Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Komt er nog een vervolg op de “Arabische Lente”, ditmaal op zijn Libanees? De problemen in Libanon bereiken een dieptepunt. De regering, een door het buitenland opgelegde draak met drie koppen, is niet echt in staat om eensgezind en krachtdadig de problemen aan te pakken. Er zijn grote stroomonderbrekingen, problemen met drinkwatervoorziening. Vorig jaar hebben we zelf gezien en geroken hoe gedurende  maanden de straten vol lagen met stinkende afval, die niet werd opgehaald omdat er over van alles en nog wat onenigheid was. Nu worden de  banken gedestabiliseerd, met grote gevolgen ook voor ons.

De VS willen de geldtoevoer naar Hezbollah stoppen. Maar er is meer. De VS, Saoedi-Arabië, gedreven door de zionisten en gesteund door hun Europese lakeien, hebben een hekel aan ”de as van de weerstand” met Hezbollah, Iran, Irak, Syrië. Ze hebben in deze landen al alles geprobeerd om deze weerstand te breken en het resultaat was telkens het tegenovergestelde. Syrië heeft stand gehouden ondanks veel doden en een verwoeste infrastructuur. Hezbollah heeft  het Syrische leger geholpen om ons van een gewisse dood te redden (november 2013).

Hezbollah en Iran zijn sterker geworden. Ondertussen bombardeert het zionistische Israël er op los, waar en wanneer het wil. Natuurlijk wil Israël ook vrede, evenzeer als de Palestijnen,  wij en iedereen. Het probleem ligt in het feit dat het zelfde woord in tegenovergestelde zin wordt verstaan. Voor de zionisten betekent vrede dat de Palestijnen ophouden opstand te plegen en weerstand te bieden,  zoals bewakers van een concentratiekamp wensen dat hun gevangenen ophouden tot opstand te komen. Voor de anderen  betekent vrede dat hun menselijke waardigheid en soevereiniteit erkend wordt, dat bezetting ophoudt en alle gestolen land en goederen worden teruggeven en het internationaal recht eindelijk na decennia gerespecteerd wordt.

Wanneer de zionisten de grootmachten kunnen overtuigen om in Libanon een burgeroorlog te ontketenen “om alle weerstand te breken”, vermoeden we dat ook dan het resultaat eerder omgekeerd zal zijn.

Hezbollah en bondgenoten hebben nu al de meerderheid in het Libanees parlement. Bovendien heeft Rusland meer gezag in het Midden Oosten dan de VS. Rusland heeft de “regeringswissel” in Syrië deskundig verhinderd en het land geholpen zijn soevereiniteit te bewaren. Zal Rusland toestaan dat de VS en Saoedi-Arabië voor het plezier van de zionisten, Libanon helemaal ontwrichten? Lijkt me erg onwaarschijnlijk. Ondertussen bidden we iedere dag voor de vrede in Libanon, in Syrië en in de  wereld. Heer ontferm U over ons.

*******

Over de  situatie in Syrië  schrijven we nu zelf niet omdat je daarover en over andere  boeiende onderwerpen achteraan een uitvoerige informatie vindt. Neem je tijd en kies uit, ook in het Nederlands is er een ruim aanbod.

Zelf geef ik enig nieuws uit onze gemeenschap en maak daarna  een bezinning bij de film ‘Unplanned’, die ik aan iedereen hartelijk wil aanbevelen.

P. Daniel

Vrijdag 22 november 2019

Flitsen uit het leven in de gemeenschap

Petits frères – Deze week kwamen twee religieuzen van Charles de Foucauld hun jaarlijkse retraite houden, “Petits frères de Jésus”, zoals ze officieel heten. Het zijn  behoorlijk oude mannen maar nog erg vitaal en aangenaam in de  omgang, een ingenieur (81 j) en een filosoof (89 j). Vroeger gingen ze naar de kluis in de bergen, in de buurt van en ook eigendom van Mar Moussa. De terroristen hebben deze kluis vernield. Ze hebben hun hele leven gewijd aan werken, bidden en in vrede samenleven met anderen: in Irak, in Turkije, in Egypte, het Koerdisch gebied in N Syrië…Het zijn boeiende verhalen over wat ze allemaal hebben meegemaakt. Wat een rijkdom aan ervaring en wijsheid! Vier broeders van Charles de Foucauld kwamen precies 70 jaar geleden naar  Syrië.Nu zijn zij de enige nog in dit land.

Afbeeldingsresultaat voor anna joachim maria tempel icoon

Een Mariafeest

Donderdag 21 november hebben we als een zondag gevierd omwille van het feest van de Opdracht van Maria in de tempel. Dit feest vindt zijn oorsprong in het proto-Evangelie van de heilige Jakobus (meer info), een apocrief geschrift. Daarin lezen we een lieflijk verhaal over Anna en Joachim die hun Kind op driejarige leeftijd toevertrouwen aan de  tempel. In november 543 vond in Jeruzalem de wijding plaats van de nieuwe kerk van Maria, waarmee de Opdracht van Maria verbonden werd. Dit feest werd vervolgens in de 7e eeuw in heel het oosten gevierd en uiteindelijk in de 14e eeuw in het westen. Al is dit feest met een vrome legende verbonden het drukt wel de diepe geloofsovertuiging uit dat God Maria geschapen heeft als het allerheiligste op aarde om de woning te worden van Jezus Christus, in wie de volheid van de godheid aanwezig is. We mogen niet de vergissing maken Maria te zien volgens de huidige moderne trend, met een gewone huwelijksrelatie en meerdere kinderen. Daarmee zouden we de hele Bijbelse boodschap ontkennen en dan  nog denken dat we ”Bijbelvaste christenen” zijn omdat we gepassioneerd kunnen spreken over de joodse betekenis van “het heilige der heiligen” in het Oude Testament. Immers, dit  is slechts een magere symboliek  voor de werkelijkheid van Maria, .

We hebben geen tv, geen dag- of weekbladen, geen radio maar wel internet en elektriciteit, zij het met flinke onderbreking. Omdat vrijdag de kinderen niet naar de school moeten, wordt er donderdagavond regelmatig een film gedraaid. Deze keer had een zuster de film “Unplanned” kunnen downloaden en zelfs ook het boek, waarop de film gebaseerd is. We hebben er met de gemeenschap naar gekeken. Voor de kinderen soms wat hard, maar met enige uitleg voor hen, best aanvaardbaar. Wat een prachtig getuigenis! (zie volgende uitleg). Daarna begonnen we onze  traditionele nachtaanbidding.

Een bazuinstoot!

De film “Unplanned“ gaat in première op zondag 1 december om 19.00 u in de UGC Cinema’s te Antwerpen, Ertbornstraat 17. (www.unplanned.be

De jonge  directrice Abby Johnson van een  abortuskliniek in Texas  is betrokken bij meer dan 22.000 abortussen en zij is de fanatieke woordvoerster van Planned Parenthood om “het recht van de  vrouw” op te eisen. Toen ze zelf eindelijk de gruwel van abortus besefte, veranderde haar leven radicaal en werd ze een van de vurigste verdedigers van het menselijk leven in de VS. De film eindigt met een .bijzonder happy end, zowel voor de pro life beweging als voor haar eigen gezin! Ze doet ons denken aan dr. Bernhard Nathanson, een van de eerste  en grootste aborteurs in New York die ruim 70.000 abortussen op zijn geweten had.  Als gynaecoloog, die alles wist over embryologie wist hij niet wat Hippocrates (5e eeuw voor Christus!) al wist, nl. dat het om menselijk leven gaat dat alle bescherming waard is. Nadat hij eindelijk tot inzicht gekomen was en wist wat hij in feite aan het doen was,  werd hij katholiek omdat hij in de katholieke Kerk de vergeving voor zijn zonden vond en daarin ook de leer aantrof die het duidelijkst aansloot op zijn inmiddels verworven inzichten. Hij trok sindsdien heel de wereld rond om de waarheid te verkondigen en het menselijk leven te verdedigden, ondanks de grote tegenstand van vele officiële instanties.

Pro vita vzw België bracht het op om de aanzienlijke filmrechten van “Unplanned” te kopen. De meeste bioscopen van België weigeren (nog) deze film op te nemen, terwijl in de  VS de 6 miljoen kosten al in de eerste week werden terugverdiend en de film nu de 4e plaats in de hitlijsten inneemt. Tickets aan 14,99 euro zijn te koop via www.unplanned.be. De film duur 121 minuten, Engels met Nederlandse ondertiteling.

Nvdr: dit is niet de film zelf, maar wel de inleiding, achtergrondinformatie, hoe de film tot stand kwam.

Wat kunnen  we doen?

Onze westerse beschaving is al lang in ontbinding en velen vragen zich ontmoedigd af: wat kan ik er aan doen? Wel, ga naar deze film kijken en nodig vrienden en kennissen uit. Ook de vele ongelukkigen die bij abortus al betrokken waren. Wees hen nabij en zoek voor hen, die zich willen bevrijden van deze zware last een goede priester,  die hen kan helpen op weg naar een nieuw leven. En als er wat pit in je leven zit, ga naar bioscoopuitbaters en probeer hen te overtuigen deze film op te nemen. Leg hen uit dat ze, door te weigeren, slaven zijn van een criminele bende die aan de openbare opinie precies het tegendeel wil opleggen van wat de mensen gelukkig maakt en wil beletten de mensen te tonen wat hen bevrijdt. De eerste pijler van een democratie is juist dat ieder, die er is en onschuldig is,  er ook mag zijn. Abortus vernietigt deze pijler. Daarom (en om andere redenen) zijn er al lang geen westerse democratieën meer, doch slechts  “dictatoriale regimes”.  Een misdadige elite heeft de pretentie te blijven spreken over “de grote westerse democratieën” om te beletten dat de bevolking de werkelijkheid zou zien.  Zelf geniet ik gelukkig niet van deze zogenaamde “westerse democratie”, maar ik leef wel in een land, dat ook niet perfect is, maar dat toch een wettige regering heeft die het menselijk leven meer respecteert dan het hoog geprezen westen. Overigens, de ergste gruwelen in Syrië, waar de westerse media van uitpuilen, worden nog steeds gepland en veroorzaakt door deze westerse “regimes”! Abortus moet radicaal gestopt worden.

En dit nog