vaccin te promoten dat voor de farmaceutische industrie miljarden opbrengt. En de media drijven voortdurend de propaganda op door alle aandacht op de meest onverantwoorde wijze te richten op een vaccin. Vele deskundigen wijzen op de catastrofale ravage die de vaccins al hebben aangericht en ernstige ziektes hebben veroorzaakt. En nu komt dr. Carrie Madej ons het echte gevaar onthullen. Er wordt gewerkt aan vaccins die ons menselijk DNA aantasten! (https://beforeitsnews.com/health/2020/07/an-urgent-warning-from-dr-carrie-madej-must-see-video-3032692.html;  We gaven vorige keer haar video al met duidelijke Nederlandse ondertiteling). Het gaat om een “transhumanisme”, de meest criminele  aantasting van de menselijke waardigheid.

Een persoon, familie of gemeenschap die bij een bepaalde gelegenheid een mondmasker wil dragen of zich even wil terugtrekken, heeft daartoe alle vrijheid. Geen enkele regering heeft het recht onder bedenkelijke voorwendsels en het zaaien van een dodelijke angst een goedkoop efficiënt geneesmiddel te boycotten of te verbieden, een gevaarlijk vaccin te verplichten, een heel land te muilkorven of de economie en het leven van de bevolking te verlammen en zo een grote hoeveelheid onschuldigen te doen sterven.  Een overheid heeft de plicht de fundamentele burgerrechten te respecteren en de  gezondheid van de  bevolking te helpen waarborgen zonder slaaf te zijn van grote financiële manipulaties. (covid-19-au-plus-pres-de-la-verite-confinement-partie-15/5647636; la-supercherie-coronavirus-devient-toujours-plus-evidente/5647662; la-deuxieme-vague-de-coronavirus-aux-etats-unis-est-elle-un-canular-politique/5647639; en vele anderen).

En dit nog