Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede vrienden

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de VS zich laten gelden als de onbetwiste wereldheersers. Met hun meer dan 800 militaire bases over de hele wereldbol verspreid, hebben ze ‘n 50 tal “regeringswissels” georganiseerd, 20 à 30 miljoen mensen gedood met daarbij voor iedere dode ‘n tiental gewonden en gehandicapten, de hongersnood, de vluchtelingenstroom, de verwoestingen van infrastructuur en milieu, het roven van de bodemrijkdom en tenslotte de morele, geestelijke ontwrichting van  het volk. Sommigen voeren onmiddellijk als vergoelijking aan: ze hebben ons van het nazisme-fascisme bevrijd. En dit is maar heel gedeeltelijk waar.  Er zijn ‘n 400.000 Amerikaanse soldaten gesneuveld terwijl Rusland en China een immens hogere prijs aan mensenlevens betaalden, respectievelijk 26 en 20 miljoen!*

*Nvdr: ter illustratie en reflectie:

Voorlopig blijven de VS nog even de machtigste natie op politiek, economisch en militair gebied.  Het internationaal recht en de soevereiniteit van de volken kunnen ze tot heden nog negeren  door hun wet van de jungle,  de wet van de  sterkste.   Er zijn echter belangrijke verschuivingen bezig. Op regionaal vlak spelen andere grootmachten de hoofdrol en de VS zijn  niet meer in staat om hun hegemonie over heel de wereld te handhaven.

Rusland heeft als eerste in Syrië de VS op het slagveld weerstaan. Er is geen twijfel aan dat het ook in Venezuela, Libanon en Oekraïne hetzelfde kan en zal doen, indien nodig. Van een alleenheerschappij gaan we naar een multipolaire wereld. Het Amerikaans imperialisme staat op instorten, al kan dit nog langer dan een decennium duren voor het zo ver is. De NAVO en de EU als vazallen van de VS met hun vastgeroeste  koloniale geest, kijken voorlopig nog de andere kant op en blijven de VS bijna blindelings volgen. Voor de Amerikaanse elite behoren China en Rusland tot de as van het kwaad en brengen het evenwicht en de veiligheid van de wereld (nl. het Amerikaans imperialisme) in gevaar. In plaats van over te gaan naar samenwerking  blijft deze elite onverminderd streven naar een (onmogelijk) herstel van hun overheersing door nog meer dreiging, arrogantie, confrontatie, oorlog, sancties, boycot…  En zo werkt deze elite zonder het te beseffen aan een versnelde zelfdestructie.

Vladimir Poetin heeft de VS  nochtans met woord en daad duidelijk gewaarschuwd. Op de 70ste algemene vergadering van de VN (28 september 2015) zei de Russische president onder meer het volgende: “De organisatie van de VN is uniek op gebied  van wettelijkheid, vertegenwoordiging en universaliteit. Iedere poging om de wettelijkheid van de VN te ondermijnen beschouwen we als uiterst gevaarlijk. Dat kan de ineenstorting meebrengen van de gehele architectuur van de internationale relaties, zodat er geen  enkele andere regel meer geldt dan het recht van de macht. Zo wordt de wereld geregeerd door egoïsme i.p.v. gezamenlijke inzet, door dwang i.p.v. gelijkheid en vrijheid. In plaats van soevereine staten blijven er dan alleen nog kolonies over die van buiten af gecontroleerd worden”.

In deze toespraak kondigde hij ook aan dat Rusland  Syrië zou helpen om zijn  soevereiniteit te bewaren. En de volgende dag waren de Russen al in Syrië. Rusland is de enige grootmacht die met succes op het slagveld de VS weerstand heeft geboden. Dit betekende voor Syrië een beslissend keerpunt. Bovendien schuift het centrum van de wereld steeds meer van het westen naar het oosten, rond China-Rusland.

Je krijgt een verslag van het leven in de  gemeenschap, waarna ik een paar erg goede en belangrijke artikels wil aanbevelen over de toestand in de wereld. Tenslotte krijg je weer een overvloed aan  informatie met foto’s en video’s over wat er in Syrië en in de  wereld gaande is.

P. Daniel

Vrijdag 3 mei 2019

Feestelijk ontbijt

Iedere zaterdag komt  een groep gehandicapten uit Qâra de dag doorbrengen met ons. De zaterdag van de paasweek was het feest. De moeders van de gehandicapten  hadden een uitgebreid ontbijt klaar gemaakt en iedereen van de  gemeenschap moest mee komen eten. Aan het Mariabeeld op de koer werd een tapijt op de grond gelegd en allen zaten er rond: eten,  kwebbelen en lachen. Zij zijn mét hun fysische en psychische beperktheden een zegen voor de samenleving!

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De voorbije zondag, door Johannes-Paulus uitgeroepen tot zondag van de  goddelijke barmhartigheid (in navolging van de Poolse heilige Faustina), was in het oosten de zondag van de zogenaamde “ongelovige” Thomas, hier ook de zondag van de “”vernieuwing” genaamd. Na de Byzantijnse eucharistie met abouna Georges vierden we aan tafel de 19e verjaardag van zijn priesterwijding. Daarna maakten we ons klaar om naar de bergen te rijden om daar aan een beklimming te  ondernemen

Een Vlaamse-Nederlandse groep op bezoek

Terwijl  we wilden vertrekken kwam juist een groep van 7  toe: 3 jongens en  4 meisjes, o.l.v. een Vlaming van het geopolitiek instituut Vlaanderen-Nederland. Een van de dames is de moedige, Nederlandse uitgeefster van “de Andere Krant”. Een Nederlandse jongen  is medewerker van onze vertrouwde en snelst groeiende uitgever de Blauwe Tijger. Een Zweeds meisje is uitgeefster van “NyaTider” (News Time) en een lieve vriendin uit Damascus was hun tolk. Vier van hen wilden mee naar de bergen en ze hebben ervan genoten. Ondertussen maakten we met de drie andere meisjes een tocht op het terrein. We namen daarna het avondmaal samen met de gemeenschap en de kinderen. Vervolgens was het tijd  voor een kennismaking en een delen onder elkaar. De volgende twee dagen organiseerden we voor hen enkele uitstappen: naar  onze humanitaire centra in Qâra, Sadad, Mar Mussa, Yabroed, Homs met een bezoek aan het graf van pater Frans van der Lugt s.j.**

**Nvdr: Lees ook: 11.5.14 “Inwoners Homs zijn pater Frans niet vergeten” met ingesloten beeldmateriaal en poco stem op de achtergrond… “door wie hij vermoord is, is niet duidelijk… mogelijk rebellen” :

Eerste videobeelden van het graf van pater Frans van der Lugt sj 1

’s Avonds werden de ervaringen gedeeld. Niemand had zich ergens onveilig gevoeld, integendeel. Toch hadden allen vanwege ouders en familie een angstige bezorgdheid mee gekregen.  Elk van hen zal nu op eigen wijze kunnen getuigen van wat ze zelf hier beleefd hebben, wat het normale toeristische verkeer ten goed kan komen en dus ook kan helpen om het land weer op te bouwen. Woensdagmorgen vertrok de groep langs de Bekavallei*** weer naar Beiroet. Het was een (veel te) kort bezoek van een bijzonder sympathieke groep. We hopen dat het niet al te lang meer duurt vooraleer we jongerenkampen kunnen organiseren met tochten en overnachtingen in de woestijn  en de bergen, stiltebeleving, samen werken, bidden, vieren  en bezinnen… om hen te helpen als dynamische gelukkige mensen hun eigen roeping in deze wereld te ontdekken en te beleven.

***Nvdr: Bekaa vallei: beelden begin zomer 2018

Moslimmeisjes en de Eucharistie

De laatste tijd krijgen we minstens twee groepen per dag op bezoek. Terwijl onze Belgische vrienden vertrekken, komt  een autobus toe met schoolmeisjes uit Qâra. De grote binnenkoer is gans de voormiddag vol met joelende en spelende kinderen. In afzonderlijke groepen krijgen ze ondertussen een rondleiding. Daarna zitten ze in groepjes te eten en ze hebben alles zelf bij. Ook een klein gasvuurtje waarmee ze thee maken. Er werd hen verteld dat we om 15.00 u de Eucharistie vierden in de kleine kapel van de nieuwbouw (niet in de kerk omdat er aan de voorkant werkzaamheden bezig zijn met ronkende machines). En zo zaten ‘n 35 meisjes op de grond in de kleine kapel die daarmee afgeladen vol was. Gewoonlijk verlaten moslims na enige tijd de kerk, maar deze meisjes zijn  gedurende gans de Eucharistie gebleven. We hebben hen ook duidelijk en eenvoudig trachten uit te leggen dat God ons geschapen heeft om gelukkig te zijn en lief te hebben, niet om oorlog te voeren, dat Hij zelf onder ons geleefd heeft in de Persoon van Jezus Christus, die ons zo lief gehad heeft dat Hij zijn leven voor ons gegeven heeft, wat wij nu vieren in deze Eucharistie en dat Hij ons vraagt elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Mijn Franse uitleg werd keurig door fr. Jean in het Arabisch vertaald. Een bijzondere ervaring met erg geïnteresseerde meisjes.

Intrede in het eeuwige Pasen

Deze week stierf  de moeder van zr. Claire-Marie in de gezegende leeftijd van 94 jaar (geboren in Phnom-Penh, gestorven in Saint Malo).  Vandaag kwam abouna Georges om een byzantijnse eucharistieviering te houden op de tijd dat deze moeder van een zeer groot gezin begraven wordt in Frankrijk. Zo waren we allen in gebed, geloof, hoop en liefde verenigd. Enkele goede vrienden uit Qâra, vooral vrouwen, waren eveneens aanwezig. Na de dienst was er weer de  zegening met gewijde olie en uitreiking van brood in wijn gedompeld. Achteraf kwamen allen samen rond zr Claire-Marie voor een soort geïmproviseerde koffie.

Naar een post “nieuwe wereldorde” periode?

Als je met je fiets in de tegenovergestelde richting wil rijden, hoef je maar te stoppen en je fiets om te draaien. Met een zeeschip is dat al heel moeilijk en vraagt veel meer tijd. Zo is het ook, nemen we aan,  met de nieuwe wereldorde, gedirigeerd door vrijmetselaars, zionisten en satanisten, een elite met macht op het allerhoogste wereldniveau. Deze wil alle menselijke en vooral christelijke waarden omvormen en vernietigen door arrogantie, kolonialisme en imperialisme. In Frankrijk waren er in 2017 alleen al  878 aanslagen en ontheiligingen van kerken en het lijkt niet eens de moeite er iets tegen te doen. Overigens is ook alle onderzoek naar de oorzaak van de  brand van de Notre-Dame van Parijs deskundig gesmoord. Als het werkelijk een ongeval zou zijn, heb je geen reden om ieder onderzoek zo krampachtig te beletten. Aanslagen tegen moskeeën en vooral synagogen worden zonder eind gedramatiseerd maar de aanslag tegen kerken in Sri Lanka met niet minder dan 350 doden  en 500 gewonden, lijkt op een soort “piesfoelle” actie met ongewilde, spijtige afloop! Welt am Sonntag, 1 mei 2019 verwijst naar de 30.000 aanslagen van islamisten in de wereld sinds 11 november 2001 met ‘n 150.000 doden. Neen, de machten achter de geestelijk verwoestende nieuwe wereld(wan)orde zijn wereldwijd in volle actie. Ze willen een nieuwe  samenleving met een economie die de massa tot slaven maakt van een elite en een totalitaire politiek met grote debatten waarbij het  volk ver gehouden wordt van de echte beslissingen.

Ik herinner me twee bijzonder degelijke artikels over de situatie in onze wereld, die destijds een grote indruk op mij maakten. Ik heb ze even opgezocht. Hier zijn ze voor wie interesse en geduld heeft en beter wil begrijpen in welke wereld wij leven. Al zijn de organisatoren van de nieuwe wereldorde  ook erg machtig, wij beschikken over geestelijke wapens die het kwade kunnen en zullen overwinnen, hoe zwaar de prijs ook moge zijn. Een groeiende  bewustwording van de volken kan broederlijkheid gelijkheid en vrijheid helpen herstellen zonder de barbaarse Franse Revolutie te moeten overdoen.

https://www.globalresearch.ca/us-has-killed-more-than-20-million-people-in-37-victim-nations-since-world-war-ii/5492051. Een zeer goed gedocumenteerde en gedetailleerde studie van James A. Lucas, 20 januari 2015

https://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/ Vertrouwelijke en eerlijke mededelingen van Robert Kennedy jr, zoon van de  vermoorde broer van president John Kennedy.****

****Nvdr: bijhorende achtergrondinformatie:

https://www.mondialisation.ca/de-1945-a-aujourdhui-20-30-millions-de-personnes-tuees-par-les-usa/5628997 van Manlio Dinucci, 20 november 2018

En dit nog

P. Daniel