De wereld op zijn kop

Cyprus, waterdrager voor erkenning Turks als officiële EU-taal

Nog geen enkele lidstaat van de 28 EU-lidstaten met een totale bevolking van 508 miljoen heeft al gestemd over de uiteindelijke toetreding van Turkije.
En toch hebben heeft het EU-parlement (375 voor, 133 tegen) het initiatief van de Cypriotische president Nicos Ana­sta­si­a­des in daden omgezet.  Hij had gevraagd het Turks op te nemen bij de 24 officieel erkende EU-talen, om de eenmaking van het eiland Cyprus te bevorderen.   Dat de kosten van de werking hierdoor behoorlijk zullen stijgen werd weggewuifd.  Dat het alles behalve zeker is dat Turkije lid kan en mag worden van de EU wordt gewoon genegeerd.  Ook door de N-VA, de zgn. Vlaams-nationale partij, die tégen het amendement stemde dat de invoering van het Turks wou verhinderen.  Veel blabla in de media, maar braaf aan de EU-lijn in de praktijk.

Al de andere erkende talen zijn verbonden aan landen die lid zijn van de EU.  Kleinere talen, zoals Welsh of Catalaans, worden niet erkend als officiële talen.
De eerste officieel erkende talen van wat toen nog de Europese Gemeenschap was, waren Nederlands, Frans, Duits en Italiaans.  Sindsdien nam het aantal toe samen met de komst van meer landen.  Er zijn minder officiële talen dan lidstaten, want sommigen delen dezelfde taal.

De volgende erkende taal wordt zonder enige twijfel het Arabisch.  Kwestie van de EU stilaan te laten integreren in de toekomst.

Express