Duitse lente: “wir haben extrem recht!”

Bart De Wever en VTM hebben het over extreem-rechts.

Vlaams Belang feliciteert AfD

AfD stelt; Wir haben extrem recht.” 

Intussen zijn de ‘democraten’ in de EU praatbarak in actie getreden.  Zij willen dat de twee AfD-afgevaardigden uit de ECR-fractie treden.  Liefst vrijwillig.  Zo niet worden ze gewoon buiten gesmeten.  De Tories van David Cameron en de N-VA maken deel uit van deze fractie.  Bij de oprichting van de fractie werden er nochtans 10 beginselen vastgelegd, waaronder ‘soevereine integriteit van de natiestaat, oppositie tegen EU-federalisme, een hernieuwd respect voor echte subsidiariteit, gecontroleerde immigratie en een einde maken aan het misbruik van asielprocedure.’

Het zat er aan te komen en de verkiezingsoverwinning van de AfD van gisteren gaf er de genadeslag aan.  Niet dat de AfD nergens anders welkom zou zijn.  Men kon de laatste maanden een toenadering tussen de FPÖ en de AfD vaststellen.  Krijgt de ENF (Europa van de Naties en de Vrijheden) binnenkort uitbreiding?

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2016/schwerer-druck-aus-nummer-10/  “Die Briten hingegen interessiert, ob es ein Bündnis von AfD und FPÖ gibt. „

http://nrw-direkt.net/fpoe-politiker-umgarnen-afd/

http://de.blastingnews.com/politik/2015/07/fpo-gratuliert-frauke-petry-zur-wahl-bleibt-die-afd-noch-in-der-ekr-fraktion-00469135.html

http://kurier.at/politik/inland/strache-auf-afd-exkursion-wir-beschnuppern-uns/180.855.051

Gemeinsame Inhalte verbinden AfD und FPÖ

 

 

10 gedachten over “Duitse lente: “wir haben extrem recht!”

 1. Op het zangfeest zongen we over hen die extreem recht hadden.
  Over Artevelde die de rust bracht en het volk werk gaf, die recht stond als Vlaanderen verraden lag.

  Over Jutho die met Willem van Saefthinge dapper ten strijde trok.

  Ons geheugen werd opgefrist door het Merck toch hoe sterck, en onze voorouders die weerstand boden.

  En vermits we ook zongen dat we dag en nacht aan Vlaanderen denken zou het misschien een logisch gevolg kunnen zijn dat ook wij recht staan.

  Op het standje van NSV vond ik het boek van Daniel Friberg ‘De terugkeer van echt rechts’ – een handboek voor echte oppositie dat wat kan helpen bij dat ‘recht staan’. Het kost je 10 euro.

   • @ redactie,

    Inderdaad. De metapolitieke wurggreep waarin de politieke correctheid West-Europa en Vlaanderen houdt was geen woord waard.

    Uit de terugkeer van echt Rechts “tot en met de late jaren vijftig waren de traditionele idealen de norm in heel West-Europa. Het kerngezin werd beschouwd als de hoeksteen van de samenleving en de homogene etnische samenstelling van de Europese naties werd niet als een probleem beschouwd dat door massa-immigratie moest worden opgelost. Vandaag zijn die idealen volkomen veranderd en de ideeën die voorheen enkel in kringen van extreem links voor kwamen zijn vandaag de sociale norm geworden die het onderwijs, de media, de overheidsinstanties en de ngo’ s beheerst.
    Een van de factoren op het pad dat ons naar dit punt heeft geleid is de Frankfurtse school en haar concept van de kritische theorie, de filosofische opvattingen die zich richtten op de ondermijning van het vertrouwen in traditionele waarden en hiërarchieën. Veel van de ideeën van de Frankfurtse school zijn tegenwoordig de heersende realiteit zowel bij links als in de media. In een maatschappij die wordt gekenmerkt door ongecontroleerde immigratie en de daaraan verbonden problemen, proberen zij de bevolking ervan te overtuigen dat de cruciale factor in deze problematiek Westers racisme is. De concepten van ‘baas in eigen buik’ en radicaal feminisme zijn op maat gemaakt om het egoïsme bij de beide geslachten te maximaliseren, alsook om het geboortecijfer te doen dalen onder het vervangingsaantal. Patriarchaat en traditionele genderrollen worden in het publieke debat als schadelijke concepten beschouwd.

    Massa-immigratie, seksueel liberalisme en vele andere negatieve politieke en culturele keuzes kunnen niet worden verklaard door alleen maar de daden van linkse politici. Zonder Frankfurtse school en andere gelijkaardige projecten zou het onwaarschijnlijk, zelfs ondenkbaar, zijn dat onze maatschappij er tegenwoordig zo zou uitzien. Om te begrijpen hoe één van de grootste beschavingen in de geschiedenis -in wat maar een korte periode lijkt in historisch perspectief- zo’ n drastische verandering heeft ondergaan, van een levendige tot een ronduit zelfdestructieve sociale vorm, moet men de rol van metapolitiek begrijpen in de sociale omwenteling van het laatste deel van de twintigste eeuw.”

    Vermits we met vreemde begrippen om de oren worden geslagen, bevat het boek ook een metapolitiek woordenboek. Handig.
    “Metapolitiek.
    Draait rond het verspreiden van ideeën, levenshoudingen en waarden in de maatschappij. Het lange termijn doel is het bewerkstelligen van een politieke verandering. De term refereert naar een methode waarbij de publieke opinie wordt beïnvloed en is niet noodzakelijk verbonden aan een bepaalde partij of een programma. Metapolitiek is een belangrijke aanvulling van gewone politieke activiteiten, maar vervangt deze niet.
    Voor de geheime verenigingen van de Franse revolutie tot en met de moderne denktanks, lobby’ s en belangengroepen is metapolitiek altijd noodzakelijk geweest om maatschappelijke veranderingen te realiseren of de positie van gevestigde regimes te versterken.
    Metapolitiek werkt meestal in verschillende richtingen: ze probeert zowel beleidsmakers als het publiek te beïnvloeden.”

    • Anna,
     Inderdaad. Achter deze vernietiging van Europa, gaat meer schuil dan enkel linkse politici.
     Gezien de omvang en de snelheid waarmee deze vernietiging wordt doorgevoerd, gaat het hier om machtige belangen die beschikken over de financiële middelen en de politieke macht om een dergelijke vernieling te veroorzaken. Een vernieling die reeds jaren geleden werd gepland en georganiseerd.
     Het zijn dus de samenzweerders en de verborgen agenda’s die moeten ontmaskerd en aangepakt worden.
     Zoals ik reeds meermaals heb geschreven, is het probleem met het ontmaskeren geen kwestie van gebrek aan kennis, maar enkel een kwestie van gebrek aan durf.
     Zolang dat men niet “out of the box” durft denken, blijft men veilig de afgezaagde refreintjes herhalen.
     Zolang dat men niet wil weten dat de werkelijke beslissingen (in welk domein ook) genomen worden achter de schermen door occulte machten, blijft men in sprookjes geloven.
     Hier stelt zich dan het probleem : Iets duidelijk maken aan iemand die het niet wil weten, is een onmogelijk taak!!!

 2. Hebben ze daar nu ook geen nood aan een jos geysels voor een*cordonneke*???

  • Alle ‘democratische’ partijen hebben inmiddels gezworen geen coalitie te vormen met de AfD.

   • zoals te verwachten, komen de èchte politiekers bovendrijven, ze gaan de AfD eens goed aanpakken en in een hoek duwen.
    En niemand van hen snapt dat ze de AfD overbodig kunnen maken door de asielmascarade aan te pakken.

    Net zoal de doktoor die de thermometer in de vuilbak kiepert,
    want die is DE schuldige hé.

 3. AfD.
  Gisteren kwam in Terzake, Geert Van Istendael, als Duitsland kenner, zijn visie over AfD geven. Hij vertelde Anneliesje dat die partij weliswaar rechts was maar helemaal niet rechts-extreem zoals ons wordt ingepeperd.

  Een heel ander geluid hoor ik van Charlotte Knoblauch, presidente van de Israelitischen Kulturgemeinde München und Oberbayern. Ze vraagt de democraten dringend de koers bij te stellen want: ” de massieve ruk naar rechts in ons land geeft aanleiding tot grote zorgen. Als kiezers in zo ‘ n enorm getal de roep van rechts-populisten en extremisten volgen, falen de democratische partijen.
  Vandaag nestelen zich in drie Landesparlamenten radicaal rechtse krachten in sterke fracties.
  De serieuze vertegenwoordigers van wat recht is, distantiëren zich niet consequent van het AfD profiel dat nationalistisch, volks-racistisch en antisemitisch is, kortom: brandgevaarlijk.
  ‘Ons land mag zich niet veranderen’ met deze eis heb ik verleden jaar geijverd om de integratie van de vluchtelingen in onze westerse, vrijheidlievende, democratische waarde ordening in het middelpunt te stellen. Bij een patriottisme, dat ik van weerbare democraten vorder, behoort ook dat de rechts-radicale en Duits-nationalistische tendensen in de kiem worden gesmoord. De achtergrond vandaag toont in Duitsland een immense toename van rechts-extreem en antisemitisch geweld en een agressieve retoriek. Haat en mensen verachting vergiftigen onze politieke cultuur en hetze lokt dat geweld uit.”

  Charlotte heeft het dus over de AfD en haar kiezers. Och, het verwondert me niet. Het is de normale retoriek tegenover VB, FPÖ, AfD en andere nationalistische partijen. Persoonlijk vind ik het interessant te lezen dat ze in de boosheid volharden en mijn conclusies daaruit te trekken.

 4. In een stemlokaal in Halle, Sachsen-Anhalt, zijn de eerste onregelmatigheden opgedoken ten nadele van? Juist, AfD.

  Alexander Raue kreeg daar bij de eerste stemronde 31,1% der stemmen achter zich. Ook bij de tweede stemronde haalde hij met 25,8% het beste resultaat.

  In het stembureau Lettin (Halle)kreeg dezelfde Alexander Raue bij de eerste stemronde 30,2% der stemmen.
  Bij de tweede ronde maakte slechts 2% een kruisje bij de AfD. Een verschil van 28%. De partij AFFA, die geen directe kandidaat had, kreeg daar plots 23,5% der stemmen. Nochtans haalde die partij over de ganse kieskring slechts 1,3%.

  De zaak zou onderzocht worden.

Reacties zijn gesloten.