Dweilen met de kraan open

Dweilen met de kraan open: 90% mag blijven.  Het land b op plaats 2 van meest aantrekkelijke bestemmingen.

Op de commandobrug van het patrouilleschip van de Guardia Civil


Op de commandobrug van het patrouilleschip van de Guardia Civil

Oefening met een snelle interventieboot.

Oefening met een snelle interventieboot.

Strijd tegen illegale immigratie: met EP-delegatie naar Gibraltar

Een zeskoppige delegatie van de LIBE-commissie van het Europees Parlement (Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken) was begin deze week op inspectiemissie in het zuiden van Spanje, bij ‘operatie Indalo’. Tijdens de zomermaanden wordt de inzet tegen de illegale immigratie vanuit Noord-Afrika opgedreven: dan zijn de weersomstandigheden het best om de oversteek te wagen, vaak met zee-onwaardige bootjes.

Operatie Indalo wordt gecoördineerd door het EU-grensbewakingsagentschap Frontex. Naast Spanje nemen een tiental andere Europese landen eraan deel, waaronder België.

De delegatie van het Europees Parlement ontmoette onder meer verantwoordelijken van Frontex, de Spaanse nationale politie, de Guardia Civil, de mensen die de geïntercepteerde illegalen ondervragen, en verantwoordelijken van NGO’s die zich bekommeren om de illegale vreemdelingen. Dat gebeurde op twee plaatsen: in Algeciras, aan de zee-engte van Gibraltar, en in Motril, ten oosten van Malaga.

Patrouille op zee
In Algeciras konden we meevaren met een patrouilleschip van de Guardia Civil en kregen we een uitgebreide briefing van wat er gebeurt vanaf het moment dat een boot met illegale vreemdelingen waargenomen wordt. Deze waarneming kan onder meer gebeuren door een vliegtuig (momenteel bemand door Slovaakse piloten), of door één van de patrouilleschepen.

In de schepen is alles voorzien voor de eerste opvang van de illegalen: een verpleger, eten en drinken, dekens, enzovoort.

Terwijl we op zee waren, werd een boot met 19 mannen en één vrouw (allen uit subsahara-Afrika) geïntercepteerd door een ander patrouilleschip. De Europese parlementsleden kregen later de gelegenheid om even met de illegalen te praten. Gevraagd naar hun beweegredenen, haalden sommigen schrijnende persoonlijke verhalen aan. Anderen weigerden iets te zeggen.

90% mag blijven
Het is duidelijk dat maar een heel klein deel van de immigranten in aanmerking komt voor asiel. Dat werd later bevestigd door de politieofficieren, die spraken van 10%. Ze benadrukten dat de cijfers niet officieel zijn, maar ongeveer 10% wordt erkend als vluchteling, 10% wordt door Spanje teruggestuurd naar het land van herkomst, en 80% mag blijven indien ze weigeren te zeggen waar ze vandaan komen en ze erin slagen de zaak zo lang mogelijk te rekken. Gemiddeld mag dus een hemeltergende 90% van de opvarenden van die bootjes in Spanje (en bijgevolg in de hele Europese Unie) blijven, ook al komt daar eigenlijk bijna niemand voor in aanmerking. Het vertellen van aantoonbare leugens wordt de illegalen niet ten kwade geduid.

Veel illegalen die in Spanje aankomen blijven overigens niet in Spanje, maar trekken – in het kader van het vrije verkeer van personen – naar andere EU-landen. België werd door een vertegenwoordiger van een NGO niet toevallig als tweede genoemd in de lijst van de meest aantrekkelijke bestemmingen.

EUSSRFrontex voert in de praktijk geen strijd tegen de illegale immigratie, het is in de eerste plaats een verwelkomingscomité voor illegale vreemdelingen. Dat is niet de schuld van de mensen die we ontmoetten, die stuk voor stuk bekwaam en professioneel leken; het is de schuld van de lakse politiek van de lidstaten en van de EU zelf.

http://www.philipclaeys.org/

 

1 gedachte op “Dweilen met de kraan open

  1. Lakse politiek van de EU zelf? Het is de EU die gewoon haar eigen programma afwerkt: 60 miljoen migranten uit Afrika erbij tegen 2050, met grote meerderheid goedgekeurd in het EP, ook door de NVA-trees. Daartoe werden in Bamako en Bengazi immigratiecentra opgericht, officieel EU-vertegenwoordigingen genoemd. Brussel denkt er overigens aan om de gammele bootjes te vervangen door luxe cruiseschepen, de mensenrechten nietwaar.

Reacties zijn gesloten.