Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Libië*1 is deskundig verwoest (met de hulp van dappere of laffe (?) Belgen), Irak*2 is reeds lang zo goed als verwoest, Syrië is geruïneerd maar heeft zijn soevereiniteit bewaard en nu is Libanon*3 aan de  beurt. Als de zionisten met de hulp van Saoedi-Arabië en Big Brother*4 zoveel mogelijk blijvende chaos kunnen veroorzaken, hopen ze  de “as van de  weerstand” flink te verzwakken. Zo “vieren” ze de 102e verjaardag van de Balfour Verklaring, die het begin werd van de “etnische zuivering” van Palestina. Hoe het ook zij, de onrust in Libanon heeft zware gevolgen voor ons in Syrië, die tot heden heel veel vanuit Libanon konden doen. Dank zij een uitstekende regeling vanwege de mensen die voor onze veiligheid steeds gezorgd hebben, zijn we veilig door Libanon geraakt en weer thuis in Mar Yakub. De hoofdwegen waren afgesloten en op verschillende plaatsen waren er massamanifestaties. Twee stevige kerels, die  Libanon op hun duim kennen, hebben ons door Libanon geloodst, zoals je in ons bericht kan lezen.

Dank zij de gulle gaven van zovele weldoeners kunnen we velen helpen. Uiteraard is men er hier zeer blij en dankbaar om. Moge de Heer Jezus jullie goedheid overvloedig vergelden.

We geven nog een bezinning over de morele decadentie van het westen vanuit de overtuiging dat we de oorlog al lang verloren hebben maar dat we alles hebben om de oorlog te winnen.

Tenslotte nog een overvloed aan info en video’s over de toestand in Syrië en de wereld, alsook nuttige mededelingen.

P. Daniel

Video’s: 1 Libië, 2 verwoesting Irak, 3 analyse Libanon van 20 maanden geleden, 4 resultaat verkiezingen Libanon

*4: Pompeo kon het niet laten “Irak en Libanon verdienen het hun eigen koers te kunnen bepalen zonder bemoeienissen van Iran” Een goede verstaander heeft slechts een half woord nodig… “Eigen koers” of VSA-gestuurde koers?

Secretary Pompeo‏Geverifieerd account @SecPompeo

The Iraqi and Lebanese people want their countries back. They are discovering that the Iranian regime’s top export is corruption, badly disguised as revolution. Iraq and Lebanon deserve to set their own courses free from @khamenei_ir‘s meddling. 14:26 – 5 nov. 2019

Vrijdag 8 november 2019

Langs sluipwegen terug

We zijn weer veilig en wel in Mar Yakub. Normaal verloopt alles in Zaventem  veel stroever terwijl we in Libanon doorgaans  erg vriendelijk en soepel worden ontvangen. Nu was het omgekeerd. Ik heb altijd een of twee valiezen bij van 30 kg. Zo ben ik ook op 9 oktober gekomen. Nu zei het meisje bij het inchecken dat slechts 23 kg toegestaan was. Van wanneer? Vanaf 10 oktober! Met een brede glimlach wilde ze het nu wel toestaan. Ik stond daar in toog en met een kruis. Er stond nog geen volk achter mij aan te schuiven. Onmiddellijk vroeg ze of ik wilde bidden dat ze vlug kon trouwen, wat ik meteen deed. Omdat de beste stuurlui aan wal staan, begon ik ook al wat goede raad te geven. Ze zei dat ze moslima was (hoewel ze geen hoofddoek droeg). Ik antwoordde dat Gods liefde en het geluk voor alle mensen zijn. En zo vertrokken we veilig uit Zaventem. In Beiroet toegekomen stond  een jonge Libanees ons op te wachten met zijn smartphone.  Hij had de foto van mij en Marc bij en herkende ons direct.  Hij bracht ons een eindje verder waar we overstapten in een Syrische wagen van 2 bijzonder sterke Syriërs. Een Syrische wagen mag namelijk niet aan het vliegveld in Libanon komen. Het is uiterlijk wat rustiger in Libanon tegenover de vorige dagen maar de grote banen zijn afgesloten en eigenlijk gaat het heel slecht in het land, wat een grote weerslag zal hebben op ons leven. We bereiden ons daarop voor, zoals we ons op de oorlog tegen Syrië voorbereid hebben. De twee mannen reden ons langs zijwegen, landwegen en zandwegen, waar ik nog nooit geweest ben. Tweemaal stootten we op een massasamenkomst, maar ook daar reden we om heen. Deze twee mannen brachten ons over de twee grensovergangen en daar stond de voormalige burgemeester van Qâra ons met onze auto op te wachten. Hij bracht ons veilig in het klooster waar we hartelijk werden ontvangen ook door onze kleine sloeber, hoewel hij ’s anderendaags naar school moest. Zoals de “drie Koningen” langs een andere weg naar hun land terugkeerden (Matteus 2, 12), zo  zijn ook wij terug naar Syrië en Mar Yakub gereden.

D. Trump, de beste president van de VS?

In een TV interview van al Souria en al Ikhbarya met president al Assad (31 oktober 2019) zegt de Syrische president laconiek dat D. Trump de beste president van de VS is omdat hij openlijk zegt wat hij in Syrië komt doen: olie stelen. En hij steelt ook olie voor tientallen miljoenen dollar per maand (https://www.sana.sy/en/?p=177331). Daarvoor werden twee nieuwe militaire bases gebouwd in Deir Ezzor. Het is logisch dat Syrië geen “verdere hulp” voor de heropbouw van het land vanwege de VS wenst. Hun grootste bijdrage zal zijn: wegtrekken en de soevereiniteit van Syrië respecteren.

De VS steunen de “veilige zone” die Erdogan in zijn Ottomaanse droom in Syrië wil oprichten (ongeveer zo groot als Griekenland). Tevens willen ze hiermee de sympathie van Turkije terugwinnen en Turkije opzetten tegen Rusland. Ze willen bovendien de invloed van Iran zowel in Syrië als in Irak beperken. Het antwoord van Bachar al Assad namens  Syrië blijft onveranderd: alle illegale troepen moeten uit Syrië weg. Deze eis van respect voor soevereiniteit en territoriale integriteit krijgt steun van Rusland, Iran, China en steeds meer landen.

De VS willen hun imperialisme handhaven onder het voorwendsel van de “strijd tegen het terrorisme”, het “beschermen” van bondgenoten tegen de vijand, “democratie” bevorderen,  “nationale veiligheid verzekeren”, de Syrische oliebronnen tegen terroristen “veilig stellen” en zoveel huichelarij meer. Hiermee willen ze in feite de natuurlijke bodemrijkdommen controleren en rivaliserende landen boycotten, van agressie tot een open oorlog en zo nodig een militair verwoesten. De VS zijn militair aanwezig in 80% van alle landen van de  wereld. Zij willen de economische belangen verdedigen van een elite, van de banken van Wall Street en de 500 fortuinlijke  multinationals.

“De waarheid is dat het Pentagon Syrië onwettig is binnen gevallen, het land en de infrastructuur heeft gebombardeerd, duizenden burgers heeft gedood, allemaal voor het criminele doel van een regeringswissel… Om onze planeet vredevol te maken moet de Amerikaanse economische tirannie ontmanteld worden en dat vraagt op zijn beurt dat het volk, om zijn  democratische rechten te herwinnen, opstaat tegen een heersende klasse van een verrotte elite” (Finian Cuningham, 28.10.2019: https://sputniknews.com/columnists/201910221077118169-us-syria-pullout-delusion/)

We hebben de oorlog al lang verloren!

Neen, het is geen doemdenken, integendeel!  En het gaat niet over Syrië, want dat heeft de oorlog al lang gewonnen. Het gaat over de morele decadentie van de westerse beschaving. Het is een nuchtere vaststelling van de huidige situatie met de bedoeling dat we  zouden zien waar we staan  om de juiste strategie voor de nabije toekomst te bepalen. We hebben de oorlog al decennia  lang verloren maar we beschikken nu over alles wat nodig is om een nieuwe oorlog overtuigend te winnen.

Een hellend vlak

Voor het “groot abortusdebat” van de Blue Tigre Media in Groningen (28 oktober 2019) werden uitgenodigd: de ethicus prof. Theo Boer, Leontine  Bakermans (One of Us), Salome  van der Wende (“I regret my abortion”) en mezelf. H.J. Prosman leidde het debat:  (https://www.youtube.com/watch?time_continue=632&v=Cn3Ett6i06o).   Wat ik aan het einde van dit debat wilde zeggen zal ik nu uitschrijven.

We beleven een grote geestelijke oorlog tegen het geluk en de  eigenlijke rijkdom van de mens als schepping Gods. De eigenheid van mens, huwelijk, gezin, samenleving en natie tracht men te vernietigen. Abortus, euthanasie, experimenten op embryo’s, veterinaire praktijken met  het menselijke leven, homo-lobbywerk, transgender, transhumanisme… het is één  geheel, dat voortkomt uit de “doos van Pandora”. De mooie vrouw Pandora uit de Griekse mythologie moest een doos goed gesloten houden maar opende ze toch uit nieuwsgierigheid en er kwamen allerlei rampen, catastrofen en onheil uit. Zo is het met de huidige morele verloedering, die steeds verder gaat en steeds nieuwe vormen van ontwrichting bewerkt. Maatschappelijk gezien is het zeer moeilijk om hier tegenin te gaan. De uitbreiding van de euthanasiewet kunnen we misschien nog een tijdje tegenhouden, zoals de uitbreiding van de  abortuswet. We kunnen  en moeten ons  hiervoor inzetten. Toch zijn dit eigenlijk slechts kleine (hoewel belangrijke) veldslagen omdat we de oorlog zelf al lang verloren hebben. En we hollen telkens achter de feiten aan. Vroeg seksualisering van de kinderen, genderneutraliteit, homo- en transgenderpraktijken, openlijke verheerlijking van abortus en euthanasie… het is onze dagelijkse kost en daarna kunnen wij niet meer doen dan proberen  uit te leggen dat het de mensen niet gelukkig maar depressief maakt.

De kern van de zaak

De strijd zijn we al verloren bij het verschijnen van de encycliek Humanae vitae (1968) van paus Paulus VI. Juist nu is een nooit eerder gepubliceerde brief openbaar geworden van kardinaal Karol Woityla, de latere paus Johannes  Paulus II, aan Paulus VI (1969) om hem te danken voor zijn encycliek waarin hij contraceptie veroordeelt en de noodzaak en de grootheid van de natuurlijke huwelijksomgang onderlijnt. (https://www.lifesitenews.com/…/never-before-published-letter-of-cardinal– wojtya-to-paul-vi-on-humanae-vita). Het is een lange brief, waarin hij uitvoerig handelt over de problemen die moeten opgelost worden. Eerst spreekt hij over de verklaringen van enkele bisschoppenconferenties (o.a. de Belgische, die we zelf vroeger al “theologische acrobatie”, op Olympisch niveau, genoemd hebben.) die een afwijkende uitleg trachten te geven. Dan handelt hij over de “onfeilbaarheid”. De leer van Humanae vitae werd niet uitdrukkelijk als dogma afgekondigd maar is niettemin de authentieke (onfeilbare) kerkelijke leer. Verder handelt hij over het geweten en de  morele wet. Ons geweten is ons autonoom en hoogste middel om goed en kwaad te onderscheiden, maar kan de wet zelf niet maken of veranderen. Vervolgens handelt hij over de huwelijksliefde, waarin de seksuele eenwording een centrale plaats inneemt. Onthouding is hierbij evenwel geen gevaar maar kan juist een kostbaar hulpmiddel zijn. Tenslotte handelt Karol Woityla over het sacramenteel aspect waarin hij de nauwe verbondenheid onderlijnt tussen huwelijk, boete en eucharistie.

Wat is de sleutel van de doos van Pandora? De sleutel is de contraceptie. Toen deze  gelegaliseerd werd riep de ‘pionier van de  pil’ Pierre Simon, grootmeester van de  Franse loge, triomfantelijk uit: We hebben de oorlog gewonnen! Hij zag wat zovele vrome kerkleiders en gezaghebbende  theologen helemaal niet begrepen hadden. Allen verkondigden aanvankelijk luid dat contraceptie zeker niets te maken had met abortus. Zo had Pierre Simon het ook voorzien. Ze hadden niet begrepen dat het laatste onherroepelijk uit het eerste volgt omdat het dezelfde geest is. En eenmaal contraceptie algemeen aanvaard was het hek van de dam.  Al de rest volgde vanzelf. We beleven nu de waterval van morele decadentie met telkens weer nieuwe ontwrichtingen.

Een afdoende remedie

Alle goede initiatieven die tegen deze morele ontwrichting  moedig en tegen de  stroom in strijden, zijn lovenswaardig. Met al onze  ijver komen we echter meestal te laat. Het respect voor en de vreugde van de schoonheid en rijkdom van de schepping  moet hersteld worden. Men beseft niet meer dat de beleving van de  seksualiteit zoals God ze gegeven heeft, oneindig meer vreugde geeft dan alle nieuwe uitvindingen en moderne, verleidelijke spelletjes. Iedereen verlangt diep in zijn/haar hart bemind te worden en te kunnen beminnen  in een intieme en duurzame relatie. Kinderen hebben geen vroeg-seksualisering nodig.  Dat maakt hen alleen maar tot slaven van vluchtig genot en tenslotte onbekwaam om te leven vanuit de  vreugde van echte liefde.

In Duitsland werd  bijna  twee decennia  geleden al in deze zin een beweging  opgericht die inmiddels in vele landen, ook in Nederland en België bestaat. Het begon met een aangepaste vorming voor pubers en hun ouders door een gynaecologe die de alomvattende schoonheid van de schepping wil tonen: dr. med. Elisabeth Raith-Paula, Wat gebeurt er in mijn lichaam? Alles over cyclus, menstruatie, vruchtbaarheid, Betsaida, 2017. Het is een schitterende, volledige en wetenschappelijke voorstelling, aangepast aan pubers. Uiteraard vooral voor meisjes. Inmiddels wordt gewerkt aan een aangepaste vorm voor jongens. Hiermee hoeven de kinderen met hun smartphone geen enkele andere informatie meer te zoeken en lopen ze niet het gevaar verslaafd te zijn aan allerlei verderfelijke programma’s, lang voor hun ouders het gemerkt hebben. Het boek biedt de laatste wetenschappelijke inzichten en vooral de diepere zin van alles. Kinderen die zich hierin willen verdiepen krijgen een zelfbesef en vreugde die oneindig meer is dan wat vluchtig plezier. Het zelfde is beschikbaar voor gehuwden. De prachtige leer van Humanae vitae, verder uitgediept door Johannes Paulus II in zijn apostolische aansporing ”Familiaris consortio” en vooral in zijn “Theologie van het Lichaam” geven de theologische en geestelijke bezieling. De volkomen wetenschappelijke methoden van vruchtbaarheidsbeleving zorgen voor de praktische handleiding voor ieder die wil. Kinderen die de echte schoonheid van zichzelf en hun vruchtbaarheid kennen en beheersen, hebben geen nood aan de huidige verderfelijke sites en praktijken. Ouders die zelf de enkele dagen van hun gezamenlijke vruchtbaarheid kunnen bepalen worden meer zelfbewust en zijn  minder afhankelijk van dokters en apothekers. We hebben nu alle informatie die nodig is  (www.mfm-programma.be; www.nfp-nederland.nl; www.sensiplan.nl; www.nfp.be; www.sensiplan.be; www.vruchtbaarheidsbewustzijn.be).

Tot besluit

De grote moeilijkheid is dat de media hierin niet geïnteresseerd zijn omdat het commercieel niet uitgebaat kan worden. Verder blijven de machtige farmaceutische lobby’s hun chemische pillen, die voor een zelfbewuste beleving zinloos en  verouderd zijn, met commercieel succes aanprijzen. En onze  intellectuele elite, alsmede onze kerkelijke leiding is te slap en te onwetend om het belang van deze  bewuste beleving van eigen vruchtbaarheid te begrijpen en daadwerkelijk te steunen. Zij blijven hangen bij de vaststelling dat de plechtige vormselviering voor de jongeren het definitieve afscheid van de Kerk is en dat ruim 1/3e van de huwelijken op een scheiding uitdraait. We hebben de oorlog al lang verloren, voor de jongeren van 12 jaar evenzeer als voor de gehuwden, terwijl we alles in huis hebben om die oorlog glansrijk te winnen. Er zijn  overtuigde christenen,  deskundige echtparen en medici die een nieuwe geest kunnen brengen, waar heel de maatschappij beter van wordt, maar in de openbare opinie wordt hun stem nog deskundig gesmoord. We hebben de oorlog verloren, maar we hebben nu alles om een nieuwe oorlog te voeren en glansrijk te winnen. Waar wachten we nog op?

Ziehier enkele goede informatiebronnen:

Mary HEALY,  Mannen en vrouwen komen uit Eden. Een handleiding bij de
Theologie van het Lichaam van Johannes  Paulus II,
Betsaida, 2019 (uit het Engels vertaald).

Filip DE RYCKE e.a., Openheid voor het leven. Bewust en, verantwoord ouderschap volgens Humanae vitae, Betsaida, 2018

dr. med. Elisabeth RAITH-PAULA, Wat gebeurt er in mijn lichaam? Alles over cyclus, menstruatie, vruchtbaarheid, Betsaida, 2017. Schitterend geschenk voor pubers én ouders.

Daniel MAES, Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, 2017. Een uitvoerige studie van de zowel morele als fysische aspecten.

Daniel MAES, Als jullie zwijgen zullen de  stenen schreeuwen. Het menselijk leven is heilig vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood, De Blauwe Tijger, 2019. Inn dit boekje/manifest hebben we op eenvoudige wijze enkele thema’s uit vorige studie hernomen.

En dit nog

P. Daniel