Een moedige pastoor…

… werd door zijn bisschop buiten dienst gezet omdat hij kritiek uitte op het BLM-Antifa-straatgepeupel:

“The only lives that matter are their own and the only power they seek is their own,” Rothrock wrote. “They are wolves in wolves clothing, masked thieves and bandits, seeking only to devour the life of the poor and profit from the fear of others. They are maggots and parasites at best, feeding off the isolation of addiction and broken families, and offering to replace any current frustration and anxiety with more misery and greater resentment.”

“De enige levens die ertoe doen zijn die van henzelf en de énige macht die ze willen bereiken is hun eigen macht”, zo schreef Theodore Rothrock. “Ze zijn wolven in schaapsvacht, gemaskerde dieven en bandieten, ze zijn erop uit het leven van de armen te verslinden en ze groeien door de angst van anderen. In het beste geval zijn ze wormen en parasieten, gevoed door de isolatie van verslaving en gebroken gezinnen, gereed om elke verbolgenheid en spanning te vervangen door nog meer ellende en grotere haat.”

Zijn parochianen laten hem niet in de steek en willen dat pastoor Rothrocks eer hersteld wordt en hij zijn ambt terug kan opnemen. Een petitie werd opgestart. “Soms moet je de moed hebben een duidelijk standpunt in te nemen.”

https://www.americamagazine.org/politics-society/2020/07/01/bishop-doherty-suspends-priest-who-compared-black-lives-matter-maggots

Sinds het BLM-straatterreur de lakens uitdeelt in talrijke VSA steden worden christelijke gemeenschappen onder vuur genomen, heiligenbeelden besmeurd of beschadigd, erediensten gestoord en gebedsbijeenkomsten lastig gevallen. Een voorbeeld – dat in se niets met de verwijdering van pastoor Ted te maken had. Uitlokking… opdat de politie ingeschakeld wordt.

Er circuleren talrijke filmpjes over het BLM-straatterreur: maar dit spant toch wel de kroon. Vreedzaam protest tegen racisme, discriminatie, politiegeweld? En dan zou Trump lijdzaam moeten toekijken?

1 gedachte op “Een moedige pastoor…

Reacties zijn gesloten.