Een dodelijke financiële wereld

lovenaarA2Een dodelijke financiële wereld

Op 3.12.2014 werd het lichaam van de sinds 05.11.2014 vermiste bankier Geert Tack uit de Noordzee gehaald.

In de “klassieke media”  werd dit grotendeels afgedaan als een “fait divers”, en werd er niet dieper ingegaan op de achtergronden van de overlijden. Het parket ging ook er ook niet verder over communiceren “uit respect” voor de familie.

In de buitenlandse media en vooral dan op gespecialiseerde financiële webstekken werd er echter wel uitvoeriger ingegaan op dit overlijden.

Nummer 36: Op de webstek van Zero Hedge werd een lijst van “bankiers” gepubliceerd die de laatste tijd op één of andere manier om het leven zijn gekomen, door een “ongeluk”, een “verdrinking”, een “val” of een “zelfmoord” waarbij er dan al of niet hulp is geweest. Volgens het artikel van  Zero Hedge was er geen “plausibele” verklaring voor een mogelijke zelfmoord van Geert Tack, die op de lijst werd bijgeschreven als nummer 36.
De overlijdens deden zich voor op de meest uiteenlopende plaatsen in de wereld.

Om een mogelijke verklaring te vinden voor deze “overlijdens”  is het dan ook noodzakelijk te kijken naar de activiteiten van de banken waar deze overleden “bankiers” actief waren.  Achter de schermen gaat er immers heel wat anders schuil dan men zich maar zou kunnen indenken. Het klassieke voorbeeld is de BCCI-bank.

Op de webstek van Zero Hedge werd dan ook de vraag  gesteld: “Are big banks criminal enterprises??” (Zijn grote banken criminele organisaties?) Er werd een opsomming gegeven van tal van “criminele activiteiten” waarmee deze banken zich inlaten.

In het licht van wat voorafgaat is het dan logisch dat er dan af een toe “een ongeluk  gebeurt”. Alle banken zijn immers betrokken in tal van activiteiten die het daglicht niet verdragen. Veel Europese banken zijn dan ook virtueel failliet.
Het gevolg is dan ook dat er heel wat moet verborgen blijven, en diegenen die dan op één of andere manier een gevaar vormen voor deze “discretie”  , worden dan “geneutraliseerd”.

Dat er toch het één en het ander op til is blijkt uit het volgende bericht op de webstek van Zero Hedge, ik citeer:“The Department of Treasury(USA) is spending $200,000 on survival kits for all of its employees who oversee the federal banking system”.
Voor de samenstelling van deze “survival kit” verwijs ik naar het bijvoegde bruggetje!.
Het belangrijkste in deze publicatie is echter de vraag, ik citeer:
“The question, obviously, is just what do they know that the rest of us don’t?”

Wat gaat dit personeel met deze “survival kits” aanvangen?? Het gaat hier immers niet om veiligheids- en hulpdiensten.
Het is momenteel nog wachten op een verklaring voor deze aankoop.

Een mogelijke verklaring zou kunnen gevonden worden in de onrustwekkende evoluties die er momenteel plaatsvinden in de wereld.

Een analyse, uit onverdachte bron, vindt men op de webstek King World News Blog  van de hand van “Robert Fitzwilson of The Portola Group.” Deze analyse geeft een weliswaar beperkt overzicht van de gevaren die boven onze hoofden hangen. Hieruit blijkt ook dat alle problemen en gevaren nauw met elkaar verbonden zijn.
Er is één minpunt in dit betoog. De auteur durft het blijkbaar (nog) niet aan de “central planners”  (m.a.w. degenen die aan de touwtjes trekken) duidelijker te omschrijven.

Het voorgaande geeft dan ook te denken over de rol van de klassieke media die dit alles verzwijgen en nog meer over onze zo gezegde “politieke elites & pseudo deskundigen” , die aan deze verrottingsstrategie meewerken, is het niet actief, dan toch ten minste passief.

Lovenaar

1 gedachte op “Een dodelijke financiële wereld

Reacties zijn gesloten.