Discussie aidsremmers illegalen zit fout

Discussie aidsremmers illegalen zit fout

Reeds enige tijd bestaat er commotie over het beleid van Antwerpen om aidsremmers niet meer automatisch terug te betalen aan HIV-patiënten die illegaal in ons land verblijven. De discussie hieromtrent gaat echter voorbij aan de kern van de zaak. Het standpunt van het Vlaams Belang is terzake duidelijk: illegalen mogen niet worden gedoogd, laat staan geregulariseerd, maar moeten actief worden opgespoord en in een gesloten centrum geplaatst met het oog op spoedige repatriëring naar het land van herkomst. Wat illegalen betreft die HIV-besmet zijn, vormt de bescherming van de volksgezondheid een extra reden om hen op te sluiten en het land uit te zetten. Illegalen aidsremmers weigeren, maar tegelijk oogluikend toestaan dat zij hun verblijf op ons grondgebied voortzetten, betekent een ernstige potentiële bedreiging voor de volksgezondheid. Bovendien neemt de kans toe dat zij uiteindelijk zullen worden geregulariseerd omdat de ziekte zich in een gevorderd stadium bevindt.

Het niet beschikbaar zijn van aidsremmers in het land van herkomst, mag anderzijds geen reden zijn om hun verblijf hier te regulariseren. Anders werkt men medisch toerisme in de hand en zet men de deur wagenwijd open voor de tientallen miljoenen mensen die wereldwijd HIV hebben (alleen al in Sub-Saharisch Afrika gaat het om meer dan 20 miljoen mensen). Het Vlaams Belang stelt al jaren dat wij niet het OCMW van de hele wereld kunnen spelen, anders gaat onze sociale zekerheid ten onder.

De enige manier om de torenhoge uitgaven voor dringende medische hulpverlening (waaronder dure aidsremmers) aan illegalen terug te dringen – in 2011 niet minder dan 35.585.627 euro – bestaat erin komaf te maken met de open grenzenpolitiek en het feitelijke gedoogbeleid tegenover illegaal verblijf. Al de rest is ‘kurieren am Symptom’.

Filip De Man
Volksvertegenwoordiger