Duitsland “schafft” propere energie-opwekking niet

Duitsland kàn energie-opwekking met bruinkool niet zomaar afschaffen. De bruinkoolwinning groeit nog in plaats van te verminderen of zelfs helemaal te sluiten. In onderstaande video wordt duidelijk hoe groot de oppervlakte wel is die helemaal afgegraven wordt. Hele dorpen worden afgebroken omdat er bruinkool in de grond zit.

Bossen worden gekapt om er windmolens neer te poten. Nord Stream 2 is al maanden helemaal gereed om de gaskrapte te vullen, maar de kraan blijft dicht wegens politiek-bureaucratische redenen. Zonnepanelen vallen uit als het er geen of te veel zon is. En rond kernenergie werd een muur gebouwd.