Een brok geschiedenis: Vlamingen in Schotland

We gaan slechts twee kleine stukjes vertalen uit een interessant artikel                     “The Flemish influence upon Scotland” over de Vlaamse emigratie naar Schotland.

“De Vlamingen geloofden rotsvast in vrije handel en vonden het blijkbaar niet moeilijk zich aan te passen aan de waarden en gebruiken van andere volkeren opdat ze konden integreren in de belangen en activiteiten van het land waaraan ze hun lot verbonden hadden.  Zij bezaten inderdaad internationaal verstand. 

De Kelt dreef geen handel.  De vreemde Vlamingen werden niet slechts geliefd omdat zij methodes voor het  handeldrijven meebrachten.  Zij assimileerden en werden schitterende inwoners.  De vermenging met dit nieuw en energiek volk, dat land bezat en steden bouwde, was de bron van een nieuwe nationale welvaart.  Of we hen nu beschouwen als militaire bezetters of commerciële avonturiers, de Vlaamse handelszin verdient aandacht want hun komst had een verbredend en verdiepend effect op het leven en de aard van de mensen waartussen zij zich neerlieten en de enige merkbare ‘invloed’ die er nu nog rest is de naam ‘Fleming‘.

“Het kon niet anders dan dat de Vlaamse immigranten iets van hun aard, gebruiken en taal achterlieten in Schotland.  Zo is er de verkleinvorm ‘je’ of ‘tje’ in Broad Buchan. Vooral aan de oostkust van Schotland, hoewel stilaan in ongebruik geraakt.  In de literatuur bv.  is er sprake van van een ‘fell bonnie’, van het Vlaamse ‘fel’.  Het Schotse ‘kittlin’ (niet het Engelse ‘tickling’) komt van het Vlaamse ‘kittelen’.  Een huilend kind is aan het ‘yammering’, van het Vlaamse ‘jammeren’.  Schotten voelen een ‘snell wind’, ook afkomstig van ons ‘snel’.  Dan heb je nog een ‘mutch’, een ‘muts’, een ‘steek’ in beide talen en een ‘pinkie’, inderdaad een Vlaams ‘pinkje’.”

Voor wie de Engelse taal machtig is: een aanrader.  Ga naar:

http://flemishamerican.blogspot.be/2010/09/the-flemish-influence-upon-scotland.html

FVE