Duitsland onder curatele

Duitsland werd door de EU-Commissie onder curatele gesteld. 

Het land bedreigt het evenwicht van de EU.

Duitsland is een baken van economische stabiliteit.  Wat een geruststelling is voor de Duitsers is voor de andere lidstaten een bezorgdheid.  De Britse “Business Insider” kwam tot de conclusie dat juist omdat Duitsland het zo goed doet, het land daarom een bedreiging is voor de rest van Europa: “Het grootste risico voor het Europese economisch herstel is de regering van Angela Merkel.”

Terwijl de EU zich bezig houdt met crisishaarden te blussen in Griekenland en Oekraïne, groeit en bloeit de Duitse economie.  Er wordt geconsumeerd dankzij de lage inflatie en merkbare loonsverhogingen.  De consumptiedrang in Duitsland is sinds 2001 niet meer zo hoog geweest.

De “Business Insider”  besluit daaruit dat Duitsland onder de Merkel-regering regelrecht een bedreiging voor het herstel van Europa geworden is.  En al reden geeft het blad aan dat de economieën van de lidstaten zich steeds verder van elkaar verwijderen.
In het verleden was de rente op staatsleningen een parameter , maar sinds de ECB geld bijdrukt om staatsleningen voor een bedrag van 60 miljard euro per maand op te kopen, drukt dit de intrestvoeten en is deze momenteel van generlei waarde.

Het verschil tussen de economische prestaties van de EU-lidstaten kan men daarom beter uit de werklozencijfers opmaken dan aan de hand van de intrestvoeten der staatsleningen, zo argumenteert de “Business Insider”.  Hoge werkloosheid betekent dat een economie de mogelijkheid heeft snel te groeien “zonder dat de inflatie een onrustwekkend niveau bereikt”.   Terwijl deze redenering op Spanje of Griekenland van toepassing is, geldt voor Duitsland en Oostenrijk het tegenovergestelde: lage werkloosheid betekent dat het potentieel binnenkort uitgeput is en een hogere groei de prijzen zal doen stijgen.  En dat is volgens het blad een probleem voor de EU.

De rentepolitiek van de ECB is een ander probleem, volgens het blad.  Eigenlijk zouden landen met dergelijke totaal verschillende economische prestaties verschillende rentevoeten moeten hanteren.  In de plaats daarvan schrijft de ECB een eenheidsrentevoet voor.  Bijgevolg “is de rentepolitiek te streng voor de zwakkeren en te ruim voor de sterkere economieën.” Duitsland zou volgens het blad de inflatie moeten toelaten om het EU-evenwicht te herstellen.

Een onwaarschijnlijk scenario, schrijft het blad, gezien ‘de historische Duitse angst voor de inflatie’.  Onwaarschijnlijk ook omdat Duitsland voor het derde jaar op rij positieve cijfers op de balans laat optekenen en de hiervoor verantwoordelijke conservatieve politiek mag verder regeren.  Bovendien was er het exportoverschot in 2014 met een record van 216.9 miljard euro, m.a.w. ca. 7.4% van het BNP.  De EU vindt alles boven de 6% gevaarlijk voor de stabiliteit.    Daar Duitsland sinds jaren een overschot boven deze grens bereikte, heeft de EU-commissie de Duitse regering op de vingers getikt.  En het Amerikaanse ministerie van financiën vindt zelfs dat de wereldwijde financiële stabiliteit door Duitsland in gevaar komt, daar landen met overschotten tegenover deze staan, die hun importen met leningen moeten financieren.

De Amerikanen gaan zelfs met hun onheilsprofetie een stapje verder.  Zo zou Duitsland niet meer veraf staan van een nieuwe immobiliëncrash als de spaarders hun geld liever investeren in onroerend goed; een vergelijking met het einde van de jaren 1990, die de wereld in een financiële crisis stortte.
Het blad geeft vervolgens toe dat het “onwaarschijnlijk is dat wij in Europa hetzelfde scenario gaan ondervinden”, maar toch is waakzaamheid geboden.  En hoe meer geld de ECB in staatsleningen pompt, hoe groter het gevaar.
Kortom: zonder een concrete strategie om deze ontwikkeling te ontkrachten blijft de Merkel-regering in Duitsland de grootste bedreiging van de Europese economie.

Nvdr: Tot zover het vakblad “Business Insider”, dat met b.g. artikel duiding geeft bij de slechte punten die de EU-Commissie aan de Bundesrepublik Deutschland gaf (zie tabel bovenaan).

Het is vandaag 2 april.  Wij herhalen: 1 april is voorbij.

FT

4 gedachten over “Duitsland onder curatele

  1. Weg met de EU (Europese Unie), verworden tot een DU (Duitse Unie), leve de EU (Economische Unie)

  2. De geschiedenis herhaalt zich. Een welvarend land, de motor van Europa. Is de aanval begonnen?

    • Tja, Anna Bijns, reeds driemaal was de economische sterkte van Duitsland de aanleiding tot een oorlog nl. 1870, 1914 en 1940!! De vierde aanval werd gevoerd door de Duitse Mark te omsingelen en vernietigen door de euro; wat weer niet lukte; Misschien dat de bovenmatige import van vreemd bloed de germaanse werklust kan stoppen? Dat is alleszins de hoop van….

      • Helmut Kohl is 85 geworden. De man die ons de euro gegeven heeft. Hij heeft nog uitzicht om het verval van zijn daad met eigen ogen te zien. Het ‘Versailles zonder oorlog’ dat hij te verantwoorden heeft, is de zinloze verspilling van Duits belastinggeld en een euro die tot een splijtzwam in Europa geworden is. En indirect tot oorlog kan leiden. Ik gun hem zijn plaats op de eerste rij.

Reacties zijn gesloten.