Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Idlib (N-W van Syrië), in handen van terroristen,  met een bevolking van ongeveer 3 miljoen, blijft het grootste gevaar voor de ontwrichting van Syrië. Vandaar blijven de terroristen Aleppo, Lattakia en Hama aanvallen. Voorheen konden gebieden onder controle van terroristen bevrijd worden, waarbij de strijders de keuze hadden zich over te geven of naar Idlib te trekken. Nu blijft er geen andere vluchtplaats meer over.

Daarom heeft Aboe Mohammad al-Golani, leider van de  grootste met Al Qaida verbonden groep, zijn strijders opgeroepen hun “religieuze plicht” tot het uiterste te vervullen, d.w.z. te strijden tot de dood. Bovendien zijn er nog de Chinese soennieten, Oeigoeren* uit het westen van Xinjang. Keren zij terug naar China dan wacht hen de doodstraf. Zij zijn met een 18.000 (samen met hun families naar schatting 40.000). Ze zijn nauw verwant met Turkije en verenigd in de “Turkistan Islamitische Partij”, onder leiding van Ibrahim Mansour. Ook zij zullen dus vechten tot de dood. (*Nvdr: Verneem hier meer over de Oeigoeren in Idlib)

Er is geen gevaar dat  vanuit Idlib opnieuw Syrië ingenomen kan worden. Dat is voorbij. Er is wel een gevaar dat de bevrijding van Idlib zeer kostelijk zal worden aan mensenlevens en vernietiging van infrastructuur. Twee maanden intense bombardementen en gevechten vanwege Syrië en Rusland hebben al een paar duizenden slachtoffers gemaakt (terroristen, burgers, soldaten) en eigenlijk niet de verwachte resultaten voor de bevrijding  opgeleverd. Hier tegenover staat dat Hezbollah nog niet gevraagd werd zich hier in te zetten en dat de Russen heel hun macht nog niet hebben ontplooid.

Voor Syrië is het onbespreekbaar dat een zo grote kankercel van terroristen terreur, dood en vernieling kan blijven zaaien. Syrië wil ook Idlib bevrijd zien. Dit is echter een veel ruimere strijd dan tussen Syrië en een groep terroristen. Het is duidelijk dat hiervoor ook een politiek akkoord nodig is met de grote mogendheden. Wat hier gebeurt overstijgt Syrië.

Turkije blijkt zijn droom te blijven koesteren van een uitbreiding van het Ottomaanse rijk met het noorden van Syrië. Geen wonder dat het zijn afspraken  omtrent het  staakt het vuren door de terroristen niet kan of wil nakomen. De VS bezetten nog steeds illegaal met de Koerden de rijkste Syrische oliebronnen aan de Eufraat en geven aan Israël de mogelijkheid om mee de gestolen olie te verdelen (tegen alle internationaal recht en de conventies van Geneve in). Daarmee blijft het Syrische volk verstoken van 90% van zijn olie. Her en der blijken er over het land verspreid nog slapende cellen te zijn die aanslagen kunnen plegen.

Een lichtpunt in deze eindeloze ellende is de steeds grotere vastberadenheid en solidariteit van het Syrische volk om zijn soevereiniteit tot de laatste centimeter te herwinnen en zijn land en samenleving terug op te bouwen. Syrië heeft het recht en de plicht voor zijn eigen bestuur te zorgen, zonder buitenlandse militaire tussenkomst, zonder fel geïnteresseerde NGO’s en zonder agentschappen van de UNO die door het westen gecontroleerd worden. Moge God dit gemartelde volk en land zegenen en de christenen de kracht verlenen hierbij  de bijzondere bouwers te blijven van een harmonieuze en vredevolle samenleving met een rijke menselijke en van christelijke waarden doordrongen cultuur.

P. Daniel

Vrijdag 19 juli 2019

O.L.Vrouw van de Karmel

Het feest van O.L.Vrouw van de Karmel op 16 juli is in de byzantijnse liturgie niet voorzien maar omdat deze gemeenschap een sterke karmelietaanse spiritualiteit heeft, vierden we dinsdag als een hoogdag volgens de liturgie van Harissa, het karmelietessenklooster in Libanon waar moeder Agnes-Mariam 21 jaar leefde. De twee elementen van de spiritualiteit van dit feest zijn: de vurige ijver van Elia voor God en de algehele toewijding van Maria. Bij deze gelegenheid heeft moeder Agnes-Mariam  tweemaal hierover een bezinning gegeven en daarmee ook de betekenis van ons kruis toegelicht. Maandag morgen kreeg voor die gelegenheid de  koer voor het Mariabeeld een grondige poetsbeurt. Omdat het overdag erg warm is, was nagenoeg de hele gemeenschap ’s morgens vroeg al in de  weer.

Bezoekers en blijvers

Een jonge man van de Grieks-katholieke parochie in Damascus die verantwoordelijk is voor de catechese van de kinderen wil deze week bij ons in bezinning doorbrengen om Gods wil over zijn leven te leren kennen. Hij heeft inmiddels 4 jaar geneeskunde voltooid. Een Grieks-orthodoxe priester wil enkele dagen blijven om kennis te maken. Hij is pastoor in een parochie in Tripoli (Libanon). En de Libanese orthodoxe monnik en diaken die een tijd geleden een week bij ons verbleef is nu teruggekeerd om te blijven. Hij heeft acht jaar gedoceerd in de Libanese universiteit van Notre Dame de Louaize en elders. De Lauden van het feest van O.L.Vrouw van de Karmel werden plechtig voorgegaan door deze Libanese priester en de diaken, waarna ik de eucharistie celebreerde.  En woensdag nodigde abouna Georges van Qâra deze Libanese priester, de  diaken en mij uit om zijn parochie te komen bezoeken. We gingen naar de St Michaelkerk, naar het kleine orthodoxe kerkje van de 4e eeuw en bezochten verschillende  families, die ons allen even dringend uitnodigden om te blijven eten, wat we bij de laatste familie ook deden. Onze orthodoxe vrienden hebben er  geen enkele moeite mee om hun dankbaarheid telkens uit te drukken  in een liturgische zang. En ze zingen niet met een fijn piepstemmetje maar uit volle borst als een donder die uit de Libanon komt.

De oorzaak van de vloedgolf van immigratie… vroeger en nu

Syriërs die willen vertrekken naar het buitenland worden door ons niet aangemoedigd. We trachten mee te werken aan de heropbouw van dit land en jongeren uit te nodigen ook hun beste krachten in te zetten voor hun land en volk. Anderzijds kunnen we het niemand  kwalijk nemen dat hij of zij elders een veiliger bestaan en een betere toekomst zoekt. Eind  vorige week werd  de grote gaspijp van al-Shaer naar Ebla (Homs) die verschillende centrales voorziet gesaboteerd, de VS houden nog steeds met de Koerden de rijkste Syrische oliebronnen bezet en voor de verdeling van de gestolen olie zorgen de zionisten, waarbij het Syrische volk, de rechtmatige eigenaar in grote moeilijkheden achter blijft, vanuit Idlib blijven buitenlandse mogendheden de dodelijke aanvallen op de bevolking steunen en een goed uitgekiende nieuwe tactiek, afgezien nog van de  blijvende  sancties is nu het afstoken van de oogst. Neen, dat ontmoedigde Syriërs vertrekken kunnen we hen niet kwalijk nemen. Het is echter dringend  nodig dat we de oorzaak van deze ellende erkennen. Het fabeltje over de slechtheid van die regering en die zogenaamde voortdurende  burgeroorlog van de mensen zelf onder  elkaar, moet ophouden en het westen moet erkennen dat het zelf de oorzaak van die ellende is,  was en blijft. Nogmaals, als uw huis onder water staat moet je niet eerst emmers, aftrekkers en dweilen gaan zoeken maar de oorzaak uitschakelen en de kraan dicht draaien. Volgens Andre Vltchek is de oorzaak nog steeds  het uitmoorden van volkeren en plunderen van landen in alle uithoeken van deze wereld door Europa en Noord Amerika (mondialisation.ca, 14 juli 2019: https://www.mondialisation.ca/pourquoi-les-arguments-anti-migrants-sont-ils-de-la-pure-hypocrisie/5635342). Andre Vltchek  is in Rusland geboren maar werd Amerikaan, politiek analist en filmmaker. Hij leefde in de VS, Chili, Peru, Mexico, Vietnam, Samoa en Indonesië. Volgens hem moesten ongeveer één miljard mensen in  landen over de hele wereld verspreid, sterven om het westen uit te bouwen zodat Europa en de VS eigenlijk niet meer behoren aan de volken van Europa en de VS. Voor hem is het westen ook de meest gewelddadige beschaving ooit en komen immigranten eigenlijk gewoon terug halen wat het westen van hen gestolen heeft. Zo vindt hij de stoere anti-immigratietaal hypocrisie. Zijn besluit is: ofwel laten we hen binnen, we verwelkomen hen, vragen om vergeving en geven hen vergoeding  zodat ze schadeloos gesteld worden, ofwel breken ze  zelf de  poorten open. Ziehier enkele ongezouten uitspraken, die we wel met vele nuances kunnen omgeven maar waarmee zijn duidelijke boodschap niet kan ontkend worden.

 “Van op afstand gezien zijn de (anti-immigratie) argumenten schandalig en zelfs beledigend, tenminste voor de miljard mensen die hun leven verloren in de loop van de geschiedenis, als slachtoffer van volkerenmoorden door het Europese en Amerikaanse expansionisme. En ook voor hen die vandaag zien hoe hun land geruïneerd werd, hun bestaansmogelijkheden vernietigd, hun politieke vrijheid afgenomen en tenslotte hun vrije en onvoorwaardelijk intrede geweigerd. Het gaat om immigratie in dezelfde landen die alle internationale regels met voeten blijven treden, terreur en verwoesting blijven zaaien praktisch in alle hoeken van de  wereld

 “Bijna alles (theaters, scholen, ziekenhuizen, parken, spoorwegen, fabrieken en musea) werd voorheen gebouwd, letterlijk, op de rug en met het bloed van de  veroverde volken. En in onze tijd is er niets veranderd. Europa en later Noord Amerika hebben heel de planeet veroverd. Ze hebben geplunderd, gedood, slaven gemaakt en gemarteld. Ze hebben alles gestolen en niets teruggegeven, tenzij een godsdienst en een  bende slaafse en vergiftigde “elite”, die het land blijven plunderen in naam van het westen. Bijgevolg hebben Europa en Noord Amerika op krediet gebouwd en dit krediet is nu op.”

Het westen is beducht voor een bewustwording onder de volken  waarbij de regeringen zich inspannen om de levensstandaard van hun volk te verbeteren en de natuurlijke bodemrijkdommen voor eigen volk te gebruiken. Dit domino-effect wil het westen tegen iedere prijs verhinderen.

“Het westen heeft geduchte en gehoorzame  slaven nodig, geen grote helden of briljante denkers! Om het “domino effect” te stoppen moesten  miljoenen mensen sterven bij de staatsgreep van 1965 in Indonesië, Indochina (Vietnam, Laos en
Cambodja), de Democratische Republiek van Kongo, Irak, om maar enkele van de ongelukkige landen te noemen”

 “Ik ben geschokt wanneer ik vaststel dat sommige van mijn  Spaanse vrienden die voor de UNO werken geen enkel idee hebben van de  barbaarsheid die hun land bedreven heeft in Centraal Amerika en Zuid Amerika”.

En dan de muur tussen de VS en Mexico! Vooreerst hebben de VS al de helft van Mexico gestolen. En telkens wanneer een democratisch verkozen regering voor het volk wil werken, sturen de  VS doodseskaders om de regering omver te werpen en het land te plunderen. “Hebben de mensen van Guatemala, Salvador, Honduras of de Dominicaanse Republiek niet het recht de buit achterna te komen en zich te installeren in de VS?”

De westerse redenering is eenvoudig: wij mogen aanvallen, stelen en immigreren waar we willen omdat wij het blanke ras zijn met een hogere cultuur en vooral met veel betere wapens. De anderen moeten ver van ons weg blijven. Doen ze dat niet dan zorgen we dat ze verdrinken of opgesloten worden in kampen.

“Na de oorspronkelijke bevolking (van Noord Amerika…) te hebben uitgemoord, wat gebeurde er toen? Miljoenen Afrikanen werden geketend, door de Europeanen tot slaven gemaakt om “de nieuwe wereld” op te bouwen. Mannen werden gemarteld en van hun menselijke waardigheid ontdaan. Vrouwen werden vastgebonden in kampen en verkracht, dag na dag, door de blanke eigenaars van de plantages. Democratie. Vrijheid. Op zijn westers”.

 “Het gigantische en super rijke Europa kan zelfs geen miljoen mensen opvangen uit het Midden Oosten dat geruïneerd werd? Echt niet? Het kleine Libanon (nvdr: met een eigen bevolking van 4 miljoen en anderhalf miljoen Palestijnse  vluchtelingen!) heeft de vloedgolf van 2 miljoen vluchtelingen overleefd, bovenop de Syrische crisis. De criminaliteit is niet als een pijl naar boven geschoten en het land is niet ingestort. Weet je waarom? Omdat het Libanese volk een hart heeft en een fatsoen. Het westen heeft dit niet”.

En dit nog