Draaideur-gevangenissen

Afbeeldingsresultaat voor uit de gevangenis cartoonGeen oplossing, fout signaal

De volgende weken worden enkele honderden gedetineerden vervroegd vrijgelaten.  Niet echt een originele maatregel. Een duurzame oplossing al evenmin.

Al vele jaren kampt dit land met een nijpend tekort aan gevangeniscellen. In plaats van werk te maken van bijkomende gevangeniscapaciteit kozen de opeenvolgende regeringen ervoor het probleem van de overbevolking ‘op te lossen’ door de instroom te beperken (minder celstraffen moeten effectief worden uitgezeten) en de uitstroom te versnellen (gevangenen worden vervroegd op vrije voeten gesteld). Op die manier werd het strafbeleid in dit land steeds verder omgebouwd en uitgehold, tot er bijna niets meer van is overgebleven.

Strafkorting

Ondertussen deed ook deze regering haar duit in het zakje. In september kondigde Justitieminister Geens (CD&V) immers aan dat enkele honderden gedetineerden met een celstraf tot drie jaar de facto een strafkorting zullen krijgen van enkele weken tot twee maanden. Alhoewel verkocht als een tijdelijke maatregel, valt te vrezen dat deze vervroegde vrijlating de heersende indruk van laksheid en straffeloosheid nog zal versterken. Niet bepaald het signaal waarop de samenleving zat te wachten.

Kordate aanpak werkt

De vervroegde vrijlating van criminelen is niet alleen een slecht signaal; ze levert ook geen duurzame oplossing voor het probleem van de overbevolking in onze gevangenissen. Nederland, dat ooit met een gelijkaardige problematiek werd geconfronteerd, koos er jaren geleden voor àlle opgelegde straffen daadwerkelijk uit te voeren. Daardoor werd de boodschap de wereld ingestuurd dat straffeloosheid niet langer bestond. Het gevolg van deze  politiek: dalende criminaliteitscijfers en leegstaande cellen. De Nederlandse praktijk toont dan ook aan dat wie duurzame oplossingen wil, niet moet kiezen voor een (nog) lakser beleid, maar integendeel voor  een verstrakking ervan.

Crimineel toerisme

Het kan tenslotte geen kwaad er nog eens aan te herinneren dat liefst 47% van de gevangenisbevolking bestaat uit vreemdelingen (‘Nieuwe Belgen’ niet inbegrepen). Vanuit die optiek verdient het dringend aanbeveling dat eindelijk werk zou worden gemaakt van een beleid dat ervoor zorgt dat buitenlandse criminelen hun straf in het thuisland moeten uitzitten. Dat zou niet alleen een aardige besparing opleveren, maar meteen ook een oplossing bieden voor het aanslepende probleem van de overbevolking in onze gevangenissen. Het vooruitzicht een gevangenisstraf te moeten uitzitten in eigen land zou bovendien een sterk ontradend effect hebben op potentiële criminele toeristen. Helaas blijft zo’n beleid, dat al meer dan tien jaar geleden werd aangekondigd, tot op heden grotendeels dode letter.

Dirk De Smedt, in VB Magazine nov. 2016

4 gedachten over “Draaideur-gevangenissen

  1. Was en is de bedoeling van een “straf” niet een afschrikkingsmiddel ? Nu is het eerder een ,voor sommigen een gedwongen rustkuur…ze krijgen in bepaalde gevallen zelfs werkloosheidsteun . Wij leven in een prachtig en begripvol land met
    prachtige politiekers …..We gaan de toekomst zonder enige zorgen tegemoet en dat geld zeker voor de boeven en onze nieuwe broeders en zusterrinnen . Onze just is just minister moet enkel nog zorgen voor TV en internet in de cellen een sauna en zwembad , fitnesszaal en bij goed gedrag de mogelijkheid krijgen om te seksen Vermits de grote tolerantie die onze beleidvoerders hebben mag niemand worden uitgesloten , dus moeten er ook mannen voor de “poep” worden voorzien

  2. Aan de zure ernstige smoel van Siegfried Bracke te oordelen is hij wel erg onder de indruk van het pleidooi , Filip Dewinter

    • Heb je die linkse elite man van de NBA al eens gezien met een normale smoel?

  3. Wat niet gezegd werd, is het feit dat illegalen , bij een langdurige celstraf, aan gezinshereniging kunnen doen; teneinde tijdens hun armoedig bestaan , de nodige ondersteuning van hun familie kunnen genieten. De sociale werkers van het OCMW kunnen hierbij de nodige bijstand leveren.

Reacties zijn gesloten.