Dit heeft – uiteraard – ook niets met de islam te maken

Het kruis van de Koptisch-orthodoxe Kerk van AlexandriëOmdat ze de ‘illusie van het kruis in hun hoofd meedroegen‘ werden 20 Egyptische koptische christenen in Libië onthoofd.

“We zullen Rome veroveren”, zegt een woordvoerder in “een boodschap, ondertekend met bloed, aan de natie van het kruis”.  U kan de video hier bekijken.  Ziek.

Permalink voor ingesloten afbeelding

 

 

28 gedachten over “Dit heeft – uiteraard – ook niets met de islam te maken

 1. Ik vind geen woorden … die mijn afschuw kunnen uitdrukken . Ik zou er wel van kunnen genieten , als ze van plaats zouden verwisselen . Ik weet , het is een gedachte , een Christenmensch niet waardig , maar daar veeg ik nu eens ferm mijn ….. aan .

 2. Al het gejammer van andere, zich tekort gedane, zich achtervolgd voelende gelovigen van andere religies ten spijt is en blijft de christen de meest bedreigde, gefolterde en vermoorde mens ter wereld.

 3. ‘Koranimals’ vond ik vroeger nogal een goede benaming voor die beesten, maar bij nader inzien staan alle dieren – insecten, bacteriën, virussen enz. incluis – toch nog een pak hoger op de evolutieladder.

 4. Het heeft uiteraard niets te maken met de Islam . Zomin als de katholieken iets te maken hebben met de Paus

 5. De realiteit is dat de ‘niet-islamwereld’ de oorlog is verklaard door de islam, bij monde van het IS-ongedierte. Dit is inmiddels een vaststaand feit, hoezeer men er ook vanuit poco-kringen een andere draai poogt aan te geven. Terrorisme, uiteraard, maar dan wel een ‘religieus’ terrorisme van het ergste soort, met als fundament de koran, zoals de wereld nog nooit tevoren heeft gekend.

  Een maatschappij die door dergelijk crapuul fanatiek wordt belaagd, heeft maar één verweermiddel: de aanval, want dat is nu eenmaal de beste verdediging. Letterlijk en figuurlijk.

  Ten eerste, door het bannen van de drijfveer die de koran onbetwistbaar is, en meteen en met de dezelfde moeite de islam, aangezien beide nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De wetten tegen aanzetten tot geweld en haat zijn er al, nu alleen nog uitvoeren. Maar natuurlijk zijn daar de oliebelangen…

  Ten tweede, door het nooit meer binnenlaten van mensen die in Syrië zijn gaan strijden, daaraan gekoppeld het preventief oppakken van individuen binnen het eigen grondgebied, waarvan men ook maar in de verste verte zou kunnen veronderstellen dat zij banden hebben met de IS-vijand. Net zoals destijds met de Amerikaanse Japanners in de VS gedaan werd na de aanval door Japan op Pearl Harbour.

  Je ziet vanhier dat dit morgen al staat te gebeuren. Misschien komt het pas ter sprake als ook hier ten velde ergens een paar koppen worden gesneld. Als voorbeeld.

  Het gedeelte ‘poco-gelul’ ter zake van gisterenavond in Panorama, is totaal ineffectief, wegens het te hoge ‘praat-tegen-de-vaak’ gehalte. Het was op het laatste weer bijna allemaal onze schuld. De toestand is werkelijk te ernstig, om nog te proberen op die manier de mensen een oor aan naaien. Elke burger heeft recht op de onvervalste waarheid, zelfs al is die nog zo onaangenaam.

 6. Indien Jullie, Golfbrekersfans, die schurken nù méér haat dan gisteren… is het Jullie eigen schuld OMDAT Jullie hen gisteren nog niet genoeg haatte. 🙁

 7. Interessante bijdrage te lezen bij ejbron op
  https://ejbron.wordpress.com/2015/02/15/de-resolutie-van-straatsburg/#more-82882
  Een discussie die we hier jaren geleden op Angeltjes hebben gevoerd naar aanleiding van de boeken van Oriana Fallaci. Daarin verwijst zij naar deze Resolutie van Straatsburg, die erop gericht was de islam in Europa ter wille te zijn en de rode loper (juist ja) uit te rollen voor de islamitische immigranten. Panelleden hebben toen navraag gedaan bij de EU om dit document terug te vinden . Het bestaan ervan werd boudweg ontkend. En nu duikt het plots toch op. Hierna mijn bijdrage over Oriana Fallaci op Angeltjes toen (2007) … Lees Fallaci (nog) eens. Beangstigend actueel. En de meeste politici hebben nog steeds niets geleerd. Integendeel, het poco discours, zoals dat van de Deense PM nu, maakt mij misselijk. Het heeft allemaal niets met de islam te maken. Wie gelooft die mensen nog?

  Oriana Fallaci
  Ik heb een zeer diep respect voor Oriana Fallaci. Bij wijze van eerbetoon aan deze erudiete en kranige vrouw wil ik even het volgende kwijt.
  Fallaci is voor mij onbetwistbaar hét symbool van het verzet tegen de islam.
  Haar 2 boekjes ‘De woede en de trots’ en ‘De kracht van de rede’ zijn pareltjes van moedig intellect. In het Nederlands uitgegeven bij Bert Bakker.
  In deze scherpschriften geeft Fallaci een vernietigende analyse van wat zij de ‘Brand van Troje’ noemt. Europa is volgens haar veranderd in Eurabia, een kolonie van de islam.

  Oriana Fallaci stierf op 15 september 2006 na een slepende ziekte. Zij was Italiaanse, geboren in Florence. Verzetsstrijdster, journaliste, publiciste en schrijfster.
  Zij interviewde belangrijke politici uit haar periode zoals Willy Brandt, Indira Ghandi, Henry Kissinger en Yasser Arafat. Legendarisch was haar interview met ayatollah Khomeini waarbij ze voor de ogen van de islamitische leider haar hoofddoek aftrok.

  Als u mij toestaat laat ik haar even aan het woord :

  “Ik vind het niet leuk om te zeggen dat Troje brandt, dat Europa inmiddels een provincie, of beter gezegd een kolonie van de islam is, met Brussel als voorpost van die provincie en steunpunt van die kolonie. In elke stad bevindt zich een tweede stad. Een schaduwstad, die identiek is aan de stad die de Palestijnen in de jaren zestig in Beiroet stichtten door een staat binnen een staat en een regering binnen een regering te vormen. Een moslimstad, een stad die bestuurd wordt volgens de koran. Een merksteen van het islamitisch imperialisme. Een imperialisme dat niemand ooit heeft kunnen overtreffen. Niemand. Zelfs de Perzen van Cyrus de Grote niet. Zelfs de Macedoniërs van Alexander de Grote niet. Zelfs de Romeinen van Julius Caesar niet. Zelfs de Fransen van Napoleon niet. Want de enige kunst waarin de zonen van Allah altijd hebben uitgeblonken, is de kunst van het binnenvallen, het veroveren en het onderwerpen. En Europa, de christelijke wereld, is altijd al hun felbegeerde buit geweest.”

  Als ik dit lees dan word ik stil. Of dit :

  “Het is een culturele oorlog. Een oorlog niet zozeer gericht tegen ons lichaam , als wel tegen onze ziel. Tegen onze manier van leven en onze levensfilosofie. Tegen de wijze waarop wij denken, handelen en beminnen. Tegen onze vrijheid. Laat je niet voor de gek houden door hun explosieven. Dat is alleen maar strategie. De terroristen en kamikazes vermoorden ons niet alleen om het plezier van het doden. Ze vermoorden ons om ons te breken, te intimideren, uit te putten, te ontmoedigen en onder druk te zetten.” (pag. 332 De kracht van de rede).
  Drie maanden voor haar dood werd deze zwaar zieke vrouw, met instemming van de linkse meute, in het Noord-Italiaanse Bergamo nog voor de rechter gesleept door de “Italiaanse moslim unie” wegens smaad aan de islam.
  Zij moest zich daar gaan verantwoorden voor iets wat een fundamenteel recht én een hoeksteen is van onze Westerse maatschappij : de vrije meningsuiting. Kunt ge nagaan.
  Maar geen enkele steun heeft zij gekregen van haar vroegere ‘linkse’ strijdmakkers. Zij was immers een luis in hun pels geworden en moest zo snel mogelijk tegen de vlakte. Zo lees ik in de linkse pers (inclusief De Morgen) dat Fallaci zich verzette tegen de radicale islam. Een pertinente leugen. Fallaci verzette zich tegen de islam tout court. Er bestaat niet zoiets als de gematigde islam !
  De linkse aasgieren hebben evenwel het einde van het proces niet moeten afwachten. Zij is voor de uitspraak gestorven.
  Dit is wat ze zei een tijdje voor haar dood. Zij woonde toen in New York.
  “I don’t even know if I will be around next year. My cancers are so bad that I think I’ve arrived at the end of the road. What a pity. I would like to live not only because I love life so much, but because I’d like to see the result of the trial.” Laughing bitterly she added: “I do think I will be found guilty.”
  Als ik dit lees krijg ik de tranen in mijn ogen.
  O wat haat ik de linkerzijde !
  Pim (*)
  (*) Ondergetekende is licentiaat wijsbegeerte

  • Pim,
   Ter info een tekst van de webstek Brussels Journal :
   “Marxism Is Still Alive”
   From the desk of Nikolaas de Jong on Wed, 2014-12-24 17:31
   http://www.brusselsjournal.com/node/5182
   De tekst is in het Engels en geeft m.i. een duidelijke kijk voor wat marxisme in feite staat.
   Gezien Uw opleiding moet U dit dan ook op zijn juiste waarde kunnen inschatten.
   Het sluit ook aan bij mijn opvatting dat de “multikul met dan de islam in de hoofdrol” er op gericht is om onze westerse maatschappij en beschaving te vernietigen.
   Het fundamenteel probleem is dan ook alles wat links is, van welke kleurschakering ook.
   Het komt er dan ook op aan een juiste diagnose van de kanker te stellen, waarbij dan in de eerste plaats de nadruk moet liggen op de oorzaken ervan.(en dat is bij de saboteurs, verraders, collaborateurs enz……).
   Het komt aan de deskundigen toe op uit te klaren of deze geweldige expansie van de islam waarnaar U verwijst, toe te schrijven was en is, aan de superioriteit van de islam “legers of bendes” dan wel aan de zwakheid, bangheid en vooral de lafheid van de volkeren die onder de voet gelopen werden, of door verraad!!!
   Momenteel zitten we immers met dezelfde “politiek van het gebroken geweer” zoals deze in de jaren dertig van vorige eeuw!!
   Het resultaat hebben we gezien in mei 40!!.
   In verband hiermede is er ook het toneelstuk van Max Frisch :
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Herr_Biedermann_und_die_Brandstifter
   Er lopen hier blijkbaar dan ook heel wat Biedermänner rond!!

   • Bedankt Lovenaar voor deze commentaar, waar ik het volledig mee eens ben. En ook ik heb al verschillende keren moeten denken aan de linkse miskleun van het gebroken geweer. Maar de sossen van vandaag weten zelfs niet meer waar je het over hebt, de zielige bende (type Anciaux). Denkers en politici met ballen aan hun lijf (waaronder Churchill) hebben de grond gelijk gemaakt met deze strategie van het “appeasement”. Appeasement is het zwaktebod bij uitstek, zoals je terecht opmerkt. Als we zo verder doen in Europa heb ik er echt geen goed oog in. Deze discussies doen me terugdenken aan de tijd van Ray, jammer genoeg veel te vroeg heen gegaan.
    PS: de wat late reactie omdat ik overdag nog aan het werk ben.

    • Inderdaad. Dit zou een discussieforum kunnen zijn. We hoeven het niet over alles met elkaar eens te zijn, zolang we maar dezelfde einddoel nastreven.

     • Juich een discussie forum toe, alleen moet mij even van het hart dat ik een tijd geleden toen ik mijn tweede aflevering van de Balfour declaration doorstuurde, mij in een e-mail van de redactie werd gemeld dat de bijdrage een polemiek zou uitlokken en golfbrekers geen discussie forum was.

      In uw opmerking over het taalgebruik dat erover is waardoor de censuurknop in werking treedt, of een inhoud die het voortbestaan van Golfbrekers in gevaar kan brengen, kan ik u alleen maar bijtreden. Uiteindelijk wordt u verantwoordelijk gesteld voor de inhoud van de reacties. Persoonlijk hou ik die verantwoordelijkheid altijd in mijn achterhoofd.

     • Laat ons het hierop houden dat de redactie toen n.a.v. een ‘discussieerbaar’ artikel enkele onaangename dagen heeft moeten incasseren… wat we niet bepaald prettig vinden. Ook Ray heeft dat af en toe moeten ondervinden en hij heeft er toen zelfs voor enkele dagen het bijltje bij neergegooid. Dàt willen we vermijden. Als we er van wakker liggen, gaat het te diep. Met hoop op begrip.

    • Sorry, vertraging op de internetverbinding, hoewel wij blijkbaar Europese kampioenen zijn van het supersnel internet ;)))

    • ??? Je bedoelt dat van 18.06 u gisteren? Indien zo, wij hebben ook nog een privé leven, he! Enkele minuten geleden geplaatst. We hebben deze opmerking al meer gehad in het verleden. Er wordt verkeerdelijk vanuit gegaan dat we 24 op 24 aan de pc zitten of dat reacties automatisch geplaatst worden. Niet dus. We lezen die wel degelijk, verbeteren tikfoutjes, gooien spam in de vuilbak, en drukken soms op de censuurknop als het taalgebruik erover is of de inhoud het voortbestaan van Golfbrekers in gevaar kan brengen.

   • Een bedanking voor de reactie op Lovenaar verdwijnt hier steeds weer om een of andere reden ?

 8. Wat mij altijd verwondert is de kalmte van de slachtoffers. Ze zijn natuurlijk geboeid en er is waarschijnlijk buiten het zicht nog een overmacht aan monsterlijke slachters aanwezig. Vanwege de kalmte van de slachtoffers vraag ik me af of deze mensen gedrogeerd worden alvorens ze onthoofd, gestenigd, of van de zweep krijgen. Een minimum aan verzet zou toch een normale menselijke reactie zijn.

  • De Jordaanse piloot bv. werd naar verluidt gedrogeerd. Wat niet wil zeggen dat ze zich niet bewust zijn van hun nakende dood. Eén ervan zie je trouwens bidden… of misschien gewoon de naam van zijn vrouw en kinderen prevelen.

  • Een kennis die zakelijk in Saoedi Arabië moest zijn, zei ook dat diegenen die terecht moesten gesteld worden altijd gedrogeerd werden, ze stonden daar als versuft voor ze werden opgehangen.
   Wat me bij deze video opvalt is de lengte van de beulen. Een hals en kop langer dan hun slachtoffers, terwijl moslims toch niet tot het lange soort behoren. De huid van diegene die het woord voerde was ook niet getaand, het zullen toch niet allemaal Europese IS strijders geweest zijn?

 9. Duidelijk een Bollywoodproductie, net als de vorige IS-propaganda. Wat niet wil zeggen dat ze die mensen niet vermoord hebben, alleen niet in het filmpje.

 10. Wel, of de Jordaanse piloot al dan niet gedrogeerd werd, doet niet zo veel ter zake. Ik heb het misselijk makende filmpje op ‘eigen risico’ bekeken, en, gedrogeerd of niet, de man danste als een vlammende gek rond van de pijn. Zoveel barbaarsheid had ik me nooit kunnen indenken.

  Waar blijft trouwens dat Europees Hof om al deze mensen nu al tot de strop te veroordelen om zoveel misdaden tegen de menselijkheid? Tegenover de Serviërs hadden ze zoveel tijd niet nodig om tot handelen over te gaan.

  Waar blijft ook de hele internationale politieke meute met haar grondtroepen om heel dat IS-ongedierte in ‘Ein totaler Krieg’ tot in de wortel uit te roeien? Het gaat hier niet enkel om de veiligheid en het leven van de mensen daar ter plaatse, maar ook en niet in het minst omwille van onze eigen veiligheid. Zijn er nu nog altijd geen redenen genoeg om militair op te treden?

  Voelen zij werkelijk niet de minste schaamte of verantwoordelijkheid, nu zij toch stilaan moeten gaan inzien dat het uitschakelen van stabiliserende dictators als Kadhafi en Saddam, de grootste politieke vergissing, eigen aan warhoofden, is geweest die ze ooit begaan hebben?

 11. ‘omwille van onze eigen veiligheid’

  Geronimo, jij was de laatste der Mohikanen. Als onze ‘moedige leiders’ hun verantwoordelijkheid niet opnemen, zullen wij de laatste Goten zijn. We kunnen het lied al instuderen voor onze dodengang :

  Ruim baan, gij volkeren waar wij gaan,
  wij zijn de laatste Goten.
  Een dode koning dragen wij, wij schrijden naar de boten.

  Met schild bij schild en speer bij speer,
  zo trotseren wij de winden,
  tot we in de grauwe verre zee,
  het eiland Thule vinden.

  Dat moet het trouwe eiland zijn,
  daar geldt nog recht en eer.
  Daar leggen wij de koning neer
  in het graf van eiken speren.

  Wij komen aan – ruim baan de tred –
  uit Rome ‘ s valse poorten
  Een dode koning dragen wij,
  de kroon die ging verloren.

 12. In oktober 2014 was er een vervolging van christenen midden in Berlijn. Een koptische kerk werd toen in brand gestoken. Het feit vond geen weerklank in de linkse pers, want dit kon niet toegedicht worden aan de rechtse scene. Bij het in brand steken van een moskee is dat andere koek, dan kan men direct naar rechts wijzen. Christenen hebben nu eenmaal zo goed als geen lobby. Als 150.000 christenen in verschillende islamietische landen+ Noord Korea worden gedood wegens hun foute geloof, is de echo in de pers 0,0. Islam en socialisme zijn één. Je kan de een niet bekampen zonder de ander.

Reacties zijn gesloten.