Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede  Vrienden,

Nieuwjaarswensen mogen moeilijkheden van het voorbije jaar vermelden maar ze horen te eindigen met  een zicht op de gelukzaligheid van een samenleving die in het komende jaar vanwege de geweldige  moderne wetenschap en techniek verwacht wordt. Hoera, allen op weg naar het mondiaal paradijs van de mens!

Mijn verwachting is dat de slechte toestand in de wereld volgend jaar nog erger wordt. Dit is geen doemdenken, dit is een nuchtere vaststelling. De bezoedeling van water, land en lucht neemt toe. Er zijn waters waar monsters van vissen in leven of vissen die van mannelijk vrouwelijk worden omwille van de massa hormonen in het grondwater. Voedsel is vergiftigd  en het kweken van gezonde eigen voeding wordt zoveel mogelijk verhinderd. Tsunami’s en natuurrampen nemen toe o.a. omwille van het crimineel geëxperimenteer van de grote mogendheden, die uitproberen hoe ze volkeren kunnen teisteren. De hoogste instanties ijveren vanuit de VN dag en nacht om programma’s uit te werken en op te leggen waardoor de waardigheid van de mens steeds meer vernietigd wordt: abortus, euthanasie, onbeperkte experimenten met het beginnend menselijk leven, het perverteren van kinderen zo vroeg mogelijk, het uitwissen van de verschillen tussen man en vrouw, wat juist de rijkdom van het leven is, het afbreken van het gezin als man, vrouw en kinderen, waarin  juist het geluk en de kracht van een samenleving ligt, het verbieden van de eigen cultuur en volksaard van een land, het afschaffen van alle ware identiteit  en het voortdurend opvoeren van monsterleugens op wereldvlak om oorlogen te kunnen voeren.

Onze gemeenschap zelf, MSJM (Monastery Saint James the Mutilated) wordt nu  door sommige diensten  geboycot omdat wij niet meedoen met het beschuldigen van Syrië wegens het gebruik van chemische wapens. Integendeel, wij ontmaskeren de leugens en tonen aan dat het terroristen zijn, door het westen gesteund, die chemische wapens  gebruiken. MSJM had vorige jaren samen met verschillende andere ngo’s de mogelijkheid om 150.000 warme maaltijden per dag uit te delen  (5 dagen in de week) aan de meest behoeftigen. Nu is dat nog 5000! Volgens sommigen had een algemene  aanklacht van het gebruik van chemische wapens aan het adres van Syrië de mogelijkheid moeten scheppen om een derde wereldoorlog te ontketenen. Kortom, al wat waar, mooi en goed is moet afgebroken worden. Doe je hieraan niet mee, dan wordt je de mond gesnoerd of afgewezen.

We leven in een  eindstrijd van het kwade tegen het goede. Volgend jaar zullen in Frankrijk en elders nog meer kerken aangevallen, beschadigd of afgestookt worden en er zullen nog meer christenen vervolgd worden. De eindstrijd van satan tegen Christus, Zijn Kerk en zijn getrouwen is ingezet. Mijn nieuwjaarswens en oproep is: blijf onverschrokken staan aan de kant van God, Schepper, Christus de Verlosser, Maria en de Kerk. Verdedig de waardigheid van de schepping en vooral van de mens en het gezin. Getuig van de Waarheid, Godheid, Schoonheid, al wordt je daarvoor vervolgd. Volg het Woord Gods en zijn geboden en niet de heersende mode.  Steun alle mensen in deze zin.

Sluit geen enkel compromis met een globalistische nieuwe wereldorde van satanische en vrijmetselaars signatuur.  Wordt een ware volgeling van Jezus Christus en Hij zal je opnemen in zijn eindoverwinning.

Moge 2020 zo een gezegend jaar worden voor u en al de uwen.

Van harte

P. Daniel

Vrijdag 27 december 2019

Kerstviering

Zr. Agnès-Mariam (biografie)

Zondagavond vierden we de verjaardag van moeder Agnès-Mariam, waar altijd een sketch en een gebak bij horen.  Meestal is een verjaardagsketch iets (al te) lachwekkends. Nu was het geheel in de kerstsfeer. Alles gebeurde in de grotten, waar het helemaal niet koud is. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Thabor werd  “in de grot” gespeeld. De verkleedpartij alleen al was een hele gebeurtenis voor Jezus, Petrus,  Jakobus, Johannes, Mozes en Elia. In de grot is er ergens een opening naar boven. Vandaar kon op het goede moment het felle licht op Jezus vallen en de stem uit de hemel weerklinken. Na de sketch gingen we in processie met  brandende kaarsen naar een andere grot (onze eerste schuilplaats in november 2012) waar Maria en Jozef met Jezus in de kribbe waren. Daar werd ook de verjaardag gevierd en de taart gegeten.

Maandagmorgen kwam onze bisschop met een vrachtwagen om hulpgoederen op te halen voor Yabroed: schoenen (nieuwe, vanwege Caritas Toledo) en botten, schoolgerief met schrijf- en kleurboeken, kleding. Er was meer dan volk genoeg om te helpen.

De  overgebleven aardappelen  werden nog geoogst: 17 zakken. En de theepauze is een beschouwing waard. Drie (vuile) glaasjes worden even gespoeld met wat gloeiend warme thee. De glaasjes moeten absoluut door de religieuzen van het klooster (Ibrahim, Jean en ik) gebruikt worden, daar is niks aan te doen. Dan komen de (nog vuilere) plastiek bekertjes. Ze worden op dezelfde wijze met wat kokend warme thee gespoeld. Wat een grootse “wereldverbroedering” van mensen uit verschillende landen, culturen en geloofsovertuigingen, zittend en keuvelend op dezelfde grond!  Dit zou in ieder Belgisch bedrijf een heus proces opleveren vanwege de gezondheidsinspectie  en de hygiëne (terwijl er geen enkel bezwaar is tegen het massaal afslachten een ongeboren kinderen in de moederschoot!)

De paramonie (vigilie) van Kerstmis werd uitgebreid gevierd op dinsdag voormiddag: de “koninklijke uren”, de vespers, de byzantijnse  eucharistie (samen ruim drie uur). Om 20.00 u begon de grote Kerstviering met de Caminata, de Tocht, een gebruik uit de Spaanse Karmel.

Moeder Agnes-Mariam met het beeld van Marie en ik met Jozef  gaan kloppen aan iedere bewoner om te vragen of er plaats is om Jezus te laten geboren worden. En allen geven hun persoonlijk getuigenis, ook het moslimgezin dat als conciërge aan de poort woont. Voor de zusters en fraters is het een gelegenheid om hun eenvoudig kamertje van bed, tafel stoel en enkele boeken eens  mooi op te ruimen. Deze tocht  gaat met veel ritmische muziek gepaard terwijl alleen “Maria” en “Jozef” in de kamers binnen gaan. Allen, klein en groot hebben een of ander muziekinstrument om het lied van 8 strofen (Arabisch, Spaans en Frans) te begeleiden.

De tocht eindigde in de grotten met een geïmproviseerde gebedsdienst, waar ieder aan het Kind Jezus zijn of haar intenties kan aanbiedt. Hierop volgden de “matines”, de lauden. En zo was het bijna middernacht om de Latijnse middernachtmis te vieren, waarbij ook onze families aanwezig waren. Om één uur genoten we van een maaltijd in de refter en om twee uur kwam “baba Noël” met geschenken voor iedereen, ook voor het moslimgezin en onze families. Het zijn  meestal noodzakelijke kledingstukken, schoeisel, schoolgerief voor de kinderen of nuttig speelgoed. Dikwijls zit er een mooi agendaboekje bij van een of andere firma. (Goede suggestie voor groothandelaars of winkeliers die hun oude stock niet meer kunnen verkopen terwijl het toch nog goed materiaal is. Geef die aan een of andere groep of gemeenschap, die het nodig heeft of goed kan gebruiken!) Uiteraard was het heel de voormiddag van kerstmis in de gemeenschap opvallend stil. Om 12.00 u kwam de burgemeester samen met een groep notabelen uit  Qara om de gemeenschap en vooral moeder Agnes Mariam te feliciteren. Om 13.30 u vierden we de Eucharistie van Kerstdag. We hadden vanaf dinsdagmiddag ononderbroken elektriciteit gekregen tot nu 14.00 u. Juist tijdens de eucharistie van Kerstdag werden de stroomonderbrekingen weer hernomen. Op de middag van de Tweede Kerstdag baden we de matines en  vierden de Eucharistie, waarna Yakub het heilige Vormsel ontving.

Afbeeldingsresultaat voor genesis 1 3

Gedurende  de momenten van samenzijn hebben  we er van geprofiteerd om onder leiding van moeder Agnes-Mariam de Bijbelse boodschap te bestuderen van Genesis 1-3, Daniel 7, Apocalyps 13 en de apocalyptische toespraken van Jezus in de  synoptische Evangeliën. Het zijn thema’s die ons al geruime tijd bezig houden en die ons leren hoe we ons moeten gedragen in de eindstrijd tussen het kwade en het goede.

Merkwaardigheden

  • In Idlib (N. Syrië) houden ongeveer 1,5 miljoen terroristen en hun families evenveel Syrische burgers in een wurggreep. Martelen, doden en stelen à volonté! De terroristen worden ruimschoots gesteund vanuit Turkije door het westen (waaronder België). Vanuit de VN is er nog geen enkele officiële oproep gekomen die van de terroristen eist dat ze met hun gruwel ophouden, ontwapend worden, berecht worden of het land verlaten.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
  • Het Syrische leger is met de steun van Rusland aan de  bevrijding van Idlib begonnen. Hierbij wordt ook getracht de levensbelangrijke autosnelweg  M5 (Aleppo – Damascus) vrij te maken. Vele onschuldige Syrische soldaten zijn daarbij weer gesneuveld. De terroristen trachten zich terug te trekken in Idlib en de burgers in kampen. Hoe meer de bevrijding van Idlib door Syrië en Rusland vordert, hoe meer het westen zijn huichelachtige kreet voor een ‘staakt het vuren’ laat horen, precies zoals dit het geval was bij de bevrijding van Aleppo, Ghouta, Quneitra, Khan Sheikoun… en elders. Ondertussen bombarderen de Israëli’s elders om de bevrijding door het Syrische leger te bemoeilijken, maar hoe meer ze bombarderen, hoe meer Israëlische wapens gevonden worden in verlaten terroristennesten. Onze “kwaliteitskrant” laat op 26.12.’19 een vrouw aan het woord die bereid is Syrië en Rusland aan te klagen en haar eigen volk wil helpen verder uitmoorden. Daarvoor worden onze  kranten gesteund en betaald. Suggestie: zeg het abonnement van al uw kranten op! Kijk naar het militaire verslag van Golfbrekers en andere degelijke reportages onderaan.
  • Zij (wij) die de waardigheid van de mens vanaf de ontvangenis tot de natuurlijke  dood verdedigen, komen  met onze strijd meestal te laat. We trachten    vernietigende aanvallen op het leven te corrigeren, wat heel moeilijk lukt omdat inmiddels een doodscultuur diep is doorgedrongen in alle terreinen van het openbare leven en wereldwijd door de hoogste gezagsinstanties wordt gevoed. Preventieve programma’s moeten de voorkeur krijgen. In plaats van euthanasie steunen we de palliatieve zorg en de bezielende houding zoals gepresenteerd in Timothy DEVOS e.a., Euthanasie, l’envers du décor. Réflexions et expériences de soignants, Editions Mols, juni 2019. In plaats van de destructieve « vroeg seksualisering » verkiezen we www.mfm-programma.be, Elisabeth Raith-Paula, Wat gebeurt er in mijn lichaam? Alles over cyclus, menstruatie, vruchtbaarheid, Betsaida, 2017.
Afbeeldingsresultaat voor christine de vollmer
  • En nu ontdekken we prachtige opvoedkundige programma’s uit Venezuela, onder leiding van Christine  Vollmer, geïnspireerd door Johannes Paulus II en Viktor Frankl, reeds in 22 landen en 8 talen, voor alle leeftijden: (https://www.churchmilitant.com/news/article/chastity-education-is-working; https://alivetotheworld.org). (Christine Vollmer was mede-inrichtster van het 11e internationaal congres van het gezin te  Brussel, 1988, waar zij me vroeg Moeder Theresa in te leiden voor de 4000 aanwezigen en haar te begeleiden gedurende  de dag, wat ik uiteraard dankbaar heb gedaan).
  • Scherpe aanklacht van aartsbisschop Carlo Maria Vigano  aan het adres van de huidige paus. Zelf houden we er niet van als pompier op de waterslang te gaan staan, maar het is goed dat we op de hoogte zijn van de gevaren. Laten we  bidden voor de paus en de Kerk en zelf geen compromissen met het kwaad sluiten. Dit alles toont dat inderdaad een zware eindstrijd begonnen is: “De mokerslag van Vigano”.
  • Terwijl we deze winter behoorlijk wat last hebben van erg lange stroomonderbrekingen, hadden we vanaf dinsdagmiddag 24 tot woensdag 25 december gans de nacht en de dag elektriciteit tot Kerstdag 14.00 u, wat uiteraard heel welkom was. Een teken van meeleven en welwillendheid vanwege de regering in dit  “seculier” moslimland!  Dit belet niet dat onze media blijven doordrammen over deze verschrikkelijke dictatuur die eigen bevolking dood martelt, bombardeert en met gifgas uitmoordt… nu zogenaamd in Idlib. Het verwondert mij dat onze excellenties, politici, machtige partijvoorzitters en gevierde journalisten na een van hun “politiek correcte” uitlatingen nooit eens openlijk de vraag krijgen wie hen het recht geeft om als gedrogeerde zombies over Syrië te spreken!

  • De bron van de elite zit in The City of London, de groot-bankiers de Rothschilds met hun grote banken, multinationals, geheime diensten en & hun agenten zoals het Britse Koningshuis, Boris Johnson en hun vazallen in de VS de Rockefellers met Wall Street, George Soros, Barack Obama, de Clintons, de Bush familie en momenteel bijna de hele democratische Partij met Nancy Pelosi als Speaker of the House.  Wij hebben over de NAVO-bijeenkomst op 3 december jl. via de reguliere media nooit gehoord dat Trump tijdens zijn persconferentie heel belangrijke zaken aankondigde. Dit was de persconferentie waar de heren Rutte, Macron, Johnson en Trudeau tijdens de receptie zo misselijk over ‘roddelden’. Dit werd in bijna ieder TV-programma herhaald om ons te laten zien hoe idioot die Trump wel deed… De invloed van reclame werkt vooral door herhaling. Op die manier worden wij beïnvloed (gebrainwasht of ‘gehypnotiseerd’) door onze media als die dit soort berichtgeving steeds herhalen. 

Maar Trump had in die persconferentie niet gezegd dat hij uit de NAVO stapt, iets wat veel mensen verwachtten, maar – heel belangrijk-, hij zei wel dat hij een vredesverdrag wil sluiten met Poetin en ook een stop wil op (het verder ontwikkelen van) nucluaire wapens. Dat is natuurlijk een doodklap voor de de elite in Londen met hun NAVO, macht, geld en wapenindustrie & Vrienden (Vazallen), die hongeren naar een 3e wereldoorlog. Over de plannen voor een 3e Wereldoorlog zijn ook al scenario’s en boeken geschreven. 

Ook is Trump bezig met een eerlijk handelsverdrag met China. Hiermee stuit hij alweer de elite & Vazallen tegen de schenen, die ook graag oorlog willen met China. En dat is te merken aan het zwart maken van China en hun president. Maar het lijkt nu wel of die door de elite geplande 3e Wereldoorlog nu wordt voorkomen dankzij o.a. Trump, Poetin en Xi Jinping. Dat is toch fantastisch? 

En snel na de NAVO-bijeenkomst, op 11 december deed Trump al wat hij had gezegd: hij was in bespreking met de Russische Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov over een nucleaire wapens-overeenkomst. Trump en Lavrov staan samen lachend op de foto. Zie: https://larouchepac.com/20191211/nuclear-arms-agreement-trump-lavrov-meeting-agendas-british-empire-presses-coup” (Janneke Monshouwer, voormalige topmedewerkster van NOS)

En dit nog

  • Ons vorig bericht weer prima geïllustreerd 1. Video van kinderen die een kerstlied zingen, 2. Facebook met projecten van of met  MSJM(  (Monastery Saint James The Mutilated) 3.Interview vanuit de middeleeuwse kloosterkerk van Aduard in Groningen (die ik met T. Zwitser bezocht)  over het prachtige boek van Th. Woods, “De  bouwmeesters van Europa. De geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk” 4. Hoe een van de zovele jonge christelijke weduwen met haar zoontje overleeft (dank zij o.a. “Portes Ouvertes”) nadat haar man gekidnapt werd, (een van onze bevriende christelijke gezinnen heeft 3 zonen, waarvan 2 gekidnapt en één ervan dood werd teruggevonden!) 5. Ondubbelzinnig protest tegen het geweld van de islam, gebaseerd op de koran, als boek van de misdaden van de haat. 6. Dr Kris Gaublomme over de valse “veiligheid” van vaccins: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-146/