Dienstmededeling

Om de zoveel weken worden wij door een hoger wezen aangemaand even de actualiteit te vergeten. Zoals gisteren en eergisteren. Artikels in voorbereiding gingen de mist in vermits we zonder waarschuwing – bijgevolg zonder dat we deze konden opslaan – uit het wereldwijde net gezwierd werden.

Blijkbaar wordt er van hierboven beslist over onze rusttijden. Vanmorgen mochten we weer aan de slag.