Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Vrijdag 18 januari 2019
Vanuit het VS staatssecretariaat voor ‘nationale veiligheid’ klonk een tijdje geleden op bombastische wijze een waarschuwing aan de Syrische president om niet opnieuw chemische aanvallen te plegen. Zover zijn we nu. Geheime diensten van de westerse mogendheden hebben met terroristen en vooral met de Witte [Sc]Helmen al jaren chemische aanvallen gepleegd op onschuldige burgers en nu gaan ze een dramatische waarschuwing sturen naar de Syrische president, die nooit chemische wapens gebruikte en alles heeft laten opruimen.

Een niet gedrogeerde westerling weet hierbij al dat ze weer iets van plan zijn. En inderdaad, dinsdag meldt Interfax news agency, vanuit Russische bron dat terroristen, geholpen door buitenlandse geheime diensten, bezig zijn met het voorbereiden van chemische aanvallen in Lattakia, Idlib, Aleppo en Hama tegelijk. We hopen dat de Russen en de Syriërs de ontwikkelingen op de voet kunnen blijven volgen en openbaar maken om deze waanzin te stoppen.

Als het van Donald Trump afhangt zal het Amerikaans imperialisme eindigen. Het grootste gevaar komt echter van hen die hem het meest steunen: de evangelische christenen. Zij verloochenen alle menselijke, Bijbelse, evangelische en christelijke waarden om het satanische vernietigingswerk van de zionisten onvoorwaardelijk te steunen. In hun blindheid menen ze aan de kant van ‘het ware Israël’ te staan.

Er zijn verder nieuwe (eigenlijk oude) kapers op de kust. In Frankrijk heeft altijd een koloniaal streven geleefd over alle partijen heen, vanuit een algemeen aanvaarde overtuiging dat zij elders de beschaving moeten brengen. Jean-Yves Le Drian, Franse minister van buitenlandse zaken, zegt nu 1 miljard € te zullen geven voor de heropbouw van Irak maar hij wil wel in Irak permanente militaire bases om in Syrië te kunnen ingrijpen! E. Macron wil tegen Syrië oorlog blijven voeren, ook zonder de VS. Als antwoord op de grote onrust in eigen land kan hij dan naar buiten het beeld ophangen van de grote wereldverbeteraar, terwijl hij zijn eigen land tot een politiestaat omvormt.

De Turken blijven de Ottomaanse droom koesteren om hun rijk uit te breiden met NO Griekenland, N Cyprus, NW Syrië en een stuk van Irak. Erdogan wil al vast aan de Turkse grens met Syrië een “veilige zone”, door hem gecontroleerd, van 32 km breed en 460 km lang. S. Lavrov heeft vanwege Rusland geantwoord dat dit Syrisch grondgebied is en volledig onder controle van Syrië moet komen. Theresa May had vanaf het begin aan Trump al voorgesteld om het Angelsaksisch leiderschap over de rest van de wereld te herstellen maar dat is niet aan D. Trump besteed. Met een Brexit de hulp van de EU vragen zal moeilijk zijn, hoewel je nooit weet hoe het uitdraait. Nu probeert ze het Brits imperium te herstellen met de hulp van China.

De barbaarse overheersing door het “christelijke westen” over de rest van de wereld begon al met Christoffel Columbus en Vasco da Gama in de 15e eeuw. Het is een geschiedenis van gruwelijke onderwerping en uitbuiting door martelingen, ontvoeringen, slavernij, en moorden. Na de Spanjaarden en de Portugezen deden de Hollanders, de Engelsen en de Fransen hetzelfde. Nu heet dit globalisatie, mondialisatie en nieuwe wereldorde. We begrijpen dat Chinezen zeggen: “Jullie ‘christelijke’ wereldbeschaving is mislukt”. Als dit zo is, komt dit echter niet doordat die beschaving “christelijk” is maar door het feit dat ze alles behalve christelijk is. G.K. Chesterton zei het heel humoristisch al. Tegen het christelijk geloof kan geen enkele zinnige opmerking gemaakt worden, tenzij… dat we er nog niet aan begonnen zijn!

Je krijgt berichten uit het leven van onze gemeenschap met foto’s*, een vurig pleidooi tegen het laatste bolwerk: een anti-katholiek syndroom en een overvloed aan info en video’s, nu “golfbrekers” weer terug is.
P. Daniel

*Nvdr: het spijt ons: de foto’s kunnen wij niet plaatsen wegens technische moeilijkheden, maar wij kunnen u wel deze video’s aanbieden over het leven in en rond Mar Yakub in de winter 2012 en van pater Daniëls 80ste verjaardag deze zomer.

Vrijdag 18 januari 2019

Uit het leven van de  gemeenschap Mar Yakub

Zegening van het terrein

Op zondag wilde onze bisschop Mgr Jean Arbach bij ons zijn. Tijdens  de eucharistie verkoos hij in de eerste ‘stal’ te zitten, naast de kribbe, terwijl abouna Georges voorging in de byzantijnse  liturgie en ik assisteerde. Al celebreert de bisschop zelf niet, er zijn verschillende  gelegenheden gedurende de dienst waarbij de priesters naar hem toe komen om de zegen te  vragen. Hij hield wel de homilie en sprak over het Licht dat met Jezus in de  wereld gekomen is en ons uitnodigt daaraan deel te nemen. Na de mis was er een ontmoeting met Arabische koffie,  Syrische zoetigheden en uitwisseling van de Kerst- en Nieuwjaarswensen. Tevens werd het plan besproken om hier op 29 september 2019 een dag te organiseren, waarop ‘n 500 jongeren verwacht worden. De bisschop moest weer voor het middagmaal vertrekken. In de namiddag was de zegening van het terrein voorzien. Als priester in liturgisch gewaad beklom ik de ezel, die door Firaaz geleid werd. In het begin scheen de zon nog maar al vlug werd het koud. Bij het huis van het moslimgezin van abou Chalil, aan de andere kant van het terrein, hielden we pauze, we zegenden het huis, waarin bij de inkom al meteen een grote icoon van Maria hangt. We kregen dadels,  dronken iets warms en vertrokken om langs de schaapskooi terug te keren. Op deze rotsige en heuvelachtige woestijngrond wist de ezel telkens de veiligste weg te kiezen.  Ziehier*, ergens op het terrein het uitvoerend comité. Let op, die met vier poten, dát is de ezel: *Nvdr: de foto’s kunnen wij niet plaatsen.

De grote stilte

Ondanks vele en lange stroom- en internetonderbrekingen zijn we er toch in geslaagd zondagavond het laatste deel te bekijken van de bijna 3 uur durende  film  “De grote  stilte” (Philip Gröning, 2005) over de kartuizers van de  Grande Chartreuse nabij Grenoble. Het is merkwaardig dat deze film, waar geen actie in zit en waarin nagenoeg niets te horen is ook kinderen zo sterk kan aanspreken. Alleen op het einde is er een blinde monnik die enkele eenvoudige maar indrukwekkende woorden spreekt. (Nvdr: hieronder een korte inleiding. De volledige film kan u hier bekijken.)

In 1084 koos de heilige Bruno dit ruwe massief omdat het niet door mensen kan gemanipuleerd worden. Deze natuur is te nemen zoals ze is. Bij het begin van de stichting van de orde was er al een grote lawine waardoor 7 monniken werden bedolven en stierven. De drie anderen bouwden het klooster verder op, waar de huidige gebouwen nu staan.

De filmmakers moesten jaren wachten om te mogen beginnen en toen was de gemoedelijke Nederlander, dom Marcellijn Theeuwes overste. Hij was tevens generale overste  van alle 24 kartuizerkloosters in de wereld. De monniken leven in stilte en eenzaamheid. Zij vormen wellicht de enige orde die nooit een  hervorming gekend heeft omdat ze die niet nodig had. In stilte en eenzaamheid vinden de monniken vooreerst zichzelf, vervolgens God en dan de gemeenschap en de hele wereld. We weten van sommige mensen die felle kritiek hebben op iedereen en alles om hen heen, dat zij in feite zichzelf verwerpen en hun duistere kanten niet kunnen aanvaarden. Het ware beter niet weg te lopen van zichzelf om uiteindelijk te ontdekken dat er ook iets ongemeen moois is in ons, dat we Gods beeld in ons dragen, dat Hij ons immens liefheeft en dat we een unieke zending hebben. Wie eenmaal in de stilte en de eenzaamheid is ingetreden, is gelukkig, aanvaardt zichzelf met mildheid, geniet elke dag van de eenvoud van het leven met God, verdraagt blijmoedig de dagelijkse lasten en is blij met dit leven in eenzaamheid. Al brengen de monniken ongeveer 18 van de 24 uur per dag in hun kluis alleen door, ze zijn innig met elkaar verbonden en ze brengen ook de noden van de hele Kerk en de wereld bij God. Het concrete kartuizerleven is niet voor iedereen. Gelukkig echter degene die begrijpt dat de geestelijke waarden die zij zo radicaal trachten te  beleven, de onmisbare fundamenten zijn voor ieder mens  om gelukkig te zijn. Ik denk  aan een uitspraak van een terecht beroemde streekgenoot, Augustijner kanunnik, volgeling van de Moderne Devotie, gestorven in 1471: “In uw cel zult ge vinden, hetgeen gij daarbuiten dikwijls verliezen zult” (Thomas a Kempis, De Navolging van Christus, Eerste boek, Twintigste hoofdstuk) (Nvdr: een korte video over het leven van Thomas a Kempis – er zijn verschillende langere filmen op YT te vinden over zijn leven en betekenis)

Humanitaire hulp

Het werk voor de humanitaire hulp gaat onverminderd verder. Iedere week rijden  doorgaans verschillende vrachtwagens af en aan, soms heel onverwachts. Die moeten meestal zo vlug mogelijk gelost of geladen worden. Gewoonlijk bidden we ‘s avonds de  vespers, waarna een uur stille aanbidding volgt en de  recreatie. Ondertussen kan ieder die wil nog iets eten of drinken van wat op het keukenkarretje staat. Rond 21.00 u eindigen we in de crypte om God en elkaar te danken voor deze dag, om vergeving te vragen en de zegen. Woensdagavond moesten echter mutsen en gesloten halsbanden voor kinderen ingepakt worden. In plaats van gebed in de kerk verzamelden we in de  refter. Het is heel eenvoudig werk waaraan zelfs het meisje van 7 jaar volop kan meewerken. Mutsen en banden zijn ditmaal machinaal gemaakt, in alle mogelijke kleuren. De mutsen worden in een plastiek zakje gedaan. Daar wordt een halsband bijgevoegd. Alle kleuren door elkaar. Het zakje wordt dichtgeplakt en tenslotte wordt er nog een kleine sticker opgeplakt met “sina’a soeria” (in ‘t ‘Vlaams’  “made in Syrië”).  We hebben er die avond al vast een 2.000 gedaan. Uiteindelijk moeten er 8.000 bezorgd worden! Er is nog werk aan de winkel de volgende dagen. Gelukkig volgt de gemeenschap niet zozeer de regels, maar de regels volgen het leven van de  gemeenschap. Zo hebben we vandaag heel de voormiddag inpakwerk gedaan, profiterend van het feit dat de kinderen een vrije dag hebben. De eucharistie  vierden we met algemene instemming ’s avonds.

Het laatste bolwerk: een antikatholiek syndroom

Verdraagzaamheid is een van de grote waarden van de moderne tijd geworden, vooral op moreel gebied. Weg met het eng gedoe van vroeger. Met  de vooruitgang krijgt ieder zijn waarheid en zijn vrijheid. Wanneer een meisje liever een jongetje wil zijn of omgekeerd, waarom niet? Moeten we niet blij  zijn  dat kinderen sterk voor een overtuiging uitkomen en zichzelf willen zijn… (?!?)

Er is echter in onze tijd één geheel van waarden dat  alle onverdraagzaamheid schijnt te verdienen. We noemen het een antikatholiek syndroom, een samenloop van ziekteverschijnselen, gegroeid uit een westerse zelfhaat. Het misprijzen van de katholieke Kerk en al wat haar heilig is, het christelijk geloof, het evangelie en de persoon van Jezus Christus kent in onze tijd geen grenzen. Vandaar ook een wereldwijde Kerk- en christenvervolging. Dit misprijzen leeft uiteraard vooral buiten de Kerk, maar heeft ook vertegenwoordigers binnen de Kerk. Dat zulks zeer jammer is  voor het geluk van de mensen zelf, hebben we hoger al laten verstaan met “de grote stilte”. We willen nu aantonen hoezeer dit misprijzen berust op een  schromelijke onwetendheid of een bewuste verdringing van de waarheid. En het zijn niet zozeer lager geschoolden maar juist hoger ontwikkelden die niet weten dat hun misprijzen op een totale onkunde  berust. Voor velen is het christelijk geloof het symbool van onwetendheid, onderdrukking en achterlijkheid,  door de rede en  de “verlichting” van de moderne wetenschap totaal voorbijgestreefd. De katholieke Kerk  en de kerkelijke hiërarchie beschouwen ze als ouderwetse overblijfselen uit een primitieve tijd, vol van wansmakelijke misbruiken. We geven graag toe dat christenen en mensen van de Kerk ook zondaars  zijn. De Kerk is heilig, maar niet zonder zondaars. Dit neemt echter niet weg dat de katholieke Kerk en het christelijk geloof een ongeëvenaarde bijdrage hebben geleverd aan al wat mooi, edel en waardevol is in de westerse beschaving.

Beginnen we dicht bij huis en kijken we eens naar onze “welvaartsmaatschappij” in  eigen land. Hoe is deze ontstaan? Waar komt onze sociale zekerheid vandaan, onze algemene ziekteverzekering en algemeen onderwijs? Van grote politici van rechts,  links of tussenin? Van de grote wereldleiders, globalisten in Brussel, Washington, Parijs of Londen? Helemaal niet. Het is nagenoeg allemaal begonnen met eenvoudige dorpspastoors en religieuzen. Zij droegen zorg voor weduwen die geen bestaansmiddelen hadden, voor arme en zieke kinderen die geen geld hadden voor onderwijs of verzorging, voor gehandicapten die uitgestoten waren, voor bejaarden. Zij hielden een kas bij voor hen die het meest in nood waren. Zo ontstonden scholen, ziekenhuizen, opvangcentra…Zij zijn de echte grondleggers en wel vanuit/omwille van de katholieke Kerk en het christelijk geloof.

Overigens,  vele grote geleerden waren priesters. Laten we meteen en fier onze Belgische priester Georges H.J.E. Lemaître (1966) vernoemen als astronoom, kosmoloog, wiskundige,  natuurkundige en grondlegger van de oerknaltheorie.

Nicolaus Steno (Niels Stensen/Steensen, + 1686), Deense bisschop, anatoom en  natuurvorser is de vader van  de  geologie, Athanasius Kircher (+ 1680), Duits Jezuïet,  de vader van de Egyptologie, Roger J. Boskovich (+ 1787), Kroatisch Jezuïet,  natuurkundige, sterrenkundige, wiskundige, filosoof, diplomaat en dichter, de vader van de atoomtheorie. De seismologie werd zozeer door de Jezuïeten ontwikkeld dat ze gewoon “de jezuïetenwetenschap” genoemd werd. De Italiaanse Jezuïet Francesco  Lana-Terzi (+1687) werd  met zijn systematisch onderzoek van de geometrie en de natuurkundige aspecten van een vliegend vaartuig de vader van de luchtvaart.  De 14e -eeuwse abt van de benedictijner abdij van Saint-Albans, Richard van Wallingford, bouwde de beroemde grote astronomische klok van het klooster, die ook perfect de maansverduisteringen voorspelde. De Spaanse Dominikaan en moraaltheoloog Francisco de Vitoria (+ 1546) werd de vader van het internationaal recht, wat met de ontdekkingsreizen hoogdringend  nodig was.

De Oostenrijkse Augustijn Gregor Mendel (+1884), bioloog werd de vader van  de  genetica. Dom Perignon, weliswaar een gewone monnik en ‘keldermeester’ van de  Sint-Pietersabdij van Haut-villiers-sur-Marne vond de champagne uit en zijn principes  gelden nu nog. En Nicolaas Copernicus (+ 1543), wiskundige en astronoom, was geen priester maar wel kanunnik en kreeg de volle steun van zijn oom en bisschop Lucas von Walzenrode.

Benedictus van Nursia schreef rond 529 zijn regel in de abdij van Monte Cassino. In de voetstappen van de heilige abt Antonius van Egypte en de heilige Basilius werd hij de vader van het westers monnikenleven. Op zijn hoogtepunt kende de benedictijnerorde  37.000 kloosters en leverde vanaf de 14e eeuw aan de Kerk 24 pausen, 200 kardinalen, 7000 aartsbisschoppen, 15000 bisschoppen en 1500 gecanoniseerde heiligen.

In de  veertiende eeuw had hun monastiek ideaal zulk een invloed ook op de machtigsten van Europa dat niet minder dan 12 keizers, 10 keizerinnen,  47 koningen en 50 koninginnen hun rangen kwamen vervoegen. En denk je dat ze voor het gewone maatschappelijk leven niet veel betekenden? De landbouw in Europa is voor het overgrote deel aan deze monniken te danken. Moerasgebieden, bronnen van ziekte en ellende, vormden ze om tot vruchtbare grond met nieuwe gewassen. Zij fokten vee en paarden, brouwden bier, zorgden voor bijen,  fruit en nog veel meer. Zij zorgden voor nieuwe technieken en machines. Deze kloosters “waren de meest efficiënte economische eenheden die in Europa ooit hadden bestaan en misschien wel in de hele wereld” (Randall Collins, Weberian Sociological Theory, Cambridge, University Press, 12986, 53-54). Zij waren de dragers van de technische vooruitgang, zorgden voor technologische ontwikkeling en gebruik van waterkracht.  De Cisterciënzers (die de regel van Benedictus strenger wilden beleven, vanuit Citeaux) stonden bekend om hun vaardigheid als metaalbewerkers. En naast economie en landbouw  zijn ook de Europese wetenschap en cultuur in hoge mate aan hen schatplichtig. De abdijscholen speelden hierbij een grote rol. Het komische van dit alles is dat deze monniken nooit de minste pretentie gehad hebben om belangrijke bouwers van Europa te worden. Zij wilden alleen maar Jezus navolgen en zijn woord volbrengen: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden” (Matteus 6, 33). Dit  bewijst tevens hoezeer Jezus’ woord naar de waarheid leidt. En eigenlijk moeten we hierbij nog  de grote bijdrage vermelden van de Franciskanen, Dominicanen en de vele andere ordes en congregaties

Van de Middeleeuwen menen velen – helaas ook intellectuelen – dat het een periode van duisternis en onwetendheid was. Welnu, juist de Middeleeuwen hebben een van de grootste intellectuele bijdragen gegeven aan de  westerse beschaving, nl. de universiteit. Ze kregen vorm in de tweede helft van de twaalfde eeuw. Aan de universiteiten werden de vrije kunsten (artes liberales) geleerd, burgerlijk en kerkelijk recht, natuurfilosofie, medicijnen en theologie. De universiteiten leverden vertalingen van de grote werken van de oudheid. Zo werden gered: de geometrie van Euclides, de logica, de metafysica en de ethiek van Aristoteles en het medisch werk van Galenus. Alle grote universiteiten zijn  begonnen als kerkelijke instellingen. Parijs en Bologna begonnen als kathedraalscholen. De grootste promotoren en beschermers van de beginnende universiteiten waren de pausen. Volgens Henri Daniel-Rops kon het hoger onderwijs zich ontwikkelen dank zij het herhaaldelijk ingrijpen van de Heilige Stoel: “De Kerk was in feite het nest van waaruit de universiteit uitvloog, haar bakermat”. Het christelijk geloof blijkt bij uitstek de godsdienst van de  rede te zijn. Waarlijk, dit geloof  verlicht de rede.

Over de  invloed van Kerk en christelijk geloof op de kunst kunnen we kort zijn. Je moet al heel erg onwetend zijn om niet te beseffen dat de  grootste meesterwerken van de bouwkunst, de prachtigste beeldhouwwerken, de mooiste schilderijen, de hoogste muzikale creaties en de meest beroemde bladzijden uit de wereldliteratuur voor het grootste deel geboren zijn uit de katholieke Kerk en het christelijk geloof.

Het huidige antikatholieke syndroom wil ons blijven voorhouden dat de katholieke Kerk en het christelijk geloof een rem zijn op de rede, de menselijke ontwikkeling en de wetenschappelijke vooruitgang. De werkelijkheid is precies het tegendeel. De evidentie hiervan is zo verpletterend dat ze voor sommigen ondraaglijk wordt en daarom blijven ze liever onwetend. De Katholieke Kerk en het evangelie van Jezus Christus, authentiek beleefd, garanderen de echte waardigheid en het geluk van de mens en kunnen alle grote problemen van de huidige samenleving in oost en west oplossen. Zij verzekeren een menswaardige vooruitgang, beschermen de wereldvrede en onze planeet. Hou op  met het nalopen van de dwaze zelfvernietigende  ideologieën van een zogenaamde nieuwe wereldorde. Keer terug naar de Bron. Ontdek het ware gelaat van de katholieke Kerk en vooral van Jezus Christus en zijn  evangelie. In Hem is alles ontstaan en door Hem komt alles tot leven. Hij is het antwoord op  alle persoonlijke, regionale én wereldproblemen. Wordt zijn volgeling nu en werk mee aan een nieuwe  beschaving op de stevige fundamenten van onze voorgangers.

(Zie de degelijk wetenschappelijk verantwoorde studie van prof.  Thomas E. WOODS,  De bouwmeesters van Europa. De geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk, Uitgeverij de Blauwe Tijger, Groningen, 2018).

En dit nog

Lange, zeer  interessante  Nederlandstalige uitleg: Met goedkeuring en onder bescherming van de koloniale Westerse machten: Ongekende Terreur van de Koerdische YPG/PKK terroristen en “Assyrische” terroristen tegen het Aramese volk in Syrië