Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De oorlog tegen Syrië blijft voortduren. Iedere dag vallen er nieuwe slachtoffers van terroristische aanslagen. Iedere dag worden soldaten gewond of gedood terwijl ze hun land en volk verdedigen. Nog steeds blijft het volk verstoken van zijn noodzakelijke grondstoffen, die door buitenlandse machthebbers worden gestolen of vernietigd. Dit alles blijft in de openbare opinie verborgen omwille van een stilte in de media, afgewisseld met halve waarheden en hele leugens. Het Syrische leger schijnt wel enkele belangrijke overwinningen in de Idlib behaald te hebben maar de hel voor de bevolking die daar door terroristen met steun van het buitenland aangewakkerd wordt is nog lang niet ten einde. Daarom heeft de dynamische Italiaanse vereniging “Ora pro Siria” voorgesteld een noveengebed te houden in voorbereiding op het feest van de Hemelvaart van Maria. We willen ons hierbij aansluiten in het besef dat deze noveen even zinvol en krachtig blijft na dit grote Mariafeest. Hiervoor stelt zij deze kleine litanie voor met afsluitend gebed.

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor Syrië, bid voor ons (3 X).
Hl. Jozef, patroon en beschermer van de universele Kerk, bid voor Syrië, bid voor ons.
Heiligen van Syrië en van het Midden-Oosten, bid voor Syrië en bid voor ons Heilige Charbel, bid voor Syrië en bid voor ons Hl. Paulus, zegen het christendom in Syrië, help de christenen, vergeet deze wieg van het christelijk geloof niet Maria, Koningin van de Vrede, bid voor Syrië, bid voor ons Laat ons bidden.
God van Mededogen, Hoor het schreien van het Syrische volk. Genees hen die leiden onder het geweld. Troost hen die treuren om hun doden.
Sterk de geburen in hun zorg voor de opvang van de vluchtelingen.
God van Hoop, beziel de leiders zodat zij vrede kiezen in plaats van geweld en verzoening met vijanden. En geef ons hoop op een toekomst van vrede, gebouwd op rechtvaardigheid voor allen. Amen.

Ditmaal een kort vakantiebericht. We geven alleen maar wat nieuws uit het leven van de gemeenschap. In de bijgevoegde informatie en video’s heb je weer een overvloed aan berichten over de militaire, politieke, economische, sociale situatie in Syrië en in de wereld, alsook over de voortschrijdende morele ontwrichting in de wereld. We laten het daarbij.

P. Daniel

Nvdr: een videogetuigenis van zr-overste Agnes-Mariam de la Croix, die “een droom” heeft:

Vrijdag 16 augustus 2019

Flitsen

Familiebezoek

De zuster van een van onze medezusters kwam deze week meeleven samen met drie van haar kinderen en de verloofde van een van hen. Het was aangenaam om zien hoe elk met eigen gaven kon hulpen bij de verschillende werkzaamheden. En ’s avonds was het steevast voetbal, echt gemengd met jongens en meisjes, kinderen en volwassenen.  De verloofden wilden van de  gelegenheid gebruikt maken voor een goede voorbereiding. Voor christenen is dat op de eerste plaats een geestelijke tocht met een ernstige biecht. In de afscheidseucharistie baden we bijzonder voor hun intenties en voor alle jongeren en gehuwden. Voor de verloofden was het een definitieve stap in de  goede richting, zo hopen en bidden wij met hen.

Naar de zee

Afbeeldingsresultaat voor tartus syria beach sea

De voorbije week hebben allen hard gewerkt. Op een middag vroeg moeder Agnes-Mariam wat ieder afzonderlijk nu eens graag zou hebben. Niemand vroeg het hoofd van Johannes  de  Doper. Er kwamen wel de meest verschillende en originele wensen naar boven. Uiteindelijk was er toch een unaniem verlangen om eens  in de zee te kunnen zwemmen. En zo trokken alle zusters en kinderen zondag na de Eucharistie van 8.00 u naar Tartous terwijl de fraters thuis bleven en de moslims hun offerfeest vieren.  De thuisblijvers aten ’s middags gezellig buiten met 7 (waaronder de  conciërge). Deze zondag was een bijzonder kalme rustdag. En toch waren we blij dat de zusters ‘s avonds weer terugkeerden. Yakub vertelde enthousiast over de hoge golven, de Russische boten en vliegtuigen die hij gezien had.

Nvdr: deze beelden van de Russische marine, die een basis heeft in Tartous, zijn drie jaar oud.

Hoogfeest van het Ontslapen van Maria

Maria Hemelvaart wordt hier volgens een oude traditie genoemd: het ontslapen van Maria. Als voorbereiding werd heel de nieuwbouw gepoetst van het dak tot de grote  ruimtes. De vespers van de vooravond waren bijzonder plechtig. De Eucharistie op het hoogfeest zelf was een byzantijnse dienst met achteraf de wijding van olie, wijn en brood. Hiermee werden de gelovigen gezegend en ze kregen een stuk brood in wijn gedompeld. Na de dienst kwamen enkele priesters en priesterstudenten van het bisdom Fréjus-Toulon uit Zuid Frankrijk, dat verbonden is met ons  bisdom. Daarna kwam ook onze bisschop en de voormalige minister van “reserve” (wat met voeding te maken heeft), met nog enkele mensen. Het was een gelegenheid om samen in de kleine binnentuin het middagmaal te organiseren. Er was eten en er waren stoelen. Ieder kreeg een bord met de gewenste hoeveelheid. De rest was improvisatie.

Nvdr: De paus stuurt ter gelegenheid van O.L.V. Hemelvaart 6000 gezegende paternosters, gemaakt door Hulp voor de Kerk in Nood:

Nvdr: Tussen Tartous en Homs ligt Marmarita. Daar wordt elk jaar O.L.V. Hemelvaart nog steeds gevierd met een processie… euh… uitbundige carnavalsoptocht. Tijdens de heerschappij der moslim terroristen kregen de christenen, voornamelijk grieks-orthodox, het zeer zwaar te verduren. Dit jaar viel de christelijke feestdag samen met Eid (islamitisch Offerfeest). Gaf blijkbaar geen probleem. Feest vieren kan je ook samen.

Beelden van de voorbereidingen en van de optocht. Het voelt enigszins raar een Mariabeeld te zien meedragen tussen allerlei verklede groepen en merkwaardige attributen, zoals papier maché olifanten … Geef toe: we zien het hier nog niet gebeuren…

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, menigte en buiten
Afbeelding kan het volgende bevatten: 9 mensen, lachende mensen, mensen op toneel, staande mensen, menigte, kind en buiten

Reacties

Mijn eenvoudige mededeling van vorige keer over studies die de ware oorsprong van de islam onthullen, heeft onverwacht veel bijval gekregen. Meer dan anderhalf miljard mensen op aarde menen (min of meer) dat de islam de beste samenleving voortbrengt, dat de Koran het meest volmaakte woord van God zelf is, dat Mohammed de verwachte profeet Gods is en Mekka vanaf het begin het centrum van de wereld.  Wanneer historische studies aantonen dat hiervan niets klopt, zal dit  niet onmiddellijk veel invloed hebben. Wel kan het een belangrijk begin zijn van een wereldwijde bewustwording van de waarheid, en dit kan moslims ooit  bevrijden uit de strikken van leugen en bedrog waarin ze gevangen zitten.

En dit nog