Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sta me toe een zorg mee te delen. De bouw van het metokion (klein annex-klooster) van St. Jozef voor de fraters van Mar Yakub is stilgelegd omdat de financies ontbreken. Dit is grotendeels te wijten aan de financiële crisis in Libanon. De broeders leven tijdelijk in de nieuwbouw sinds de oorlog. (Deze video geeft een indruk van deze nieuwbouw: https://youtu.be/EkkUwRlGHG0). Dit werd gebouwd als onthaalcentrum voor retraitanten. Het wordt tijd dat de nieuwbouw, die bijna voltooid is, dit doel dient. Het toekomstige metokion, dat dus in aanbouw is, heeft 10 kamers met een recreatieruimte en een kapel (zie foto’s). De stenen komen van het veld, de witte hoekstenen worden ter plaatse gezaagd. Onder de kapel stroomt een klein riviertje van de Anti-Libanon, wat herinnert aan de visie van Ezechiël 47. Om de bouw van het metokion (stenen, elektriciteit, ceramiek, hout, dak, loodgieterij, deuren, …) te voltooien, hebben we 40.000 € nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor hen die hieraan  willen bijdragen. IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB Moge de Heer Jezus het jullie ruim vergelden in 2020

P. Daniel

St. Jozefklooster
Hoekstenen
Voorlopige kapel in nieuwbouw

Vrijdag 3 januari 2020

Nieuwjaar

De laatste dag van vorig jaar hebben we heel rustig gehouden met een vrije dag van stilte, gebed en vasten. ’s Avonds zongen we de plechtige vespers van het feest van de Moeder Gods. Daarna verzamelde de gemeenschap weer voor een diepgaande  meditatie over Apocalyps hoofdstuk 12, dat we lazen in het licht van het mysterie van de Menswording. Hierop volgde nog een tijd aanbidding. Wie wilde, kon gaan rusten. Om 23.00 u vierden we de plechtige Eucharistie van de Moeder Gods. Na middernacht trokken we naar de refter. Daar aten we  wat en amuseerden ons zoals in de oude tijd met liederen zingen en dansen. Ieder lied moest beginnen met de laatste letter van het vorige. En zo werd het een mengeling van zeer volkse met zeer religieuze liederen. De kinderen waren het meest vindingrijk en het meest enthousiast. We eindigden met een Bijbeltekst voor iedereen. Met Nieuwjaar zelf vierden we de byzantijnse liturgie. In het oosten wordt op de octaaf dag van Kerstmis de besnijdenis van Jezus gevierd en tevens de grote heilige Basilius, die stierf op 1 januari  379. ’s Avonds genoten we  van een film, een waar verhaal van een wondere genezing en bekering. Zo begonnen we 2020.

Merkwaardigheden

Goed nieuws. De katholieke wereldzender, EWTN (Eternal World Television Network) start in de Lage Landen.

De katholieke Amerikaanse zender EWTN is de grootste religieuze zender ter wereld die ruim 200 miljoen gezinnen  bereikt in 114 landen, met dagelijkse Eucharistie, bijbelcommentaren, evangelisatieprogramma’s en destijds een  eigen programma van de stichteres, de beroemde charismatische zuster Moeder Angelica van de Clarissen van de  Altijddurende Aanbidding.

Onder druk van de Amerikaanse kerkleiding, die vond dat ze te behoudsgezind was, gaf ze de leiding in 2000 door. Op paaszondag 27 maart 2016 stierf ze op 92 jarige leeftijd. Ik heb haar destijds in Eindhoven ontmoet, waaraan ik deze pittige herinneringen te danken heb. Ze gaf catecheselessen op een tv die een godslasterlijke film voorzien had. Ze was zo verbolgen en zei aan de  directeur dat ze op zijn tv niet meer wilde verschijnen en dat ze met haar eigen programma zou beginnen. Ze wist dat ze 3 sleutelfiguren nodig had: iemand die financies  bijeenbracht, een technieker die alles kon installeren en een jurist die het volgens de wetgeving liet gebeuren. Toen ze geld wilde lenen vroeg de bankdirecteur over hoeveel geld ze maandelijks beschikte. Hij dacht aan een maandloon, dat zij niet had. Zij antwoordde dat ze dat pas op het einde van iedere maand wist! Toen ze met het bidden van een rozenhoedje op tv begon zeiden ‘wijze’ mensen  haar dat ze hiermee geen mensen kon aantrekken. Ze antwoordde dat haar dit niet interesseerde omdat zij alleen maar moest zorgen dat de  gebeden per satelliet boven geraakten en Hij zou dan wel zorgen dat ze terug naar beneden kwamen en de harten van de mensen raakten!

Een bisschop van de christelijke episcopaalse kerk (een afscheiding van de Anglicaanse Church of England, Gavin Ashenden wordt katholiek  (bisdom Shrewsbury). Als huiskapelaan van koningin Elisabeth (2008-2017) is hij een bekende figuur. Hij protesteerde tegen het voorlezen in het Schotse Glasgow tijdens een interreligieuze viering van een hoofdstuk uit de koran waarin de godheid van Jezus ontkend wordt. Hij vindt dat het katholieke geloof “de diepste en krachtigste uitdrukking is van het apostolische en patristische geloof.” Hierin volgt hij de beroemde Engelse theoloog en bekeerling, kardinaal en inmiddels heilig verklaarde John Henry Newman (+ 1890). (https://www.kn.nl/nieuws/voormalig-kapelaan-britse-koningin-wordt-katholiek/

De Libanese rechter Ali Ibrahim heeft een onderzoek geopend naar het verdwijnen van miljarden dollars uit Libanese banken. Tevens wil hij zijn  onderzoek richten op de 6 à 8 miljard dollar die de oud eerste minister Faoud Sioniora deed verdwijnen voordat de banken geblokkeerd werden, alsook op de 11 miljard dollar tussen 2006-2008 (https://www.voltairenet.org/article208730.html).

Het doet mij denken aan het verhaal dat ik van onze Postelse missionarissen hoorde toen ik enkele decennia geleden retraites mocht prediken in Zaïre. President Mobutu zou nieuw geld invoeren. De eenvoudige Zaïrezen hadden hun goede oogst (koffie, rijst…) verkocht aan de internationale firma’s die hen rijkelijk hadden uitbetaald. Het overvloedige geld dat de mensen kregen, gaven ze fier aan onze  confrater die er zorg voor droeg. Hij zou op de gestelde tijd hiermee naar Kinshasa reizen om het voor nieuw geld in te wisselen. Toen hij daar kwam, waren aanvankelijk de banken gesloten en uiteindelijk vernam hij dat er geen nieuw geld meer was. Met tranen in de ogen toonde hij mij de kist vol met het oude waardeloze geld. Zo werd en wordt de wereld door een financiële elite bestuurd. Hoe meer  “de beschaving” vordert, hoe groter het bedrog!

Op 20 december 2019 dienden Duitsland, België en Koeweit in de VN Veiligheidsraad een voorstel van  resolutie in om Syrië te verplichten vanuit het buitenland, Turkije humanitaire hulp toe te staan. Het lijkt allemaal zo mooi. In werkelijkheid is deze hulp evenwel niet bedoeld voor de lijdende  bevolking maar voor de terroristen. Verder bevat  deze “humanitaire hulp” ook wapenleveringen aan de terroristen, zoals gedurende heel de oorlog al gebeurde. China en Rusland hebben hiertegen terecht  hun 7e en 8e  veto uitgesproken. Zij wijzen er op dat het Syrische volk best gediend wordt door  de Syrische regering te helpen humanitaire hulp uit te delen. Hun voorstel in die zin werd uiteraard door het westen verworpen.* Indien ons land en andere westerse landen echt bekommerd waren om het lijden van het Syrische volk, dan zouden ze de sancties afschaffen waardoor het volk de levensnoodzakelijke middelen moet missen, dan zouden ze eisen dat de  terroristen met moorden en vernielen ophouden en verdwijnen, dan zouden ze eisen dat de onwettige bezetting door Israël, Turkije en de VS onmiddellijk stopt en dat de  bezetting van de  rijkste oliebronnen en het stelen van deze noodzakelijk grondstoffen door VS met steun van het westen, zouden ophouden en vergoed worden. De VS, Saoedi-Arabië, Qatar, Turkije hebben met de steun van het westen al  ruim 137 miljard dollar uitgegeven voor de verwoesting van Syrië. En ze doen gewoon verder. Mogen we niet  verwachten  dat ook wij in België ooit eens politici krijgen met een geweten, hersens en een ruggengraat, in plaats van karakterloze slippendragers van een criminele elite die niets anders op het oog heeft dan  de vernietiging van een onschuldig volk voor haar eigenbelang?

*Nvdr: Het initiële voorstel ging om hulp aan 4 miljoen Syriërs, via 2 grensovergangen met Turkije en 1 met Irak. Wat met de “andere” Syriërs? Dat er slechts via de genoemde grensovergangen hulp mocht geleverd worden maakt duidelijk dat de “hulp” niet bestemd was voor de bevolking op het grondgebied van de Syrische regering. Het tegenvoorstel, via àlle grensovergangen – ook via Jordanië, Libanon – onder de leiding van de Syrische regering, hulp te bieden, werd dan ook door de poco in-lijn-lopende landen afgewezen, met het verwijt dat Rusland en China wreed en onverantwoordelijk handelen. De bedoeling was duidelijk: hulp mocht niet bij de bevolking in regeringsgebied belanden en Rusland/China moesten gediaboliseerd worden. Dat Rusland voortdurend hulpgoederen uitdeelt – betaald met Russisch geld – wordt vanzelfsprekend nergens vermeld. Dat de terroristen (HTS & co.) hulpgoederen in beslag nemen en ze dan voor veel geld aan de bevolking verkopen, wordt vanzelfsprekend ook niet vernoemd. Op YT vindt u talrijke video’s met humanitaire hulpacties door het Russische leger i.s.m. hulporganisaties in o.a. Douma, Latakia, Deir-Ezzour, Oost-Ghouta, Manbij, Kanaya, Aleppo, Hmeymin, Jableh, Daraa…ja zelfs een oproep aan de VSA voor een gezamenlijke hulpactie in het al-Rukban-kamp (trefwoorden: Russia human aid Syria). Ook China besliste al in 2015 voor een bedrag van meer dan 6 miljoen dollar humanitaire hulp aan Syrië te bieden. Zonder voorwaarden…

De Amerikaanse sancties treffen nu ongeveer 1/3e van de wereldfamilie met meer dan 8000 sancties voor  volkeren van 39 landen. Voor de Iraniërs duurt dit al 40 j, voor de Cubanen 60 j.  Hierdoor wordt hoofdzakelijk belet dat mensen  zouden hebben wat noodzakelijk is voor hun levensonderhoud, zoals voedsel en medicamenten. Deze sancties zijn tegen de internationale overeenkomsten van Genève, Nürnberg, het Charter van de VN en de universele verklaring van de  rechten van de mens. Verder gebeurt het internationaal verkeer van kapitaal langs de dollar, wat de Amerikaanse banken kunnen verhinderen. Zij blokkeren nu geld van meer dan 6.300 personen. Wie deze illegale activiteiten zou aanklagen en bankiers zou willen straffen, dreigt in de VS zelf zware veroordelingen op te lopen. Deze banken zijn dus onaantastbaar. Het criminele en gewetenloze van deze politiek werd bijzonder duidelijk toen de VS staatssecretaris Madeleine Albright (onder president Bill Clinton) tijdens een persconferentie de vraag kreeg of de zware Amerikaanse sancties tegen het Iraakse volk wel verantwoord zijn wanneer daardoor een half miljoen kinderen sterven. Je zou verwachten dat Albright heftig protesteerde tegen dit cijfer, maar neen, zij antwoordde rustig: wij denken van wel! Dr. Paul Robert Craig, die als econoom in de hoogste politieke kringen verkeerde van de administratie van verschillende Amerikaanse presidenten, zegt dat Vladimir Poetin één grote fout maakt, nl. dat hij  denkt dat de hoogste VS politici nog een geweten hebben! Massamoorden zijn niet het kenmerk van primitieve samenlevingen want daarvoor zijn ze niet “beschaafd” genoeg. Massamoorden gebeuren door technisch hoog ontwikkelde “beschavingen” (met een geweten  ver onder dat van een holbewoner).  Op 13 en 15 maart 2020 wordt een internationale dag gehouden tegen sancties**: ”Sancties doden! Sancties zijn oorlog! Stop sancties nu!” Er is een wereldwijde bewustwording nodig. “Het is een enorme uitdaging de stilte in de media te verbreken en de misdaad aan te klagen. We moeten een menselijk gezicht geven aan het lijden. De landen die aangevallen worden mogen we niet aan hun lot overlaten, we moeten ten volle solidair zijn met hen” (Sara Flounders, 3 december 2019: https://www.mondialisation.ca/crime-contre-lhumanite-la-guerre-des-etats-unis-contre-les-sans-defense/5640051

Afbeeldingsresultaat voor united sanctions of america

**Nvdr: Bij The U.S. Department of The Treasury (min. van financiën) vindt u deze lijst met sancties dd. 20.12.19, ingedeeld volgens oorzaak, doel en type.. Over geschiedenis en achtergrond verwijzen wij naar A Boom Time for U.S. Sanctions – The explosive growth in their use has prompted questions about how much is too much.

En dit nog