Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Volgende week keer ik weer voor even terug naar de abdij van Postel-Mol. Zaterdag 12 en zondag 13 oktober  (16.15 u en 15.00 u) houd ik een voordracht voor “Echte Liefde Wacht” in  O.L.Vrouw Waver (Bosstr. 9, St. Ursula Instituut). Vrijdag 18 oktober, 19.30 u geef ik een voordracht bij de Broeders van Don Bosco, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde. Inmiddels schreef ik een manifest “Als jullie zwijgen zullen de stenen schreeuwen. Het menselijk leven is heilig vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood.” Deze tekst wordt nu uitgegeven door de Blauwe Tijger in een boekje (80 blz., 12 €). Hiermee willen we bijdragen aan de strijd tegen de morele afbraak, die ook in ons land in alle hevigheid woedt. Tevens willen we er op wijzen dat het christelijk geloof iets veel mooiers biedt dat we kunnen laten vrucht dragen. Economische en politieke  veranderingen geven een maatschappij geen welvaart en zeker geen gelukkiger samenleven  als er geen grondige morele herbronning komt. Wie wil zich mee inzetten voor deze radicale overgang van een doodcultuur naar een cultuur van het leven?

Ziehier in bijlage de kaft van het manifest met samenvatting. De figuur op de kaft is Johannes de Doper met vleugels, volgens de oosterse iconografie, omdat hij een bijzondere “gezant” van God is en tegen de aardse levenswijze inging. (Nvdr: we kunnen momenteel de afbeelding niet insluiten)

P. Daniel

Vrijdag 4 oktober 2019

Een vorming dag voor catechisten

In ons Grieks-Melchitisch bisdom (Homs-Hama-Yabroed) wordt bijzondere aandacht besteed aan de vorming van jonge catechisten. Zaterdag werd hiervoor een dag georganiseerd in Rableh waar twee van onze  medebroeders aan deelnamen. Waren aanwezig: 450 jongeren uit de verschillende parochies, nagenoeg alle priesters, onze bisschop Jean Arbach en Mgr. Dominique Rey, bisschop van Toulon-Frejus, waarmee ons bisdom een bijzondere band heeft, de afgevaardigde van de apostolische  nuntius uit Damascus. De dag  was goed gevuld met gebed en vorming. De pater franciscaan Ibrahim uit Aleppo gaf een pittig onderricht vanuit het voorbeeld van de heilige van vandaag, Franciscus van Assisi: sta op herbouw mijn vervallen Kerk. Dat had  hij begrepen bij het bezoek aan het kerkje van San Damiano en hij begon het vervallen gebouw te herstellen. Later begreep Franciscus  dat zijn  levensopdracht bestond in de geestelijke heropbouw van de grote Kerk. Dat was ook het thema van deze dag. Vele jongeren en ouderen, zowel in oost als west zijn  ontmoedigd en verward. Welke zijn de oorzaak en de remedie? Deze liggen in de  relatie met God. We moeten opnieuw God ontmoeten, Jezus Christus, liefde krijgen voor zijn Evangelie en zijn Kerk.  Wanneer deze sterker en levendiger worden, valt alles in zijn plooi. Zijn deze afwezig dan heeft niets in ons leven enige zin.

Gisteren kwamen 35 jongeren toe met twee priesters en twee vormingsleiders voor een driedaagse catechistenvorming,  onder leiding van de Salesianen van Aleppo. De groep zelf komt uit Grieks-melchitische parochies van Qousseir en Homs. De priesters zijn dus goede bekenden en dat is bijzonder aangenaam. Een van hen is de jongste priester van het bisdom die op wonderbare wijze tijdens  de oorlog aan de dood ontsnapte. De mannen die hem wilden onthoofden hebben hun werk zo slecht gedaan dat hij helemaal herstelde. De groep volgt een goed gevulde dagorde voorzien en sluiten pas om middernacht, terwijl ze om half acht hun morgengebed voorzien (in feite is het toch wel later). ’s Avonds laat houden ze nog een geanimeerde recreatie met muziek en dans.

Nvdr: Een terugblik tijdens de oorlog, een kennismaking met pater franciscaan Ibrahim, met bisschop Jean Arbach en met de inzet der Salesianen in Syrië:

Een schitterende oproep

Het Vaticaan heeft een sterke oproep gericht aan de internationale gemeenschap bij monde van staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin om de moordende sancties tegen Syrië op te heffen en de  vrijwillige terugkeer van de Syrische vluchtelingen te steunen. Verschillende kerkelijke gezagdragers in Syrië juichen deze eis toe en zeggen dat er geen alternatief is voor Bachar al Assad. De pogingen van de internationale gemeenschap om Syrië te isoleren en het volk collectief te straffen moeten ophouden. Deze eisen krijgen de uitdrukkelijke steun van de Turkse oppositiepartij CHP. Hun woordvoerder Kemal Kilicdaroglu eist  tevens het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Syrië en vraagt de oprichting  van een groep voor veiligheid en samenwerking in het Midden Oosten vanwege Irak, Iran, Turkije en Syrië. Ook Turkije zal hier veel baat bij  hebben en het zal veel beter zijn dan het blijven steunen van de  terroristen. Deze mededeling van kardinaal Parolin is in het Duits (https://www.nachdenkseiten.de/?p=55307), en eindigt met een scherp verwijt aan de persmededeling vanuit Berlijn van 26 september 2019 vanwege de ministers van buitenlandse zaken van Duitsland, Frankrijk, VK, Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië en VS. Als “kleine groep van Syrië” (eens waren de “vrienden van Syrië” met meer dan 100 landen!) klagen ze de ellende in Syrië aan (die ze zelf veroorzaakt hebben) en eisen dat Syrië de mensenrechten respecteert. Parolin laat nu weten dat hij in hun verklaring niets positiefs vindt over het opheffen van sancties, het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Damascus, de heropbouw van het land…Hun wollige verklaringen dienen alleen maar om de lijdensweg van het Syrische volk te laten voortduren. Waarom eisen ze niet de volledige ontwapening en het vertrek van de  terroristen alsook van de illegale aanwezigheid van buitenlandse mogendheden, de werkelijke oorzaak van de ellende? Het Vaticaan geeft deze keer een schot in de roos, waarmee de blunder van de brief van de paus aan Bachar al Assad over de humanitaire tragedie in Idlib goed gemaakt wordt. Deze brief was uiteindelijk niets anders dan een steun aan de druk op Syrië om de terroristen gerust te laten. Neen, samen met het politiek proces is het de plicht van Syrië om de terroristen te  bestrijden totdat  ze allemaal weg zijn. Bovendien moet de illegale aanwezigheid van Turkse, Franse, Britse en Amerikaanse troepen in Syrië eindigen. Dat is de weg naar de vrede.

Nvdr: Hierbij de getuigenis van de nieuwe aartsbisschop van Damascus, Mgr. Jano Jihad Battah, over wie de christenen in Syrië steeds beschermd en de laatste jaren gered heeft.

Naar een “genderneutrale”  zelfvernietiging

Het menselijk leven wordt steeds minder gezien als een heilige gave van God, de Schepper en steeds meer als een door mensen zelf gemaakt product,  dat technisch kan gemanipuleerd, veranderd en aangepast worden aan de heersende individuele grillen. Wordt God niet geëerd als Schepper, dan wordt ook de mens niet gewaardeerd. Zo verwordt de mens tot een auto met verwisselbare onderdelen, waarmee de handelaars gouden zaken doen. De blijde uitroep van de psalmist: “Ik dank U om het wonder van mijn leven, om alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” (psalm 139, 14) is in onze dagen bij velen ver weg. En dat is jammer want daardoor verliezen we de diepere levensvreugde en de warme sociale verbondenheid in gezin en samenleving. De openbare opinie helpt ons helemaal niet om te genieten van de schoonheid van de  schepping zoals ze gegeven is. Integendeel, voortdurend worden nieuwe technische ingrepen en snufjes voorgesteld of zelfs  opgedrongen die de eigenheid van man en vrouw,  jongen en meisje willen uitwissen, terwijl juist deze verscheidenheid onze rijkdom is. Alles wordt herleid tot donker grijs dat depressief maakt. Daarmee verliezen  tevens waarheid, schoonheid en goedheid hun waardering en de maatschappij drijft verder op leugen, lelijkheid en geweld. Alles wordt koud, geïsoleerd. Wie hiertegen protesteert wordt afgewezen en verbannen naar de poel van de conservatieve,  ouderwetse achterhoedestrijders. 

In Frankrijk mag er geen onderscheid meer zijn tussen speelgoed voor jongens en meisjes. Vermits de wereldmedia hoofdzakelijk in handen zijn van dezelfde zionistische elite pakt ook onze vrt  nu uit met “genderneutraal” speelgoed (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/27/frankrijk-alleen-nog-genderneutraal-speelgoed-een-goede-zaak-ze/).

Het lijkt een onschuldig nieuwsje maar dat is het helemaal niet. Het is een afbraak, al bij kleine kinderen, van  de creatieve vondst van de  Schepper, nl. de seksuele verscheidenheid. Aan kinderen wordt geleerd de  werkelijkheid te vervangen door een opgedrongen ideologie. De werkelijkheid van jongens die uitgroeien tot mannen en meisjes die vrouwen worden, moet vervangen worden door een grijze ideologie die voorhoudt dat alle verschillen slechts cultuurbepaald zijn. Dit gaat regelrecht in tegen de werkelijkheid. Mannen en vrouwen hebben dezelfde menselijke waardigheid maar zijn  helemaal niet gelijk. Vrouwen kunnen kinderen baren en mannen niet. En dit groot genetisch verschil is juist  de rijkdom van de menselijke samenleving. Er zijn helaas ondertussen al te  veel wetenschappelijk geïndoctrineerde leeghoofden die zo ver van de werkelijkheid vervreemd zijn dat ze blindelings  deze ideologie omarmen. Zo schermt het genoemde artikel met een “onderwijsdeskundige” van de VUB die het “genderneutrale” speelgoed toejuicht. Decennia geleden mocht ik in Zaïre enkele retraites prediken. In Lolo (Evenaarsprovincie)  zag ik jongens voetballen met een uitgeholde sinaasappel, waarvan de schil nog redelijk intact was. Verder gingen jongens met emmers het  water halen uit de rivier, terwijl de  meisjes hielpen met het klaarmaken van de maaltijden of zorgden voor een kleiner broertje of zusje. Het  onderwijsdeskundig niveau van deze mensen lag ver boven dat van onze volkomen blinde  universitaire “onderwijsdeskundige van de VUB”. Immers, deze Zaïrezen in de  brousse beleefden  de werkelijkheid door de rijkdom van de seksuele verscheidenheid te benutten en onze VUB specialiste leeft in een geforceerde ideologie, een door het “staatssysteem” opgedrongen nep-werkelijkheid.

Misschien is deze “genderneutrale” speelgoedactie zo krankzinnig dat ze zich uiteindelijk zelf corrigeert in deze zin: mijn vader reed met een kameel, ik rijd met een Rolls-Royce, mijn zoon heeft een  privéjet en zijn zoon wil weer een kameel. Hopelijk zijn er ondertussen toch genoeg mensen met gezond verstand die deze “genderneutrale” zelfvernietiging, die vele onschuldige slachtoffers kan maken,  zullen stoppen.

Nvdr: Deze video van een genderneutrale opvoeding in het vooruitstrevende Zweden willen we u niet onthouden. Arm kind (m/v/x)…

En dit nog

Hier volgt een uitgebreide  info over Syrië en de geopolitiek, beter dan ik zou kunnen geven.

Part1: https://www.youtube.com/watch?v=GVoq7g18x9o&feature=youtu.be

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=TP19wj2-1-M

Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=HSgohfeu8UA

Part 4: https://www.youtube.com/watch?v=ZE-H0yp1NCI

2 gedachten over “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

  1. Het manifest waarna pater D. Maes verwijst heb ik nog niet gevonden bij de uitgeverij ” De Blauwe Tijger “. Klopt dit ?.

    • Hebben het ook niet gevonden in het aanbod. Waarschijnlijk zal het tijdens een van zijn lezingen voorgesteld worden. We zullen de pater ernaar vragen.

Reacties zijn gesloten.