Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede vrienden,

Na een marathongesprek van 6 uur met Erdogan heeft Poetin gisteren in Moskou de lont uit het kruidvat gehaald. Het is de Sochi overeenkomst (17 september 2018) in een aangepast kleedje. Er komt voorlopig een staakt-het-vuren in Idlib. Russen en Turken gaan samen de veiligheid van de snelweg M 4 (met 12 km beveiligd)  en de beveiligde zones verzekeren. Dat was vroeger al afgesproken maar Erdogan wil N Syrië bij zijn neo Ottomaans rijk voegen en hij blijft de terroristen steunen. Daarom sneuvelden ook al een vijftigtal Turkse soldaten zonder dat Syrië of Rusland wisten dat ze tussen  de terroristen zaten.

Poetin is helemaal niet bezig met het “losweken van Turkije van de NAVO”, hij heeft met zijn vriendschappelijke houding de enorme economische belangen en handels-verdragen voor beide landen veilig gesteld. Tevens blijft hij vasthouden aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië, wat de eer en de strijd van Syrië zal blijven. Syrië zal uiteraard geen centimeter teruggeven van al het gebied dat ze de laatste tijd heroverd hebben.

Hoe deze totaal tegengestelde belangen tussen enerzijds Turkije (gesteund door het westen en de internationale organisaties om Syrië te ontwrichten) en anderzijds Syrië en Rusland tot nieuwe gevechten leiden of niet,  zal de toekomst tonen.  Voor Syrië en Rusland blijft het hoofddoel dat heel het land gezuiverd wordt van alle terroristen en illegale troepen en het land zich met zijn  eigen bodemrijkdommen kan heropbouwen. In “Golfbrekers” vind je een erg goed overzicht onder de titel “Vladimir de Grote”. Wat ons echter het meest bezig houdt, zijn de leugens waarop ook de oorlog in Idlib gebouwd is. Zolang deze in de openbare media verder gehuldigd worden, zullen de gevechten en dus vluchtelingenstromen blijven  duren.

Daarover schrijven we nu: “Verwoestende oorlogen door allen overtuigd gesteund”. Indien ons eigen land openlijk al zou erkennen dat het een misdaad tegen de menselijkheid heeft begaan  door illegaal met een hele vloot van F16’s gedurende maanden het onschuldig en in harmonie levend volk van Libië te bombarderen, zou dit een eerste stap zijn naar vrede. Zolang we de huichelarij van “humanitaire zending”, “solidaire inzet” of iets in die aard blijven dulden, zullen wij de wreedheid van oorlogen en vluchtelingenstromen blijven aanwakkeren.

P. Daniel

Vrijdag 6 maart 2020

Flitsen

Afbeeldingsresultaat voor keizer julianus de afvallige

Vorig weekend werden in water gekookte en gesuikerde granen gegeten, wat een bijzondere betekenis heeft.   Op de eerste zaterdag van de vasten in 362 had keizer Julianus de Afvallige gezorgd dat er op de markt vlees te koop zou zijn dat aan de afgoden geofferd was en bezoedeld zodat de christenen, onwetend, dit zouden eten. De patriarch van Constantinopel werd echter in een droom hiervan verwittigen. Hierdoor kochten de christenen geen voedsel op de markt maar aten gekookte granen.

De eerste zondag van de vasten is gewijd aan de orthodoxie, nl. de iconen. Tegenstanders van de iconen hebben gedurende een eeuw het oosten in vuur en strijd gezet en twee schisma’s met het westen bewerkt totdat het concilie van 843 de  verering van de iconen heeft hersteld en dit wordt gevierd. In het O.T. is er inderdaad een verbod op het maken van beelden om de absolute verhevenheid van de onvoorstelbare God te benadrukken. Maar God zelf heeft Mozes opgedragen beelden te maken van de cherubijnen op het verzoendeksel van de ark van het verbond en de koperen slang af te beelden in de woestijn. Verder is de mens zelf geschapen “naar Gods Beeld” en is tenslotte God zelf mens geworden in Jezus Christus. Met de afbeeldingen van Christus, Maria, de heiligen en de mysteries van Christus wordt geen stuk hout vereerd, maar het mysterie van Gods heiligheid. Het is volkomen verantwoord de iconen zo te vereren. En dat is in het oosten een diep gelovige praktijk.  Ook als wij bezoek krijgen van christenen gaan we eerst in de kerk bidden bij de iconen. Na de mis hielden we processie waarbij ieder een icoon droeg.

Afbeeldingsresultaat voor planting roses of damascus

Het wordt zachter weer en de zon straalt overdag.  Het is goed nieuws voor heel Syrië, en vooral voor mensen op de vlucht. Met plezier wordt hier in de tuin gewerkt. Er worden o.a. vele “rozen van Damascus” geplant, waarmee verschillende dranken en lotions gemaakt worden.

Verwoestende oorlogen, door  allen overtuigd gesteund

Schrijnende taferelen aan de Turkse grens omwille van de strijd in Idlib.  Gesprekken met gezaghebbende politici en commentaren van bekende journalisten vullen onze media. Allen geven hun visie en wijzen schuldigen aan. Geweld en wreedheid komen uitvoerig aan bod. Voor de eigenlijke oorzaak is er geen belangstelling. Verkleumde, uitgehongerde families op de vlucht leveren op zich genoeg sensatie en amusement. Iedereen vindt het natuurlijk erg maar ondertussen helpt de openbare opinie met leugens mee om deze wreedheid in stand te houden en nog op te voeren.

Oorlogen kunnen gevoerd worden dank zij leugens.   Het eerste slachtoffer in iedere oorlog is de waarheid. Deze aan het licht brengen is een revolutionaire daad. De Syrische oorlogen kunnen al 9 jaar dank zij leugens met veel succes gruwelijk verder gezet worden. En onze  media blijven uitpuilen van dit sluipend vergif. Ze spreken en schrijven  over de “volksopstand”,  “bloedig onderdrukt” door een “gruwelijke dictator”, een “massamoordenaar “, het Syrische “regime”, waaruit “de burgeroorlog” is ontstaan;  de VS en de NAVO  die de terroristen komen verslaan om voor het volk “vrijheid en democratie” te brengen;  Poetin, die een dictatoriaal regime overeind komt houden en samen bombarderen ze “ziekenhuizen en scholen”, voeren “chemische aanvallen” uit.  Hoeveel Belgische politici hebben een collega niet uitgescholden omdat deze zelf poolshoogte kwam nemen en bij een “dictator op de koffie kwam”?  Deze politici kregen daarvoor luid applaus en wisten niet eens dat zij spraken als gedrogeerde zombies en agenten van de CIA. Dit  is de olie die er voor zorgt dat de motor van de oorlogen ongehinderd blijft draaien om enkelen in onze wereld nog rijker te maken.

De waarheid is dat een corrupte elite van het Angelsaksisch imperium landen met olie, gas of rijke grondstoffen wil onderwerpen en inpalmen. Vroeger werden wapens gemaakt om oorlog te voeren. Nu worden oorlogen gevoerd om wapens te maken. Met gevechtsvliegtuigen, tanks, zwaar oorlogsmateriaal worden miljarden verdiend en hoe meer oorlogen, hoe beter. Voor de vernietiging van Syrië was en is er een nooit eerder geziene criminele eensgezindheid in de “internationale gemeenschap”. Allen dansen mee, de NAVO op kop.

Er is in Syrië geen “bloedige onderdrukking” geweest van een “volksopstand” door een “gruwelijk regime” waaruit een “burgeroorlog” zou ontstaan zijn. Een VRT journalist  schreef eens dat het volk protesteerde, het vroeg brood en kreeg kogels. Mooi gefantaseerd. De regering heeft de broodprijs altijd heel laag gehouden. Bij het begin van de oorlog was tien eurocent  genoeg voor 10 broden. Wie gaat protesteren omdat hij voor 1 € slechts 100 broden krijgt? De gewapende opstanden werden door de geheime diensten van het buitenland georganiseerd. We hebben het gezien en meegemaakt. Zij zorgden voor de doden. Daarom waren de eerste slachtoffers soldaten en veiligheidsmensen.

De CIA heeft midden vorige eeuw al tweemaal zonder succes een staatsgreep in Syrië gepleegd om de ‘Amerikaanse’ pijplijn van Saoedi-Arabië langs Homs naar de Middellandse zee aan te leggen.

In het begin van de jaren ‘80 stuurden ze de moslimbroeders, die in de harmonieuze Syrische samenleving her en der aanslagen pleegden. In een rekrutenschool in Aleppo kozen ze 80 alawieten uit, die op staande voet onthoofd werden.

Afbeeldingsresultaat voor Aleppo Artillery School massacre

Na een mislukte moordaanslag op president Hafez liet deze heel het nest van moslimbroeders uitroeien, de aanwezige geheime diensten van het buitenland incluis. En er was weer rust. Dit hebben de westerse mogendheden Syrië nooit vergeven. In 2003 kwam de Amerikaanse generaal Colin Powell de jonge  president Bachar al Assad zeggen hoe hij zich aan de Amerikaanse heerschappij moest onderwerpen. In 2009 kreeg de Syrische president de belofte dat het goud zou regenen als hij die pijplijn zou aanleggen. Hij wilde echter zijn volk niet tot slaaf maken van buitenlandse mogendheden en toen begon de concrete organisatie van de ontwrichting van Syrië  in het kader van “de oorlogen zonder einde” van G. Bush: Afghanistan (2001), Irak (2003), Libië (2011), Syrië (2012), Jemen (2015)… Ons land heeft gedurende maanden met zijn F 16 vloot Libië zo gebombardeerd dat er in België daarna nagenoeg geen bom meer overbleef. Is dit geen flagrante misdaad tegen de menselijkheid? Er kwam een vluchtelingenstroom op gang, precies zoals nu. Het gezwam in de media daarrond was  ook hetzelfde.

De leugen die de oorlog tegen Syrië bleef rechtvaardigen is dat het volk vrijheid en democratie wil, wat een dictator wreed onderdrukt. De waarheid is dat het Syrische leger heldhaftige offers  bracht om zijn volk te beschermen tegen buitenlandse terreurbendes. Mogelijk zijn ruim 1/3e van de alle slachtoffers gewone miliciens, die gekidnapt en/of gemarteld en/of gedood werden. Bevriende families wachten na jaren nog steeds op enig nieuws omtrent hun verdwenen zoon.

Nvdr: enkele voorbeelden. U vindt er tientallen op YT.

Syrië is geen volmaakte samenleving en de regering is lang niet perfect. Maar voordat de maniakken van westerse vrijheid en democratie hier hun messiaanse boodschap brachten, waren er geen Syrische vluchtelingen of armen. En door deze oorlog is de eenheid tussen volk, leger, regering en president alleen maar sterker geworden. Nooit heeft het leger in deze oorlog chemische wapens gebruikt.  Het zou ook oerdom zijn. Telkens wanneer het aan de winnende hand was, werden chemische aanvallen gepleegd. De Witte Helmen zijn nu in Idlib weer bezig een chemische aanval voor te bereiden. Blijkbaar zijn hun plannen tot heden mislukt. Het zijn de buitenlandse geheime diensten  die met hun terroristen langs Turkije deze aanvallen uitvoerden om Syrië te kunnen bombarderen.

Nvdr: 1) getuigenis van een HTS (=al-Nusra = al-Qaeda) gevangen genomen in Idlib 2) HTS (al-Nusra, al-Qaeda) centrum samen met Witte Helmen, met … een laboratorium waarin chemische substanties en materiaal voor dodelijke shrapnelbommen)

En Poetin is niet naar hier gekomen om een dictatoriaal regime overeind te houden. De officiële regering met aan het hoofd een wettig gekozen president (met een overweldigende meerderheid herkozen!) heeft hem om hulp gevraagd. Geen enkel westers staatshoofd geniet (noch verdient!) zulk een  brede steun van zijn volk.  Onze media gaan verder met te schrijven over “de soldaten van Assad”. Assad heeft geen soldaten ten persoonlijke titel. Syrië is een soeverein land met een leger dat het volk beschermt tegen een terreur die door een duivelse eensgezindheid vanwege de “internationale gemeenschap” wordt gevoerd. En Rusland is het enige land dat wettelijk  en in volkomen harmonie met de Syrische regering terroristen hier bestrijdt.

De acties en de aanwezigheid van de VS, Israël, NAVO-landen, Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar in Syrië zijn criminele misdaden van schurkenstaten, die het land verder willen verwoesten om te beletten dat het zich kan heroprichten. Onze media bedekken al deze misdaden met uitdrukkingen als: “daar lopen ook nog Amerikaanse soldaten rond”. Neen, zij hebben gezorgd voor de groei en de gruwel van de IS en hebben zelf massaslachtingen onder de burgerbevolking aangericht. Wanneer het  Syrische of Russische leger een school of een ziekenhuis zouden bombarderen, dan is het omdat terroristen hiervan hun hoofdkwartier gemaakt hebben. En wanneer Rusland en China een veto uitspreken tegen een resolutie over humanitaire hulpverlening van buiten af, zonder toestemming van de regering, dan is het om te beletten dat onder die dekmantel terroristen ondersteund worden met voedsel en wapens. Het volk wordt geholpen met humanitaire goederen langs en vanwege zijn  regering.

Keren we terug naar de tragedie van de vluchtelingen aan de Turkse grens. De VN noemt het: “het grootste humanitaire horrorverhaal van de 21e eeuw”. Sir Mark Lowcock van de VN humanitaire hulp zegt: “we hebben meer nodig van alles, vooral geld”, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt: “de echte oplossing is een staakt-het-vuren”. Niemand wijst op de waarheid en de werkelijkheid. Turkije is illegaal Syrië binnen gevallen en heeft een deel bezet. Er waren veilige corridors voorzien maar Turkije, geholpen door Israël heeft gezorgd dat er voldoende landmijnen lagen en dat de mensen die wilden vluchten naar regeringsgebied, beschoten werden of fors moesten betalen. Het is nu Israël dat achter de schermen Turkije aanzet om met zijn agressie verder te gaan. En de Witte Helmen konden met steun van het westen een chemische industrie uitbouwen. De Britse journaliste Vanessa Beeley, die al eerder heel de mainstream media in haar hemd zette, kan u hiervoor  het nodige bezorgen. (video toont borden van WH broederlijk verenigd met HTS)

Niemand verroert een vin om de wreedheid te stoppen door te zorgen dat de Syrische soevereiniteit en territoriale integriteit erkend en gerespecteerd worden, volgens internationaal recht en het charter van de UNO, alle illegale troepen het land verlaten (de 10.000 Turken en de 500 Amerikanen in Deir Ezzor!), de terroristen worden opgeruimd en berecht, de verstikkende sancties en het economisch terrorisme tegen het land worden opgeheven, de door Israël, de VS en Turkije bezette gebieden en olierijkdommen worden teruggegeven en vergoed, met de regering en de president wordt samengewerkt om de vluchtelingen te laten terugkeren en het land te helpen zichzelf weer op te bouwen. Integendeel, dit alles wordt deskundig geboycot met het huichelachtig voorwendsel van democratische hulp (!?) aan de  bevolking.  De hoogste internationale organisaties moedigen Turkije aan om zijn agressie op te voeren. Immers, in onze media zijn de westerlingen de goeden, de edelmoedige helpers, de VS  zijn nu even als Pontius Pilatus die zich terugtrekken en de grote boosdoeners in deze wereld zijn Syrië, Rusland, Iran, Hezbollah en China.

Eens brachten farizeeërs  een vrouw bij Jezus. Ze was op overspel betrapt. De farizeeërs wilden haar volgens de wet van Moses laten stenigen. Jezus wilde daar niet op ingaan. Hij was niet gekomen om te veroordelen maar om te bevrijden en te redden. Na aandringen gaf Hij zijn  onovertroffen en  geniaal antwoord: “Laat degene onder u  die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen” (Johannes 8, 7). Hiermee openbaarde Hij de verborgen huichelarij,  wreedheid en het geweld in het hart van ieder mens. Allen dropen af. “Toen zei Jezus tot haar: ‘Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer’” (Johannes 8, 11).

De volkeren moeten bevrijd worden van de huichelarij van de handlangers en nuttige idioten van de farizeeërs die niets anders willen dan oorlog, waar ze zelf immens rijk van worden. Een wereldwijde bewustwording van de volkeren kan de oorlogsindustrie van een corrupte elite stil leggen. Dan zal wederzijdse solidariteit en samenwerking onze maatschappij gelukkiger maken dan permanente oorlogen voor overheersing, uitbuiting en onderdrukking.

Merkwaardigheden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan schijnt krampachtig, en niet zonder enige grootheidswaanzin, de Turkse identiteit te willen manifesteren. Hij kan zijn plaats echter niet goed vinden in de EU en de NAVO, ook niet met Amerika.  Hij schijnt te dromen van het oude machtige Ottomaanse rijk, waarin Damascus ooit een provincie was. Syrië herwon evenwel zijn onafhankelijkheid in 1945, zij het zwaar geamputeerd. Zijn huidige grenzen zijn eigenlijk de wonden van het verleden. Het Ottomaanse rijk stortte in  tijdens WO I en een deel ervan werd Frans mandaatgebied. Vlak voor het begin van WO II besliste Parijs plots om het N W gedeelte van Syrië aan Turkije te geven. Het werd de provincie Hatay met o.m. de belangrijke stad Antiochië (wat Antakya werd). In Antiochië was de apostel Petrus 7 jaar bisschop vooraleer hij naar Rome trok en vanuit Antiochië in Syrië werd het christelijk geloof over de wereld verspreid. Er zal echter geen enkele “patriarch van Antiochië” aan denken om zijn zetel van Damascus over te brengen naar Turkije, Antakya, waar alle sporen van het christelijk geloof zijn  uitgewist.  Hatay is eigenlijk een “gestolen provincie”, wat ook door Syrië niet erkend werd.  In de jaren ’90 was er wel een overeenkomst die Turkije de mogelijkheid gaf om de Koerdische terroristen te bestrijden. Erdogan wil duidelijk veel meer. Nadat hij in het begin van de oorlog heel de industrie van Aleppo heeft gestolen (video), blijkt hij te streven naar een terugkeer van N Syrië naar wat hij ten onrechte  het “moederland” noemt.

Tijdens de oorlog heeft hij al hele gebieden geprobeerd om Turks te maken. En het vertrouwen  dat hij kreeg om mee de stabiliteit te verzekeren, heeft hij misbruikt om terroristen te  steunen en het hele gebied te kunnen inpalmen. Syrië, geholpen door Rusland blijft evenwel bij zijn gerechtvaardigd standpunt. Dit gebied is Syrisch en ligt niet in Turkije, Amerika of elders. Iedere vreemde vechtjas wordt als indringer beschouwd. De Syrische president daarentegen roept op om elkaar als broeders te beschouwen. Zovele huwelijken zijn gemengd en zij hebben zoveel gemeenschappelijk. Assad vraagt: wat kwaad hebben wij gedaan opdat Turkse burgers hier zouden komen sterven? (…)

De jood die Pius XII haatte, noemt hem nu een held. Deze week werden de archieven van de oorlogspaus Pius XII opengesteld (op 2 maart), wat we ‘n maand geleden al aankondigden. Een interview met Gary en Meredith Krupp is bijzonder inspirerend. Zij zijn stichter van Pave the Way Foundation, die de niet-theologische obstakels tussen godsdiensten wil wegwerken en nu actief is in 26 landen. Zoals velen binnen  en buiten joodse kringen was Gary vol afschuw voor de ‘paus van Hitler’ die het nazisme niet openlijk veroordeelde, totdat hij ontdekte hoezeer hij met  verborgen maar bijzonder effectieve diplomatie had gehandeld. Hij ontdekte een stille maar werkelijke held en verkondigt nu openlijk dat deze paus, die nagenoeg een miljoen joden redde, meer gedaan heeft dan alle wereldleiders en religieuze instellingen van die tijd samen. Daarom werd hij ook door alle belangrijke leiders van Israël geëerd. De toenmalige opperrabbijn van Rome, Israël Zolli ging eens voor in de grote dienst van de verzoendag, Jom Kippoer en besefte dat het zijn laatste keer zou zijn. Hij en zijn  vrouw werden katholiek gedoopt en uit dankbaarheid voor de paus namen ze beiden de naam aan van Eugenio en Eugenia aan (Eugenio Pacelli = Pius XII). Twee decennia later werd een campagne gelanceerd tegen deze paus die  alle frustraties over zich heen kreeg. Rolf Hochhut lanceerde zijn  toneelstuk “Der Stellvertreter” (1963) en lanceerde een succesvolle lastercampagne. Ook Gary was hiervan doordrongen totdat hij de waarheid ontdekte. Hoewel er al vele studies verschenen zijn die de werkelijkheid onthullen, blijft deze campagne verder leven. Gary vertelt hoe hij al verschillende “historici” benaderd heeft die  de populaire leugens blijven verspreiden. Ze zijn niet geïnteresseerd in de waarheid of ze doen onderzoek op grond van documenten van CIA en Britse archieven! (…)

Waarom schrijf ik hier weer over? Niet om Rome boven de oosterse kerk te stellen. Ik geniet al bijna een decennium van de oosterse theologie en liturgie. Ook niet om katholieken boven protestanten te verheffen. Ik denk dat menig protestant zich in het hart van de ware Kerk bevindt en dat menig katholiek daar niet is. Het is een waardeloze Vlaamse journalistiek die me nu stoort. Een journaliste zonder enige kennis van noch interesse voor de werkelijkheid of waarheid is nog steeds gefascineerd door het feit dat deze paus het nazisme niet uitdrukkelijk veroordeelde  en schijnt nu met spanning uit te zien naar een nog grotere lastercampagne.

En dit nog

  • Ons vorig bericht rijkelijk geïllustreerd met 10 video’s: 3 video’s over het gewone leven voor de oorlog, 4. Landbouw (niet zozeer nood aan ‘humanitaire hulp’ maar aan mogelijkheden en steun om eigen landbouw uit te bouwen, 5. Een Syrische journaliste ontmaskert deskundig de leugens van CNN, 6. Huwelijksfeest in een ruwbouw (mannen en vrouwen gescheiden, heb ik zelf nog niet meegemaakt, wel met heel de familie en vrienden samen, erg feestelijk én eenvoudig), 7. KTO over  moslims die christen worden, 8. OPCW rapport waar bewust de waarnemers en hun bevindingen geschrapt werden, 9. Krampachtige pogingen van VS om de opkomst van China (en Rusland) te boycotten, 10. Doorslaggevende invloed van senator Joe Biden in de waanzinnige oorlog tegen Irak allemaal welbewust gebouwd op leugens en tegen ieder internationaal recht in (met 4500 gesneuvelde soldaten tienduizenden gewonden, honderdduizenden tot 1 miljoen gedode Iraki’s en een definitieve doorbraak van het terrorisme (waarvoor de VS zich nog steeds niet officieel  verontschuldigd hebben): https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-156/
  • De huidige toestand na het gesprek van Erdogan met Poetin prima toegelicht: https://www.golfbrekers.be/vladimir-de-grote/
  • De stroom “Syrische vluchtelingen” die vanuit Idlib Europa dreigt te overspoelen blijkt in meerderheid de door Turkije gesteunde jihadisten te zijn, waaronder de extreem barbaarse Oeigoeren (uit de Chinese Xinjiang provincie):  Turkey Is Sending Syria’s Mercenary Fighters Back To Europe
  • De geschiedenis van een gestolen provincie, Hatay: https://www.golfbrekers.be/van-hatay-over-afrin-naar-idlib/
  • Grootheidswaanzin van Erdogan: https://www.golfbrekers.be/ottomaanse-hoogmoedswaanzin/
  • Hoe onze gevierde experts-journalisten en kwaliteitskranten de grootste onzin over Syrië jarenlang klakkeloos overnemen van een propagandist en rekruteerder van IS, voorgesteld  als onafhankelijke, authentieke informatie: https://willyvandamme.wordpress.com/2020/03/01/shami-witness-pieter-van-ostaeyen-en-de-experts/ 
  • Karel van Wolferen (Café Weltschmerz) over de macht en het gevaar van de ngo’s (o.a. van G. Soros): https://youtu.be/bqGNRgV0m_k
  • Goede reportage van onze jonge Vlaamse onderzoeksjournalist Jens De Rycke over de vergeten christenen in Egypte: