Een puinhoop van 20 jaar “vrijgevigheid”

Voormalig Afghaans president, Hamid Karzai: “Wij zijn het slachtoffer!”

Over de terugtrekking der VSA uit Afghanistan wordt veel geschreven. Veel en weinig positiefs. Men vergelijkt met de oneervolle terugtrekking uit Vietnam.

Is dit een normaal einde van een oorlog? Niet echt.

 • WOI werd besloten met de wapenstilstand op 11.11.18, gevolgd door het Verdrag van Versailles.
 • WOII werd in alle “bevrijde” landen gevierd met “V-dag”, 8.5.45, de officiële capitulatie van Duitsland. Japan volgde enkele maanden later na de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki.
 • De Korea-oorlog werd besloten met een wapenstilstandsakkoord op 27 juli 1953 – technisch gezien duurt de oorlog nog altijd voort, vermits er nooit een vredesverdrag getekend werd.
 • Andere oorlogen waarbij de VSA betrokken waren, zoals in Vietnam en Irak, zijn minder duidelijk afgelijnd.
 • De VSA begonnen aan de Vietnamoorlog met een leugen: het beruchte1964 Tonkin-incident. Er werd nooit een formele oorlogsverklaring uitgesproken. De VSA trokken hun troepen terug uit Vietnam in 1973, een totaal mislukte oorlog, die pas in 1975 als afgesloten beschouwd werd na de val van Saigon. De akkoorden van Genève werden noch door Vietnam, noch door de VSA ondertekend.
 • De VSA lieten het niet bij deze truc; hoe ze de oorlog tegen Irak begonnen, is algemeen bekend. Als je lang genoeg een leugen herhaalt, wordt deze vanzelf een “waarheid”. De aanwezigheid, de bedreiging door “massavernietigingswapens” bleek een leugen, een alibi om in 2003, samen met bondgenoot G.B. tegen Irak ten strijde te trekken. Ook gaven zowel Colin Powell als Donald Rumsfeld achteraf toe dat er geen bewijs was voor de band Irak-Al-Qaeda.
 • Toen de VSA in 2011 Irak verlieten werd dit met een ceremonie bevestigd, maar drie jaar later keerden ze terug om de Iraakse militairen bij te staan toen ISIS bijna tot aan de poorten van Bagdad oprukte. Het Iraakse parlement stemde intussen voor de verwijdering van de VSA troepen van het grondgebied, wat de VSA slechts met mondjesmaat uitvoeren.
 • Syrië: de VSA gaven de Koerden de indruk dat zij voor een onafhankelijk Koerdistan zouden zorgen. Niet dus. Trump trok zijn troepen weg uit de noordelijke grensstreek, de Koerden achterlatend aan de genade van Erdogans leger en de moslimterroristen, om lucratievere weiden op te zoeken, de oliebronnen om deze te “beschermen”. Geen oorlogsverklaring tegen Syrië. Ook geen uitnodiging, resp. verblijfsvergunning van de Syrische regering. De VSA blijven daar tot… ???

Afghanistan: verleden week verliet het Amerikaanse leger de zwaar beveiligde Bagram luchtmachtbasis (met de grootte van een stad) op een eerder onorthodoxe wijze. 20 jaar zaten ze daar. En ze gingen als een dief in de nacht. Toen de Afghaanse generaal de basis overnam, waren de Amerikanen nog maar twee uur weg, nadat ze de elektriciteitsvoorziening afgesloten hadden. Zonder ceremonie. Zonder een afscheid “hier zijn de sleutels, veel geluk!”. Van talrijke voertuigen die ze achterlieten namen ze zelfs de contactsleutels mee. Tussen het vertrek der VSA en de aankomst van het Afghaanse leger werd de Bagram basis leeggeroofd.

Waarom verliep het vertrek zo overhaast? Je moet er geen tekening bij maken. De Taliban rukken op. Het vertrek “met de staart tussen de poten” had als motto “safety first”. Laat achter wat niet snel mee te nemen is, vernietig wat eventueel militair kan gebruikt worden.

De VSA hebben Afghanistan niet helemaal verlaten; volgens het Pentagon zal een ongewoon groot veiligheidscontingent van 650 militairen instaan voor de veiligheid van Amerikaanse diplomaten en mogelijk ook van de internationale luchthaven van Kaboel. Maar de VSA zullen niet langer de Afghaanse troepen opleiden of adviseren.

En zoals steeds en overal “behouden de VSA zich het recht voor aanvallen uit te voeren tegen al-Qaeda en/of andere terroristische groeperingen in Afghanistan als zij een bedreiging vormen voor de VSA.” Tenslotte hebben de VSA een uitgebreide keuze aan Amerikaanse militaire basissen en VSA-oorlogsschepen in de Golf-regio.

https://www.abc.net.au/news/2021-07-09/us-military-leave-bagram-air-base-afghanistan-equipment-handover/100277452

1 gedachte op “Een puinhoop van 20 jaar “vrijgevigheid”

 1. Het is een perfide tactiek van de VS om zich overal te mengen in plaatselijke geschillen en als de grond te warm word onder hun voeten het strijdtoneel te verlaten en het achter laten van een chaos die zijns gelijke niet heeft. Ik denk dat die techniek ook een groot deel van de tweede wereldoorlog heeft bepaald.
  We zijn op en top veramerikaanst met alle gevolgen van dien. Een westelijk landsgedeelte die in een nooit geziene chaos verzinkt en hoe we uit dit moeras zullen geraken is koffiedik kijken.

Reacties zijn gesloten.